KYRKHÄLSNING - Svenska kyrkan i Mjöbäck, Överlida och Holsljunga

Nr 45, Våren 2014
KYRKHÄLSNING
i Mjöbäcks och Holsljunga församlingar
Gordons golgata i jerusalem
Platsen heter så efter en general Gordon, som fann denna klippgrav i slutet
på 1800-talet. Graven härstammar från den tid när Jesus levde här på jorden.
Dörren i graven går inåt och om man stänger den kan man läsa detta:
HAN ÄR INTE HÄR
FÖR HAN ÄR UPPSTÅNDEN!
Det är det underligaste som kan stå på en grav. ”Han/hon är inte här. Han
är uppstånden.” Det är också det underbaraste man tänka sig stå på en grav.
DÖDEN ÄR BESEGRAD. ”Livet vann dess namn är JESUS.” Detta är
påskens budskap. Den högtid vi nu inriktar oss på. Den högtid i kyrkan som
talar om det under, som gör att vi över huvud taget talar om påsken, om
julen, om pingsten att vi överhuvud talar om något i kyrkan.
KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN!!!
Tron på honom innebär att det också en dag ska stå över din grav:
”Han/hon är inte här för hon är uppstånden.”
FASTETID
”Se vi går upp till Jerusalem” är en av de psalmer vi snart kommer att sjunga i vår församling.
Första gången på fastlagssöndagen den 2 mars. Först ska vi avsluta jultiden och trettondagstiden, men snart är vi inne i fastetiden, förberedelsetiden inför påsken.
Fastan är ju inte så markerad i vår svenska kultur, mer än
att man fastar för att bli av med några onödiga kilon och
det kan vara bra. Fastan genom kyrkans historia har alltid
inneburit att man fastat för att bereda sin kropp och själ att
vara lyhörd för Guds röst. Fastetiden före påsk är en tid
av förberedelse att ta emot den UPPSTÅNDNE som påskdagen förkunnar för oss. I många länder markeras detta
med att man avstår från kött på fredagar. Du kan avstå från
annat om du inte äter kött. Tanken är ju att vi ska minnas
hur viktig Jesu gärning är och inrikta oss på honom.
Genom att avstå från något för egen del kan också utrymme
skapas för att ge till någon som har stora behov av det mest
basala här i livet.
Vi kommer att få tillfälle att vid en församlingsafton träffa några flyktingar från Syrien och
få konkreta berättelser om sådana som mist det som för oss är självklarheter. Där kan vi
också upptäcka att det inte bara är mat och kläder vi människor behöver utan gemenskap
och kärlek. Fastan kan i det sammanhanget innebära att man offrar något av sin bekvämlighet för andra människor.
I församlingens gudstjänst kommer vi att märka fastetiden genom att vi avstår från vissa
moment i själva gudstjänstordningen. Vi avstår från en del av lovsången för att spara den
till påskdagen då vi brister ut i stor lovsång inför uppståndelsens under och kraft. Allt detta
är ju endast försök att koncentrera sig på det som har förändrat världen:
JESU KRISTI UPSTÅNDELSE FRÅN DE DÖDA. Den verkligheten är hela tiden närvarande.
Det är ju därför vi samlas till gudstjänst för att ta emot det liv som han har kommit med.
Det är en rikedom att få leva i kyrkoårets växlingar.
En välsignad fastetid och påsktid önskar
Alfons Lindholm
Komminister
VID ASKONSDAGENS MÄSSA
I ÖVERLIDA KYRKA
den 5 mars kl. 18.00 fortsätter vi med
en tradition som är mycket gammal
och som har använts här att teckna
korsets tecken på pannan. Det är en
fin ingång i den egentliga fastetiden
som inleds med askonsdagen.
Att strö aska på sitt huvud är den bibliska seden att visa
att man ångrar sina synder och vill ta emot syndernas
förlåtelse.
DJUPMEDITATION
I Överlida kyrka
kl 19.00.
Onsdagar
jämn vecka.
