ladda ner - Katedralskolan

Utbildningar hösten 2015
Din upptäcktsvärld börjar här
2
Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016
Välkommen till Katedralskolan!
Möten inspirerar! De utvecklar dig och ger dig nya erfaren­
heter. På Katedralskolan får du chansen till spännande
möten med många olika människor. Lektionerna i klassrum­
men vill vi ska vara inspirerande mötesplatser, där det är
lika viktigt att elever samtalar med sina lärare, som med
varandra. Jag blir alltid glad när det är härligt trångt i
korridorerna av elever på väg till och från lektionerna, och
när det hörs att eleverna trivs!
Katedralskolan har en lång historia. De gamla husen och miljön runt omkring bidrar till
att skolan får en unik och skön atmosfär. Idag är tyvärr många lokaler ganska slitna och
det är hög tid för renovering. Första spadtaget tas sommaren 2015. Vi kommer att börja
med halva skolan och efter ett år ta den andra halvan.
Vi har fått en bra temporär adress. Skolgatan 53, eller Bredablick som kvarteret heter,
ligger inte långt från Katte. Jag är övertygad om att klassrummen och miljön kommer att
fungera riktigt bra på båda ställena.
Trots att eleverna till största delen kommer att ha undervisning i olika skolhus,
kommer de ändå att träffa varandra regelbundet. Katteandan bor framförallt inom oss
och den är något vi kommer att vara extra måna om under den tid som skolan renoveras.
Självklart ska vi till exempel också kommande år ha en musikal! Jag hoppas även på fler
andra event som förstärker katteandan. Vilka, det får du se längre fram.
Eleverna på Katedralskolan brukar trivas tack vare god undervisning och alla aktivi­
teter mellan lektionerna. Elevkåren arbetar hårt för att alla elever ska känna sig hemma
och många elever är engagerade och mycket aktiva i skolans föreningar.
Din gymnasietid är viktig och hos oss kan den bli innehållsrik och ett ljust minne för
livet. Vi vill utmana din kreativitet, ditt intellekt och dina åsikter. Katedralskolan är mer
än en skola – en hel upptäcktsvärld.
Vi ses på Katte!
Heléne Lagerquist, rektor
Din upptäcktsvä
Humanistiska
programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet
IB Programme
En allt snabbare teknisk och
medicinsk utveckling ställer vår värld
inför nya utmaningar. Detta kräver en
ny typ av experter. På Humanistiska
programmet lär du dig att förstå
och tolka människors värderingar,
funderingar och åsikter, i din egen
tid och historiskt.
På Samhällsvetenskapsprogrammet
går diskussionerna om samhällsfrågor
som en röd tråd genom utbildningen.
Här får du lära dig hur du kan påverka
och hur du påverkas, och du får en
bred behörighet till fortsatta studier.
Study abroad in Uppsala! Studying in
an IB Programme prepares you in a
unique manner for university studies,
both in Sweden and abroad. You will
be qualified for a broad range of
university programmes; depending
on what subjects you choose.
Sidan
8
Sidan
9
Page
10
ärld börjar här
Naturvetenskaps­
programmet
Bioteknisk
spetsutbildning
Barn- och fritidsprogrammet
Nyfiken på livet? Vill du undersöka
och upptäcka hur världen fungerar
tillsammans med intresserade
klasskamrater och kunniga lärare?
Naturvetenskapsprogrammet ger
dig en bred utbildning och lägger
grunden för fortsatta studier inom
bland annat natur­vetenskap,
matematik och teknik.
Naturvetenskapsprogrammets
biotekniska spetsutbildning är ett
unikt program för dig som är extra
intresserad av naturvetenskap,
speciellt bioteknik. Programmet ger
fördjupade kunskaper inom biologi
och kemi. Universitetskontakter och
företagsbesök ger dig en värdefull
inblick inom life science-området.
Tycker du om att arbeta med
människor, samarbeta och ta ansvar?
