Mitt i Tyresö: "Tyresös vindsnurra kostar 43 miljoner"

6 MITT I TYRESÖ. TISDAG 16 SEPTEMBER 2014
nyheter
Information gällande detaljplan
för Kryddvägen, Farmarstigen
Tyresös vindsnurra
kostar 43 miljoner
Rättelse: Datumet för samrådsmötet som
annonserades i förra veckans kommunruta är
felaktig.
Den planerade samrådsaktiviteten kommer
att hållas lördagen den 20/9 kl. 11.30-14.30.
Vi bjuder på korv och kaffe och ser fram emot
en givande diskussion kring områdets
utveckling. Välkommen!
Läs mer: www.tyreso.se/kryddvagen
l Forskare varnar för stora ekonomiska risker
liksom ett 50-tal
andra kommuner i
Sverige har Tyresö
köpt ett vindkraftverk.
Snurran som byggs
i Mora i Dalarna kostar drygt 43 miljoner
kronor.
Samtliga partier utom FP
och SD har ställt sig bakom affären med vindkraftkoncernen OX2 (tidigare
O2). Förhoppningen är att
det ska sänka kommunens
och Tyresö bostäders utgifter för el, och i det underlag
som kommunens tjänstemän tagit fram uppges affären ge ”hög och robust lönsamhet”.
Erik Lakomaa, ekonomie
doktor vid Handelshögskolan, menar dock att kommunernas investeringar i
vindkraft innebär stora risker. I rapporten ”Kommunal
vindkraft” skriver han att
eventuella vinster förutsät-
ter ett stigande elpris och
att de statliga subventioner som finns i dag består.
Det finns också exempel
på vindkraftverk som gått
sönder, vilket krävt reparationskostnader i mångmiljonklassen.
I Tyresö har folkpartisten
Mats Larsson tagit intryck
av Lakomaa. Han menar
att kommunens tjänstemän
med hull och hår svalt O2:s
bete.
– O2 besökte Tyresö och
presenterade sina beräkningar för tjänstemännen.
Sedan har i stort sett sam-
ma kalkyler presenterats för
oss politiker som i sin tur litat på tjänstemännen, säger
han.
Kommundirektör Bo Renman bekräftar att O2 besökte Tyresö kommun.
– Men vi tjänstemän hade
sett att andra kommuner
gjort liknande köp och pratat om det innan. När vi
gjort bedömningen att det
var ekonomiskt fördelaktigt
lyfte vi frågan hos politikerna, säger han.
Enligt Bo Renman debatterades sedan för- och nackdelar.
– Men en majoritet av po-
litikerna tyckte att plussidan vägde tyngre.
Vad tycker du själv?
– Ingen kan veta hur det
går. Det ser vi först om fyra–
fem år.
Köpet av vindsnurran
klubbades igenom redan
förra våren. I slutet av september väntas politikerna
i fullmäktige säga ja till att
bilda Tyresö vindkraft AB.
Mats Larsson är skeptisk.
– Det nya aktiebolaget
borde heta Tyresö Blåst AB,
säger han.
För mer information om detaljplanen,
kontakta Christian Nützel, planarkitekt.
Tel: 08-5782 91 65.
Epost: [email protected]
TYRESÖ KOMMUN
135 81 TYRESÖ
l  Johanna Schalk
[email protected]
tel 550 551 35
O2 (numera OX2) vann
upphandlingen. OX2 är en
av de största aktörerna
på vindkraftmarknaden i
Norden.
w Kraftverket byggs i
Bösjövarden i Mora. Det
Äntligen ett byggföretag som fokuserar på oss privatkunder!
T
S
Ö
H
!
R
NYHETE
ning
Skapa mys-stäm
rliga
hä
ed
inomhus m
ära
nyheter i naturn
färg och stil.
Tyresös kraftverk ska byggas i Mora
w Kommunens nya vindkraftverk bekostas till två
tredjedelar av Tyresö kommun och till en tredjedel av
Tyresö bostäder.
w Det kostar 43,2 miljoner. Energikoncernen
08-5782 91 00
TYRESO.SE
beräknas leverera drygt 20
procent av kommunens
och Tyresö bostäders
årliga elförbrukning.
w Kostnaden ska vara betald efter 8–13 år.
källa: TyreSö koMMun
Capio Rehab
Har du haft stroke
eller har du någon
annan neurologisk
sjukdom eller skada?
På Capio Rehab Dalen har vi möjlighet att hjälpa dig.
Här finns sjukgymnast, logoped
och arbetsterapeut med specialutbildning.
Välkommen att höra av dig!
Ska du också lägga om taket, bygga om eller till?
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert!
Tel. 08-447 77 00 [email protected]
Telefon 08-684 33 714
Besöksadress: Dalens sjukhus,
Åstorpsringen 6, Enskededalen
www.capiorehab.se/dalen