BO. nr 4 2013 - Kopparstaden

04-2013
#
NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR
KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER
Rökfylld förskola
ökar säkerheten
SIDAN 3
Spaden i marken för
89 nya lägenheter
SIDAN 13
Experten tipsar:
Så fixar du besiktningen
SIDAN 14
KNAPRIGA DRÖMRUM
SIDAN 5
Succé för
boinflytande
SIDAN 12
LEDARE
Sund konkurrens
bra för hyresgästen
Tidningen BO. ges ut av Kopparstaden fyra
gånger per år. Kopparstaden är ett fristående
aktiebolag som ägs av Falu kommun. Vi ingår
i den så kallade allmännyttan och gör ett
gott boende tillgängligt för alla.
Ansvarig utgivare
Elke Herbst
Redaktion
Stefan Carlsson
Form & produktion
Care of Haus
Text
Håkan Edvardsson, Patrik Björn,
Tina Sjöström, Stefan Carlsson
Foto
Håkan Edvardsson, Tina Sjöström,
Stefan Carlsson, Elsa Wiliow,
Emelie Klintäng
Tryck
Strålins, Falun
Bo. är tryckt på Munken Lynx som är
ett miljövänligt papper från Arctic Paper.
E
fter varje nytt nummer av BO. får jag kommentarer
från er hyresgäster på det jag skrivit. Det gillar jag.
Även om de flesta som hör av sig anmäler en avvikande
uppfattning. Fortsätt med det!
Jag har funderat på om vi i tidningen skulle ha en insändarsida. Men i och med att tidningen kommer ut så pass sällan
så blir det för långsam kommunikation. För de som är på nätet
rekommenderar jag vår Facebook-sida. Där ger hyresgäster både
ris och ros och vi ger snabb återkoppling.
När den här tidningen kommer ut har vi påbörjat bygget
av kvarteret Brigaden, nedanför regementet. Det blir totalt
89 lägenheter, främst ettor. Ambitionen i detta projekt har varit
att försöka bygga små prisvärda lägenheter, eftersom efterfrågan
på sådana är väldigt stor. Vi har försökt vända alla stenar för att
få ner byggkostnaden utan att glömma den långsiktiga förvaltningskostnaden (det kan i längden bli dyrt att bygga för billigt)!
Allt för att kunna sätta rimliga hyror.
Nyproduktion kommer aldrig att uppfattas som billig men jag
tror vi kommer att nå nivåer som många uppfattar som acceptabla.
Ett led i den processen var att möjliggöra för mindre, regionala
byggföretag att lämna anbud. Så blev det också. Byggarna i
Falun AB, som genomfört många av våra renoveringsprojekt de
senaste åren, tar nu klivet in i nyproduktion.
Det tror jag är bra för konkurrensen inom byggbranschen
– och därmed bra för oss!
Pernilla Wigren,
vd, Kopparstaden
VÄNLIGA HÄLSNINGAR
Pernilla Wigren, vd
[email protected]
04-2013
#
NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR
KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER
Rökfylld förskola
ökar säkerheten
SIDAN 3
Spaden i jorden för
89 nya lägenheter
SIDAN 13
Experten tipsar:
Så fixar du besiktningen
SIDAN 14
KNAPRIGA DRÖMRUM
SIDAN 5
Succé för
boinflytande
SIDAN 12
På omslaget
Viktor Svanberg
Kopparstaden
Box 1985, 791 19 Falun
Besöksadress: Bobutiken, Kristinegatan 15, Stora Torget
Tel. 023-458 00, [email protected]
KOPPARSTADEN PÅ FACEBOOK
Sedan ett drygt år finns Kopparstaden på Facebook. Har du hittat oss? För att ta del av flödet behöver du
först och främst ha ett eget Facebookkonto. Sök därefter på Kopparstaden och gilla vår sida. Vi strävar
efter att lägga ut sådant som du har både nytta och nöje av. Du kan själv ställa frågor och formulera synpunkter och vår ambition är att besvara dessa inom 24 timmar. Ett gyllene exempel på hur bra Facebook
fungerar som informationsspridare var när vi varnade för ett pågående bedrägeriförsök, något som på
några dagar hade lästs av över 9 500 användare! Vår nyligen slutförda fototävling renderade över tjugo
snygga höstbilder och det vinnande bidraget belönades med en middag för två på Banken Bar & Brasserie.
Du hittar oss här: www.facebook.com/kopparstaden
2 BO. 04-2013
AKTUELLT
FÖRSÄKRA DIG OM NYA MÖBLER
Sedan några år tillbaka kräver Kopparstaden att alla
boende har en hemförsäkring. Inte minst för att få
ersättning efter brand eller vattenläcka.
Regeln infördes efter incidenter där boende saknade försäkring, överraskades av att de själva tvingades betala för nya
kläder och möbler och fick problem att ordna upp situationen.
Kopparstaden äger fastigheterna, har dem försäkrade och
ser till så att de renoveras efter skada. Men lösöret (som t.ex.
möbler, tv, stereo, dator, husgeråd och kläder) som kan skadas i
lägenheten måste den boende själv trygga genom hemförsäkring.
En hemförsäkring täcker även kostnaden för ett tillfälligt
boende i exempelvis stuga eller hotell.
RUSTA BRANDSÄKERT
Det var fullt pådrag när
Räddningstjänsten utförde
brandövningar i en lägenhet
på Järnet.
Skarp övning
höjer säkerheten
– Att Räddningstjänsten övar i verkliga lokaler gör
dem bättre förberedda. Samtidigt informerar vi om
förebyggande insatser. Sammantaget bidrar det till
att öka tryggheten, säger områdesutvecklare
Marianne Moberg Norell.
M
arianne syftar på en av de större brand­
övningar som genomförts i Kopparstadens
lokaler de fyra onsdagar i oktober när en
tidigare förskola fylldes med rök för att fingera en brand.
