AHK-Upplands tisdagskvällar vid Ulva kvarn. Upplands

AHKAHK-Upplands tisdagskvällar vid Ulva kvarn.
Sedan 1984 är Ulva kvarn, belägen vid Fyrisån ca 8 km norr om Uppsala, en hantverksby där
yrkesverksamma hantverkare, ett café och en restaurang driver sina verksamheter. Området är
mycket omtyckt strövområde med stora gröna ytor och med kvarnfallet i Fyrisån som
sevärdheter.
Varje tisdag från den 18 maj till 7 sep har folk med intresse för gamla fordon träffats vid Ulva
kvarn.
Fordon äldre än 30 år får parkera på grusplanen, i den gamla äppelträdgården, och om den blir
full även på gräsplanen närmast ån.
Den gångna sommaren var inte så fin men ändå var det flera tisdagar helt fullt med äldre
fordon på alla tillgängliga ytor. Rekordet var 260 bilar och 34 Mc/mopeder! Vi får väl se hur
det blir 2010…
De som inte haft med sig egen fikakorg har kunnat besöka det populära caféet i stället.
Några tisdagar har vi även haft besök av bilfirmor, OK-Q8 har visat miljöfordon och vi har
haft två dragracingbilar, varav den ena var en ”veteran” från 70-talet.
Det är medlemmar i AHK-Uppland som ställer upp och fått det hela att fungera.