Vill du få större kunskap om
människors utveckling? På Barnoch fritidsprogrammet förbereder du
dig både teoretiskt och praktiskt för
en spännande och attraktiv arbets­
marknad direkt efter gymnasiet.
Sidan
16
Sidan
17
Sidan
19
6
Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016
Fyra möjligheter
till samma behörighet.
Vilken väg väljer du?
Humanistiska programmet och Samhälls­
vetenskaps­­programmet på Katedralskolan ger
dig möjlighet att öppna olika dörrar till samma
behörigheter.
De sammanlagt fyra inriktningarna på de två
programmen förbereder dig för högskole- och
universitetsstudier till exempelvis journalist, jurist,
tolk, översättare, arkeolog, redaktör, lärare, ekonom
eller psykolog.
Vilken av inriktningarna beteende, kultur, samhälls­
vetenskap och språk ska du välja? Välj efter ditt
eget intresse!
Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016
7
Fyra möjligheter till samma behörighet – vilken väg väljer du?
Humanistiska programmet
På Humanistiska programmet lär du dig att förstå och tolka människor
i din egen tid och historiskt – i din närhet och globalt. Vi utmanar dig
med historia, språk, kulturhistoria, filosofi och psykologi!
Inriktning kultur
Kultur, till exempel litteratur, musik, konst, film och
arkitektur, är en stark motor för människors
utveckling. Är du intresserad av hur kultur påverkar
– och alltid har påverkat – människan? Vill du veta
mer om hur samhället, kulturen och människan
hänger ihop? I så fall är kulturinriktningen på
Humanistiska programmet något för dig.
Åk 1
Inriktning språk
Vill du ha en unik möjlighet att förbättra ditt
viktigaste verktyg – språket? Du kan välja att
provsmaka flera olika språk eller att koncentrera
dig på två språk och bli riktigt bra på dem. Latinet
ger dig en stabil språklig grund och visar hur
språkkunskaper förstärker varandra. Och varför inte
läsa en nybörjarkurs i japanska eller ryska?
Åk 2
Åk 3
KursPoäng
KursPoäng
KursPoäng
Engelska 5 100
Engelska 6
100
Gymnasiearbete
100
Historia 1b
100 Idrott och hälsa 1
50
Filosofi 1
50
Religionskunskap 1
50
Historia 2b – Kultur
100
Retorik
100
Matematik 1b
100
Moderna språk
100
Idrott och hälsa 1
50
Svenska 3
100
Svenska 2
100
Människans språk
100
Kultur
Naturkunskap 1b
100
Film- och tv-kunskap 1 100
Filosofi 2
50
Samhällskunskap 1b
100
Kultur- och idéhistoria
100
Litteratur
100
Svenska 1
100
Moderna språk
100
Samtida kulturuttryck
100
Psykologi 1
50
Valbara kurser
200
Valbara kurser
100
Språk
Latin – Språk och kultur 1
Språk200
Valbara kurser
Summa Årskurs 1
Summa Årskurs 2850/900
850
100
Språk
200
Valbara kurser200
200
Summa Årskurs 3800/750
Exempel på valbara kurser i åk 2 och 3. En del är redan obligatoriska för vissa inriktningar.
Bild och form 1b
100
Historia 3
100
Pedagogiskt ledarskap
100
Engelska 7
100
Journalistik, reklam och information
100
Privatjuridik
100
Entreprenörskap
100 Kultur- och idéhistoria
100
Psykologi 1
50
Film- och TV-kunskap
100
Matematik 2b
100
Psykologi 2a
50
Fotografisk bild 1
100
Matematik 3b
100
Psykologi 2b
50
Företagsekonomi 1
100
Moderna språk
Retorik
100
Idrott och hälsa 2
100
Musikalen
Samhällskunskap 2
100
Naturkunskap 2100
8
Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016
Skrivande100
Fyra möjligheter till samma behörighet – vilken väg väljer du?
Samhällsvetenskapsprogrammet
Alla vet vi att vi är en del av samhället, men på vilket sätt? Hur påverkar
individen samhället? På Samhällsvetenskapsprogrammet får du lära dig hur
du kan påverka och hur du påverkas.