Röken som användes på Järnet var av samma typ
som används vid exempelvis konserter. Den skadade
alltså varken lokalen, människor eller djur men gav
ändå realistiska förhållanden för de styrkor som
kallades till platsen.
– I just det här fallet användes en lokal som ska
renoveras för kommande hyresgäster så det var idealiskt både för dem och oss. De kunde agera som ”på
riktigt” och vi behövde inte oroa oss för några skador
på lägenheten, säger Marianne som tillsammans med
bovärdarna Mattias Olsson och Thomas Olars fanns
på plats för att informera om förebyggande brandskyddsarbete under övningskvällarna.
Liksom tidigare underströk Kopparstadens och
Räddningstjänstens personal vikten av att alla
brandgator är fria från parkerade bilar och att inget
ska förvaras i trapphusen. Det försvårar släckningen
och ökar riskerna betydligt.
• Kolla helst brandvarnaren varannan månad, felanmäl
direkt via Kopparstadens webbplats eller Kundcenter
om den inte fungerar. Bovärden byter ut den gratis.
• Skaffa brandfilt och brandsläckare.
• Ljussläckare kan fästas på levande ljus.
FYRA BRANDSÄKRA TIPS
• Kontrollera så att adventsljustakar, skarvsladdar och
timers är hela innan de används.
• Blås ut ljusen när du lämnar rummet.
• Ställ inte upp entrédörr eller innerdörrar på vind och i källare.
• Papper, kartonger, påsar, barnvagnar, pulkor,
rullatorer och liknande ska inte finnas i trapphusen.
• www.brandskyddsforeningen.se har mängder
av tips för barn och vuxna på flera språk.
Annika Stålberg,
förvaltningschef vid
Kopparstaden,
uppmanar till test av
brandvarnare inför
första advent.
Hett datum för
brandvarnare
VID BRAND
I HÖGHUS:
• Släck om du kan göra det
utan fara.
• Ring och larma räddningstjänst och grannar.
• Stanna i lägenheten och
håll alla dörrar stängda,
det minskar risken för
rökskador och för att
elden sprider sig.
• Du räddas från din balkong
med stegbil.
– Kontrollerar man inte brandvarnaren
regelbundet är det bra att lägga in den
rutinen vid första advent, den stora dagen för
brandvarnartest. Det är bara att trycka på den
och då ska den låta. Varnaren ingår i hyran.
Fungerar den inte byter Bovärden ut den.
Det säger Annika Stålberg, förvaltningschef vid Koppar­
staden. Hon berättar också att de flesta bränder
fortfarande kan kopplas till torrkokning på spisen och
saker som läggs på spisplattorna.
– Har man en släkting med ett minne som sviktar eller
är man själv lite glömsk så är en timer eller spisvakt kopplad
till spisen en bra idé. Inför högtiderna används spisen ännu
mer än vanligt, så det är en lämplig tid att se över sitt
brandskydd nu.
04-2013 BO. 3
AKTUELLT
Enkät ger
starkare boinflytande
För ett år sedan påbörjades ett nytt sätt att mäta och
analysera vad de boende tycker om Kopparstaden.
– Svaren visar att många är väldigt nöjda med Kopparstaden,
men naturligtvis finns det saker att förbättra. Som en direkt
följd av enkätsvaren har vi arbetat extra med webbplatsen,
information om lägenhetsskötsel och städrutiner vid
inflyttning, säger förvaltningschef Annika Stålberg.
1)
2)
Nöjd Kund Index
Net Promotor Score
Trygghet
ä
ä
ä
Felanmälan
= NKI1
= NPS2
ä
ä
ä
Student
Renovering
Kort tid efter att en boende kontaktat Kopparstaden i något av de sex olika områdena får
vederbörande ett mejl som leder till en enkät.
Svaren analyseras separat och räknas samman
för ett totalt NöjdKundIndex (NKI) och för att
ge ett mått på hur sannolikt det är att man
rekommenderar Kopparstaden för andra (NPS).
D
Den nya broschyren med tips på hur
man sköter sin lägenhet baseras på
önskemål från enkäterna.
e nya enkäterna riktades först till
nyinflyttade, studenter och gjordes
även i samband med trygghetsvandringar. Nu har Kopparstaden också arbetat
fram enkäter för felanmälan, renovering och
till de som sagt upp sin lägenhet. Boende
som nyligen haft kontakt med Kopparstaden
i dessa ärenden får enkäten via mejl.
Det finns också en ”larmfunktion” som
flaggar upp när något uppfattats som dåligt.
Kopparstaden får ett varningsmail och ges
då möjlighet att ta kontakt direkt med kund.
– Tidigare kunde man som boende få en
enkät i december och förväntades uttala
sig om något som kanske hänt i januari.
Nu går det cirka 14 dagar innan man får
ett mejl med en länk till enkäten. Det ger
högre kvalitet på svaren vilket betyder både
SLALOM
I
KÄLLVIKSBACKEN
FREDAG 17 JANUARI
Vi bjuder alla våra hyresgäster på fri åkning
kl. 15.00–19.00. Vi bjuder även på korv med bröd
och dryck. Anmäl er via [email protected]
senast den 14 januari.
4 BO. 04-2013
starkare inflytande för de boende och bättre
underlag för oss, menar Annika Stålberg.
Systemet ger statistik inom varje område
och en sammanräkning med index på de
boendes nöjdhet. Dessutom kan man se
hur troligt det är att hyresgästerna rekommenderar Kopparstaden för andra.
– Vi kommer att mäta på samma sätt
över tid och följer internationell standard.
Det betyder att vi enkelt kan se effekterna
av våra olika insatser och jämföra oss med
andra bostadsbolag. Även det ger åtgärder
som leder till ett bättre boende.
