Agdabladet nr 2 2013

Agdabladet nr 2 2013. En kundtidning från Visma Agda årgång 23
Rekrytering i
Visma.net
nr2
Ansvarig utgivare
Sofia Gerstenfeld
Redaktör
Louise Karlsson
Grafisk form
Andreas Cato
Medarbetare i detta nummer
Catarina Söderlund,
Gunilla Eriksson
Utgivare
Visma Agda AB
Kontaktinformation
Långskeppsgatan 9
262 71 Ängelholm
Växel 0431-44 94 00
www.agda.se
[email protected]
Tryck
Ljungbergs Tryckeri
Distribution
Kunder samt återförsäljare till
Visma Agda AB
Framtid, frihet och
framgång!
Jag heter Sofia Gerstenfeld och är ny VD på Visma Agda sen ett par veckor tillbaka. Det här är mitt första VD har ordet i Agdabladet och jag ser fram emot att
få lära känna dig som kund framöver. Jag har tidigare arbetat som HR-chef inom
Visma. HR och lön ligger mig därför varmt om hjärtat. Jag är riktigt stolt över
att kunna säga, att Agda PS är HR-systemet som 100% av företagets anställda
kan använda.
För några veckor sen talade en kollega om framtiden på ett seminarium som
vi inom Visma anordnar varje höst - Visma Summit. Titeln på hans föreläsning
var ”Framtid, frihet och framgång”. Daniel pratade om att samhällsutvecklingen
snabbt går i riktning mot att den enskilda medborgaren, medarbetaren, kunden
eller användaren ska kunna serva sig själv. Utföra allt mer på egen hand. För att
det ska vara möjligt krävs ständig tillgång till information och obegränsad frihet
att kunna göra det mesta.
För oss på Visma Agda är det självklart att hänga med på de utmaningar ni
kunder står inför. Jag är övertygad om att ni tillsammans med oss, våra produkter och tjänster, kan få mer frihet och större framgång i framtiden, helt oberoende av tid och plats.
2014 blir ett spännande år! Vi går från två till tre releaser i Agda PS och nya
produkter väntar på att få lanseras. Dessa kan du läsa mer om i det här numret av
Agdabladet. Rekryteringsverktyget vågar jag lova är förpackat på ett riktigt bra
sätt!
Så, vem är då jag Sofia?
Jag bor i Malmö, är gift och har två barn, 9 och 11 år gamla. Givetvis tillbringar
jag min mesta fritid med familjen. Mycket tid går åt till att skjutsa barnen på
alla deras aktiviteter. Att röra på
mig gör jag ofta och gärna. När
jag inte simmar, springer, spelar
golf eller åker skidor går jag
gärna långa promenader med
vår labrador. Låter fantastiskt
hurtigt eller hur? Men visst
finns det stunder när även jag
låter latmasken i mig ta över
och ägnar mig åt att spela…
Candy Crush!
Nu stundar snart efterlängtade
lediga dagar för de flesta av oss.
Jag vill passa på att önska dig
en riktigt God Jul och ett Gott
Nytt År från oss alla här på
Visma Agda!
Sofia Gerstenfeld, VD
PS. vill du lyssna på Daniel de
Sousas inspirerande föreläsning
om framtiden så hittar du den på
www.visma.se/summit
Lagar och avtal
Förändrade basbelopp 2014
Prisbasbelopp
Förhöjt prisbasbelopp
Inkomstbasbelopp
44 400 kr
45 300 kr
56 900 kr
Sjukpenning
Prisbasbeloppet påverkar sjukdom (SGI) 7,5*prisbasbeloppet
= 333 000 kr/12 = 27 750 kr
Prisbasbeloppet påverkar föräldraledighet (SGI) 10*prisbasbeloppet = 444 000 kr/12 = 37 000 kr
Aktiviteter
våren 2014
Seminarium - Semesterrutiner i Agda PS
Sundsvall 31/3, Stockholm 1/4 & 2/4, Umeå 3/4, Stockholm 4/4, Karlstad 7/4, Göteborg 8/4 & 9/4, Jönköping
10/4, Ängelholm 11/4 och Malmö 14/4
Seminarium –Personal i Agda PS och Visma.net
Under våren i Stockholm och Ängelholm
Seminarium - Trix och tips i Agda PS
Ängelholm 6/5 och Stockholm 7/5
Sociala avgifter
Ruta 55
Ruta 57
Ruta 59
Normal avgift f. 1949-1987
31.42%
Personer f. 1988 -
15.49%
Särskild löneskatt personer f. 1939 - 1948 10.21%
Personer f. 1939 och tidigare
0.00%
Nya förmånsvärdena för frukost, lunch och middag
Fri frukost
Fri lunch
Fri middag
Helt fri kost
42 kr
84 kr
84 kr
210 kr
Oförändrade belopp för 2014
Arbetsgivaravgifter, Egen bil i tjänsten, Kostavdrag, Skattefria traktamente och Tjänstebil i tjänsten
Regeringen backar om förslaget om månatlig kontrolluppgift
Regeringen kommer i höst inte att lämna någon proposition om att införa regler om månatliga kontrolluppgifter. Då
månadsuppgifter skulle innebära en stor ökning av uppgiftsbördan för företagen finner regeringen ingen anledning att
fortsätta arbetet med att ta fram en sådan proposition.