Inriktning samhällsvetenskap
Är du intresserad av det som händer runt omkring
dig – politiska val, internationella konflikter eller
miljöfrågor? Då är inriktning samhällsvetenskap rätt
för dig. Här lär du dig att förstå världen och hur du
gör för att påverka den. Vi tittar på allt från hur
Uppsala kommun styrs till hur EU och FN fungerar.
Viktiga ämnen inom den samhällsvetenskapliga
inriktningen är samhällskunskap och historia, men
också ämnen som geografi och språk. Tillsammans
skapar de förståelse för världen och lär dig att
påverka och utveckla den.
Åk 1
Inriktning beteendevetenskap
Är du intresserad av hur människor agerar som
individer och som deltagare i grupper, organisationer
och samhällen? Då är inriktning beteendevetenskap
rätt för dig. Här lär du dig hur människan utvecklas
och formar sin identitet. Vi undersöker hur vi
kommunicerar, lär oss och leder andra.
Viktiga ämnen inom den beteendevetenskapliga
inriktningen är samhällskunskap och psykologi,
men också ämnen som kommunikation, ledarskap
och språk. Tillsammans ger de kunskap om
människans beteende i grupper och samhällen.
Åk 2
Åk 3
KursPoäng
KursPoäng
KursPoäng
Engelska 5
100
Engelska 6
100
Filosofi 1
50
Historia 1b
100
Idrott och hälsa 1
50
Gymnasiearbete
100
Idrott och hälsa 1
50
Matematik 2b
100
Religionskunskap 1
50
Matematik 1b
100
Moderna språk 100
Svenska 3
100
Moderna språk
100
Psykologi 1
50
Valbara kurser
400
Naturkunskap 1b
100
Svenska 2
100
Samhällskunskap 1b
100
Valbara kurser
100
Svenska 1
100
Beteendevetenskap
Ledarskap och organisation
100
Kommunikation
100
Psykologi 2a
50
Samhällskunskap 2
100
Sociologi100
Samhällsvetenskap
Geografi 1
100
Religionskunskap 2
50
Historia 2a
100
Samhällskunskap 3
100
Samhällskunskap 2
100
Summa Årskurs 1
750
Summa Årskurs 2
950/900
Summa Årskurs 3 800/850
Exempel på valbara kurser i åk 2 och 3. En del är redan obligatoriska för vissa inriktningar.
Bild och form 1b
100
Idrott och hälsa 2
100 Pedagogiskt ledarskap
100
Engelska 7
100
Journalistik, reklam och information
100
Privatjuridik
100
Entreprenörskap
100 Kultur- och idéhistoria
100
Psykologi 2a
50
Film- och TV-kunskap
100
Matematik 3b
100
Psykologi 2b
50
Fotografisk bild 1
100
Moderna språk
Retorik
100
Företagsekonomi 1100
Musikalen
Skrivande100
Historia 3
Naturkunskap 2
100 100
Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016
9
Möjlighet till samma behörighet som Natur, Sam eller Hum.
International Baccalaureate
Diploma Programme
“The International Baccalaureate aims to develop inquiring,
knowledgeable and caring young people who help to create
a better and more peaceful world through intercultural
understanding and respect.”
IBO Mission Statement
The IB Diploma Programme is
an international pre-university
programme taught in 148 countries
worldwide. The quality of the programme is
guaranteed by an independent IB organization with
its Head Office in Switzerland and its new global
centre in The Hague. The language of instruction is
English, giving graduates a significant advantage
at Swedish universities and abroad. Many of the
teachers in the IB Diploma Programme at Katedral­
skolan are native English speakers.
The first year is the pre-Diploma Programme
year where preparatory courses are taken in all
subjects offered in the Diploma Programme.
During the next two years of the Diploma
Programme six subjects are studied, chosen from
the six groups: three at Higher Level and three at
Standard Level. This creates a balance between
the natural sciences, the humanities, and the arts.