– De nya enkäterna hoppas vi ska bli
ett smart och effektivt sätt att använda sitt
inflytande som boende hos oss, avslutar
förvaltningschef Annika Stålberg.
JULKLAPPSTIPS TILL VÅRA BARNFAMILJER:
JUNIORSÄSONGSKORT
TILL HALVA PRISET!
Tack vare vårt sponsoravtal med Falu Alpin säljer vi ett begränsat
antal juniorsäsongskort (upp till 15 år) till 50 % rabatt som gäller
i Källviksbacken. Vårt pris: 750 kr (ord.pris: 1 500 kr).
Erbjudandet gäller endast våra hyresgästers barn. Du betalar ditt kort i bobutiken och får
då ett presentkort som du sedan löser in på plats i backen. Först till kvarn gäller. Håll koll på
www.kopparstaden.se och Facebook för att ha stenkoll på när korten finns till försäljning.
Party. Sätt färg inne i
pepparkakshuset med
Ezma Johanssons
discokula. Börja med
en boll av mandelmassa, häll på rikligt
med glasyr, strössla
på silverkulor och
tryck dit så många
minimarshmallows
det bara går.
AKTUELLT
Markus Melén, Jacob
Stenbäck, Cecilia Lindkvist
och Cansu Spengler byggde
på höjden.
Knapriga
drömrum
Första våningen.
Med tjock, rosafärgad kristyr
limmar Cecilia Lindkvist och
Jacob Stenbäck samman väggarna.
Julgran. Skärs ut i
marsipan för att pryda
vardagsrummet.
Tomtar. Små, söta tomtehuvud fixar du likt Rita
Seeman med naturell
marsipan, huvudet,
och rödfärgad marsipan,
luvan.
– En lyxig bubbelpool med en lucka
där det kommer ut godis.
– En stor soffa och en julgran.
– Justin Bieber-figur i varje rum.
– En discokula i marsipan.
På höjden. Fokusera på
stabilitet när du bygger
ett tvåvåningshus.
Emma Matzols, Viktor Svanberg, Sait Demir och
Elin Fagerlund blingade sitt tak med silver.
När klass 4B vid Hälsinggårdsskolan formar
sina drömrum i pepparkakshus finns det plats
för det mesta.
Kopparstaden utrustade klassen med
husmodeller och deg, marsipan och godis,
karamellfärg och florsocker – allt som
behövs för att skapa i det mest smakrika av
byggnadsmaterial.
– Det här var roligt och bra på många sätt.
Det blev en övning i att jobba tillsammans,
planera ett arbete, följa recept och jobba
i kök, säger klassansvariga läraren Maria
Eriksson.
Här får du klassens bästa tips för ett lyckat
pepparkakshusbak. Med tillbehör.
Dasset.
Hemlighusets
väggar skär du
ut ur pepparkaksdegen
och gräddar
försiktigt, som
Martina Doda.
Helmer Carlsson,
Viktor Svensson, Martina
Doda och Kosovar Xhaferi
ormade till sitt tak.
Bubbelpool. Gör som
Julia Lennerfjäll och
fixa en bubbelpool
av marsipan eller av
pepparkaksdeg.
Fyll den sedan med
smält choklad.
04-2013 BO. 5
AKTUELLT
– Slå larm till oss om
du misstänker att du
har vägglöss eller
kackerlackor i hemmet,
säger Marianne Moberg
Norell, områdesutvecklare
hos Kopparstaden.
Vägglöss håller sig cirka 1,5 meter från värden,
människan. Det gör att saneringen ofta
fokuseras på området närmast sängen.
Få fall av ohyra ska bli färre
– Vi har ovanligt få fall av vägglöss och kackerlackor, och ska se
till att det förblir så. Den som misstänker ett ovälkommet besök
ska höra av sig omedelbart. En eventuell sanering är gratis.
Det säger Marianne Moberg Norell, områdesutvecklare hos Kopparstaden.
I
de flesta fall kommer krypen med hem efter en
utlandsresa eller i en säck torra matvaror. Med
tanke på deras stora förmåga att föröka sig och
överleva är det viktigt att höra av sig till Kopparstaden
så snart man ser dem eller spåren de lämnar.
– Tillsammans med företaget som genomför vår
skadedjursbekämpning, Nomor, har vi tagit fram en
strategi som är väldigt framgångsrik, men nu ser vi
en liten ökning av antalet fall. Och då agerar vi med
mer information för att mota Olle i grind, berättar
Marianne.
Finns det exempelvis vägglöss eller kackerlackor i
en lägenhet vidtas en mängd åtgärder i samråd med de
boende. Det inkluderar noggrann städning, sanering
och bekämpning med olika preparat.
– Över tid kan vi se att antalet fall ökar, men just
Kopparstaden har jämförelsevis få fall. Medlen blir
miljövänligare men också svagare, vilket leder till att
vi får upprepa bekämpningen. Insekterna måste
också gå i giftet för att det ska ha effekt, säger Hans
Norman, regionchef Mitt på Nomor, och avslutar:
– Ju tidigare vi får ett larm, desto effektivare kan vi
arbeta. När det gäller vägglöss och kackerlackor är det
verkligen bättre att larma en gång för mycket än en
gång för lite.
TÄNK PÅ:
• Var vaksam på röda prickar
på kroppen.
• Undersök svarta prickar på
möbler och textilier.
• Packa inte upp resväskan
utomlands.
• Lägg resväskan på en stol,
inte under sängen.
• Öppna resväskan utomhus
eller i tvättstugan, om du
ska tvätta direkt.
• Köp inte hem ris, kryddor
eller liknande från
utlandet.
• Kontakta Kopparstadens
Kundcenter vid misstanke
om skadedjur: kundcenter
@kopparstaden.se,
023-458 00.
