Utrop Tyresö

Muntlig information till våra kunder
under bussresan i trafikområde Tyresö
Nobinas affärsidé är ”Vi förenklar kundens vardagsresor”. Bra kundinformation är en väsentlig del för att
klara affärsidén. Vi förare ansvarar för att kunden får bra muntlig information under resan.
Det är under den korta stund vid ombordstigning som grunden läggs för den fortsatta resan. Ett ”hej”,
en nick - alltid ögonkontakt - följs sedan upp av trygg körning samt muntlig information som förenklar
resan för våra kunder, och också bekräftar upplevelsen av trygghet, vänlighet, omtanke och respekt.
Vilken information som ges är självfallet viktig men det är minst lika viktigt är på vilket sätt den ges.
Nedan följer exempel på vanligt förekommande utrop, anpassade för trafikområde Tyresö.
Läs också mer i boken ”I kundens tjänst”.
Allmänt
Information i högtalarna ges i lugnt tempo med vänlig och tydlig stämma. Många utrop börjas med en
hälsningsfras enligt följande mall:
00.00-10.00
God morgon!
10.00-18.00
God middag! Alt. (10.00-12.00 God förmiddag) (12.00-18.00 God eftermiddag)
18.00-24.00
God kväll / God afton
1/5
Framme vid ändhållplats
Utrop exempel
God morgon! Klockan är nu
9.13 och vi är framme vid
Gullmarsplan. Jag ber att få
önska er en trevlig dag!
Plats
Strax innan
ändhållplats
God morgon! Klockan är nu
8.42 och vi är framme vid
Centralen. Jag ber att få
önska er en trevlig dag!
Bussen fortsätter till
Vattugatan.
God morgon! Klockan är nu
6.27 och vi är framme vid
Cityterminalen. Jag ber att
få önska er en trevlig dag!
Strax innan
ändhållplats
Strax innan
ändhållplats
Linje
Samtliga som har
Gullmarsplan
respektive
Slussen som
ändhållplats.
Samtliga som har
Vattugatan som
ändhållplats.
Körriktning
Gullmarsplan
Slussen
Övrigt
Centralen
Samtliga som har Cityterminalen
Cityterminalen
som
ändhållplats.
Vid knutpunkter då ett förtydligande av aktuell destination undanröjer eventuella missförstånd och
förenklar för kunden
Utrop exempel
Nästa: Tyresö Centrum.
Bussen fortsätter därefter
mot Nyfors.
Plats
Strax innan Tyresö
Centrum
Linje
873, 875
Körriktning
Nyfors , Tyresö
Kyrka
Nästa: Sickla Strand. Bussen
fortsätter därefter mot
Nacka Sjukhus.
Strax innan Sickla
Strand
821
Nacka Sjukhus
Övrigt
Gäller i första
hand dessa linjer
då de avgår från
samma hållplats i
Gullmarsplan och
har en gemensam
samlingstabell
sträckan
Gullmarsplan Tyresö Centrum.
Ropas ut då det
finns risk att
kunder tror att de
befinner sig på
linje 401 mot
Slussen.
2/5
Vid knutpunkter där det är samtrafik med andra linjer
Utrop exempel
Nästa: Tyresö Centrum. För
er som ska vidare mot
Tyresö Brevik är det byte till
linje 805 som avgår från
hållplatsen framför oss om
cirka två minuter. Den här
bussen fortsätter mot
Nyfors.
Plats
Strax innan
Tyresö Centrum
Linje
873, 875
Körriktning
Nyfors , Tyresö
Kyrka
805
Gullmarsplan
Nästa: Älta Gård som också
är ändhållplats. För er som
ska vidare mot Tyresö är det
byte till linje 840 som avgår
om cirka två minuter. Den
här bussen fortsätter direkt
som linje 801 via Älta mot
Gullmarsplan.
Nästa: Lagergrens väg (alt.
Tyresö centrum). För er som
ska vidare mot Tyresö Brevik
är det byte till linje 815 (alt.
