Artikel Gbg Energis kundtidning

Effekt & Miljö
Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi mars 2013
e
t
e
b
r
a
a
ö
n
j
r
l
i
e
s
M kulis
bakom
GÖTEBORG LEDER EU-PROJEKT 4-5
-15
Sid 14
BÄTTRE KLIMAT I STORA SALUHALLEN 10-11
Med Göteborg som
förebild för framtiden
NU BÖRJAR VÅREN KOMMA till
Göteborg efter en lång, kall och regnig vinter
och det är äntligen ljust när man är på väg till och från jobbet. Det är väldigt skönt tycker jag!
En god temperaturnyhet från Göteborg Energi är att alla företagskunder
som har fjärrkyla nu kan få kostnadsfri tillgång till det smarta analysverktyget E-rapport. Det är ett enkelt och smidigt webbverktyg som levererar
statistik och hjälper till att övervaka och analysera energiförbrukningen i
fastigheten. Sedan tidigare kan även våra fjärrvärmekunder få tillgång till
E-rapporten.
NÄR VINTERN NU går
över i vår, vad kan då passa bättre än att återupptäcka
gamla Göteborgspärlor? Efter en lång tids upprustning har Stora Saluhallen
öppnat igen och i detta nummer av Effekt & Miljö kan vi läsa om hur
Göteborg Energi både skapat ett bättre klimat i handlarnas kyldiskar och
minskat ljudnivån hallen.
Som göteborgare är det inte utan stolthet som jag i detta nummer läser
om Celsius-projektet och Hyper Bus. Göteborg har blivit utvald som en av
Europas ”smart cities” och kommer tillsammans med Göteborg Energi att i
Celsius-projektet verka som förebild i Europa inom fjärrvärme och fjärrvärmetillämpningar. I projektet Hyper Bus är vi en av flera aktörer som med
Göteborg som testarena tar fram framtidens miljösmarta kollektivtrafik.
SLUTLIGEN VILL JAG påminna
om Earth Hour den 23 mars. På sidan 13 delar
Lotta Peterson med sig av sina lysande idéer inför nedsläckningen.
Trevlig läsning!
LOVISA MELLGREN
Marknads- och Försäljningsdirektör
2
Effekt & Miljö
Kort & gott
Intresserade
göteborgare kring
titthålet på Korsgatan.
Magnus Elfström
Unik inblick i Göteborgs undre värld
Under Göteborgs asfalt döljer sig ett 650 mil långt
elnät och ett 100 mil långt fjärrvärmenät. Dessutom
finns där många mil bredbandskablar och rör för fjärrkyla, gas, vatten och avlopp. Genom ett inglasat titthål
i Korsgatan vid Domkyrkan ger Göteborg Energi och
Göteborg Vatten sedan i december alla göteborgare
och turister en unik chans att se stadens ledningsnät
och de kulturlager som sträcker sig ända tillbaka till
stadens grundande 1621.
– Titthålet är byggt tillsammans med Göteborg Vatten
för att visa vad som finns under fötterna i en stad. Vi vill
visa den infrastruktur samhället behöver, men som vi vanligtvis gräver ned, säger Magnus Elfström, projektledare
på Göteborg Energi.
Pekskärm för ökad energi- och klimatmedvetenhet
Göteborg Energi och Innerstaden Göteborg arbetar
gemensamt, med stöd från Energimyndigheten,
för att Göteborg ska uppnå regeringens klimatmål
till 2020. En del av projektet är en stor pekskärm
på Korsgatan i Göteborg som satts upp med förhoppningen att den ska göra göteborgarna mer
medvetna om energi- och klimatfrågor genom
att visualisera energianvändningen. Pekskärmen
visar, med hjälp av Göteborg Energis mätvärden,
de förbipasserande hur mycket el som används i
innerstadens olika kvarter, just nu eller över tid.
3D-kartan på skärmen är interaktiv och fungerar
som en stor iPad där man kan peka, zooma och
byta perspektiv.
Innerstadens vd Marianne Sörling och Göteborg Energis
styrelseordförande Kia Andreasson inviger pekskärmen.
