brev nr 2 - Forsbergs Skola

FORSBERGS
SKOLA DISTANSKURS
BREV 2
VARUMäRKEN
& LOGOTYPER
”A trademark is a picture.
It’s a symbol a sign an emblem
an escutcheon… an image.
There are good symbols...
like the cross. There are others...
like the swastika.Their meanings are
taken from reality.
Symbols are duality. They take on meaning from causes
… good or bad.
And they give meaning to causes
… good or bad.
The flag is a symbol of a country.
The cross is a symbol of a religion.
The swastika was a symbol of good luck
until
its meaning was changed.
The vitality of a symbol comes from effective dissemination…
by the state by the community by
the church by the corporation.
It needs attending to get attention.
The trademark is a symbol of a corporation. It is not a sign of quality...
it is a sign of the quality.
The trademark for Chanel smells as good
as teh prefume stands for. This is the
blending of form and content.
Trademarks are animate inanimate organic geometric. Ther are letters ideograms
monograms colors things. Ideally they do
not illustrate they indicate... not represent
but suggest...
and are stated with brevity and wit.
A trademark is created by a designer but
made by a corporation.
A trademark is a picture
an image...
the image of corporation.”
- Paul Rand, legendarisk
Art Director och Grafisk Formgivare
Här visas några exempel på att en
symbol, logotype eller märke kan vara i
princip vad som helst, beroende på
sammanhanget.
Det sägs att ju enklare en logotyp
är i grunden, desto hållbarare.
Bilderna till höger visar exempel på hur
Volvos logotyp utvecklats genom åren.
Konstnären och bilfantasten
Helmer MasOlle formgav den första
Volvo bilen och dess logotyp 1927.
Logotypen var placerad längst fram
på grillen, en snedställd diagonal
och symbolen för järn, även kallad
marstecknet. Den symboliserade det
svenska stålet och järnhanteringen.
1959 uppdaterade Karl-Erik Forsberg,
grafisk formgivare och typograf,
logotypen. Han ritade om bokstäverna
för hand, något som gav Volvo ett unikt
uttryck. Den klassiska logotypen
används fortfarande idag.
Helmer MasOlle
Karl-Erik Forsberg
Den forsta Braun logotypen skapad
av Will Münch, 1934
Uppdaterad 1939
Wolfang Schmittel ritade om logotypen 1952
så den blev mer geometrisk och balanserad.
Idag är logotypen densamma som 1952.
Tjockleken på bokstärna är samma mått
som mellanrummen mellan bokstäverna.
En logotype ska spegla företagets ”själ”.
Hur namnet eller förkortningen formges är
av enorm betydelse för hur företaget uppfattas och upplevs. Dessutom ska logon
fungera i olika sammanhang och storlekar. En liten logo t.ex. på en kulspetspenna till en stor t.ex.på en lastbil.
När man prövar en logos funktion så är
det bra att testa den i olika extremformat. Allt för små detaljer försvinner i små
grader. Därför är logotyper ofta stiliserade
och förenklade grafiska former. Vissa bygger på typografi som kan vara förvanskad
eller omritad för att se spännande och
attraktivt ut. Initialer kan ge ett långt
företagsnamn enklare grafiskt språk. Ofta
försöker designern dessutom låta formen
uttrycka en känsla, som typetalk. Det
kan vara helt abstrakt eller föreställande.
Djursymboler är t.ex vanligt i bokförlagsbranschen.
Penguin books, Aldus delfin eller Brombergs igelkott. Schell är ju en snäcka både
som namn och symbol. Statoil ska gestalta en oljedroppe som är produkten.
Innan du skissar logotype på det namn
du valt, så gör ett ”moodboard”. Klipp ett
collage på hur det känns och skriv gärna
också några stödord för vad formen ska
uttrycka. Skissa mycket för hand innan du
går till datorn. Klipp former. Måla. Se dig
omkring. Tänk annorlunda. Tänk tvärtom.
Ingenting är omöjligt.
Pia Forsberg
En grafisk profil ska visa hur en logotype
får användas; vilka färgkombinatioer,
propotioner och placerinar som ar tillåtna,
typsnitt En grafisk profil ska ocksa visa logotypen på flera enheter där den kommer
att användas, som på t. ex brevpapper,
påsar, hemsida, visitkort och produkter.
Grafisk profil för Ness,
skapad av Moving Brands
Grafisk profil för Harri Koskinen
Works skapad av Bond
Logotype och affischer för tv-programmet
“Current”, skapad av Wolff Olins
UPPGIFT
LOGOTYPE
Skapa en logotype för en ny konsthall,
du väljer inom vilket område.
Det kan vara allt från videokonst till
medeltida freseker.
Fundera ut ett namn och formge logotypen (med symbol eller rent typografiskt)
och applicera den på brevpapper, kuvert,
visitkort och valfri produkt som har med
museet att gora. Beskriv gärna kort hur
du tänkt och varför du har formgivit
logon just så. Skicka gärna in ett par
alternativa grovskisser.
Lycka till!
New Museum of
Contemporary Art, New York