805) som avgår om cirka två
minuter. Den här bussen
fortsätter mot Tyresö Kyrka.
Strax innan Älta
Gård
821
Tyresö Centrum
(bussbyte)
Strax innan
Lagergrens väg /
Tyresö centrum
875/815C
Tyresö Kyrka
805, 815
Gullmarsplan
(bussbyte)
Övrigt
Gäller under
lågtrafik.
Observera att
samtrafik finns
alltid noterad i
förarspecen.
Information som
följer samma
upplägg är aktuell
för linje 805 mot
Gullmarsplan.
Gäller vissa
avgångar.
Observera att
samtrafik finns
alltid noterad i
förarspecen.
Information som
följer samma
upplägg är aktuell
för linje 805 och
815 mot
Gullmarsplan.
3/5
Säkerhetsinformation
Utrop exempel
God morgon och
välkomna! Jag vill påminna
om att använda bussens
bälten; både för er egen,
men även för era
medresenärers säkerhet.
Tack för hjälpen och
trevlig resa!
Plats
Efter Sikvägen /
Masten /
Bäverbäcken
innan motorvägen
Linje
Samtliga
aktuella linjer
i de fall
bussarna är
försedda
med bälten.
Efter Centralen/
Vattugatan/
Cityterminalen
innan Centralbron
Körriktning
Gullmarsplan
alt. Sthlm C.
Övrigt
Utrop görs endast
då samtliga
kunder har tillgång
till sittplats.
Tyresö/ NackaVärmdö
Efter Gullmarsplan
Efter Kolarängen
Slussen
Efter Slussen
Älta/ Tyresö /
Nacka-Värmdö
Vid avlösning
Utrop exempel
Nästa: Petterboda. Vi
kommer göra ett kortare
stopp för att byta förare.
Därefter fortsätter bussen
mot Tyresö Brevik. Jag ber
att få önska er en fortsatt
trevlig dag!
Plats
Strax innan
Petterboda (och
eventuellt andra
platser där
avlösning sker på
linjen).
Linje
Aktuella
linjer
Körriktning
Aktuell körriktning
Övrigt
Informera din
avlösare om
eventuella
störningar i
trafiken eller
annat som kan
påverka kundens
resa.
4/5
Störningsinformation
Störningar i trafiken innebär att våra kunder inte kan genomföra sin resa som planerat eller som tidigare
utannonserats. Från CTL får vi störningsinformation rörande vår egen samt anslutande trafik. Vår uppgift
som förare är att via muntlig information till våra kunder minimera de negativa konsekvenserna av
störningarna. Informationen skall sträva efter att vara enkel, tydlig och vänlig, och ges enligt följande
mall:
1. Hälsningsfras
2. Orsak /händelse
3. Konsekvenser för de berörda
4. Lösning/alternativ
5. Lugnande information/omtanke
Plats
Aktuella
platser
Linje
Aktuella
linjer
Körriktning
Aktuell
körriktning
Övrigt
Information ges
alltid då störningar
inträffar som kan
påverka kundens
resa.
Obs! Försök att
alltid hitta
alternativa lösningar
för kunden.
Bl. PMML 100316
Utrop exempel
(1)God morgon!
(2) På grund av halt väglag kör
vi med reducerad hastighet.
(3) Detta har medfört att vi
tyvärr är cirka 10 minuter
försenade.
(4) Linje 815, som vi har
samtrafik med vid Lagergrens
väg, är informerad om
förseningen och väntar in oss.
(5) Jag beklagar förseningen
och hoppas att den inte skall
ställa till med för stora problem
för er.
(1)God middag!
(2) På grund av växelfel på
tunnelbanans gröna linje
(3) är det för närvarande ingen
trafik mellan Gullmarsplan och
Bagarmossen.
(4) Bussar ersätter istället
trafiken. Bussarna utgår från
hållplatsläge X i bussterminalen
Gullmarsplan.
(5) Tunnelbanan beräknas åter
vara i drift cirka 15.30. Vi
beklagar de problem som
tunnelbanestoppet innebär.
5/5