fullmakt+kuvert-seniorklubben - Sparbanken Öresund Seniorklubb

FULLMAKT
Sparbanken Öresund Seniorklubb
Fullmakt för automatisk överföring av medlemsavgiften till Sparbanken Öresund Seniorklubb.
Seniorklubbens årsmöte bestämmer årligen medlemsavgiftens storlek.
Avgiften betalas i förskott! Dragningen sker den 1 december och avser medlemsavgiften för
året därpå.
KONTOHAVARE:
BANK:
Sparbanken Öresund
KONTONUMMER:
9300
E-POSTADRESS:
Härmed godkänner jag/undertecknad automatisk överföring av medlemsavgiften en gång per år från
av mig ovan angivna bankkonto så länge jag är medlem i seniorklubben eller till dess denna fullmakt
av mig återkallas.
Datum
Skriv ut
Underskrift
Returneras till:
Bengt Persson
Fugavägen 23
245 42 Staffanstorp
Glöm inte
frimärket!
Bengt Persson
Fugavägen 23
245 42 Staffanstorp
Vik ihop, tejpa och posta.
Tejpa här
Tejpa här
Skriv ut
Tejpa här