VÄRLDENS BÄSTA ENERGISYSTEM
NU FINNS VI PÅ INSTAGRAM!
I september tilldelades Falu Energi & Vatten ett mycket prestigefullt pris för sin fjärrvärme vid
Global District Energy Award i New York. Det innebär att Falun har ett av världens absolut bästa
energisystem. Genom att använda el, fjärrvärme, fjärrkyla och pellets i en smart kombination
utnyttjar man energin på ett hållbart och miljövänligt sätt.
Falu Energi & Vatten är dessutom först i världen att leverera fjärrvärme, fjärrkyla och el med
Bra Miljömärkning, ett kvitto på ett bra miljöval som Svenska Naturskyddsföreningen tagit fram.
De flesta av våra fastigheter är anslutna till fjärrvärmesystemet.
– Det betyder att du som bor hos Kopparstaden bidrar till ett bättre klimat, både i Falun och
globalt, poängterar Kenneth Ahlström, driftschef.
Kopparstaden arbetar hela tiden med att skapa kontaktytor mot
våra kunder och alla som är intresserade av att bo smart i Dalarna.
Webbplatsen är grunden i den digitala närvaron, medan vår
Facebooksida ger er senaste nytt, tävlingar och information om
olika evenemang.
Sedan en tid tillbaka finns vi även på Instagram, med användarnamnet @kopparstadenab. Här får ni följa med oss in bakom
kulisserna när våra medarbetare delar med sig av vad som händer
i Bobutiken, på kontoret och ute i våra områden.
6 BO. 04-2013
AKTUELLT
Lea Pettersson
trivs bra på
Britsarvsgården
och går ofta på de
olika aktiviteterna.
Britsarvsgården utvecklas
Britsarvsgården utvecklas
från seniorboende till trygghetsboende. Samtliga nu
boende får självklart bo kvar.
De största skillnaderna är att man nu
välkomnar personer från 70 år och uppåt
samt att antalet aktiviteter ökar något. Nu
kommer det att vara bingo, inomhusboule,
underhållning eller någon annan aktivitet,
fem dagar i veckan. I lokalerna finns sedan
tidigare frisör, café, gym och fotvård.
– Vi har bra trivsel i lokalerna och
aktiviteter som passar de flesta. I praktiken
blir det en väldigt liten förändring, säger
Ingegerd Calles Högosta som leder aktiviteterna tillsammans med kommunfixare
Ann-Sofi Göras.
Den som har fyllt 68 år kan ställa sig i
kö till någon av de 85 tvåorna eller treorna.
De boende kommer kunna vara med i ett
nystartat råd, där man kan engagera sig
och utveckla boendet, som kommer vara
en kombination av senior-, vård- och
omsorgsboende.
Ärtsoppa, varm punsch och levande musik hör till höstarna
på Britsarvsgården. Ingegerd Calles Högosta serverar Ingrid
Pettersson som har sällskap till bordet av Lena Grönberg,
Sven Westin och Margot Engberg.
Skicka det ifyllda
korsordet till:
Kopparstaden, Korsord
Box 1985, 791 19 Falun
Svar på korsordet senast måndag
16 december. Bland de inkomna,
rätta lösningarna, delar vi ut biobiljetter,
serveringsbricka och tvättpåse. Vinnarna
publiceras på www.kopparstaden.se
och på Facebook.
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
04-2013 BO. 7
VÄLKOMMEN HEM
Stortrivs
i miljöhus
För ett år sedan var familjen Rönningen en av de första
att flytta in i miljövänliga Argentum på Galgberget.
Trogen hyresgäst i över 60 år
Helge Mårtensson, 83, har hyrt lägenhet av
Kopparstaden sedan början av 1950-talet,
alltid på Kvarnberget.
– Här har jag trivts bra, både med
grannarna och med de som jobbar på
området, säger han.
Helge Mårtensson bor i en tvåa på Drillstigen. Just på
den gården har han bott, i tre olika lägenheter, i nästan
40 år. Innan dess bodde han något kvarter bort.
– Jag har varit hyresgäst hos Kopparstaden ända
sedan jag gjorde lumpen, berättar han. Då var jag
21 år. Det har gått några år sedan dess.
På frågan vad som varit bäst med att bo på Kvarn­
berget svarar Helge:
– Här har jag de flesta bekanta, ja, de som fortfarande är
i livet förstås. Och mina barn har vuxit upp här. Det har
alltid fungerat bra, Kopparstadens personal är bra att ha
att göra med. Härom veckan träffade jag en trevlig kille
vars pappa också jobbat på det här området tidigare. Jag
har därmed avverkat flera generationer Bovärdar.
Helge hinner berätta lite om sitt innehållsrika yrkesliv.
Från rörmokarlärling och busschaufför till konditor och
instruktör på Scania.
– Det roligaste är nog att jag som 15-åring, utan körkort,
fick jobb som busschaufför, berättar han och ler åt minnet.
– Alla ordinarie chaufförer var inkallade och arbets­
givaren sade till polisen att de absolut inte fick stoppa
mig för de hade ingen annan som kunde köra. När jag var
18 tog jag körkort.
Halvtrappan ner till ytterdörren är ingen match för
den pigga 83-åringen.
– Sedan jag fick min rullator har jag kunnat gå mycket mer
och fått bra med motion. Ibland känns det som om jag
skulle kunna skutta fram, avslutar han glatt.
8 BO. 04-2013
– Vi trivs väldigt bra men har tänkt om när det gäller barnens rum. Först hade vi ett
rent lekrum och så sov barnen i samma rum. Nu delar Ingrid och Atle på ett rum
och Elmer har ett eget, det blev ännu bättre, berättar Johan.
Familjen lämnade ett mindre hus utanför Sågmyra och flyttade till den nybyggda
fyran i passivhuset för att komma närmare skola – Sandra är snart färdig socionom
– och jobb – Johan är undersköterska vid Falu lasarett.
