Aktuell info den 16 maj 2014 Vilket stöd finns vid rehabilitering i

Aktuell info den 16 maj 2014
Vilket stöd finns vid rehabilitering i arbetslivet?
Sid 1 av 2
EDiT och Förbundet Arbetsliv & Forskning bjuder in till ett frukostseminarium
om det nya arbetsplatsnära stödet vid re habilitering i arbetslivet.
Var: Regionmuseet Kristianstad, Hörsalen
När: 2014 28 maj kl 8.00 – 10.00
Vi får lyssna till Annica Nilsson, samordningsansvarig från Försäkringskassan som
informerar om hur detta stöd kommer fungera. Christel Blondin från EDiT talar om utredning
och rehabilitering vid alkohol- och drogproblem på arbetsplatsen samt AGS- försäkringen.
Hej alla!
Jag sänder detta som ni ser till er alla inblandade i seminariet den 28 maj.
Tänkte komma med ett förslag till upplägg för dagen, uppdatera er om anmälningarna och ställa några
frågor.
Förberedelser
Christel och jag är på plats ca 1 timme innan avspark. Bra om vi då kan lägga ut ev. material om oss
själva på respektive plats + papper/penna till åhörarna.
Frukost serveras från man kommer och är tänkt att ta med till platsen.
Vi tar med oss en dator för OH-presentationerna
Upplägg
1. Förbundet Arbetsliv & Forskning i Sverige inleder dagen och berättar kort om sig själva. Jimmy
från EDiT tar lite praktiska bitar och initierar en presentationsrunda av var och en (namn + arbetsplats)
Lämnar över till Annica från FK
Tid ca 15-20 minuter
2. Annica Nilsson presenterar det arbetsplatsnära stödet och besvarar frågor
Tid ca 30 minuter
3. Kort bensträckare 5 minuter
4. Christel presenterar EDiT:s arbetsätt vid riskbruk och beroende + AGS försäkringen
därefter lämnas öppet för frågor
Anmälningar
I skrivande stund har vi 34 personer anmälda. Jag bifogar en lista enkelt kopierad från anmälnings
formuläret för att ni ska vilka och var de kommer ifrån. Till dagen kommer jag göra en deltagarlista.
Praktiska frågor
- Får jag be dig Annica att sända mig din OH presentation så kopplar jag ihop den med vår. Då löper
det smidigt. Frågar också om det är ok för dig att vi efter dagen lägger ut bilderna på vår hemsida så
att åhörarna kan ladda ned det därifrån?
- Om allt går som jag vill så tänker jag också göra några intervjuer med åhörare + foto för att lägga ut
på vår hemsida.
Frågorna är: Hur tänker du om syftet med det arbetsplatsnära stödet? Vad är dina tankar när det
gäller att upptäcka och rehabilitera för alkohol- och drogproblem på arbetsplatsen?
- Tycker ni att det finns anledning till en kort stunds samtal efteråt för att stämma av våra tankar efter
dagen?
Fyll gärna på om något är missat och kom gärna med synpunkter
Med vänlig hälsning Jimmy Blondin
EDIT En Dag i Taget Telefon 046-14 40 45 mobil 0708-67 77 02 http://endagitaget.se
Scheelevägen 17
222 63 LUND
Aktuell info den 16 maj 2014
Vilket stöd finns vid rehabilitering i arbetslivet?
Sid 2 av 2
EDiT och Förbundet Arbetsliv & Forskning bjuder in till ett frukostseminarium
om det nya arbetsplatsnära stödet vid re habilitering i arbetslivet.
Deltagare Frukostseminarium i Kristianstad den 28 maj
Namn
Birgitta Ericsson
Carina Andersson
Marita Skoog
Olu Berglund
Hans Hansson
Åsa Blomberg
Ulf Havenäng
janetbrunnström
Monica Nilsson
Catharina Hammarlund
Ingrid Bertram
Ulrica Priebe
lena erlandsson
Camilla Hallengren Krantz
Mattias Åberg
Anna-Maija Tillgren
Mats Wennerberg
Cecilia Järlemyr
Susann Jönsson
anne nielsen
danielnilsson
Matts Daludd
Nordost
Daniel Ströberg
Lotta Fyhrlund
Sandra Jönsson
Karen Jörgensen
Jennie Andersson
Anna Wållgren
Marie Rittstam
AB
Catharina Edgren
Maria Törnqvist
Hanna Gunnarsson
Ann Sventorp
AB
Malin Nilsson
Yrke/Titel
Organisation/Företag
Företagssköterska/Rehabkoordinator
Avonova Hälsa
Personalstrateg
Högskolan Kristianstad
adm chef
KrstdKom/BUF
Personalchef
A&O Omställning AB
Försäkringskonsult
Svenskt Näringsliv
Försäkringskonsult
Svenskt Näringsliv
Verksamhetschef
Attendo
huvudskyddsombud
SkånevårdKryh
Huvudskyddsombud Vårdförbundet, Ssk Skånevård KRYH
Företagssköterska
Hälsoringen
företagssköterska
Avonova Hälsa Syd AB
Verksamhetschef
Hälsoringen Arbetsliv AB
Verksamhetschef
Hälsoringen
Personalspecialist
Sölvesborgs Kommun
Personalspecialist
Sölvesborgs kommun
Företagssköterska
Avonova Hälsa
Psykolog
Divanen Psykologbyrå
Personalspecialist
Sölvesborgs kommun
Adm.chef
Cederblads Revisionsbyrå AB
ekonomibiträde
kommunal
undersköterska
kommunal
Förbundschef
Samordningsförbundet Skåne
Ombudsman
Företagssköterska
Personal/löneassistent
Huvudskyddsombud
Ekonom
verksamhetschef
Löneadministratör
Unionen Sydost
Hälsoringen Arbetsliv AB
Rinkaby Rör AB
Kommunal
Ottosson Truck
Previa
Sydställningar i Sölvesborg
HR-specialist
HR-chef
Rehabansvarig
Ekonomichef
Kristianstads kommun.
Kristianstad kommun
Byggnads
Kristianstads Renhållnings
Personalchef
C4 Energi AB