Effekt & Miljö
3
KÖLN
ROTTERDAM
GÖTEBORG
Jonas Cognell,
Göteborg Energi
GENUA
Katrina Folland,
Göteborgs Stad
Göteborg i täten för effektivare
Göteborg är bra på att ta hand om spillvärme i sitt väl utbyggda
fjärrvärmenät. Så bra att EU-kommissionen valt ut staden som
ledare för EU-projektet Celsius.
Göteborg, London, Genua, Rotterdam och
Köln – ingår i projektet, som
startar under våren och kommer att pågå i fyra år. Totalt
kommer 21 aktörer att samverka i de fem städerna, för
att minska energianvändningen och visa upp goda exempel
som leder mot ett samhälle
fritt från fossila energikällor.
Celsius är ett forskningsprojekt med en sammanlagd
budget på 25 miljoner euro,
FEM STÄDER –
4
Effekt & Miljö
varav EU bidrar med 14 miljoner euro och medverkande
länder står för resten. Göteborgs Stad och Göteborg
Energi kommer tillsammans
att leda arbetet.
– Ambitionen är att vi fem
städer ska inspirera 50 andra
städer att ta vara på spillvärme och minska på användningen av så kallad primärenergi. Vi ska få ”Celsius City
Followers”, säger Jonas
Cognell, Göteborg Energis
projektledare för Celsius.
Sju städer har redan
anmält sig: Warszawa,
Gdansk, Gdynia, Gent,
Aten, Viladecans och Riga
vill vara testpiloter inom
Celsius.
– I Europa finns väldigt
mycket spillvärme som inte
används. Genom att bygga
ihop mindre fjärrvärmesystem och bygga ihop industrin
med fjärrvärmesystemen kan
man ta vara på stora mängder
spillvärme. Om man använde
den spillvärme som finns i
Europa skulle det räcka till att
värma upp alla bostäder, säger
LONDON
energianvändning i Europa
Katrina Folland, Göteborgs
Stads koordinator för Celsius.
Spillvärmen från Londons
tunnelbana är ett exempel på
en outnyttjad resurs. Detta
blir en del i Londons demonstrationsanläggning och spillvärmen kommer att återanvändas för uppvärmning av
bostäder och kontor.
Göteborgs fjärrvärmenät är
100 mil långt och en stor del
av fjärrvärmen är idag återanvänd energi. Nästan alla
flerfamiljshus i staden värms
upp med fjärrvärme.
– Göteborg har hållit på
med fjärrvärmelösningar
sedan tidigt 50-tal. Vi har lärt
oss att låna energi från våra
kunder och puffa tillbaka den
där det behövs. I fjärrvärmesystemet använder vi energin
flera gånger och vi är duktiga
på att inte få något över. Det
är lite småländskt, som att
använda hela grisen och inte
bara skinkan, förklarar Jonas
Cognell.
Kunskaperna, erfarenheterna och tekniken ska nu ut
i Europa. Samtidigt fortsätter utvecklingen i Göteborg
för att staden ska bli ännu
bättre på att återanvända
energi. Genom Celsius finns
det goda möjligheter att nätverka, samverka och få inspiration från andra aktörer i
Europa.
Katrina Folland är övertygad om att Celsiusprojektet kommer att bidra till att
Göteborg, och även Sverige,
får mer uppmärksamhet i EU.
– Det här är ett viktigt projekt som kommer att synas.
Projektet kan också bidra till
affärsmöjligheter och gröna
jobb genom de företag som
kommer att vara med och
utveckla nya lösningar, konstaterar hon.
My Tiljestam
Effekt & Miljö
5
Avbrottsinformation
På Göteborg
Energis webbplats:
www.goteborgenergi.se
kan du med hjälp av en
karta se våra planerade
och oplanerade strömavbrott och vid vilken
tid strömmen beräknas
vara tillbaka.
Fjärrstyrda frånskiljare minskar avbrottstiden för kunderna.
Lars
Hedendahl
Framtidens elnät minskar avbrottstiden
Under 2012 installerade Göteborg Energi 107
fjärrstyrda frånskiljare i elnätet runt om i
Göteborg för att ytterligare sänka avbrottstiden för kunderna. I år fortsätter arbetet med
att effektivisera avbrottsarbetet på Göteborg
Energi.
VID ETT strömavbrott åker vanligtvis en tekniker från Göteborg Energi ut och kopplar om
strömmen manuellt med hjälp av frånskiljare
i nätstationen för att leda elen en annan väg
medan felet åtgärdas.
