Enkelt och effektivt styrelsearbete

Enkelt och effektivt styrelsearbete
- en snabbguide till Boardeaser
Huvudmeny och översikt
Välkommen till Boardeaser!
Denna vy möts du av så snart du loggat in.
I huvudmenyn kan du navigera mellan din
personliga översikt, styrelserummen för
dina styrelser och ändra inställningar för
ditt konto.
Personlig översikt
Det första du möts av är din personliga
översikt där vi samlar viktig information
från alla dina styrelser.
Här visas aktiviteter som rör dig personligen– dina styrelser, dina möten och de
mötesrelaterade uppgifter du ska utföra.
Här listas alla dina kommande
möten, klicka på “Läs mer” för
att se mer information.
Här visas alla styrelser du är med
Här listas de mötesrelaterade
i och du kan klicka dig vidare till
uppgifter du tilldelats som t.ex.
respektive styrelserum
skriva eller justera protokoll.
I varje styrelse kan man tilldelas att-görauppgifter som t.ex. att ta fram beslutsunderlag. De du tilldelats listas här.
Längre ned på översiktssidan, kan du se de
kommande möten du blivit inbjuden till,
eller själv bjudit in till.
Här ser du all information om mötet och du
kan också ladda ner inläsningsmaterial.
Styrelserummet & mötesprocessen
Styrelserummet
Mötesprocesserna och allt material för
dina styrelser, hittar du i “Styrelserummet”.
För att komma till styrelserummen kan du
antingen gå via huvudmenyn eller klicka på
“Styrelserum” i din personliga översikt.
Nu har du kommit till styrelserummet.
Här syns alla aktiva möten i styrelsen och
du kan se var i mötesprocessen ett möte
Menyn till vänster är specifik för det
styrelserum du besöker just nu.
befinner sig.
Skapa möte
Dags att skapa nytt möte?
Det gör du här!
Första steget är att skriva in rubrik för
mötet samt att sätta plats och mötestid.
Har ni inte bestämt tid kan du skicka ut
förslag till styrelsen.
När det är klart väljer du “Spara” och
klickar sedan på “Dagordning”.
Dagordning
Är det första gången ni skapar dagordning lägger ni till varje ny punkt. På varje
punkt kan ni ladda upp mötesdokument.
När ni skapat dagordningen kan ni spara
denna som mall och återanvända punkterna vid nästa möte.
Här kan ni även bifoga rapporter,
mötesunderlag och andra filer.
Kräver punkten ett beslut?
Klicka här!
Kallelse
När dagordningen är klar är det dags att
skicka kallelse. Du kan skriva ett meddelande som bifogas kallelsen samt välja om
ni vill att dagordning och mötesdokument
ska skickas med mejlet (inbjudan) eller om
användarna ska logga in för att komma åt
materialet.
Protokoll
Dags för möte! Börja med att välja vilka
som närvarar, välj sekreterare och bestäm
vilka som ska justera och skriva under
protokollet. Mötesanteckningarna för ni
in i stora rutan under varje punkt.
Beslut & uppgifter
När sekreteraren är klar med protokollet
klickar denna på ”Spara och skicka till justerare”. Ett mejl skickas då till den som valts
till “Justerare nr 1”.
För varje punkt kan du att tilldela attgöra-uppgifter till personer i styrelsen.
De hamnar automatiskt på personens
“Att-göra”-lista. Är en punkt markerad
som beslutspunkt, kan ni välja om beslut
har fattats (ja/nej). Väljs “Ja “ visas en box
där ni kan specificera beslutet.
Justering
Nu är protokollet låst så att bara den valde
justeraren kan redigera. När justeraren
är klar kan hen skicka vidare till näste
justerare om fler är valda, eller spara och
arkivera. Om man sparar och arkiverar kan
protokollet inte längre redigeras.
Justerat protokoll
När mötesprocessen är klar så får ni ett
utskriftsvänligt dokument med plats
för signaturer för de som blivit valda att
signera.
Ni kan även generera en pdf av protokollet genom att klicka på ”Skapa pdf”.
Allt i alla protokoll är självklart sökbart och
även de tidigare versionerna för dagordning och det ojusterade protokollet sparas.
Arkiv, dokument & användare
Arkiv
De justerade protokollen samlas i arkivet
för styrelsen, här kan du alltid gå tillbaka
för att titta på protokollet, skriva ut det
eller skapa en pdf.
Dokument
Här har ni styrelsens egna dokumentbank. Här kan ni ladda upp dokument och
filer som är viktiga för er styrelse, t.ex.
årsredovisningar, rapporter, stadgar och
kontrakt.
Bjud in användare
Klicka på knappen “Bjud in fler”. Fyll i uppgifter till varje medlem, skriv ett meddelande och klicka sedan “Skicka”. Dessa
kommer nu få en inbjudan till Boardeaser.
När de har skapat ett konto kan de
acceptera inbjudan till er styrelse.
Behöver du mer hjälp?
support.boardeaser.com