Du ska nu presentera en bok du har läst så att dina kamrater blir

Du ska nu presentera en bok du har läst så att dina kamrater blir intresserade
av att läsa den boken.
För att det ska bli en bra presentation är det viktigt att du tänker på att
inledning, innehåll och avslutning är tydliga. Som hjälp för att du ska komma
ihåg det du ska säga använder du stödord eller så gör du en tankekarta.
Inledning
 Berätta vilken bok du ska presentera och varför du har valt just denna
bok.

Berätta om författaren.
Innehåll
 Berätta om vad boken handlar om utan att berätta om slutet.



Berätta om huvudpersonerna och vilka egenskaper de har.
Berätta om var handlingen utspelar sig och vilken tid och miljö det är.
Berätta om bokens budskap.

Ge ditt omdöme om boken.
Avslutning
 Berätta varför du tycker att dina klasskamrater ska läsa boken.
Under den muntliga redovisningen kommer jag att
titta på följande:
 Hur du uttrycker dig. Tänk på att tala tydligt och långsamt. Det vore
väldigt synd om lyssnarna inte skulle höra vad du har att berätta när du
har lagt ner arbete och tränat.
 Hur du får fram ditt innehåll. Tänk på att alla ska hänga med och förstå
när du talar även de som inte har läst boken.
 Ditt flyt i redovisningen. Tänk på att öva hemma, kanske för föräldrar,
syskon eller framför spegeln.
Visa inte om något går snett eller blir fel, fortsätt bara berätta. Ingen
vet ju vad du skulle ha sagt!
 Din kontakt med klasskompisarna som lyssnar. Tänk på att titta på dina
klasskompisar (inte bara på läraren). Öva in din text så att du inte
behöver titta ner i pappret för mycket. Du kan använda dig av stödord
eller tankekarta för att inte bli så bunden av texten.
LYCKA TILL!