– Även om Göteborg är en relativt liten
stad kan det ta lång tid för en tekniker att
ta sig några kilometer till nätstationen,
till exempel under rusningstid. Det är inte
många kunder som berörs varje år, men
ingen vill ha långa strömavbrott, säger Lars
Hedendahl, avdelningschef för nätutveckling
på Göteborg Energi.
6
Effekt & Miljö
Förra året påbörjades därför arbetet med att
installera fjärrstyrda frånskiljare i nätstationer
runt om i Göteborg. En driftledare på Göteborg Energis driftledningscentral kopplar vid
ett strömavbrott på 10 KV-nivån bort den
felaktiga ledningssträckan via fjärrstyrda frånskiljare och dirigerar om elen till de drabbade
kunderna. Genom denna fjärrstyrning får
man ned den genomsnittliga avbrottstiden
från drygt 45 minuter till 5-6 minuter.
Under 2013 fortsätter nu arbetet med att
installera fjärrstyrda frånskiljare runt om i
Göteborg och Lars har stora förväntningar på
framtiden.
– Genom införandet av fjärrstyrning förbereder vi oss på att kunna automatisera kopplingar fullt ut och då kan datorerna agera så
snabbt att ett strömavbrott inte märks av hos
kunden genom mer än en blinkning, säger
han.
Joseph Borenstein
”Det mest hållbara
mästerskapet någonsin”
Göteborg Energi var officiell partner för inomhus-EM i friidrott som
avgjordes i Scandinavium i Göteborg
den 1-3 mars. Bland annat försåg
vi Scandinavium med förnybar
energi i form av lokalt producerad
vindkraft och samarbetade kring
energibesparingar i arenan. I anslutning till Scandinavium låg EM-torget
där Göteborg Energi lät besökarna
delta i olika kraftövningar. Här kommer ett axplock av våra bilder från
EM-festen.
Foto: Ann-Charlotte Ekensten
Foto: Beatrice Törnros
Effekt & Miljö
7
Göteborg testarena för
I maj börjar tre laddhybridbussar från
Volvo att trafikera busslinje 60 i Göteborg
som en del i projektet Hyper Bus. 10 000
testtimmar senare ska projektet utvärderas och förhoppningen är att Göteborg
kommer att bli en föregångsstad när det
kommer till miljösmarta bussar.
Foto: Joseph Borenstein
8
Effekt & Miljö
HYPER BUS står för Hybrid and Plug-in Extended
Range Bus System och är ett koncept med en
helt ny teknik som gör att laddhybridbussarna
kan köra mycket längre på eldrift än tidigare
modeller. Projektet, som startade i september 2011 och pågår till hösten 2014, består av
fyra delar: demonstration av plug-in teknik för
hybridbussar, snabbladdningsstationer, test i
verklig stadsmiljö på existerande busslinje samt
resultat- och kunskapsspridning från projektet.
framtidens bussar
Projektet genomförs av fem aktörer som
tillsammans står för halva kostnaden, den
andra halvan finansieras av EU-programmet
Life+. Volvo Bussar ansvarar för bussarna,
Göteborg Energi för laddningsstationerna,
Västtrafik för användningsområde samt körbarhet och Trafikkontoret i Göteborgs Stad
för mätning och beräkning. Business Region
Göteborg är projektledare med ansvar för
dokumentation och kommunikation, sprid-
ning av projektets resultat samt erfarenhetsutbyte med andra EU-projekt.
– Projektet är väldigt positivt för näringslivet i Göteborg, det kan leda till många
exportmöjligheter för Göteborgsföretag och
projektet innebär förhoppningsvis att vi kan
locka hit nya aktörer som vill etablera sig i
Göteborg, säger Lars Bern, processledare och
affärsutvecklare på Business Region Göteborg.
BUSSARNA HAR ETT större
och mer energi-optimerat batteri som laddas på ändstationerna
vid Redbergsplatsen och Masthugget genom
att bussföraren trycker på en knapp bredvid
ratten. Då skickas en signal till laddaren som
säger att bussen står på rätt plats och är redo
att laddas varpå en ”arm” sänks ned över
taket på bussen och ansluter till batteriet.
