Hyresgästens val - John Mattson Fastighets AB

HYRESGÄSTENS VAL
FARKOSTVÄGEN
NGN INSPIRERANDE OCH FIN BILD
DAGS ATT VÄLJA!
D e t b ö rja r b li d a g s att g ö ra dina personliga val i lägenhet en.
Va l e n är framtag n a tillsa mmans med arkit ekt byrån Equat or.
A m b i t i o n en h ar va rit a tt t a t ill vara de kvalit et er och den
c h a rm so m fin n s i h u s e t, samt idigt som lägenhet en anpass a s t i l l dagens standard.
S o m h yresgäst har du möjlighet att göra flera val som
p å v e r k ar utseende och standard i lägenheten. Det första du
k a n v ä lja p å ä r två o lika nivåer av lägenhet sst andard med
o l i k a h yre s n ivå e r; b as eller t illval. Oavset t om du väljer bas
e l l e r t i llv a l ko mmer d u a t t f å möjlighet at t sät t a din egen
p e r s o n liga prägel på lägenheten.
U t ö v e r d en h ä r b ro s c h yre n har vi även inret t en ut st ällning
i J o h n Mattsons kundtjänst, där har du möjlighet att titta
p å m a t erialprover och träffa oss som jobbar med projektet.
K o n t a ktuppgifter hittar du i slutet av broschyren.
Vi h o p pas att du kommer bli nöjd med din nyrenoverade
l ä g e n h et!
Vi reserverar oss för eventuella ändringar som kan uppkomma i samband med entreprenaden.
HYRESGÄSTENS VAL FARKOSTVÄGEN
Copyright John Mattson Fastighets AB
Omslagsbild Headoffice Design
År 2012
Tryck Gracia Repro
Formgivning Headoffice Design
www.tb&ajkay.com
BASSTANDARD
Det första valet du ska göra som hyresgäst är att välja mellan ”basstandard” och
”tillvalsstandard”. Det är två olika lägenhetsstandard med två olika hyresnivåer.
Flera av valen är samma i de båda alternativen, däremot skiljer sig kökslösningen
och vissa av materialen. På följande sidor
redovisas de olika valen i basstandard. I
slutet av broschyren kan du läsa mer om
tillvalsstandard. Samtliga åtgärder som
görs i lägenheten/huset hittar du i dokumentet ”Åtgärder Farkostvägen”.
KÖK
BASSTANDARD
Vi har valt att arbeta med långsiktigt hållbara material som fortfarande ska kännas
rätt om 30 år.
Mer förvaring eller större bänkyta? I
köket har vi tagit fram två olika lösningar;
en med högskåp och en utan högskåp.
När du har valt vilken lösning du vill ha,
är det dags att välja koncept. Du väljer
mellan Margareta, Sara och Johan. Inom
varje koncept kan du sedan göra olika
val när det gäller bänkskiva, kakel, beslag
till skåpsluckor samt tapet och väggfärg.
Kök med högskåp
Kök utan högskåp
MARGARETA
Vitt och grått
Väljer du Margareta ingår vita falsade
skåpsluckor kombinerat med ett grått
linoleumgolv. Du väljer mellan två olika
varianter av vitt kakel, en ljus eller mörk
bänkskiva samt tre varianter av beslag till
skåpsluckorna. På väggytan mitt emot
köksuppställningen väljer du fritt bland
tapeter från Borosan, Eco Decorama
eller Fioton 5. Du kan också välja att
få väggen målad i valfri NCS-färg (med
undantag från extremt starka färger).
Övriga väggytor i köket målas vita.
Observera att vissa detaljer kan komma att skilja sig från det som visas på bilden. Diskmaskin ingår inte, enbart att det är förberett för diskmaskin.
Mikrovågsugn ingår enbart i tillvalsstandard.
Kakel Höganäs Harmony
Vit blank, 15x15 cm
Kakel Höganäs Arkitekt
Vit matt, 10x10 cm
Bänkskiva
Formica Virrvarr, mörk
Bänkskiva
Formica Virrvarr, ljus
Linoleumgolv
Marmoleum 3137, grå
Skåpsluckor och lådor
Vedum Jenny, Vit NCS 0500-N
Beslag Millers
91509
Beslag Beslagsboden
8262
Beslag Vedum
31098
SARA
Ljus oliv och ljusgrått
Väljer du Sara ingår olivfärgade falsade
skåpsluckor kombinerat med ett ljusgrått
linoleumgolv. Du väljer mellan två olika
varianter av vitt kakel, en ljus eller mörk
bänkskiva samt tre varianter av beslag till
skåpsluckorna. På väggytan mitt emot
köksuppställningen väljer du fritt bland
tapeter från Borosan, Eco Decorama eller
Fioton 5. Du kan också välja att få väggen
målad i valfri NCS-färg (med undantag
från extremt starka färger). Övriga väggytor i köket målas vita.
Observera att vissa detaljer kan komma att skilja sig från det som visas på bilden. Diskmaskin ingår inte, enbart att det är förberett för diskmaskin.
Mikrovågsugn ingår enbart i tillvalsstandard.