There are three additional requirements,
which are unique to the IB:
Theory of Knowledge – a transdisciplinary course
which encourages critical and creative reflection on
knowledge issues arising in the other subjects,
Extended Essay – a 4 000 word in-depth
research paper on a topic inspired by one of the
six subjects and which prepares students for
university-level assignments.
CAS (creativity-action-service) – an opportunity
for personal development through activities such as
sports, creative skills, and service to others.
10 Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016
What kind of career possibilities
are there after completing the IB?
The IB is a broad programme and the diploma
opens many doors. The majority of our graduates
have chosen a university education in Sweden
within a wide range of disciplines such as
medicine, law, languages, pharmacy, political
science, economics, and engineering at prestigious
universities such as Chalmers, Handelshögskolan,
and Karolinska Institutet.
Some of our graduates have chosen to study
abroad in the UK, the USA, Canada, Australia,
Poland, the Czech Republic, Holland, and Hungary.
We are proud to say that right now we have
students at the universities of Oxford and
Cambridge, the London School of Economics,
the London School of Medicine, the University of
St Andrews, the University of Edinburgh, MIT,
the University of Warsaw, and at medical schools
in Prague and Gdansk.
Why not try the IB for a day?
Just send an e-mail to [email protected] and you will
get an answer with instructions on where to meet
and when. Welcome!
You need to take a test in English and mathematics
and also participate in an interview before being
accepted in the IB.
Möjlighet till samma behörighet som Natur, Sam eller Hum.
Year 1, Pre-DP
SubjectHours
Arts30
Biology40
Chemistry40
English100
Extra Science (your own choice)
History87
Mathematics130
Modern languages: French, German, Japanese,
Russian or Spanish
87
Physics40
Pre-CAS20
Pre-Economics30
Pre-Philosophy30
Pre-Psychology30
Pre-ToK15
Swedish as a native language or
Swedish as a foreign language
100
Years 2 and 3 Diploma Programme
You choose 1 subject from each group, 3 subjects at Higher Level, 3 at Standard Level.
Higher Level = 240 hours over 2 years. Standard Level = 150 hours over two years
Group 1
Your best language
Group 2English
French
German
Italian
Japanese
Russian
Spanish
Swedish as a foreign language
Group 3Economics
History
Philosophy
Psychology
Group 4Biology
Chemistry
Environmental systems & societies
Physics
Group 5Mathematics
(you choose between 3 different levels)
Group 6Music
Visual Arts
Or you choose another subject from groups 1 – 4
Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016
11
Königin Silvia von Schweden besucht die Katedralschule.
Elever, lärare och Drottningen samtalar om flerspråkighet vid Katedralskolans temadag.
12 Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016
Smile!
Politiker besöker ofta skolan.
Vem kan säga nej när elevkårens
ordförande vill ta en selfie?
Öppet hus i Katedralskolan
klockan 17 – 20 den 26 november 2014
och den 11 februari 2015
Välkommen till vår
populära prova-på-dag
På prova-på-dagen får du vara med på
några lektioner, prata med elever och äta lunch.
Hör av dig till [email protected] eller
ring 018-56 81 00 och berätta vilket program
du är intresserad av, så kommer vi överens om
en lämplig dag. Föreslå själv en dag
då du vill komma!
Sista dag för ansökan
till gymnasieskolan inför
hösten 2015 är 15 februari 2015
Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016
13
14 Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016
Natur på Katte!
Två möjligheter
till samma behörighet.
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning
naturvetenskap och Bioteknisk spetsutbildning
på Katedralskolan förbereder dig för högskole- och
universitetsstudier. De ger samma behörighet när du
söker vidare.
Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred
utbildning och lägger grunden till fortsatta studier
inom många vetenskapliga områden.
Är du extra intresserad av fördjupning inom biologi/
kemi och mer kontakt med företag och universitet
under gymnasiet ska du välja spetsutbildningen.
Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016
15
Natur på Katte – två möljigheter till samma behörighet.
Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning Naturvetenskap
Vill du ha en gedigen naturvetenskaplig utbildning som innehåller
en stor andel laborationer, experiment, fältstudier och studiebesök?
