Exempelfaktura - Frilans Finans

Faktura
Frilans Finans Sverige AB
Dag Hammarskjölds väg 13, 752 37 Uppsala
Tel: +46(0)771151000
Kundnummer
Faktura- / OCR nr
Fakturadatum
99999
999999
2011-01-01
Testbolaget AB
Testgatan 11
111 11 Stockholm
SWEDEN
Er referens
Vår referens
Org nummer/VAT
Testa
Fakturaservice
556802-1199
Innehar F-skatt
Säte Uppsala
Betalningsvillkor
30 Dagar netto
Bankgiro
(2011-02-01)
613-8796
Dröjsmålsränta debiteras med 24,00% per år. Betalningspåminnelser debiteras med: 50,00 SEK
Fordran enligt denna faktura har överlåtits på Mfin Finans AB, med orgnr 556265-3708, Box 116,
751 04 UPPSALA. Tel 018-653650, fax 018-653601. Betalning med befriande verkan kan därför
endast ske till Mfin Finans AB på det Bg som framgår på fakturan.
Beskrivning
Pris
Arbetstagarens namn, 2011-01-01 - 2011-03-01
1.000,00
Här står en beskrivning av utfört arbete!
Momsplikt
%
1 000,00
25
Moms
Avrunda
Valuta
Att betala
SEK
1 250,00
Nettobelopp
1 000,00
250,00
Inga anställda - många medarbetare!
Frilans Finans skapar F-skattare av dina A-skattare - utan att de behöver starta eget företag!
Minskad administration • Minskade personalkostnader • Minskad risk
Kontakta Frilans Finans [email protected], account officer, tel. 0771-15 10 00 eller [email protected],
account manager, 070-880 61 87 för info om hur ni minskar er personaladministration till ett minimum och sänker kostnaden för densamma.
www.frilansfinans.se/arbetsgivare