Vandring vid Rendalssölen, Norge Vi åkte från Idre, se bifogade

Vandring vid Rendalssölen, Norge
Vi åkte från Idre, se bifogade kartor över vår vandring
Idre
Det är ungefär 8,5 km vandring från Gravåsens parkering in till sjön som ligger mellan topparna.
Det är ungefär 2,5 km vandring från sjön upp till toppen
Det är ungefär 900 höjdmeter från sjön upp till toppen.
Toppen är 1755 möh.