Naturvetenskapsprogrammet lägger grunden för fortsatta studier inom
naturvetenskap, matematik och teknik men programmet förbereder också
för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden.
Det naturvetenskapliga arbetssättet och den
naturvetenskapliga metoden betonas i utbildning­
en. Undervisningen är modern och sker i välutrus­
tade lokaler. Våra lärare är välutbildade, kompe­
tenta och engagerade. Efter gymnasiet kan du
söka vidare till alla utbildningar och läsa vidare
till t ex läkare, apotekare, psykolog, jurist, ekonom,
ingenjör eller sjukgymnast.
Eleverna har genom åren fått många fina
placeringar i kemi-, biologi-, fysik och matematik­
tävlingar. De goda studieresultaten hänger också
Åk 1
samman med att det är bra stämning på skolan
och goda relationer mellan lärare och elever.
Undervisningen är lärarledd och varierad. Vi har bra
kontakter med universiteten i Uppsala och många
elever gör sina gymnasiearbeten på universitets­
institutioner. De elever i åk 9 som fått gymnasie­
betyg i Matematik 1c kan fortsätta direkt med
Matematik 2c.
På Katedralskolan finns ett stort utbud av
valbara kurser från olika ämnesområden.
Åk 2
Åk 3
KursPoäng
KursPoäng
KursPoäng
Biologi 1 100
Engelska 6 100
Biologi 2 100
Engelska 5 100
Fysik 1 100
Fysik 2 100
Fysik 1 50
Gymnasiearbete 10
Gymnasiearbete 90
Idrott och hälsa 1 60 Historia 1b 100
Kemi 2 50
Kemi 1 70
Idrott och hälsa 1 40
Matematik 4 40
Matematik 1 och 2 200
Kemi 1 och 2 80 Religionskunskap 50
Moderna språk 100
Matematik 3 och 4 160
Svenska 3 100
Samhällskunskap 100
Svenska 2 100
Valbara kurser
300
Svenska 1 100
Valbara kurser
100
Summa Årskurs 1
880
Summa Årskurs 2
790
Summa Årskurs 3
Exempel på valbara kurser:
Bild och form
100
Bioteknik100
Engelska 7
100
Entreprenörskap100
Extramusik (körverksamhet), Musikal100
Geografi 1, Historia 2, Samhällskunskap 2100
Idrott och hälsa 2
100
Matematik 5
100
Matematikspecialisering100
Moderna språk 100
16 Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016
Möjligt att läsa till steg 5 i franska, tyska och spanska.
830
Natur på Katte – två möljigheter till samma behörighet.
Bioteknisk spetsutbildning
Med naturvetenskaplig behörighet
Om naturvetenskap tillhör dina specialintressen och du är
speciellt nyfiken på områdena DNA-analys, genmodifiering
och stamcellsforskning är Naturvetenskapsprogrammets
biotekniska spetsutbildning något för dig.
Undervisningen bygger på modern biovetenskap
och bedrivs i samarbete med Uppsala universitet,
Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala BIO.
Företagare och universitetsanställda lärare och
forskare deltar i undervisningen.
Som elev på den biotekniska spetsutbildningen
får du göra besök på bioteknikföretagen i Uppsala
där du också får en egen kontaktperson. Du får
träffa upptäckare och uppfinnare som startat
företag utifrån sin idé och ditt gymnasiearbete får
du göra inom ett pågående forskningsprojekt på
SLU. Du får delta i föreläsningar på Uppsala
Åk 1
universitet och där också utföra mer avancerade
laborationer. Under ditt tredje gymnasieår har
du också möjlighet att läsa universitetskurser i
kemi och matematik. Som en naturlig del i under­
visningen behandlas också svåra etiska dilemman
inom forskningen där du själv utmanas och får
ta ställning. De elever i åk 9 som fått gymnasie­
betyg i Matematik 1c kan fortsätta direkt med
Matematik 2c.
Den biotekniska spetsutbildningen ger samma
behörighet till högskolan som NA-programmet.
