Klintagården Förberedande samlingar Konfirmationshögtiden

K lintagården
är en läger- och kursgård i Köpingsvik på Öland.
Där finns närhet till bad och fritidsmöjligheter.
Gården ägs och drivs av
Svenska Missionskyrkan/SMU Östra Götalands distrikt.
Förberedande samlingar
Det förväntas av dig, att du finns med i ett visst antal
gudstjänster på hemmaplan innan lägret. Du kommer också att
inbjudas till en eftermiddag med information på Klintagården i maj 2013,
där är det inte nödvändig att närvara men bra om Du kan vara med.
K onfirmationshögtiden
Konfirmationshögtiden hålls på Klintagården den 6-7 juli 2013, dit är
familjen, vänner och släktingar välkomna att närvara. På lördagen så sker
ofta en dophögtid på morgonen, sedan ´Konfacabaré´NO och
nattvardsgudstjänst kl 18. På söndagen är det samling till
Konfirmationshögtid kl 11 i Oasen på Klintagården och därefter möjliggör
gården att alla kan äta sommarbuffé tillsammans ca kl. 13. Dit anmäler var
och en hur många som vill vara med men alla konfirmander bjuds och
förväntas delta till
kl. 14.30 då lägret avslutas.
Övernattning bokas på gården där det finns campingplatser,
rum och stugor att hyra.
F rågor? Vänd er till :
Pastor V iolet A ndersson, Alstermo.070-5798189
[email protected]
eller A nna Meling, Oskarshamn/Örebro
070-393 02 44
[email protected]
En inbjudan från Svenska Missionskyrkan/Gemensam framtid i Borgholm,
Nybro, Torsås, Oskarshamn,Västerportkyrkan Kalmar,
ÖstraGötalands distrikt och Klintagården
K onfirmationstiden
är en viktig period i ditt liv. Du får på ett särskilt sätt chans att fundera
och samtala om frågor som rör livet och den kristna tron.
Ingen av oss kan lära sig allt om livet och kristen tro på tre veckor.
Det klarar man inte heller på ett år.
Det tar hela livet och varje ålder har sina särskilda frågor.
Vi vill före lägret, under lägrets gång och efter lägret erbjuda dig en
positiv gemenskap att lära av och växa i tillsammans med andra.
Detta läger är öppet för alla.
Du behöver inte haft kontakt med någon av
de församlingar som inbjuder till detta läger.
Du är alltså hjärtligt välkommen att vara med!
V årt läger är upplagt ungefär enligt följande:
Två samlingar varje dag i grupper om ca 10-13 konfirmander.
Kursboken tar upp frågor som rör ditt liv t.ex. Gud, Jesus, relationer,
sex, tro och bön. Bibeln är också viktig som inspirationskälla!
H ur ska det bli...
med vår värld, med vår framtid, med skolan och jobbet?
H ur ska jag leva...
tillsammans med föräldrar, kamrater och vänner?
V ad ska jag tro...
Varför finns det så mycket ont i världen?
Finns det någon Gud?
Vem är Jesus och vad kan han få för betydelse i våra liv?
Vi samtalar och upptäcker att Bibeln faktiskt handlarom just dessa
frågor.
Dessutom lämnas tid till bad, idrott, kvällsprogram, andakter,
gudstjänster, sång och musik, GUDPDOlJHUEnO«RVY.
Du får också chans att lära känna många nya kompisar.
V älkommen med din anmälan eller dina frågor!
L ägerfakta!
T id: 17 juni ± 7 juli 2013
Plats: Klintagården Köpingsvik Öland.
Å lder: Du ska ha gått ut åk 8, d.v.s. vara född 1998 eller tidigare.
I undantagsfall får födda 1999 vara med.
A vgift: 7 800:- för dem som är från arrangerande församlingar
och 8 900:- för övriga. Då ingår kurslitteratur och
helpension.
Anmälningsavgiften ingår i avgiften och räknas av när ni betalar
avgiften.
M ax antal: 64 konfirmander
Förläggn. 4-6 bäddsrum.
A nmälan: Endast skriftlig anmälan, som skickas till
Konfirmationslägret Klintagården
c/o Missionskyrkan Kyrkogatan 1
36075 ALSTERMO
9LVDPYHUNDUPHG´*HPHQVDPIUDPWLG´DOOWVnI|UVDPOLQJDUVRPI|UXW
tillhörde Baptistsamfundet, Metodistkyrkan eller Missionskyrkan.
6H´0HGGHODQGHRPDQPlODQ´ där du kan anmäla till en
kyrka/församling nära Dig att du är anmäld till konfirmationsläger.
Samtidigt sätts 500:- in på plusgironr. 427 70 96 - 6
0lUNWDORQJHQ´.RQID-´RFKPHGQDPQ Anmälan räknas som
definitiv så snart anmälningsavgiften inbetalats.
Skicka ansökan så sna rt du bestämt dig det underlätta r vårt
förberedelsea rbete, men senast den 15 november 2012.
ANMÄLAN TILL LÄGRET SKA SKICKAS IN SAMTIDIGT MED
ANMÄLNINGSAVGIFTEN SENAST 2012 1115
TILL DEN KYRKA SOM DU BRUKAR GÅ TILL ELLER ÄR
MEDLEM I (FRIVILLIGT). Även om Du inte har kontakt med
någon kyrka är du välkommen med på Konfirmationslägret på
Klintagården!
Härmed anmäler jag mig till Konfirmationsläger på
Klintagården den 17/6-7/7 2013
Namn:_______________________________________________
Adress:______________________________________________
Jag har anmält mig till Konfirmationsläger
Klintagården 17/6-7/7 2013
Namn:______________________________________________
Adress:_____________________________________________
Postnr/adress:_________________________________________
Postnr/adress:____________________________________
Personnr (10 siffror) _____________Telefon:_______________
Födelsedag:_______________________________
E-post (antingen till förälder eller konfirmand, viktigt att den
används eftersom det underlättar när information ska skickas ut)
Telefonnummer:___________________________
____________________________________________________
Målsmans underskrift:
____________________________________________________
Ange gärna om ni har en kyrka/församling ni har kontakt med
(frivilligt):
Denna del sänds till Konfirmationsläger Klintagården
c/o Missionskyrkan Kyrkogatan 1 , 360 75 ALSTERMO
Och 500:- sätts in på pg 427 70 96 ± JO|PLQWHQDPQRFK´NRQID-´.
Målsmans underskrift:
___________________________________________________
V arför detta meddelande till närmaste ky r ka/församling?
Denna uppgift behövs för att församlingen på orten ska veta
att du är anmäld till detta läger. Om du angett någon kyrka/församling
kommer vi från lägret också att meddela efter lägret att du
konfirmerats på Klintagården, Köpingsvik inom
Missionskyrkan/Gemensam framtid.