Välkommen som medlem - Handelsanställdas förbund

Välkommen
som medlem
Är du frisör?
Bli medlem och gör
skillnad du också.
Välkommen som medlem
Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt
och ser till att medlemskapet lönar sig för dig som frisör och för dina
arbetskamrater. Ditt medlemskap gör skillnad för dig, din arbetsplats
och för hela samhället.
Du är inte ensam
Som medlem behöver du inte själv stå upp
för dina rättigheter, förhandla om lönen eller
se till att farliga arbetsplatser blir säkrare.
Du behöver inte heller vara ensam om att
göra något åt det. Som medlem har du en
stark organisation i ryggen som hjälper dig.
Du ska ha det bra
Kollektivavtal är helt avgörande för att
Handels medlemmar ska ha det bra. Kollektivavtal är avtalade spelregler som facket
och arbetsgivarna har förhandlat fram. Ett
kollektivavtal på arbetsplatsen är din garanti för att arbetsgivaren inte anställer någon
annan istället för dig, någon som går med
på att arbeta för lägre lön och sämre villkor.
Finns det inte kollektivavtal på en arbetsplats kan arbetsgivaren helt och hållet bestämma vilken lön du ska ha och strunta i
alla ersättningar och försäkringar.
Med kollektivavtal finns det för dig
som frisör överenskommelser om…
• utbildningsregler och löner för trainee och elever i färdigutbild-
ning
• löner för övriga yrkesgrupper inom frisörbranschen
Dessutom ger
kollektivavtalet dig…
• högre pension
• försäkringar vid arbetslöshet, sjukdom, döds fall, och om du skadar dig på jobbet
• mer pengar när du har semester
Eftersom avtalet gäller flera
• ett lönesystem med basbelopp, arbets- och personer – ett kol försäljningsprovision samt en garantilön för lektiv – kallas det
både behöriga och obehöriga frisörer
kollektivavtal.
• vilken ersättning du ska ha vid övertids-
arbete och arbete på obekväm arbetstid (OB)
• arbetstider och schemaläggning
• rätten till vidareutbildning/kompetensutveckling
• bidrag för friskvård eller arbetskläder
Vi bevakar ditt avtal
Att förhandla fram bra avtal är viktigt,
men vi måste också se till att avtalen följs.
Handels bevakar att medlemmarna får rätt
lön och ersättningar. Avtalsbevakningen
betyder därför mer pengar för dig som är
medlem.
Arbetsmiljö
Handels arbetar för bättre arbetsmiljö för de
anställda inom frisörbranschen. Frisörer
ska inte utsättas för exponering av farliga
kemiska ämnen och arbetsplatsen ska
vara utformad så att man kan arbeta
utan att drabbas av belastningsskador och allergi.
Internationellt arbete
Handels har tillsammans med
övriga nordiska länder bildat
Nordiska Frisörunionen (NFU)
där vi bland annat utbyter information och erfarenheter samt drar
upp riktlinjer för hur vi tillsammans
kan förbättra arbetssituationen för
frisörer – läs mer på www.dfkf.dk.
Inom EU arbetar vi tillsammans
med de fackliga oranisationerna för
att bland annat förbättra arbetsmiljön för frisörer. Vi jobbar även med
att försöka få ett bättre regelverk
kring användandet av farliga
kemiska ämnen.
Försäkringar som ingår utan
extra kostnad
• Olycksfallsförsäkringen ger dig
ekonomiskt skydd vid olycksfall.
• Hemförsäkringen som skyddar
dina saker hemma samt reseförsäkring, ansvarsförsäkring,
rättsskyddsförsäkring, överfallsförsäkring, krisförsäkring och
bortaskydd.
• Inkomstförsäkringen kan skydda din
lön ända upp till 35 000 kronor i månaden om du blir arbetslös (kontakta gärna
Handels Direkt för mer information kring
reglerna).
Vad kostar det?
Att vara medlem i Handels är förmånligt.
Medlemsavgiften beror på din inkomst.
På handels.se kan du lätt räkna ut din
medlemsavgift eller så kan du ringa
Handels Direkt så hjälper vi dig.
