BG201– Stöldskydd för utombordsmotorer

Ett avancerat 2-krets stöldskydd för 2- och 4-takts utombords­
motorer. Vitala funktioner i motorns elektriska system kopplas
bort när stöldskyddet aktiveras vilket gör det omöjligt för någon
att tjuvstarta motorn.
• Anpassat för 12V elektriska system.
• 2 vattentäta 1-knapps fjärrkontroller medföljer.
• Monteras under motorkåpan utan att dra ledningar synligt
genom båten.
• Aktiveras automatiskt 15 sekunder efter att tändningen har
slagits av.
• Avaktiveras med fjärrkontrollen. Skulle den försvinna kan
avaktivering ske med en personlig PIN-kod.
t eknisk in f o r ma t ion
BG201– Stöldskydd för
utombordsmotorer
Aktivering
BG201
Automatisk aktivering
• 15 sek
Indikering av aktiverat larm/stöldskydd
•
Via röd lysdiod
Avaktivering
Via fjärrkontroll
•
Via PIN-kodspanel och PIN-kod
•
Fjärrkontroll
1-knapps vattentät fjärrkontroll
4-knapps fjärrkontroll
Antal fjärrkontroller som kan inprogrammeras
Räckvidd
• 2 st
T
8 st
10–40 m
Tillbehör
Fjärrstyrt relä för ankarspel
T
Övrigt
• Små fysiska mått medger optimal placering.
Driftspänning
8–16V
• Silikonfyllning ger näst intill 100% vattentäthet samt gör
manipulering omöjlig.
Strömförbrukning
9 mA
• Låg strömförbrukning (<10mA).
• Omärkta ledningar skyddar mot tjuvkoppling.
Temperaturområde
Teckenförklaring
• = Ingår
-40 – +85 °C
T = Tillbehör
• Kan betjänas av upp till 8 stycken fjärrkontroller.
BG201 stöldskydd...............................................Art.nr DA 600110
4-knapps fjärrkontroll
(tillbehör)
Centralenhet
PIN-kodspanel
Vattentät fjärrkontroll
Relä för ankarspel
(tillbehör)
PIN-kodspanel
Låt inte tjuven förstöra
din sommar!
Med stöldskydd monterat får du
försäkringsfördelar
När du väljer att skydda din båt erbjuder försäkringsbolagen
premiesänkning, vilket direkt ger dig en lägre försäkrings­
kostnad. Dessutom lämnas en reducerad självrisk och i vissa
fall ett monteringsbidrag när du installerar DEFA BoatSecurity.
En unik fjärrkontroll
Fjärrkontrollen till DEFA Boat Securitys stöldskydd är konstruerad för att tåla tuffast möjliga marina miljö. Därför är den
vattentät och helt underhållsfri. Batterikapacitet upp till 10 år.
Kontakta ditt försäkringsbolag för att få reda på hur mycket
du kan spara genom att montera DEFA BoatSecurity i din båt!
”Eftersom jag har försäkring behöver jag
inget stöldskydd”
Fundera då på detta: Din båt blir stulen strax före semestern.
14 dagar senare hittas båten, men din 130 hästars 4-takts
utombordare är borta och båten har flera skador. Eftersom det
är högsäsong för båtvarven är väntetiden för reparation minst
8 veckor. Försäkringsbolaget ersätter motorn men drar av
minst 10% i åldersavdrag. Det betyder en kostnad för dig på
cirka 13000 kronor + självrisken.
www.defa.com
06.02–120 Best.nr DA 602748
Utan stöldskydd kan alltså hela båtsäsongen spolieras samtidigt som du tvingas betala många tusenlappar!