– Vi använder energin på ett väldigt bra
sätt. Eftersom en elmotor är mycket bättre på
att omvandla energi till rörelse än vad förbränningsmotorn är så vill vi köra så mycket
som möjligt med elmotorn. Det kan vi göra
genom att tanka el från nätet och att elen
produceras med lokal vindkraft ger dessutom en hållbar och långsiktig lösning, säger
Fredrik Persson, projektledare på Göteborg
Energi.
LADDHYBRIDBUSSARNA MINSKAR energiförbruk-
Till vänster Lars Bern, Business
Region Göteborg, till höger Fredrik
Persson, Göteborg Energi.
ningen med 65 % och utsläppen av växthusgasen koldioxid med 75 % jämfört med
vanliga dieselbussar. De är dessutom betydligt
tystare än de vanliga bussarna, vilket gör att
de lämpar sig mycket väl för stadskörning.
Joseph Borenstein
Effekt & Miljö
9
Smarta energilösningar i upprustade
Stora Saluhallen
Den 12/12 2012 klockan 12:12 återinvigdes Stora
Saluhallen vid Kungstorget i Göteborg. Efter
en lång tids upprustning av den 124 år gamla
byggnaden kan nu göteborgare och turister
återigen strosa i Stora Saluhallens gångar
för att köpa delikatesser från alla världens
hörn, äta lunch eller bara njuta av den härliga
atmosfären.
EFFEKT & MILJÖ bestämde
träff med Pontus
Frygner, energiingenjör hos fastighetsägaren
Higab, för att få en guidad tur i Stora Saluhallen. Det första man slås av när man kommer in i Stora Saluhallen är, förutom den nya
ljusa inredningen, ljudnivån. Det göteborgska
sorlet och kommersen är i allra högsta grad
kvar, men borta är de gamla högljudda fläktar
som satt ovanför butikerna och skapade ett
ständigt oljud i hallen. Higab har istället tagit
hjälp av Göteborg Energi som levererar fjärrkyla från Rosenlundsverket.
Förut var handlarna beroende av egna kylmaskiner för att deras varor skulle hålla rätt
temperatur och överskottsvärmen från dessa
ventilerades bort genom fläktar på butikernas
tak. Nu är butikernas kyldiskar istället anslutna till ett centralt köldbärarsystem där överskottsvärmen återvinns till byggnadens värmesystem alternativt kyls bort med hjälp av
fjärrkyla. Det innebär en betydligt förbättrad
ljudmiljö, ett minskat värme- och elbehov
och ett minskat behov av köldmedia. Samarbetet med Göteborg Energi har fungerat bra
enligt Pontus och man har tillsammans hittat
lösningar på svåra problem, som till exem-
10
Effekt & Miljö
pel hur man skulle lyckas dra in fjärrkyla i en
fastighet i centrala Göteborg utan att påverka omgivningen allt för mycket.
HIGAB HAR RENOVERAT delar
av stommen och
man har bytt ut nästan alla installationer, det
är i princip bara husets ram och exteriör som
fick stå kvar som det
var innan.
»Alla ytor är
– Alla ytor är
omgjorda och vi har omgjorda och vi
fått ett mycket mer har fått ett mycket
balanserat klimat,
mer balanserat
i övrigt har vi försökt behålla det som klimat.
det var innan, säger
Pontus Frygner
Pontus Frygner.
Hela arbetet med
upprustningen gjordes under överseende av en antikvarie för att behålla saluhallens unika
atmosfär. Pontus tycker att man
lyckats väldigt bra och rekommenderar både göteborgare och turister att
komma och ta sig en titt.
– Stora Saluhallen är ett landmärke i Göteborg och jag tycker att det
är väldigt härligt att komma in här
och titta på alla exotiska varor och
se på när handlarna stoppar korv, gör
choklad och så vidare. Det är en viktig fastighet i Göteborg och många
besökare, båda gamla och nya, har
hittat hit sedan vi öppnade igen.
Joseph Borenstein
Pontus Frygner,
energiingenjör på
Higab som äger
Stora Saluhallen.
Foto: Joseph Borenstein
Effekt & Miljö
11
Peter Ericsson, energisamordnare på Älvstranden Utveckling.
Foto: Micael Hallström
Smart analysverktyg
för alla på företaget
Alla Göteborg Energis företagskunder som har
fjärrkyla får nu kostnadsfritt tillgång till analysverktyget E-rapport som gör det enklare att
följa upp, övervaka och prognostisera sin energianvändning och sina kostnader via internet.