– Det blev så bra som vi hoppades. Vi kunde sälja en bil och kan enkelt cykla eller
ta bussen till stan eller Borlänge. Miljön här är också bra för barnen. Det är nära till
dagis, lekplatser och kompisar, säger Sandra som också hoppas att de som uppfattar
gång- och cykelvägen närmast huset som en bilväg snart får synen åter.
Rönningens bor på bottenplan vilket betyder egen ingång med cafémöblering
och stensatt uteplats som fortsätter ut på gräsmattan.
– I framtiden kanske vi bor i hus men just nu är det väldigt skönt att bara kunna
ringa om tvättmaskinen krånglar, eller att enkelt märka att det skottas och klipps. Då
får vi mer tid till barnen och annat vi vill satsa tid på, avslutar Johan.
Fordonen i storebrors
rum har en magisk
dragningskraft
på fyrårige
Atle.
Atle, Elmer, Johan, Sandra och Ingrid
Rönningen har nu bott ett år i sin nya
lägenhet på Galgberget.
Tvååriga Ingrid
ritar gärna vid
köksbordet i den
ljusa lägenheten.
VÄLKOMMEN HEM
20 år på Kvarnberget
för Hårbolaget
Ett 20-årsjubileum står för dörren. Frisersalongen
Hårbolaget startade 1993 och har ända sedan början
funnits i lokalerna på Kvarnbergsvägen.
– Den här lokalen var som gjord för en salong, jag föll
direkt för den, säger ägaren Anki Brink.
F
ör 20 år sedan öppnade Anki Brink
sin salong Hårbolaget efter att ha
jobbat några år i centrala Falun.
– För min verksamhet passar det utmärkt
att finnas här på Kvarnberget, säger hon.
Nere på stan är det ganska frisörtätt, här är
jag tämligen ensam. Det är också betydligt
lättare att parkera här, något som kunderna
uppskattar. Det enda som skulle vara sämre
är väl möjligheten att erbjuda drop-in för
spontankunder.
Här tystnar Anki en stund, ser fundersam
ut och fortsätter:
– Fast det är ju inget problem för mig, jag
har ändå aldrig haft tid att erbjuda drop-in.
Trogna kunder
Anki Brink har många kunder som varit
salongen trogen i alla år.
– Det är flera som började klippa sig hos
mig när jag jobbade i centrum och sedan
följde med hit, berättar hon. Det är kul att
kunna följa människor så länge, och att jag
har haft salongen här i 20 år har gett mig
den möjligheten. Jag har kunder som jag
klippt som barn och som nu kommer in med
sina egna barn. Jag har också ett väldigt stort
spann åldersmässigt bland mina kunder.
Allt från barn på några år till min äldsta
som är 98. Med ett bra hår till på köpet!
Hårmodet har förändrats
Under alla år som Anki klippt sina kunder
har hon också sett hårmodet förändras.
– När jag startade salongen var det
mycket permanent, minns hon. Jag gjorde
minst en permanent om dagen, nu är det
inte alls många. Nu är det desto mer färg
istället.
De roligaste uppdragen tycker Anki är
att göra i ordning frisyren på brudar.
– Inför sitt bröllop vill ju alla vara extra
fina, säger hon. Med en sådan kund får man
verkligen möjlighet att vara kreativ.
Ankis hund Signe följer oftast
med till salongen. Den här dagen
klarade hon sig undan saxen.
Erbjudande
från Hårbolaget!
Alla Kopparstadens hyresg
äster får
10 % rabatt på valfri be
handling
under december 201 3. Ta
med tidningen,
det är din värdekupong!
Jag tycker att mitt jobb är väldigt kul.
Jag är utbildad som både herr- och damfrisör
vilket gör att både kunderna och frisyrerna
ger mig variation.
Populärt matställe
Även pizzeria Piccolo
Mondo har funnits på
Kvarnbergsvägen i många år.
Restaurangen är ett populärt
lunchställe i området.
Berzan Halit skär
kebabkött till väntande,
hungriga kunder.
– Vi har gäster från alla håll, inte bara de
som bor här runt omkring, säger Berzan
Halit. Närheten till industriområdet är
förstås också bra. Vi har ett bra rykte och
är välkända i Falun så för vår del passar det
utmärkt att finnas här på Kvarnberget.
Favoritpizzan
Den populäraste pizzan är Piccolo Special,
en inbakad pizza med kebabkött, lök,
paprika och kebabsås.
04-2013 BO. 9
MILJÖ
HYRESGÄSTEN
Välbesökta
miljödagar
Tusentals hyresgäster tog under årets miljödagar chansen
att göra sig av med trasiga barnvagnar, soffor, pulkor,
cyklar, bokhyllor och annat.
Bovärd Lars Höglund
och hans kollegor hjälpte
de boende att sortera
sina sopor.
Test för varmvattenmätning
På varje område hos Kopparstaden fanns en
container för brännbart material och en för
metall, som forslades bort av Maserfrakt.
Falu Energi och Vatten fanns på plats för att
ta hand om miljöfarligt avfall som gamla
datorer, telefoner, färg och batterier. Uttjänta
kläder kunde lämnas in för att säljas vidare
genom Myrorna. Även Hyresgästföreningen
fanns på plats.
Nu har Kopparstaden beslutat att
miljödagarna inte bara kommer tillbaka
utan även utvecklas ytterligare till nästa år.
– Vi som arrangerar fanns till hands för
att svara på olika frågor. Det var lyckade
dagar som ledde till att många boende på ett
miljövänligt sätt blev av med trasiga saker
och sådant de inte längre behöver, konstaterar
områdesutvecklare Marianne Moberg Norell
på Kopparstaden.
