Ladda hem programmet här (pdf)

TMD TryckeriMomsDagen 2014
21 maj 2014 • IVA Konferenscenter • Grev Turegatan 16 • Stockholm
Så vinner du på att hantera
tryckerimomsen rätt
– Missa inte seminariet som bringar klarhet efter HFD-domarna
Den 26 februari föll två domar i Högsta Förvaltningsdomstolen
som slog ned som en bomb – både bland tryckerier och bland
tryckerikunder. Domarna avsåg två fall där Skatteverket krävt pengar
av Aller Media, eftersom förlaget fått för högt momsavdrag för sina
tryckerifakturor.
Medverkande
Dels stod det klart att Skatteverket hade rätt att genom
följdändringsbeslut kräva miljardbelopp från landets tryckerikunder.
Detta gick tvärsemot vad många förlag trodde, och tvärsemot domar
i lägre instanser.
Dels förutsatte domarna att tryckerierna skulle kompensera kunderna
för beloppen som betalas till Skatteverket. Detta kom som en
obehaglig överraskning för de tryckeri som fått ut momspengar
retroaktivt från Skatteverket, och tagit för givet att det var möjligt att
behålla pengarna.
De inledande kommentarerna talade om risken för masskonkurser
inom grafisk industri.
Och även om det har förekommit överdrifter i debatten, så är det
sant att det kan handla om liv eller död för företag som berörs?
Även finansiellt starka företag riskerar att påverkas kraftigt.
Frågan är helt enkelt mycket allvarlig.
Fortfarande finns det många frågetecken att reda ut efter domarna:
– Har verkligen kunderna rätt att kräva pengar av tryckerierna?
– Var går gränsen för när en kund inte längre anses kunna få in
pengarna?
– Vad gäller egentligen om kostnadsränta på momspengarna?
– Hur lätt är det för tryckerikunderna att få anstånd med betalningen?
– Vad händer nu med de hundratals tryckerimomsfall som ligger i
landets domstolar?
Många av de frågorna kan komma att besvaras genom olika pågående
processer.
Men en sak är säker: Domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen visar
med önskvärd tydlighet att det finns mycket att vinna på att lära sig
att hantera tryckerimomsen på rätt sätt.
Därför är du mycket välkommen till ett seminarium om hur du bör
agera när det gäller de nya förutsättningarna för tryckerimomsen,
med utgångspunkt från det aktuella rättsläget.
Arrangör
Seminariet arrangeras av den oberoende branschpublikationen
Mediatrender. Mediatrender är sedan drygt 25 år en ledande
nyhetstjänst för beslutsfattare i svenska medieföretag.
Nyhetstjänsten är helt mobilbaserad.
Partner
Föreläsare från
Seminariet riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt
med tryckerimomsfrågor – oavsett om du arbetar inom
tryckerinäringen eller grafisk industri, i förlagsbranschen, eller
på annat sätt har att göra med tryckerimoms.
Vi tror att seminariet ska kunna ge en bra grundläggande bild
av hur det påverkar dig och din verksamhet, för att du på
egen hand ska kunna fördjupa perspektivet.
Vi hoppas också att seminariet ska fungera som en mötesplats
där du kan träffa personer som arbetar i organisationer
som har ställts inför samma utmaningar som du när det
gäller tryckerimomsen. Vår tanke är nämligen att det finns
mycket att vinna på att diskutera problematiken kring
momshanteringen – både med personer i samma bransch och
med personer i andra branscher.
Några av de frågor vi hoppas att kunna ge dig svar på under
seminariet är:
• Hur dras gränsen i dag mellan 6%-tjänster och 25%-tjänster
i grafisk industri?
• Vad går att säga i dag om hur Skatteverket kommer att
agera efter HFD-domarna?
• Finns det en poäng för tryckerier att kräva
momsåterbetalning för åren 2008–2010?
• Vad är rätt sätt att bokföra Skatteverkets återbetalningar
respektive krav?
• Vilka möjligheter har kunderna att kräva pengarna åter från
tryckerierna?
• Hur snabbt måste du agera om det kommer nya momskrav
från Skatteverket?
• Vilka regler gäller för internmomsen mellan olika bolag
inom samma koncern?
Svaren på de frågorna kan vara värda miljoner för en större
verksamhet inom grafisk industri eller förlagsbranschen.
Missa inte chansen att få koll på hur din verksamhet
påverkas av det nya regelverket för tryckerimomsen!
Under eftermiddagen den 21 maj möter du en rad ledande
experter och branschrepresentanter som ger dig vägledning
om hur du bör tänka när det gäller tryckerimomsfrågor.
Varmt välkommen!
Gunnar Loxdal, Mediatrender
PS. Du som anmäler dig till seminariet kommer även att få ett
kompendium som innehåller fakta om tryckerimomsen, och de
mest intressanta rättsfallen som rör tryckerimomsfrågor.
Moderatorer
Moderatorer är Gunnar Loxdal, Mediatrender och
Andreas Lindberg, Alinea Förlag.
Seminarieprogrammet är preliminärt, och kan komma att
justeras både när det gäller hålltider och innehåll.
Villkor och övrig
information
Prisinformation:
Ordinarie pris per deltagare vid seminariet:
2 970 kronor + moms. Dokumentation och
kaffe vid ankomst och i kaffepaus är inkluderat
i priset.
Rabatter: Vid fler än fyra deltagare från en
och samma organisation, kontakta oss för
information om grupprabatt.
