Friskare med Djur och Musik

friskare med
Djur & Musik
– Ett hälsoprojekt för barn med OCD –
friskare med
Djur & Musik
– Ett hälsoprojekt för barn med OCD –
Friskare med Djur & Musik
är ett hälsoprojekt där barn
med OCD ges tillfälle att
umgås med hästar och andra djur. Vi bor på en gård
i en avstressande miljö, där
barnen även får lyssna på
och spela musik.
Barnen får också nya kontakter med andra barn som
har OCD, genom lägret och träffarna. Projektet är
ett komplement till klassisk KBT-behandling och
ett stöd för barnen i deras tillfrisknande. Projektet
genomförs i samverkan med BUP.
Vi söker pojkar och flickor med OCD, i åldern
6-14 år, som vill vara med på lägren och träffarna. Vi söker också samarbetspartners/intressenter inom skola, ridskolevärlden, vård och omsorg.
Hör av dig för mer info eller intresseanmälan:
Vilket läger passar dig?
Läger för flickor
Antal delt: max 8-10.
Datum: 25-30/6 (6 dagar).
Avslutning med uppvisning den 30/6.
Ålder: ca 10-14 år.
Ingen ridvana krävs.
Pris: 500 kronor*.
Vill du vara med?
Du måste vara medlem i
Ananke för att vara med.
Föräldrar kan vid behov
få vara med på lägret
och övernatta med sina
barn.
Det finnas gott om
personal och snälla hästar och djur. Lägret hålls
vid Genarp och man kan
antingen åka tåg till Lund
eller Malmö, eller flyga
till Sturups flygplats.
Hämtning och lämning ordnas.
Kontakta:
Knatteläger för pojkar
och flickor
Antal delt: max 5.
Datum: 29-31/7 (3 dagar).
Ålder: ca 6-9 år.
Ingen ridvana krävs.
Pris: 500 kr*.
*Lägren och träffarna arrangeras med stöd från Allmänna Arvsfonden
Elisabeth Bäärnhielm
Pousette:
[email protected]
comhem.se,
eller Susanna Wersäll,
[email protected]
comhem.se.