PASSIVHUS GER LÅG
ENERGIFÖRBRUKNING
I slutet av förra året togs två
områden med så kallade passivhus
i bruk, Vitsippan och Argentum.
Med passivhus menas energisnåla
hus som tar vara på överflödig
energi som i vanliga hus går till spillo.
– Hemligheten med passivhus är att de är
välisolerade och täta, det ger en väldigt liten
energiåtgång, berättar Kenneth Ahlström,
driftschef. I ett vanligt hus är uppvärmningskostnaden ungefär 70 procent och varmvatten­kostnaden 30 procent av totalen. I ett passivhus är förhållandet tvärt om.
– Byggnormen för ett passivhus är en
energiförbrukning på 110 kWh/år. Prognosen
för Argentum pekar på en förbrukning på
endast 54 kWh/år, något vi är oerhört
nöjda med.
Självförsörjande på el
Vid två gårdar i Bojsenburg
kommer Kopparstaden att göra
testinstallationer för att kunna mäta
varmvattenåtgången på individnivå.
Tack vare två egna vindkraftverk är Kopparstaden
näst intill självförsörjande när det gäller elanvändningen
för driften av alla fastigheter.
– Det är helt unikt i Sverige, säger Kopparstadens
miljöansvarige Kenneth Ahlström.
– Vi gör testinstallationer först, för att kunna
utvärdera om vi ska gå vidare i nästa steg, säger
Bengt Tibbling, IT-tekniker. Inom kort kommer
individuell varmvattenavläsning att krävas vid
nyproduktion och större ombyggnader. Det blir ju
samtidigt mer rättvist, var och en betalar för sin
faktiska förbrukning.
Vid testinstallationen kommer man att
använda en trådlös teknik för att slippa dra nya
kablar. Projektet beräknas starta i slutet av 2013.
Sedan 2008 äger Kopparstaden två vindkraftverk
utanför Lund i Skåne. Tack vare det är bolaget näst
intill helt självförsörjande när det kommer till den
elförbrukning som krävs för att driva bolagets samtliga
fastigheter.
– Vi är uppe 90–95 procent egenproducerad el i
dagsläget, säger Kenneth Ahlström. Vi producerar 9,5
miljoner kwh per år och gör av med ca 10 miljoner kwh.
Målet är att bli helt självförsörjande.
Jämfört med andra bolag som producerar el för den
10 BO. 04-2013
egna driften ligger Kopparstaden mycket långt fram.
– De flesta andra kommer som mest upp i 25
procent, berättar Kenneth. Till exempel har Ikea som
miljömål att bli helt självförsörjande på el år 2020. Vi är
i stort sett redan där. Förutom att vi kan driva nästan
hela vårt fastighetsbestånd med egenproducerad el
så kan vi även försörja våra fem elbilar. Som en extra
bonus är vindkraft även miljövänligt. Vi ligger troligen
lägst i Sverige om man jämför miljöpåverkan för el som
används till fastigheternas drift.
SMÅTT & GOTT
Skapa ditt
eget julpyssel
HYRESGÄSTAKTIVITETER
HÖSTEN/VINTERN
2013–2014
Innebandy, show, utförsåkning eller andra
aktiviteter. Sommaren är avslutad och nu är
det dags att ladda för den mörka årstidens
happenings. Ofta är aktiviteterna kopplade
till våra sponsorsamarbeten inom idrott
eller kultur. I vissa fall är det vi själva som
ensamma eller tillsammans med andra vill
ge dig en upplevelse utöver det vanliga.
Under den första delen av hösten/vintern
kan du bland annat se fram emot:
RUGGUGGLAN
December månads fars, signerad Swing Models,
om livet på pensionärshemmet Ruggugglan.
KÄLLVIKSBACKEN
Här arrangerar vi i januari, tillsammans med IFK
Falun alpin, en kväll med korvgrillning och mys i
backen. Utöver det återkommer vårt erbjudande
till våra yngre hyresgäster om subventionerat
säsongskort i backen.
IBF FALUN
Innebandy med Svenska mästarklubben och nu
även, genom segern i Champions Cup, världens
bästa klubblag. Två matcher i januari där vi bjuder
dig på innebandy i absolut världsklass!
RUNN-IS
Nu väntar vi bara på att kylan ska komma och
lägga is på Runn, vår fantastiska skridskosjö.
Här bidrar vi till plogade banor för alla Falubor.
Att pyssla inför julen är en
höjdpunkt för många, både
stora och små. Här visar
Maria Johansson och Frida
Lacis, Kopparstadens egna
kreatörer, några exempel på
personligt julpynt du enkelt
kan göra med hjälp av fantasi
och sådant du har hemma.
– Man kan använda det mesta, säger Maria.
En glasburk kan bli en fin ljusstake, en
gammal bok förvandlas lätt till en gran eller
hängande girlanger. Med hjälp av naturen
fixar du med enkla medel en minigran av
exempelvis granris. Ställ i en burk som du
fyller med mossa, dekorera med en hemgjord
girlang och sätt i belysning för ett stämnings­­fullt resultat. Mysigt och dekorativt. Vem
har sagt att man bara ska ha en julgran
hemma?
MARIA & FRIDAS TIPS
TILL SKOJ JULPYSSEL
• Personlig gran – boksidor som klipps till
fyrkanter, grillspett, glasburk och marshmallows/
mossa
• Ljuslykta – glasburk, äggvita som lim, rulla i
glitter eller strösocker färgat med karamellfärg
MUSIK PÅ BRITSARVSGÅRDEN
Lördag den 14 december kl 14:00 bjuder Hinsnorets
Vokalensemble på musikunderhållning i samlingslokalen. Du som bor i närheten är välkommen.