500 kr i rabatt för:
betalande prenumeranter på nyhetstjänsten
Mediatrender.
medlemmar i Tidningsutgivarna.
medlemmar i Sveriges Tidskrifter.
medlemmar i Svenska Förläggarföreningen.
betalande prenumeranter på nyhetstjänsten
Branschkoll.
medlemmar i Swedish Content Agencies.
medlemmar i GrafKom.
Anmälan:
www.tryckerimomsdagen.se
Konferenslokal:
IVAs
Konferenscenter
Grev Turegatan 16
102 42 Stockholm
Tel: 08-791 31 00
Tid:
Den 21 maj 2014
Kl 13.00–17.00 med efterföljande mingel
För mer information, kontakta:
Gunnar Loxdal, Mediatrender
[email protected]
tel 0706-94 60 48
eller
Andreas Lindberg, Alinea Förlag
[email protected]
tel 070-865 85 84
Information om anmälningsvillkor
Anmälan är bindande, men platsen kan
överlåtas till en kollega.
Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14
dagar innan konferensstart krediteras du
det inbetalda beloppet med avdrag för en
administrativ kostnad på 20 procent exkl
moms. I fall arrangemanget skulle ställas in, får
du tillbaka hela din anmälningsavgift.
Betalning erläggs mot faktura med 20 dagars
förfallotid. Ditt namn och namnet på företag/
organisation lagras och kan komma att spridas
till besökare på seminariet. Personuppgifter
kan komma att lagras och användas vid
informationsutskick om framtida liknande
arrangemang. Information om de företag/
organisationer som finns representerade på
seminariet kan komma att publiceras på www.
tryckerimomsdagen.se under förutsättning
att du inte särskilt anmäler att uppgifter
TMD TryckeriMomsDagen 2014
21 maj 2014 • IVA Konferenscenter • Grev Turegatan 16 • Stockholm
PROGRAM
12.30–13.00 Incheckning, kaffe.
13.00–13.05 Inledning
Moderator
13.05–14.05 Det aktuella läget för tryckerimomsen efter HFD-domarna
Vad kan man egentligen vara säker på i dag när det gäller tryckerimomsen och
följdändringskraven mot tryckerikunderna? Ulrika Grefberg från Svalner och Niclas Lindgren,
Ernst & Young, går igenom historiken bakom dagens frågeställningar kring tryckerimomsen,
och klargör läget efter domarna i Aller-målen i Högsta Förvaltningsdomstolen i februari.
Ulrika Grefberg är jur kand och partner på Svalner Skatt & Transaktion.
Niclas Lindgren är skattejurist och partner vid Ernst & Young.
14.05–14.35 Skatteverkets bedömning efter HFD-domarna
Hur kommer Skatteverket att agera framöver efter domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen?
Företrädare från Skatteverket går igenom Skatteverkets position när det gäller
möjligheten att få anstånd med betalningen för tryckerikunder, frågan om kostnadsränta,
gränsdragningen för när ett tryckeri ska anses ha hamnat på obestånd, processen för
återbetalning med mera.
Eva Almgren, rättslig expert i skatteförfarande vid Skatteverket.
Mattias Karlsson, rättslig specialist vid Skatteverket.
14.35–15.00 Vad händer härnäst för tidskriftsförlagen?
Tidskriftsförlagen är en kategori tryckerikunder som riskerar att påverkas mycket av utfallet
av domarna i Aller-målen. Sveriges Tidskrifter har talat om en ”Kafka-mardröm” som
kan leda till stora konsekvenser för förlagen. Vilka är de frågeställningar som bekymrar
tidskriftsbranschen mest just nu? Vilka möjligheter finns att agera för att få klarhet i
rättsläget efter HFD-domarna?
Kerstin Neld, VD för branschorganisationen Sveriges Tidskrifter.
Mattias Fri, skattejurist och partner vid Svalner Skatt och Transaktion och är rådgivare till
Sveriges Tidskrifter i frågor som rör tryckerimoms.
15.00–15.20 Kaffepaus
15.20–15.55 Var går gränsen mellan 6% och 25% moms?
Det är inte alldeles självklart var gränsen går mellan vad som betraktas som trycksaker med
6 procents moms och trycksaker med 25 procents moms.
Jan-Owe Mattsson vid Skatteverket går igenom gränsdragningsfrågor med utgångspunkt
bland annat från aktuella rättsfall.
Jan-Owe Mattsson är rättslig expert på momsfrågor vid Skatteverkets Rättsavdelning.
15.55–16.55 Paneldebatt: Så påverkas företagen i tryckeri- och förlagsbranschen
Hur påverkas medlemsföretagen i olika organisationer i tryckeri- och förlagsbranschen?
Vi har samlat företrädare för några av de närmast berörda branschorganisationerna samt
skatteexperter till en paneldiskussion för att ge en bild av betydelsen av domsluten om
tryckerimomsen, samt de frågor som är mest angeläget att få klarhet i framöver.
Kerstin Neld, VD för Sveriges Tidskrifter
Mattias Fri, momsexpert vid Svalner.
Per Hultengård, VD för Tidningsutgivarna.
Pia Janné Nyberg, jurist vid Svenska Förläggareföreningen.
Lena-Liisa Tengblad, VD för Grafiska Företagens Förbund.
16.55-17.00 Sammanfattning
Moderator
17.00–19.00 Mingel