Åk 2
Åk 3
KursPoäng
KursPoäng
KursPoäng
Biologi 1 100
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Engelska 5 100
Bioteknik 100
Gymnasiearbete 90
Fysik 1 65
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 60
Fysik 1 85
Naturvetenskaplig specialisering
100
Kemi 1 100
Gymnasiearbete 10
Svenska 3 100
Matematik 1 och 2 200
Idrott och hälsa 1 40
Valbara kurser 200
Moderna språk 100
Kemi 2 100
Samhällskunskap 100
Matematik 3 och 4 200
Svenska 1 100
Religion 1
50
Svenska 2 100
Summa Årskurs 3
690
Summa Årskurs 1
925
Summa Årskurs 2
885
Exempel på valbara kurser:
Bild och form
100
Entreprenörskap100
Extramusik (körverksamhet), Musikal100
Idrott och hälsa 2
100
Matematik 5
100
Matematikspecialisering100
Moderna språk 100
Möjligt att läsa till steg 5 i franska, tyska och spanska.
Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016
17
18 Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016
Barn- och fritidsprogrammet
Tycker du om att arbeta med människor, samarbeta och ta ansvar?
Är du intresserad av att kunna planera och leda aktiviteter inom idrottsverksamhet och föreningsliv? Vill du få större kunskap om människors
utveckling? Vill du få jobb på en attraktiv arbetsmarknad direkt efter
gymnasiet? Då är Barn- och fritidsprogrammet rätt val för dig!
Kärnan i utbildningen består av kurser som ger dig
de rätta verktygen för att möta, assistera och stödja
barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling.
Teoretiska studier med fokus på samarbete och
kommunikation varvas med praktiska aktiviteter.
Undervisningen är varierad med studiebesök,
utflykter, lägerverksamhet och guidning.
Du som elev utvecklas personligen under
utbildningen och lär dig se saker ur nya perspektiv.
I utbildningen ingår 15 veckors arbetsplatsförlagd
Åk 1
praktik och utbildningen på Katedralskolan leder
bland annat fram till yrkesexamen som barn­
skötare, elevassistent eller personlig assistent.
Efter utbildningen går en del direkt ut i arbets­
livet och andra läser vidare till förskollärare, lärare,
socionom eller polis. Genom att välja kurserna
Engelska 6 och Svenska 3 i det individuella valet
får du också grundläggande behörighet till
högskolestudier.
Åk 2
Åk 3
KursPoäng
KursPoäng
KursPoäng
Arbetsplatsförlagt lärande
Arbetsplatsförlagt lärande
Arbetsplatsförlagt lärande Engelska 5
100
Barns lärande och växande
100
Grundläggande vård och omsorg
100
Historia 1a1
50
Idrott och hälsa 1
50
Gymnasiearbete 100
Idrott och hälsa 1
50
Individuellt val
100
Hälsopedagogik
100
Lärande och utveckling
100
Kommunikation
100
Individuellt val
100
Matematik 1a
100
Naturguidning 1
50
Naturguidning 1
50
Människors miljöer
100
Naturkunskap 1a2
50
Pedagogiskt ledarskap
100
Naturkunskap 1a1
50
Pedagogiska teorier och praktiker
100
Religionskunskap 1
50
Samhällskunskap 1a1
50
Pedagogiskt arbete
200
Specialpedagogik 1
100
Skapande verksamhet
100
Samhällskunskap 1a2
50
Specialpedagogik 2
100
Svenska 1
100
Svenska 2
100
Summa Årskurs 1:
800
Summa Årskurs 2:
900
Summa Årskurs 3:
800
Engelska 6 100
Ger grundläggande högskolebehörighet
Svenska 3 100
Ger grundläggande högskolebehörighet
Individuellt val
Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016
19
Tycker du om att sjunga, spela och uppträda?
Katedralskolan har många spännande kurser att välja som individuellt val.
