STÅ MED MÖSSAN I HAND - Förbundet Arbetarsolidaritet

VI SOM
VÄGRAR
STÅ MED MÖSSAN I HAND
Ett av de stora problemen för dagens
arbetare är bemanningsföretagens ökande
makt på arbetsmarknaden. Borgarna
behöver inte lagstifta bort anställningstryggheten när bemanningsavtalet redan
sätter LAS ur spel. Det som sker nu är en
återgång till 20-talets daglöneri.
Idag pratas det mycket om flexibilitet. Man ska vara
flexibel, kunna arbeta närsomhelst på dygnet,
varsomhelst och hursomhelst. Lever man inte upp till
arbetsköparnas krav, oavsett hur orimliga dom är,
blir man raskt utbytt. Alla de rättigheter som vi
arbetare tillkämpat oss i decennier raseras på den
"flexibla" arbetsmarknaden.
Det enda vi kan ställa mot denna utveckling är vår
kollektiva organisering. Vi måste visa att vi inte låter
oss trampas på och att vi vägrar stå med mössan
i hand. Arbetarrörelsens historia är en historia om
kamp - en kamp för människovärde och rätten till ett
drägligt liv. Det är dags att åter ta upp den striden.
Du och dina arbetskamrater blir en del av denna kamp
genom att kräva att er fackförening agerar mot företagens svineri och tar strid för medlemmarnas intressen.
Vill facket (som oftast)
inte lyssna är det viktigt
att organisera er självständigt på arbetsplatsen
och genom egna aktioner
sätta press på företagsledningen.
Behöver ni hjälp och någon som backar upp er är ni välkomna
att kontakta Stridsfonden och Förbundet Arbetarsolidaritet.
WWW.ARBETARSOLIDARITET.ORG