Regeringen föreslår sänkt arbetsgivaravgift för unga
Regeringen vill att unga som avslutar sin utbildning snabbt
ska kunna komma in på arbetsmarknaden. För unga som
inte fyllt 23 år vid årets ingång vill man sänka sociala avgifterna från dagens 15,49% till 10,21%. För de som fyllt 23
men inte 25 år vid årets ingång kvarstår dagens nedsättning
(15,49%). Ändringarna bedöms kunna träda i kraft tidigast
den 1 juli 2014.
Nystartszoner
Nya sociala avgifter införs enligt förslag i lagrådsremiss från
nästa årsskifte för de regioner med låg sysselsättningsgrad,
kombinerat med låg utbildningsnivå och där många erhåller
långvarigt försörjningsstöd.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
Utställare på Personal & Chef, Kistamässan i Stockholm
Stockholm 19-20/2
Huvudpartner på Competensdagen,
Dunkers Hus i Helsingborg
Helsingborg 28/3
Utställare på Företagardagarna i Ängelholm
Ängelholm 9-10/5
Rekrytering i
Visma.net
Jobb workflow
Ansökningsprocess
Urvalsprocess
Att det är dina medarbetares talanger som skapar ditt företags framgång är knappast någon nyhet. Däremot är det viktigare
än någonsin att ha en strategi och färdiga processer i sitt rekryteringsarbete. Med Rekrytering i Visma.net kan du förbättra din
rekrytering effektivt. Det blir enklare att snabbt kunna hitta och anställa de allra bästa medarbetarna före konkurrenterna. Redan
under januari 2014 kommer Rekrytering i Visma.net ut på marknaden. Du kan då vara en av de första att få ett kraftfullt och
användarvänligt verktyg, bättre kontroll och kan rekrytera via de bästa kanalerna.
Jobb workflow
Först skapas en jobbansökan. Det går väldigt snabbt för
exempelvis en chef att själv skapa en ansökan, med hjälp av
givna mallar. I Rekrytering i Visma.net har vi paketerat den
bästa uppsättningen som ger dig och dina kollegor återanvändbara mallar och processer. Allt för att ditt jobb ska bli
så effektivt och smidigt som möjligt. När platsannonsen
godkänts internt publicerar du den smidigt på exempelvis er
egen webbsida och/eller på externa rekryteringssidor.
Ansökningsprocess
I samband med att kandidaten söker det publicerade jobbet
får han/hon fylla i färdigställda frågeformulär, bifoga sitt CV
och personliga brev.
Urvalsprocess
Den här processen hjälper dig att mäta, poängsätta och jämföra kandidaternas ansökningar på ett enkelt sätt. Mejlmallar
används för att kunna kommunicera med och ge feedback till
kandidaterna genom hela processen. Du kan följa och uppdatera kandidaternas status löpande genom din egen urvalsprocess. Kandidaterna kan hanteras i olika talangpooler som
skapas efter exempelvis kompetens.
Anställa
Här skapar du det jobberbjudande med detaljer jobbet kräver till den utvalda kandidaten. När erbjudandet med alla
detaljer är överenskommet och klart skriver du enkelt ut ett
anställningsavtal.
Integration med Agda PS
Information passerar till och från exempelvis Agda PS via
smidiga integrationer. Vår paketering av Rekrytering i
Visma.net ger dig en kort och effektiv implementering.
Givetvis finns också möjligheten att skräddarsy leveransen
genom unika uppsättningar och behörigheter.
Anställa
Integration med övriga system
Visma.net
Vad händer under resten av 2014?