Håll utkik på www.kopparstaden.se och vår Facebooksida.
ais mora
ibf falun v/jaSnkuari 19.00
fredag 10 arena
falu kuriren
BILJETTER: WWW.IBFFALUN.COM
ibf falun
v/S
linköping
söndag 26 januari 16.00
falu kuriren arena
BILJETTER: WWW.IBFFALUN.COM
04-2013 BO. 11
AKTUELLT
HYRESGÄSTEN
Boinflytande
i sin bästa form
Träningskulturen spirar och vetskapen om nyttan av att vårda kroppen sprider sig som
en löpeld. Motionsloppen fylls med deltagare i aldrig tidigare skådad fart och i alla
sammanhang propageras motionens väl. Att träna på äldre dagar är numera lika naturligt
som att göra det i unga år och det har medlemmarna i föreningen på 55+-boendet
Futurum/Trädgården tagit fasta på. En sedan tidigare väl fungerande social verksamhet
med fredagsfika och andra trevligheter har nu utökats med ett gym i huset.
Bertil Staaf visar
det rätta draget
i roddmaskinen.
Karin Ånell och
Locki Skans
beundrar.
Göran Heden, initiativtagare och
eldsjäl till gymmet och Bovärd Andreas
Öhman diskuterar övningar vid
ribbstolen.
Kopparstadens områdesutvecklare
Marianne Moberg Norell och Locki Skans,
92-årig hyresgäst och ivrig påhejare till
gymmet, klipper bandet.
G
öran Heden fick i uppdrag av
styrelsen att förvandla den måttfullt
använda vävstugan till träningsrum. En
förfrågan med förslag på åtgärder och
investeringsbehov författades och skickades
till Kopparstaden samtidigt som man i huset
diskuterade möjligheten att var och ens
personliga maskiner placerades i gymmet.
Svaret kom snabbt, Kopparstaden förklarade
sig villiga att ställa upp med renovering av
ytskikt i rummet och bekostandet av en
roddmaskin, medan hyresgästerna samlade
ihop nödvändig utrustning och föreningen
köpte in det sista som behövdes för att
kunna dra igång. Boinflytande i sin allra
12 BO. 04-2013
enklaste form och ett utmärkt exempel på
hur du som hyresgäst tillsammans med oss
kan påverka och förbättra ditt boende!
Innan det var dags för hyresgästerna att
ta sig an de nyinstallerade maskinerna bjöd
föreningen in till invigning. Smörgåstårtan
stod uppdukad, gästerna från Kopparstaden
och från huset lät sig väl smaka och Herbert
Carlén, ordförande, höll tal. För bandklippning stod Locki Skans, Carl Larssons
barnbarn, och Marianne Moberg Norell,
Kopparstadens områdesutvecklare.
Därefter gicks maskinerna och utrustningen igenom. Roddmaskin, ergometer­
cykel, löpband, crosstrainer och ribbstol fick
alla en grundlig visning, och frågetecken
rätades ut. Motstånd upp, motstånd ned,
sadeljustering, hastighet, lutning och
elektronisk display både på och av. På
ljugarbänken fanns möjlighet att hämta
andan för den som tagit i extra och diskussionerna var många om de olika övningarna
och maskinernas funktioner. Fredagsfikat
på Futurum/Trädgården har fått en given
uppföljare och vi ser med spänning fram
emot den positiva effekt det kommer föra
med sig på den redan höga hälsostandarden
i huset!
O
C
D U E R AT
BY
PP
I
A R S TA D E
N
K
O
GGE
NÄRP
R
Kommunalrådet Jonny Gahnshag,
Kopparstadens ordförande Kim Söderström,
Byggarnas vd Mikael Lusth, säljansvarige Frida
Lacis och projektledaren Ingrid Forssell tar de
första spadtagen på kvarteret Brigaden.
REPORTAGE
Den 23 oktober tog Kopparstaden,
tillsammans med kommunalrådet Jonny
Gahnshag och Mikael Lusth, vd:n för
det lokala byggföretaget Byggarna, det
första spadtaget på Stenbocks väg vid
regementsområdet. Det nya kvarteret
har fått namnet Brigaden.
Kopparstaden bygger nytt!
och med spadtaget inleds nu byggandet
av de fem hus som kommer att ha 89
lägenheter i olika storlekar. Kopparstaden
har som affärsplan att varje år bygga 50 nya
lägenheter på grund av ett ihållande intresse
och behov av nya bostäder.
– Det är ett hårt tryck på små och billiga
lägenheter i Falun. Därför känns det bra
att vi har jobbat så hårt för att hålla nere
priserna, men inte tummat på kvaliteten,
säger Ingrid Forssell, byggprojektledare
vid Kopparstaden.
Kopparstaden har inför upphandlingen
besökt olika byggföretag för att försöka få en
uppfattning om hur man bäst pressar priserna.
Efter det genomfördes en genomtänkt
upphandling som bara Byggarna i Falun
kunde leva upp till. Därmed blir kvarteret
Brigaden närproducerat då flera företag
från Dalarna står för arbetet med grund
och stomme. Majoriteten av de anställda
på Byggarna är dessutom Falubor själva.
– En utmärkt plats med närhet till
centrum, resecentrum och sjukhus. Det är
fantastiskt bra tycker jag. Väldigt bra att
Kopparstaden också har arbetat hårt med
kostnaderna, säger kommunalrådet Jonny
Gahnshag.
Kopparstaden har nu öppnat en helt ny
kö. Den är speciellt anpassad för de som är
intresserade av att bo i nyproducerade hus
och du har redan nu möjligheten att ställa
dig i kö till Brigaden. Ta chansen att anmäla
ditt intresse så kan du i början av 2015 bo
i en lägenhet med Faluns bästa utsikt!
De fem vanligaste frågorna till Kundcenter
Personalen på Kundcenter jobbar hårt för att hjälpa våra hyresgäster med alla
tänkbara problem. Vissa av dem är återkommande och dessa fem frågor är
de vanligaste som Kundcenter svarar på.
