Juridik

Inbjudan till kurs
Juridik
för ideella föreningar
Lördagen den 9 maj 2015
Ett samarbete mellan
Inbjudan till kurs
Juridik - för ideella föreningar
Lördagen den 9 maj 2015
Tid
09.00 – ca 16.00
Vi börjar med kaffe och smörgås.
Plats
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund.
Finns gratis parkering i anslutning till lokalen.
I samband med bekräftelsen bifogas vägbeskrivning.
Målgrupp
Styrelseledamöter i din förening eller annan lämplig
föreningsmedlem.
Ledare
Karin Källström
Karin Källström är jurist och jobbar på Gernandt & Danielsson
Advokatbyrå i Stockholm. Hon kommer ursprungligen ifrån
Örnsköldsvik, där hennes ideella engagemang i Förbundet Vi Unga
och Studieförbundet Vuxenskolan började. Under de senaste åren
har hon varit en flitig föreläsare hos ideella organisationer i ämnena
styrelsekunskap, valberedningskunskap och juridik för ideella
föreningar. I april 2014 lanserades hennes bok; ”Juridikboken för
ideella föreningar” på Idealistas förlag.”
Kursavgift
400 kr per deltagare.
I priset ingår fm.kaffe, lunch och em.kaffe.
Anmälan
Skicka anmälan på bifogad blankett - se sista sidan eller via denna
länk.
Antalet platser är begränsat – först till kvarn…!
Anmälan till kursen är bindande. Förhinder att delta kan dock
anmälas senast 7 dagar före kursens början till Anne-Christine
Frick. I annat fall debiteras kursavgiften.
Sista anmälningsdag är den 10 april 2015!
Kursansvariga Anne-Christine Frick, Studieförbundet Vuxenskolan
Pia Sander, Skånes hembygdsförbund.
Juridik - för ideella föreningar
Under en heldag kommer Karin Källström, författare till boken
”Juridikboken för ideella föreningar" att ge en grundkurs inom
föreningsjuridiken.
Kursen kommer bland annat att ge
kunskaper kring grundläggande
föreningsrätt, som exempelvis stadgars
funktion och innehåll, hur beslut fattas
och om hur felaktiga föreningsbeslut
kan angripas.
Vi kommer under dagen dessutom att
fördjupa oss i frågor kring
uteslutning från ideella föreningar,
styrelseansvar samt översiktligt gå
igenom vissa bokförings- och
skattefrågor.
Kursen kommer delvis att hållas i föreläsningsform, men också ge stora
möjligheter för deltagarna att komma med egna frågor och ämnen för
diskussion.
Ta gärna med din egen förenings stadgar eller något juridiskt problem
som uppstått i den egna föreningsverksamheten, så diskuterar vi det
tillsammans."
Välkommen med Din anmälan!
Sista anmälningsdag är den 10 april 2015
Anmälan till kurs
Juridik - för ideella föreningar
Lördagen den 9 maj 2015
Förening:___________________________________________________
Namn: _____________________________________________________
Adress: _____________________________________________________
Postnummer: ___________ Ort: _________________________________
E-post: _____________________________________________________
Telefon, dagtid: _______________________________________________
( ) Specialkost: _______________________________________________
Fakturan skickas till (kursavgiften faktureras efter kursdagen):
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Antalet platser är begränsat – först till kvarn…!
Anmälan oss tillhanda senast den 10 april 2015 under adress:
Anne-Christine Frick
Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne
Fabriksgatan 2 F
222 35 LUND
Tel 070-815 06 64
[email protected]
2015-02-23/Cn