En ny resemodul i Visma.net kommer att lanseras under hösten och vara fullt integrerad med Agda PS. Det blir enkelt att
komma igång och enkelt att använda, alltid uppdaterat och
tillgängligt. Det går snabbt att göra sin reseräkning och givetvis finns här olika kreditkortskopplingar. Kvitton skannas
enkelt in med en särskild app så att allt blir samlat där det
hör hemma. Vi kommer att berätta mer om den nya resemodulen i nästa nummer av Agdabladet.
Vad är då Visma.net egentligen?
Visma.net är Vismas flaggskepp. Det är en affärslösning som
kopplar ihop ditt team med företagets verksamhet genom
smarta, automatiserade och integrerade affärs-, ekonomi- och
HRM-processer i molnet. Visma.net hjälper dig att fokusera
på din kärnverksamhet och bli bäst på den.
Visma är Nordens ledande leverantör av system och tjänster
för företag. I mer än 15 år har Visma visat vägen med sina
affärslösningar och tar nu sikte på att göra samma sak med sin
revolutionerande molntjänst. Visma har inte bara tagit sina
befintliga lösningar och flyttat dem till molnet; Visma.net är
från grunden byggt i molnet. Som Nordens ledande leverantör av affärs-, ekonomi- och HRM-system är Visma den
leverantör som har den erfarenhet och kunskap som krävs för
att ta just ditt företag till molnet.
Vill du veta mer om våra nya produkter som kommer att
lanseras under 2014? Kanske står du redan nu i startgroparna
att skaffa någon ny produkt inom de här områdena? Då ska
du definitivt kontakta oss genom att skicka ett mejl till
[email protected]
P.S. Agda PS utvecklas parallellt med Visma.net och Rekrytering och Resor i Agda PS kommer givetvis att finnas kvar när
de nya produkterna i molnet lanseras.
+
Tjänsteutbud
Som kund hos oss får du tillgång till ett flertal tjänster som kan underlätta ditt arbete i/med Agda PS.
+ Visstid löneexpert
Plötsligt slutar din löneexpert och rekryteringen tar tid, då
kan Visma Agda hjälpa till med Visstid löneexpert. Tjänsten
innebär att vi för din räkning utför lönebearbetning hos dig
i ert företags installation av Agda PS. Du ser till att löneunderlagen och filöverföringar är attesterade och klara. Förutom
löneberäkning kan vi samtidigt hjälpa dig igång med funktioner i ämnet lön som ert företag inte kommit igång med av
ett eller annat skäl.
+ Agda Konsult
Önskar du hjälp med uppläggning eller en utredning av
ett ämnesområde i Agda PS? Vi kommer gärna till dig och
stöttar dig på plats! När det är dags med lönerevision eller
semesterbrytning och du känner behov av rådgivning, då kan
du få hjälp med detta hemma i din egen Agda PS-installation
av oss.
Rapportcentralen i Agda PS är ett bra sätt att få ut information till chefer och arbetsledare. Du vill kanske ha hjälp med
denna uppsättning så rätt information kommer till rätt chef,
vi hjälper gärna till!
+
Agda Fjärrsupport
Vi har möjlighet att använda en fjärrstyrningslösning via internet. Innebörden av detta är att vi har möjlighet att kunna
se och ha delad kontroll över din dator. Detta betyder att du
kan få snabb och säker service utan att behöva gå igenom
onödiga steg för att utreda problem. När ärendet är löst kan
du fortsätta ditt arbete direkt. Fler ärenden kan således lösas
vid första kontakten med oss.
+ Företagsanpassade kurser
Det kan vara ett kostnadseffektivt alternativ när många från
samma företag behöver utbildas. Om du inte har möjlighet
att gå någon av våra schemalagda kurser eller om du helt
enkelt skulle vilja ha genomgång i lite av varje i Agda PS så
finns det möjlighet för oss att ordna Företagsanpassade kurser
helt enligt dina behov och önskemål.
Kursen kan hållas i ditt företags egna lokaler, i våra kurslokaler eller på annan plats och ort. En ytterligare fördel kan
vara att kursen kan hållas på företagets egen databas.
+ Agda Kundanpassning
Behöver du hjälp med en integration, specialrapport till
ledningen eller en kundanpassning? Då kan du vända dig till
oss! Exempel på olika lösningar:
Lönespecifikation via mejl
Vi erbjuder en tjänst där du kan mejla lönespecifikationerna
till era anställda. Vill du mejla ut era Lönespecifikationer? Då
har vi lösningen i form av en kundanpassning!