I E-RAPPORTEN FINNS uppgifter som till exempel
beräkning av utsläppsnivåer, som kan användas direkt i företagets miljöredovisning och
man får dessutom all statistik för fjärrkyla,
fjärrvärme, el, vatten, gashandel och övriga
mätare. Statistiken kan visas på månadsnivå,
dygnsnivå och timnivå. Det går också att
skapa en budget utifrån statistiken.
– Tjänsten är anpassad till såväl tekniker,
ekonomer som ägare. Alla på företaget kan
använda samma system och se samma siffror,
säger Monica Christensen, kundansvarig på
Göteborg Energi.
12
Effekt & Miljö
Det kommunala bolaget Älvstranden
Utveckling, som leder utvecklingen av Norra
och Södra Älvstranden i Göteborg, har
sedan nyår använt tjänsten.
– Vi hade tidigare ett gammalt ”egenuppfunnet” energimätsystem, utan finesser och
inte alltid så tillförlitligt. Med E-rapporten
från Göteborg Energi får vi all statistik per
timma och kan se om det till exempel är
något system som står på i onödan och drar
energi. Det kunde vi inte se innan när vi
bara hade månadsvärden i statistiken. Det
tror jag att vi kommer att ha mycket stor
nytta av, säger Peter Ericsson, energisamordnare på Älvstranden Utveckling.
Joseph Borenstein
På www.goteborgenergi.se kan du läsa mer och anmäla
ditt intresse för analysverktyget E-rapport.
Släck ljuset!
Earth Hour är en global manifestation initierad av Världsnaturfonden för att lyfta
klimatfrågan. Varje år i mars uppmärksammar
hundratals miljoner människor Earth Hour
genom att släcka ned ljuset under en timmas
tid. I år infaller Earth Hour den 23 mars mellan
klockan 20.30 och 21.30.
EFFEKT & MILJÖ träffade
Lotta Peterson, marknadsförare på Göteborg Energi, för att diskutera hur Göteborg Energi engagerar sig i
Earth Hour.
Varför gör ni detta?
– Vi vill hjälpa till att höja medvetenheten
kring Earth Hour. Det är en välkänd symbolhandling och ett ställningstagande för klimatfrågan.
Vad gör ni inför och under Earth Hour?
– I alla våra forum kommer vi att uppmana
folk att delta och vi kommer tipsa om hur
man kan vara energieffektiv. Vi kommer
släcka ned de anläggningar där det är möjligt, till exempel vårt huvudkontor på Rantorget i Göteborg. Vi kommer även att stå
på Drottningtorget morgonen den 22 mars
och dela ut stearinljus tillsammans med tips
och råd.
– Enligt Världsnaturfonden släckte mer
än varannan svensk ljuset under Earth Hour
förra året, tillsammans med miljoner människor över hela världen. Vi bygger ett hållbart samhälle tillsammans med våra kunder
och det vore roligt om ännu fler deltog i
manifestationen i år, avslutar Lotta.
Joseph Borenstein
Effekt & Miljö
13
Foto: Ingmar Jernberg
GöteborgsOperan
– en föregångare i miljöfrågor
Det pågår mycket bakom kulisserna på
GöteborgsOperan. Miljöarbete till exempel.
GöteborgsOperan är en föregångare i Europa
på miljöområdet. Ett kvitto på det är operans
EMAS-certifiering, som genomfördes i slutet
av förra året. Göteborg Energi levererar all
energi till operan och har även bidragit med
värdefull kunskap om effektivare energianvändning.
FÖRRA ÅRET CERTIFIERADES GöteborgsOperan
enligt EMAS, EU:s miljöledningssystem för
organisationer och företag som systematiskt
utvecklar sitt miljöarbete. Operahuset i Bar-
14
Effekt & Miljö
celona var allra först ut med EMAS-certifiering 2006 men numera har GöteborgsOperan
seglat upp som den ledande aktören på miljöområdet i den europeiska operavärlden.
– Det har vi lyckats med tack vare engagerade medarbetare. Vi gjorde en analys av
operans miljöpåverkan 2002. Sedan dess har
en liten grupp entusiaster vuxit till en självgående miljögrupp på drygt 20 personer, säger
Maths Nyström, teknisk chef på GöteborgsOperan.
