Bygg och riv Återvinning och service

Om ni har verktygen för att bygga och riva.
Då har vi verktygen för att ta hand om resten.
Låt oss göra er återvinning enklare, säkrare och mer kostnadseffektiv. Med enkla och handfasta
medel kan vi sänka kostnaderna och samtidigt behålla effektiviteten på er byggarbetsplats.
Tillsammans tar vi fram en plan för återvinningen som passar er och är praktiskt genomförbar vid
varje byggnation. Om ni önskar medverkar vi även på era planeringsmöten.
Återvinning och service Bygg och riv
Återvinning och service Bygg och riv
Heltäckande återvinning
Enkel prissättning
Vi hämtar och återvinner allt material som uppkommer på er byggarbetsplats. Allt avfall tas om hand på bästa sätt utifrån både miljömässiga och ekonomiska avseenden.
Container
Vi tillhandahåller containrar i storlekar som är lämpliga för era behov.
Ni kan slänga allt material i en och samma container, materialet sorteras senare. Det enda som ni inte kan slänga i containern är farligt
avfall. Det kan exempelvis vara tryckimpregnerat trä, lysrör, sprayflaskor, elektronik och vitvaror.
Vår prissättning är lätt att förstå. Ni vet
alltid vad er återvinning kostar.
Personlig service
Vi arbetar nära våra kunder. Ni får alltid
en kontaktperson som ser efter just era
behov.
Snabb support
När ni behöver hjälp är vi snabbt på
plats.
Statistik över er återvinning
Farligt avfall
Vi hyr ut och inreder miljöstationer som är avsedda för farligt avfall och
anpassar dem efter era behov. Vi kan även hjälpa till med följande:
· Miljöinventeringar
· Provtagning och analys av byggnadsmaterial
· Projektledning vid rivning och sanering
· Sanering av byggnadsmaterial, exempelvis asbest,
PCB och kvicksilver
· Markundersökningar
Ni har möjlighet att följa hur återvinningen
utvecklas på er byggarbetsplats.
Om Hans Andersson Recycling. Hans Andersson Recycling är ett familjeföretag i andra generationen. Vi har arbetat med återvinning och avfallshantering sedan 40-talet.
Idag är vi verksamma i hela Sverige och behandlar alla materialslag. Läs gärna med om oss på www.hansandersson.se
Region Öst: 08-445 77 00, 0171-40 08 00, [email protected]
Region Väst: 031-58 69 00, 0520-126 15, [email protected]
Region Syd: 046-282 80 00, 0456-420 40 [email protected]