Välkomna!
det händer
i vår
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
FÖRSAMLINGSAFTON
I Holsljunga församlingshem blir det en församlingsafton tisdagen den 18 februari kl. 19.00.
Då kommer våra nyinflyttade syriska vänner i
Holsljunga att berätta för oss om hur det är att
vara flykting. En tolk hjälper oss att förstå varandra.
I Överlida församlingshem den 8 april kl. 19.00
sjunger vi psalmer och får några glimtar från deras
liv och verksamhet som har diktat våra psalmer.
FAMILJEGUDSTJÄNST
Holsljunga den 13 april kl. 11.00 Konf.
Mjöbäck den 4 maj kl. 14.00 Våravslutning för
barn– och ungdomsgrupperna.
PILGRIMSVANDRING
Annandag Påsk den 21 april går vi en enkel emmausvandring från Mjöbäck till Överlida där vi firar mässa
och där Tranemo blockflöjtsensamble spelar i gudstjänsten.
Vi startar vandringen i Mjöbäck kl. 16 och är framme
i Överlida till kl. 18.
Fika medtages!
En liten
presentation...
Jag heter Barbara Andersson och är ny kantor
i Mjöbäck/Holsljunga församling.
Är sedan 34 år gift med Stefan
och vi har 5 barn som alla är
utflugna. Förutomatt spela orgel
och piano spelar jag också olika
sorter blockflöjt, gitarr, elbas och
altsaxofon. På lediga stunder syr
jag kyrkliga textilier.
Som kantor möter jag församlingsbor i alla åldrar, i
glädje och i sorg. Att med musiken som redskap få
bidra till en rikare gudstjänst är inspirerande och roligt.
Jag har under många år arbetat med att erbjuda alla
som vill att vara med i psalmspel m.m. i vanliga
gudstjänster och det vill jag gärna fortsätta med.
Det är roligt när många medverkar i gudstjänsten;
en del läser text, andra delar ut psalmböcker, någon
fixar fika och en del spelar tillsammans med kantorn.
Kanske är det länge sedan du spelade men ändå skulle
vilja prova? Tveka inte att höra av dig. Det är aldrig
för sent att ”damma” av sitt instrument och börja
spela igen.
Välkommen att höra av dig om du vill vara med i
någon av församlingens sång och musikverksamheter
och berätta gärna om det är något du tycker vi borde
satsa mer på.
Du når mig på tel. 0325-612053, 070-22 08 909
eller mail: [email protected]
Barn- och ungdomsgrupper
FÖRSAMLINGSRÅDET
BABYCAFÉ
Överlida:
Torsdagar kl. 09.00-11.00
Det nyvalda församlingsrådet består av:
Holsljunga:
Onsdagar kl. 09.30-11.30
MINIORER
Måndagar varje vecka kl. 17.00
JUNIORER
Måndagar ojämna veckor kl. 19.00
KU
Måndagar jämna veckor kl. 19.00
Ulla-Britt Lidrot, ordf., Gun Patriksson, sekr. Alfons
Lindholm, Kerstin Fernbom, Inga-Kajsa Johansson,
Sven Johansson, Susann Lindqvist, Anneliese Lundin,
Lars Svensson ordinarie ledamöter.
Ersättare: Anders Johansson, Mirjam Johansson, Tage
Johansson, Hanna Kvarnerlind.
Vid första sammanträdet den 20 januari beslöts bl.a. att
gudstjänsttiderna blir i allmänhet kl. 10 och 12 samt
kl. 18 då och då.
Gudstjänster
våren 2014
MJÖBÄCK
ÖVERLIDA
HOLSJUNGA
FEBRUARI
Sönd 16
Septuagesima
Onsd 19
Sönd 23
Sexagesima
10.00 Högmässa
10.00 Högmässa
18.00 Gudstj.
15.00 Toftlalyckan HHN
MARS
Sönd 2
Fastlagssöndagen
Onsd 4
Onsd 5
Askonsdagen
Sönd 9
1:a i Fastan
12.00 Högmässa
Sönd 16
2:a i Fastan
12.00 Gudstj.
Onsd 19
Sönd 23
Jungfr. Marie beb.
