Valberedningen inför 2015

Valberedningen i ÖSK Fotboll lämnar inför årsstämman följande förslag och
synpunkter.
Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret och i den nya ägarsituationen gjort
en mycket god insats. Detsamma måste, enligt vår uppfattning, sägas om bolaget, ÖSK Elitfotboll
AB. Sportsligt har ÖSK haft ett mycket bra år, ekonomin synes vara under kontroll.
Därför känns det för valberedningen naturligt att ge styrelsen förnyat förtroende för 2015.
Eftersom föreningen arbetar mot en s k personunion mellan förening och bolag föreslår
valberedningen att ordförandeposterna innehas av samma person. Inför kommande år föreslår
valberedningen att Björn Åqvist väljs till ordförande i ÖSK Fotboll och ÖSK Elitfotboll AB.
Valberedningen ser dock ett värde i att ”nytt blod” kan tillföras styrelsearbetet. Nuvarande
stadgar medger inte en utökning av styrelserna. Vårt förslag är därför att en förändring av
stadgarna görs så att två nya ledamöter kan väljas in under verksamhetsåret. Dessa ledamöter
adjungeras efter årsstämman i såväl föreningens som bolagets styrelse intill nödvändiga
stadgeändringar genomförts. Därefter ingår de som ordinarie ledamöter.
Förslag till val av styrelse i ÖSK Fotboll:
Ordförande, 1 år:
Björn Åqvist
Ledamöter, 2 år:
Rose-Marie Frebran (omval)
Kent Norström (omval)
Dennis Dicksen (omval)
Åke Stridh (omval)
Ledamöter med ett år kvar på mandattiden:
Per Gawelin
Lars Bolin
Leif Lundell
Camilla Söderwall
Lennart Larsson
Förslag till styrelse i ÖSK Elitfotboll AB:
Ordförande:
Björn Åqvist
Ledamöter:
Rose-Marie Frebran
Patrick Hjalmarsson
Peter Ahlstrand
Kent Norström
Lennart Larsson
Per Gawelin
Dennis Dicksen
Suppleanter:
Lars Bolin, Leif Lundell, Åke Strid, Camilla Söderwall
Valberedningen föreslår att Efwa Nilsson och Oskar Gustafsson adjungeras till båda styrelserna
och tar plats som ordinarie ledamöter så snart en stadgeförändring trätt i kraft.
Örebro den 14 februari 2015
Valberedningen i ÖSK Fotboll
Eva Swedberg, Efwa Nilsson, Benny Frengen, Ulf Törnquist, Krister Linnér
Valberedningens förslag på nya ledamöter i förenings- och bolagsstyrelse:
Namn: Efwa Nilsson
Ålder: 46 år
Bor: Villa i Adolfsberg
Familj: Man och två söner
Jobbar med: Regionchef på E.ON Sverige, med placering i Örebro. Jag arbetar framför allt med
övergripande frågor, av samhällsbyggande karaktär. E.ONs största verksamhetsgrenar i
regionen är fjärrvärme- och elnätsverksamheten i Örebro län, men mycket av framtiden inom
energibranschen handlar om ny teknik, innovativa energilösningar och hur vi använder energin
på bästa sätt.
Intressen/hobbies: Med två idrottsintresserade söner (fotboll och innebandy) så är
föreningslivet en stor del av vårt liv. Annars är naturupplevelser, god mat och dryck viktiga
ingredienser i livet. Nyligen har jag och två kompanjoner startat ett nytt bolag där vi ska
importera spännande drycker till Sverige. Först ut är champagne, som är en favorit!
Mitt förhållande till ÖSK: Jag har ett stort ÖSK-hjärta. Missar sällan en hemmamatch.
Namn: Oskar Gustafsson.
Ålder: 28 år.
Bor: Lägenhet på Kungsgatan
Familj: Föräldrar i Örebro och yngre bror i Göteborg.
Jobbar med: Marknadschef på laget.se och rådgivare åt Pitcher’s.
Intressen/hobbies: Ser gärna lagidrott, jobbar ideellt för ÖSK Ungdom, reser, umgås
med vänner och familj, idrottar. Har börjat läsa tyska på Medborgarskolan. Uppskattar god mat.
Mitt förhållande till ÖSK: Långt och invecklat sett till min ålder. Varit aktiv som spelare
och ledare i ÖSK Ungdom (fotboll, handboll och innebandy) samt ÖSK Innebandy, skrev
ibland för ÖSKaren och är stolt över att med 12 sidor fått bidra till boken Örebro Sportklubb 100 år av människor, möten och matcher. Heltidsanställd på ÖSK Ungdom 2008-2010.
Favoritcitat: ”Det är alldeles för mycket sport inom idrotten” - Percy Nilsson.
Förebild: Per Å Knutsson.