ÄGAREN, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN, var en
stark pådrivare för operans miljöcertifiering.
Avfall, energi, transporter och ekologiska
Övre bilden: LED-lampor sparar energi på
GöteborgsOperan.
Nedre bilden: En bisyssla på
GöteborgsOperan. Maths Nyström, teknisk
chef, visar upp en av honungsburkarna från
operans egen biodling.
Foto: My Tiljestam
utredning inför den planerade installationen
av solceller på operahusets tak. Det projektet kommer att ta fart när Länsstyrelsen ger
besked om ett bidrag till finansieringen.
livsmedel är de miljöområden som operan,
och även Västra Götalandsregionen, fokuserar på.
– Vi har engagerat Göteborg Energi som
konsulter för energieffektivisering. Deras
expertis har varit värdefull för oss och vi fortsätter gärna med det samarbetet, säger Arne
Sahlstedt, GöteborgsOperans fastighetschef.
Göteborg Energi har bland annat gjort en
GÖTEBORG ENERGI LEVERERAR fjärrvärme och el
märkta med Bra Miljöval och fjärrkyla som
främst används för ventilation och datahall.
Operan behöver inte längre några egna kylanläggningar. Energiförbrukningen för att hålla
igång huset är nu nere på 191 kWh/kvm.
Målet är att komma ner till 180 kWh/kvm.
– Det är det sista som är svårast. Men vi
fortsätter att byta till LED-lampor, utökar
den närvarostyrda belysningen och satsar på
fler energieffektiva hissar för att få ner förbrukningen ännu mer, säger Maths Nyström.
Även själva scenkonsten påverkas av
miljöarbetet. Material till scenografin
separeras och återvinns i stor utsträckning.
Användningen av plast har minskat med
40 procent sedan 2002. Det pågår också ett
arbete med att minska kemikalierna i scenkläderna och återvinna textilier.
Dessutom är restaurangen Svanenmärkt
och har 37 procent ekologisk mat och dryck
på menyn.
Och så har det uppstått en bisyssla på
taket, operans egen biodling, som ett led i
miljöarbetet. Honungen samlas i små burkar
och används som presentreklam till utvalda
gäster.
My Tiljestam
Effekt & Miljö
15
Vi har en miljon kronor! Vad vill du göra?
Under 2013 har Ekofonden som mål att dela ut
1 miljon kronor till resurskloka och nytänkande
projekt inom energiområdet. Är du inte redan
medlem i Ekopartner – så bli det! Då har du
också möjlighet att söka bidrag ur Ekofonden
till ditt miljöprojekt.
Nu vill vi ha in fler förslag och ansökningar
till projekt som bidrar till ett hållbart samhälle.
Läs mer och ansök på:
www.goteborgenergi.se/eko
EKOPARTNER ÄR ett
nätverk för miljöaktiva
företag i Göteborgsregionen. Syftet är att ge
företag möjlighet att utveckla sitt miljöarbete
genom möten med andra företag. Medlemsavgiften om 5 000 kronor samt en donation
på motsvarande summa från Göteborg Energi
går till Ekofonden som stödjer projekt hos
medlemsföretagen.
Ekofonden har bidragit till spännande projekt hos bland annat Svenska kyrkan som
bytt till en mer energieffektiv belysning i
Tynneredskyrkan. Även Södra Älvstranden
har fått bidrag för att bygga Energikällan som
ska bli en pedagogisk utflyktslekplats med
förnybar energi som tema.
Göteborg Energi AB,
Box 53, 401 20 Göteborg
Effekt & Miljö
Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi.
Redaktör
Ann-Charlotte Ekensten, 031-62 66 27
[email protected]
Redaktionsråd
Lars Holmqvist, Michael Andersson, Anette
Damgren och Peter Öhman
Tryck
Sandstens tryckeri,
Göteborg, 2013.
Produktion
Cohn & Wolfe
Foto framsidan:
Operan tar miljöarbetet på allvar.
Foto: My Tiljestam
Layout och redigering:
Lotta Williams
Tipsa oss!
Redaktionen tar tacksamt emot tips till
artiklar. Kontakta redaktör Ann-Charlotte
Ekensten eller någon i redaktionsrådet.