Ett exempel på
vad det kan kosta
Den genomsnittliga medlemsavgiften
för en Handelsmedlem är 365 kronor per
månad. Minus värdet för
365
hem- och olycksfallsförsäk- 300
ringen som är 300 kronor så
blir det en nettokostnad på
= 65 kronor
65 kronor per månad.
Sänkt avgift
Många av Handels medlemmar är unga
och jobbar deltid eller på timanställning.
För att alla ska kunna vara med har
Handels sänkt avgiften för alla som tjänar mindre än 9 999 kronor per månad.
Den nya avgiften är 118 kronor per
månad för år 2015, exklusive eventuell
avgift till a-kassan.
Handels a-kassa
Som medlem i Handels tillhör du också vår
a-kassa. Du måste dock sända in en separat anmälan som vi sänder dig så snart vi
registrerat din medlemsansökan. Tillsammans med inkomstförsäkringen som ingår
i fackmedlemskapet får du ett fullgott
skydd, trots den urholkning som skett av
arbetslöshetsförsäkringen under senare
år. Behöver du hjälp att byta från en annan
a-kassa hjälper vi dig med det.
o Ja, jag vill gå med i Handels
Personnummer
Förnamn och efternamn
Adress
Arbetsplatsens namn
Postnummer
Arbetsplatsens utdelningsadress
Postadress
Arbetsplatsens postnummer
Eventuell c/o
Arbetsplatsens ortsnamn
E-postadress (frivillig uppgift)
Arbetsplatsens telefonnummer
Mobiltelefon/hemtelefon (även riktnummer)
Inträde önskas fr o m (år/månad)
Jag är redan medlem i a-kassan
Jag vill även bli medlem i a-kassan*
* Din ansökan om medlemskap i Handels a-kassa gör du på en
separat blankett. Vi skickar blankett till dig inom en vecka från
det att denna ansökan kommit in.
Ordinarie arbetstid (tim/vecka)
Genomsnittlig inkomst per månad före skatt*
* Genomsnittlig inkomst per månad inklusive ob-ersättning, provision och eventuell a-kasseersättning.
Autogiro för bättre miljö
Genom betalning med autogiro gör du en insats för miljön.
Dessutom förenklar autogiro dina betalningar och är helt kostnadsfritt.
Jag vill att medlemsavgiften ska dras från mitt bankkonto:
den 16:e i månaden
den 27:e i månaden
Clearingnummer
Kontonummer
Datum
Egenhändig namnteckning
Värvad av (frivillig uppgift)
Personnummer
40 11
Namn
Observera att det brukar dröja några veckor innan
autogirot börjar fungera, beroende på din banks
rutiner. Detta kan innebära att någon avgift måste
betalas in manuellt.
Handels
betalar portot
Handelsanställdas förbund
Servicekontoret
Kundnummer 20471326
831 20 Östersund
10 skäl att
gå med
i
Handels
1. Vi arbetar för kollektivavtal på din arbetsplats
2. Årliga lönehöjningar
3. Ersättning vid övertid och obekväm arbetstid
4. Förhandlingshjälp
5. Juridisk hjälp och rådgivning
6. Inkomstförsäkring
7. Högre pension
8. Hem- och olycksfallsförsäkring
9. Ersättning vid strejk och lockout
10. Medlemsförmåner via Handelskortet
Läs mer om medlemskapet och vad som
gäller på handels.se eller kontakta
Handels Direkt, telefon 0771-666 444.
Du når
Handels Direkt
på 0771-666 444
Hos Handels Direkt får du personlig rådgivning
i frågor som rör ditt medlemskap, jobbet och
arbetslivet. Det kan vara allt från anställningsvillkor, löner, arbetsmiljön, rättigheter och medlemsförmåner till frågor om din medlemsavgift.
HA13051
2015 03
Tryckt på miljögodkänt papper
Foto David Bicho
Du når Handels Direkt alla vardagar klockan 8–18
på 0771 666 444.
Handelsanställdas förbund
handels.se