Varje år under en vecka på vårterminen sätter
Katedralskolan upp en musikal. Eleverna tas ut
till sångroller, spelar i orkester eller står för ljudoch ljussättning. Föreställningarna visas i aulan.
Elever som deltagit i musikalen får sedan poäng i
en kurs som motsvaras av den uppgift man utför.
2015 har skolans musikal premiär den
25 februari. På vår hemsida kan du boka biljett
till någon av våra föreställningar.
Tycker du om att sjunga i kör, ska du välja Extramusiken. Du får fördjupa dig i olika musikstilar,
lära dig mer om rösten, sjunga i mikrofon och lära
dig dirigera.
Extramusiken startar redan i årskurs 1 och du
kan sedan fortsätta i årskurs 2 och årskurs 3. Varje
år uppträder du på skolan och genomför flera
offentliga konserter utanför skolan. Alla som vill
delta i Extramusiken kontaktar Anders Göransson,
[email protected], för
vidare information.
Det finns en viss stämning på Katte som märks av redan första
steget innanför dörren. Studiemotivationen i klassrummet
blandas med det engagemang och den kreativitet som flödar
i skolans korridorer. Det första du hör är elevernas musik
i högtalarna, det första du ser är Elevkåren och alla föreningarna
som livar upp stämningen genom events för eleverna. Det är
Kattekidzen som bestämmer. Att vara unik är vad Katte står för,
och att vara unika tillsammans det är – Katteandan.
Elevkåren
Katedralskolans ledningsgrupp
Karin Eriksson Johansson, programrektor (SA/HU)
Lars-Erik Landström, administrativ chef
Heléne Lagerquist, rektor
Sven Jonsson, programrektor (IB/BF)
Anna Storgärds, programrektor (NA)
Mikael Brant-Lundin, biträdande rektor
Elevkåren
Daniel Meleaku, ledamot
Mirja Fryckstedt, ledamot
Alfred Lind-Anderton, ekonomiansvarig
Frida Hallberg Olsson, ordförande
Felicia Holm, vice ordförande
20 Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016
Vill du träffas och umgås med andra elever
på raster och efter skolan?
Katedralskolans elever har byggt upp ett unikt
föreningsliv som ordnar olika event under året.
Skolans Elevkår är väldigt aktiv och betydelse­
full för skolan.
Kattes idrottsförening, KIF, har fotbolls-,
basket- och innebandyträningar varje vecka.
Du kan även träna i Kattes gym. KIF är också
medarrangör av Katte-Skrapankampen i juni.
Den gamla anrika kulturföreningen Artis Amici
ordnar bland annat KUL I JUL med många bejublade
uppträdanden. Skoltidningen Pegasen ges ut med
flera nummer per år.
Följ oss på Facebook!
www.facebook.com/katedralskolan
MNF, Matematisk-naturvetenskapliga föreningen,
har kontakter med Unga Forskare och ordnar
ibland roliga experiment.
Theföreningen och KatteLatte har ett
gemensamt intresse för drycker.
Det finns en FN-förening, flera politiska
föreningar och föreningar som stödjer
internationella projekt.
Dessa och många fler föreningar kan du
engagera dig i på Katedralskolan. Och finns det
ingen som passar dig så kan du tillsammans med
några kompisar starta en ny!
Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016
21
Katte-Skrapan-kampen
2014
vann Katte kampen
över Skrapan – igen!
22 Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016
Katte-Skrapan-kampen
Traditionsenlig årlig idrottstävling mellan
Katedralskolan och Lundellska skolan
sedan 1958.
Katedralskolan, utbildningsprogram 2015/2016
23
ditt intellekt och dina åsikter.
Nya upplevelser,
insikter och vänner
öppnar dig för större sammanhang.
Katedralskolan,
mer än en skola – en upptäcktsvärld.
Katedralskolan. Skolgatan 2 Uppsala. 018-56 81 00. www.katedral.se
Foto Bilderna är tagna på Katedralskolan av Jeanette Hägglund, förutom selfie på sid 13. Produktion To Be Frank. Tryck Åtta.45 2014
Här utmanas din kreativitet,