Kakel Höganäs Harmony
Vit blank 15x15 cm
Kakel Höganäs Arkitekt
Vit matt 10x10 cm
Beslag Millers
91509
Bänkskiva
Formica Virrvarr, mörk
Bänkskiva
Formica Virrvarr, ljus
Beslag Beslagsboden
8262
Linoleumgolv
Marmoleum 3136, ljusgrå
Skåpsluckor och lådor
Vedum Jenny, ljus oliv, NCS 2010-G90Y
Beslag Vedum
31098
JOHAN
Ljusgrå och svart
Väljer du Johan ingår ljusgråa falsade
skåpsluckor kombinerat med ett svart
linoleumgolv. Du väljer mellan två olika
varianter av vitt kakel, en ljus eller mörk
bänkskiva samt tre varianter av beslag till
skåpsluckorna. På väggytan mitt emot
köksuppställningen väljer du fritt bland
tapeter från Borosan, Eco Decorama eller
Fioton 5. Du kan också välja att få väggen
målad i valfri NCS-färg (med undantag
från extremt starka färger). Övriga väggytor i köket målas vita.
Observera att vissa detaljer kan komma att skilja sig från det som visas på bilden. Diskmaskin ingår inte, enbart att det är förberett för diskmaskin.
Mikrovågsugn ingår enbart i tillvalsstandard.
Kakel Höganäs Harmony
Vit blank, 15x15 cm
Kakel Höganäs Arkitekt
Vit matt 10x10 cm
Beslag Millers
91509
Bänkskiva
Formica Virrvarr, mörk
Bänkskiva
Formica Virrvarr, ljus
Beslag Beslagsboden
8262
Linoleumgolv
Marmoleum 3236, svart
Skåpsluckor och lådor
Vedum Jenny, ljusgrå, NCS 3000-N
Beslag Vedum
31098
BADRUM
Helkaklat med dusch eller badkar
I badrummet väljer du mellan två olika
färger på klinker på golvet. Kaklet är
Höganäs, vit blank 15x15 centimeter.
Vill du ha badkar istället för dusch är
det inga problem. Samtliga åtgärder i
badrum samt i separat wc hittar du i
dokumentet ”Åtgärder Farkostvägen”.
Observera att vissa detaljer kan komma att skilja sig från det som visas på bilden. Tvättmaskin ingår inte, enbart att det är förberett för tvättmaskin.
Gustavsberg GBG 6015/6016
Klinker Höganäs
Grynna 20, BRICK/RED,
10x10 cm
Klinker Höganäs
Grynna 07, GREY/BLUE,
10x10 cm
Kakel Höganäs Harmony
Vit blank, 15x15 cm
Inspiration - kudde Svenskt Tenn - Brazil
ÖVRIGA RUM
Nya golv och fräscha väggar
Befintlig parkett i vardagsrummet slipas. I
hall, sovrum och i eventuell matsal väljer
du mellan tre olika färger på linoleumgolv.
På väggytorna väljer du fritt bland tapeter
från Borosan, Eco Decorama eller Fioton
5. Du kan också välja att få väggarna
målade i valfri NCS-färg (med undantag
från extremt starka färger).
Linoleumgolv Marmoleum
3136, ljusgrå
Linoleumgolv Marmoleum
3137, grå
Linoleumgolv Marmoleum
3236, svart
Inspiration - tapet ifrån Borås tapeter, Klädställning ifrån Tb&Ajkay
TILLVALSSTANDARD
I alternativet ”tillvalsstandard” byts
några av de material som ingår i basstandard ut mot mer exklusiva material. I tillvalsköket ingår varmluftsugn. I kök och
badrum sätter vi in blandare från FM
Mattssons serie Garda istället för standardserien 9000E och på golvet i köket
blir det klinker istället för linoleumgolv,
samma klinker läggs även i hallen. Färgen
på klinker följer valet av koncept i köket
(samma som i basstandard). I sovrummet/
sovrummen samt i eventuell matsal lägger vi ett parkettgolv i ek.
I tillvalsköket kan du även välja på kökslösning med inbyggd mikrovågsugn. I
övrigt gäller samma val som i alternativet
basstandard.
Kök med inbyggd mikro
Inbyggd mikro
Cylinda IM 18, vit
Tvättställsblandare badrum
FM Mattsson Garda
Diskbänksblandare kök
FM Mattsson Garda, hög
Diskbänksblandare kök
FM Mattsson Garda, låg
Klinker
Höganäs Grigio Chiaro
Ljusgrå 16,5x16,5 cm
Klinker
Höganäs Grigio Scuro
Grå 16,5x16,5 cm
Klinker
Höganäs Grigio Nero
Svart 16,5x16,5 cm
Kontaktperson materialval
Johanna Rudtorp
Projektkoordinator
Telefon 08-613 35 38
E-post [email protected]
John Mattson Fastighets AB
Larsbergsvägen 10
Box 10035, 181 10 Lidingö
Telefon 08-613 35 00
E-post [email protected]
www.johnmattson.se
Besökstider Kundtjänst
Måndag: 08.00-12.00, 13.00-19.00
Tisdag-fredag: 08.00-12.00, 13.00-16.00
Telefontid:
Måndag-fredag: 07.00-12.00, 13.00-16.00
OBS! Ändrade öppettider i kundtjänst under sommaren.
Från den 2 juli fram till den 17 augusti
stänger kundtjänst klockan 16.00 på måndagar.