KUNGÖRELSER - Heliga Familjens katolska församling

KUNGÖRELSER
1 februari 2015
4 SÖNDAGEN UNDER ÅRET
 Under veckan firas den heliga Mässan i
Haninge från tisdag till fredag kl.18.30
samt på lördag kl. 11.00.
 På torsdagar ber vi rosenkransen kl. 18.00.
 På fredagar är det tillbedjan inför
Allraheligaste Sakramentet med början kl.
17.30.
Nästa söndag, den 8 februari, firar vi
KYNDELSMÄSSODAGEN HERRENS
FRAMBÄRANDE I TEMPLET. Den heliga
Mässan firas i:
- Haninge kl. 10.00
- Tyresö - kl. 15.00 (I Pingstkyrkan)
- Haninge (på polska) - kl. 17.00
ÅRETS FÖRSTA 5 LÖRDAGAR
Det är en sed i katolsk tradition att tillägna årets
första 5 lördagar åt bön och meditation åt
Marias Obefläckade Hjärta som en akt av
gottgörelse för världens synder. Maria har
själv bett om denna andakt, först när hon
uppenbarade sig i Fatima och sedan vid senare
tillfällen. I den andan, är tanken att man ska be
en rosenkrans och meditera över Marias hjärta
och kärlek med intentionen att reparera de skador
som synden gett upphov till. Om möjligt, tar man
tillfälle till bikt och deltar i den Heliga Mässan.
Hos oss börjar denna tradition först i februari, då
många är bortresta över jul. Från den första
lördagen i februari t o m första lördagen i juni,
kommer det Allraheligaste Sakramentet ställas
fram kl. 10:00 innan Mässan kl. 11:00.
Rosenkrans bes gemensamt under tillbedjan.
Välkomna!
 Söndagen den 15 februari, strax efter
Mässan kl. 10.00 i Haninge, träffas
föräldrar till barn som förbereder sig till
första Kommunionen.
 Under sportlovet, lördagen den 28 februari,
planeras bowling i Brandbergens centrum
för barn och ungdomar från vår
församling. Vi träffas först i vår kyrka i
Haninge kl. 11.00, sedan går vi
tillsammans till bowlinghallen och därefter
ber vi i kyrkan och… sedan äter vi pizza i
kyrkans lokaler. Vi avslutar ung. kl. 14.30.
Bowling planeras under denna
förutsättning att minst fyra föräldrar
kommer att hjälpa till, både i
Bowlinghallen och med pizza servering. Vi
ber att föräldrarna anmäler sig senast
söndagen den 8 februari.
 I mars börjar vi en ny predikoserie om
Den Heliga Mässan av vår Diakon Erik
Kennet Pålsson. En gång i månaden
kommer vi att ha en längre predikan om
Mässans olika delar. Efter Mässan kommer
vi att ha möjlighet till samtal och
ytterligare fördjupning.
Vi planerar för detta följande söndagar:
22 mars, 19 april och 17 maj.
Heliga Familjens katolska församling
EXPEDITIONEN ÖPPEN Tisdag – torsdag kl. 9.00 -12.30
Fredag kl. 15.00 -17.00.
Adress: Vendelsömalmsvägen 200; 136 66 Vendelsö
Telefon: 08-7453981
Fax: 08-4485323
E-post: [email protected]
Hemsida: www.heligafamiljen.se