Emilie Goldensohn

USER N
Before
templat
you wil
under a
This ensu
your temp
Employer branding – det låter bra
men hur gör man?
Connect Öst den 5 november 2014
Emilie Goldensohn
Employer Brand Manager
Grant Thornton
© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
To do this
as’. Rena
relevant ti
correct loc
to click th
creating th
which will
USER N
To upda
this dec
over th
update
This will e
locations
throughou
Hur uppfattas vi i dag av våra befintliga och
framtida medarbetare, och stämmer detta
med hur vi vill uppfattas?
Vilka styrkor och svagheter uppfattas
vårt employer brand ha?
Ho
mis
me
Hur kan vi attrahera rätt talanger?
Har vi rätt/tillräcklig kompetens
för att genomföra våra mål på
kort och lång sikt?
Vilka är våra mål på kort och
lång sikt?
Är employer branding-frågor tillräckligt
prioriterade på ledningsnivå?
© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
H
en
sk
Hos oss arbetar…
60 % kvinnor
och 40 % män
Medelålder
41 år
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Ca 22 %
som är under
30 år
Främst
civilekonomer
och skattejurister
Varför Employer Branding?
© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Definition av Employer Branding
Brand
Corporate
Brand
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Wikipedia:
Employer branding handlar om en
arbetsgivares varumärke gentemot
potentiella, nuvarande och tidigare
anställda.
Employer
Brand
Employer branding genom hela anställningen
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
"Vilken är vår viktigaste fråga för att vi
ska bli långsiktigt framgångsrika?”
Vd Peter Bodin till alla kontorschefer under ett möte i januari 2006.
© 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
Vår resa hittills
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Kommunikation
•  Tydliggöra vad som gör det unikt
att jobba på Grant Thornton
•  Egna medarbetare lyfts fram
•  Genomgående kommunikation,
både i print och online
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Sociala medier
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Vad är ett EVP?
Employer Value Proposition (EVP) beskriver ett
företags arbetsgivarerbjudande, det vill säga vad
som är unikt och attraktivt med organisationen. Vårt
EVP ska ge möjligheten att besvara frågan:
”Varför ska jag välja Grant Thornton
som arbetsgivare?”
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Processen för att utveckla ett EVP
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Grant Thorntons arbetsgivarerbjudande
(Employer Value Proposition/EVP)
SNABBVÄXANDE OCH
FRAMGÅNGSRIKT
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
ENGAGERADE
LEDARE
VÄX GENOM
STORT ANSVAR
Sammanfattning – våra tips
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Engagera medarbetarna!
Har alla en tydlig roll i den större helheten som de förstår?
Kultur – arbetsmetoder, kommunikationssätt och ledarskap
Personligheter att komplettera kompetens?
Vad är viktigt?
Great people know great people
Förstärka lojalitet och engagemang - människor vill känna sig inkluderade!
Var närvarande där talangerna finns
Hemsidan är ansiktet utåt – talangsektion
Var personlig! Viktigt både gentemot kunder och talanger
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.