Automatisera inläsning av data
• Personuppgifter
• Konteringsbegrepp(Projekt)
• Tidsstämplingar
• Förtroenderapportering
• Arbetspass
• Personligt schema
Ordlista Personal
Aa
› Talangpool
Karriärplattform där arbetsgivare kan hämta information
om kandidater för att kunna anställa. En kandidat vill
också gärna finnas i en talangpool för att bli sedd och eventuellt anställd.
› Karriärportal
Genom en uppdaterad och aktuell hemsida håller företaget
sig intressant för sökande kandidater och ger vägledande
funktioner till de sökande, så de kan ta nya steg i karriären.
Exempelvis kan arbetsgivaren göra reklam för ett traineeprogram.
› Jobbportal
Agda Drift
För många företag och organisationer ökar kraven på en
effektiv, stabil och värdeskapande IT-verksamhet. Många upptäcker svårigheten med att upprätthålla en hög tillgänglighet,
driftsäkerhet och kompetens. Med Agda Drift kan du överlåta
driften av Agda PS till oss.
Fördelen med Agda Drift är att du enbart betalar för de tjänster som nyttjas och slipper fundera på it-kostnaderna. Vi tar
ansvar för all drift av servrar och du behöver endast en dator
med internetuppkoppling. En stabil, enkel, säker och anpassad lösning som gör att du inte behöver tänka på avancerade
installationer, uppdateringar, säkerhet och backuptagande.
Åtkomsten sker via Internet vilket gör att du blir geografiskt oberoende i ditt arbete. En fördel om du har kontor
på olika platser eller vill jobba hemifrån. All trafik mellan
klient och server är krypterad med hjälp av SSL, vilket borgar
för hög säkerhet därtill sker inloggning till Agda PS med
engångslösenord via säkerhetsdosa vilket höjer säkerhetsnivån
ytterligare.
En lite enklare variant av karriärportal, exempelvis där ett
företag lägger ut lediga jobb.
› Jobbgodkännande
Processen för jobbgodkännande definierar alla de steg ett
jobb måste genomgå innan det är godkänt av chefen.
› Kandidat
Externa och anställda som har sökt ett jobb i ditt företag.
› Kandidathantering
Ger dig möjlighet att hantera sökande (källa, kandidatspårning, intern rörlighet osv.) oavsett vilken avdelning eller
vilket jobb de är tilldelade till.
› Rekrytering
Rekrytering är processen att söka, attrahera och kontraktera
mänskliga resurser till att utföra någon form av arbete eller
uppgift. Rekrytering är egentligen en gammal militär term
som betyder att förse med nytt manskap (rekryter) som
ersättning eller till förstärkning av truppstyrkan.
Avsändare:
Visma Agda AB
Långskeppsgatan 9
262 71 ÄNGELHOLM
B
OBS!
Kontrollera att våra adress- och kontaktuppgifter för ert
kundnummer stämmer, se adressetikett ovan. Finns det
ändringar, skicka e-post till [email protected] så uppdaterar
vi vårt register direkt.
Agdalotteriet
Välkomna!
I varje nummer av Agdabladet lottar vi ut fem vinster bland
våra kunder. Här är vinnarna i detta nummer.
Vi hälsar alla nya kunder välkomna. Vi tycker det är roligt att
så många ger Visma Agda förtroendet med några av företagens mest centrala funktioner - lön och personal!
Här är ett axplock:
•
•
•
•
•
Brannan AB
Elos Medtech Timmersdala AB
Foria AB
Projektgaranti AB
Sveriges Ingenjörer
Vinnarna i Agdalotteriet kommer få en present skickat till
företaget med posten. Grattis!
•
•
•
•
•
Backa Läkarhus AB
Con-Form Göteborg AB
Gestamp HardTech AB
Lessebo Bruk AB
Platzer Fastigheter AB
Med Agda Drift eller Agda PS/SaaS kan du överlåta driften
av Agda PS till oss. Till vår driftmiljö välkomnar vi alla nya
kunder, här är ett urval:
•
•
•
•
•
Freedom Finance Kreditservice AB
Malmö Bilcentrum AB
Svenska Djurhälsovården AB
Tallink Silja AB
Tälje Sten och Transport AB
God Jul
önskar Visma Agda
och husbandet Visma Agdaz