VITRE ViTre består av ViTex, ViTal samt VisaOrd. ViTex

VITRE
Produktinformation
Sida 1 av 3
Pris:
2 500 kr
3 125 kr inklusive moms
Produktkategori: Hjälpmedelsprogram
Artikelnummer: 7 3 4 0 1 1 9 1 0 0 0 9 7
ViTre består av ViTex, ViTal samt VisaOrd.
ViTex
ViTex är ett komplett verktyg för inläsning och uppläsning av text. Med hjälp av
skanner och programmets inbyggda OCR-funktion får du möjlighet att skanna in
tryckta förlagor. Programmet kan sedan läsa upp texten med de senaste och mest
kvalitativa talsyntesrösterna.
Programmet klarar av att visa flera sidor samtidigt och har stöd för uppdelning av
text i olika textområden, som kallas ´zoner´. Funktionen Textpanel visar en
förstoring av den text som läses upp, för att användaren enkelt skall kunna följa
med i texten. Det går smidigt att navigera och bläddra mellan olika sidor, med
hjälp av tydliga ikoner och menyer.
Precis som i ViTal kan man i ViTex spara ner den upplästa texten som ljudfiler.
Alla de 14 rösterna och 6 språken följer också med. Det går även att skapa olika
användarprofiler, för att enkelt kunna växla mellan olika inställningar.
HUVUDKONTOR
Box 950
971 28 LULEÅ
Tel 0920-20 34 30
Fax 0920-878 86
FÖRSÄLJNINGSKONTOR
Liljeholmsvägen 30
Gasverksgatan 2
117 61 STOCKHOLM
211 29 MALMÖ
Tel 08-442 42 70
Tel 040-97 17 00
Fax 08-442 42 79
Fax 040-97 17 71
Aminogatan 34
431 53 MÖLNDAL
Tel 031-339 99 90
Fax 031-80 26 52
Merkuriusvägen 3
352 64 VÄXJÖ
Tel 0470-390 30
Tvistevägen 47
907 36 UMEÅ
Tel 090-13 95 72
VITRE
Produktinformation
Sida 2 av 3
ViTal
ViTal - läs- och skrivstödsprogram med inbyggd talsyntes, särskilt anpassat för att
läsa och skriva i Word eller andra Windowsprogram. Flera röster ingår; Elin
(svensk), Erik (svensk), Ingmar (svensk), Roger (engelsk) och Heather (engelsk).
ViTal underlättar för personer med läs- och skrivsvårigheter att arbeta med dator.
Det ger möjlighet att höra text som syns på bildskärmen genom att den läses upp av
en talsyntes.
Den inbyggda talsyntesen ger möjlighet att:
* Höra text i Word genom att den kan läses upp på olika sätt; ordvis, radvis,
meningsvis, hela stycken
* Höra den text man skriver; bokstav för bokstav, ord för ord, mening för mening
* Höra markerad text i alla program
* Skärmläsning i Windows; uppläsning av menyord, ikontexter etc
Visa Ord
Visa Ord är ett program som hjälper dig att skriva. Det ger förslag på ord på
skärmen när man skriver första bokstaven / bokstäverna av ett ord i sitt
ordbehandlingsprogram. Orden hämtas från personliga eller allmänna ordlistor
som kan byggas ut successivt och anpassas efter användarens vokabulär.
HUVUDKONTOR
Box 950
971 28 LULEÅ
Tel 0920-20 34 30
Fax 0920-878 86
FÖRSÄLJNINGSKONTOR
Liljeholmsvägen 30
Gasverksgatan 2
117 61 STOCKHOLM
211 29 MALMÖ
Tel 08-442 42 70
Tel 040-97 17 00
Fax 08-442 42 79
Fax 040-97 17 71
Aminogatan 34
431 53 MÖLNDAL
Tel 031-339 99 90
Fax 031-80 26 52
Merkuriusvägen 3
352 64 VÄXJÖ
Tel 0470-390 30
Tvistevägen 47
907 36 UMEÅ
Tel 090-13 95 72
VITRE
Produktinformation
Sida 3 av 3
Visa Ord hjälper dels personer med läs- och skrivproblem att kunna skriva bättre
och snabbare samt öka skrivträningen, dels personer med nedsatt rörlighet att öka
skrivhastigheten. Visa Ord erbjuder bra, pedagogiska möjligheter genom att skapa
ordlistor med olika svårighetsgrader och teman.
Visa Ord fungerar tillsammans med ordbehandlingsprogram och ger förslag i en
meny som placeras på valfri plats på skärmen. Val av ord kan göras på olika sätt.
Programmet innehåller kraftfulla funktioner för att skapa egna ordlistor och
individanpassas på olika nivåer. Visa Ord har stöd för talsyndes t ex genom ViTal.
HUVUDKONTOR
Box 950
971 28 LULEÅ
Tel 0920-20 34 30
Fax 0920-878 86
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
FÖRSÄLJNINGSKONTOR
Liljeholmsvägen 30
Gasverksgatan 2
117 61 STOCKHOLM
211 29 MALMÖ
Tel 08-442 42 70
Tel 040-97 17 00
Fax 08-442 42 79
Fax 040-97 17 71
Aminogatan 34
431 53 MÖLNDAL
Tel 031-339 99 90
Fax 031-80 26 52
Merkuriusvägen 3
352 64 VÄXJÖ
Tel 0470-390 30
Tvistevägen 47
907 36 UMEÅ
Tel 090-13 95 72