Sönd 30
Midfastosönd
11.00 Högmässa, konf.
15.00 Toftalyckan Gudstj.
18.00 Askonsdagsmässa
10.00 Gudstj.
18.00 Passionsgudstjänst
10.00 Högmässa
15.00 Toftalyckan, HHN
11.00 Högm. Kören, konf.
10.00 Högmässa
APRIL
Onsd
Sönd
Sönd
Månd
Tisd
Onsd
Torsd
Fred
Sönd
Månd
Sönd
Onsd
2
6
5:e i Fastan
10.00 Gudstjänst
13
Palmsöndagen
18.00 Mässa
14
15
16
17
Skärtorsdag
18.30 Mässa
18
Långfredag
10.00 Långfr.gtj. Kören
20
Påskdag
12.00 Påskdagsmässa
21
Annand. Påsk
16.00 Kyrkvandring fr. Mjöbäck till Överlida
27
2:a i Påsktiden
30
15.00 Toftalyckan, Gudstj.
12.00 Högmässa
19.00 Passionsgudstjänst
19.00 Passionsgudstjänst 19.00 Passionsgudstjänst, kören
15.00 Toftalyckan HHN
15.00 Korsandakt
18.00 Passionsgudstjänst
11.00 Familjegudstjänst, konf.
20.00 Mässa
12.00 Långfredagsgudstjänst
10.00 Påskgudstjänst, kören
18.00 Mässa, Tranemo blockflöjtsensamble
11.00 Högm. Konf.
15.00 Toftalyckan, Gudstj.
MAJ
Sönd
Sönd
Onsd
Lörd
Sönd
Sönd
Onsd
Torsd
4
3:e i Påsktiden
14.00 Fam.gudstj. Våravslutning 11
4:e i Påsktiden
12.00 Högmässa
14
15.00 Toftalyckan, HHN
17
18
5:e i Påsktiden
10.00 Högmässa
25
Bönsöndagen
10.00 Gudstjänst
28
15.00 Toftalyckan, Gudstj.
29
Kr. Himmelsf.dag 08.00 Gökotta, kaffe
18.00 Mässa
10.00 Gudstjänst
14.00 Konfirmation
12.00 Högmässa
10.00 Gudstjänst
Juni
Sönd 1
Sönd.före pingst
10.00 Högmässa
Sönd 8
Pingstdagen
10.00 Högmässa
Onsd 11
15.00 Toftalyckan, HHN
Sönd. 15
Hel.Tref.dag
10.00 Gudstjänst
18.00 Taizegudstjänst
12.00 Högmässa
Nya telefonnummer i vårt pastorat
Pastorsexpeditionen i Svenljunga: 0325-61 20 00. Där blir du kopplad till den du vill prata med.
Direktnummer till alla medarbetare i Mjöbäck och Holsljunga församling:
Komminister Alfons Lindholm tfn: 0325-61 20 51, mobil: 072-709 78 51, mejl: [email protected]
Kantor Barbara Andersson tfn: 0325-61 20 53, mail: [email protected]
Förvaltningsassistent Ing-Marie Christiansson tfn: 0325-61 20 08, mail: [email protected]
Församlingsassistent Marie Nyman tfn: 0325-61 20 52, mail: [email protected]
Kyrkvaktmästare i Mjöbäck Evy Andreasson tfn: 0325-61 20 42, mail: [email protected]
Kyrkvaktmästare i Holsljunga/Överlida, församlingshemsvärdinna i Holsljunga/Överlida Inger Johansson tfn: 0325-61 20 41,
mail: [email protected]
Kyrkvaktmästare Kjell Johansson tfn: 0325-61 20 43
Ansvarig utgivare: Alfons Lindholm. Besök vår hemsida! www.svenskakyrkan.se/mjoback eller svenskakyrkan.mjoback.dinstudio.se