Vad har jag för lägenhetsnummer?
Både Kopparstadens 10-siffriga lägenhets­
nummer och Skatteverkets 4-siffriga
lägenhetsnummer hittar du på ditt hyres­
avtal. Kundcenter kan också hjälpa dig.
eller gardiner blockerar elementen.
Upplever du att det är fortsatt kallt
så kan du göra en felanmälan till
Kundcenter.
När blir min felanmälan åtgärdad?
Kan jag beställa inkoppling
av disk-/tvättmaskin via er?
Inom två veckor, beroende på hur akut
ärendet är.
Ja, kontakta Kundcenter för prisinformation och beställning.
Jag tycker det är kallt i min lägenhet,
kan ni hjälpa mig?
Vilket utbud har ni för tv
och bredband?
Du ska ha cirka 21 grader i din lägenhet.
Vid hastiga väderomslag kan värmesystemet
ha svårt att hänga med. Kontrollera dina
element, mät temperaturen 1 meter från
väggen och kontrollera så att inte möbler
Kontakta Kundcenter eller besök
www.kopparstaden.se.
Information om tv/telefon/internet
via fibernätet hittar du på
www.falun.itux.se.
Kundcenter finns till för dig
som hyresgäst, hjälper dig lösa
problem och svarar på frågor
som kan uppstå kring ditt
boende.
04-2013 BO. 13
AKTUELLT
På Sturegatan finns en
nyinredd lägenhet, fullt
utrustad med allt man kan
tänkas behöva för några
nätters vistelse.
Våra gästlägenheter
O
m man som hyresgäst hos oss har ett
behov av extra sovplatser för gäster så
finns det en möjlighet att boka en gästlägenhet. Det betyder att dina gäster får tillgång
till en lägenhet, fullt utrustad, och bara
behöver ha med sig sängkläder och mat.
Kuddar och täcken finns redan på plats.
Kopparstadens olika gästlägenheter finns
utspridda på olika ställen i staden och drivs i
Hyresgästföreningens regi. Några av våra hyres­-
gäster jobbar ideellt med uthyrningen av
lägenheterna, det är därför viktigt att du som
hyresgäst är ute i god tid när du ska boka en
lägenhet åt dina gäster. Enda undantaget
just nu är lägenheterna på Sturegatan och
i Bjursås som du bokar genom Kundcenter.
Kostnaden för de olika lägenheterna
varierar, och för de som är uppfräschade
med nya möbler betalar man 250 kronor
per dygn. Man kan boka max fem dygn åt
gången. Tiderna som gäller för bokning är
tolv till tolv och det är bokaren som ansvarar
för sina gäster och att städningen blir gjord
när gästerna lämnar lägenheten.
Det här är en perfekt möjlighet för dig
som hyresgäst att låta dina gäster bo bra
och billigt i en fräsch och rymlig lägenhet!
Vi har idag sju olika gästlägenheter till
förfogande och du hittar dem på vår
webbplats eller via Kundcenter.
Så fixar du besiktningen!
N
är en hyresgäst flyttar från någon av
våra lägenheter är det mycket att tänka
på. Besiktningarna är speciellt viktiga, och
om inte besiktningen är godkänd så riskerar
man som hyresgäst att debiteras för kostnaden
som krävs för att åtgärda anmärkningen.
Kopparstaden gör två besiktningar i
samband med utflytt. Vid den första undersöks
lägenheten om det uppkommit skador eller
onormalt slitage som behövs åtgärdas innan
nästa hyresgäst flyttar in. Den andra besiktningen, städbesiktningen, sker i samband
med den faktiska utflyttningen. Majoriteten
av anmärkningarna på Kopparstadens
lägenheter handlar om just städningen.
Daniel Johansson, en av Kopparstadens
besiktningsmän, tipsar om hur du undviker
att få en anmärkning:
De vanligaste missarna är att hyresgästen
glömmer att städa under badkar, bakom spis
14 BO. 04-2013
och slarvar med fönster. Fettfläckar på
tapeten vid sängens huvudända möter vi
också allt för ofta. Detta undviker du genom
att använda sänggavel.
– När det gäller städningen så har vi en
utmärkt checklista som finns tillgänglig
både på vår webbplats och i Bobutiken, som
hyresgästen får vid uppsägningstillfället.
Görs allt på listan så kommer hyresgästen att
klara besiktningen galant, berättar Daniel.
TÄNK PÅ ATT:
•
•
•
•
•
•
•
städa under badkar och bakom spis
putsa fönster, in- och utvändigt samt emellan
städa andra utrymmen, som förråd och balkong
torka av alla lister och eluttag
göra rent elementen, även bakom
lägga extra tid på städningen av kök och badrum
använda sänggavel för att undvika fettfläckar
på väggar.
Besiktningsmannen Daniel Johansson kollar
extra noga bakom spisen, så se till att ha det
städat där inför besiktningen av lägenheten.
KOSTNAD FÖR FLYTTSTÄD
Storlek på lgh
1 rum och kök
2 rum och kök
3 rum och kök
Utan RUTMed RUT
1 800 kr
900 kr
2 800 kr
1 400 kr
3 900 kr
1 950 kr
SMÅTT & GOTT
Emmy Kindstrand trivs
verkligen i sin stora etta på
Kaserngården. Högt i tak
med stora fönster som ger en
fantastisk utsikt över Falun.
Kopparstaden
har stängt under
julhelgerna:
Julafton, Juldagen, Annandag jul,
Nyårsafton, Nyårsdagen och
Trettondag jul.
Övriga dagar har vi öppet som
vanligt. P.g.a. alla helgdagar så
tar vi emot uppsägningar till
kl. 12.00 den 2 januari.
God jul och gott nytt 2014!
Viktigt med rätt
e-postadress under
Mina sidor
Mer och mer av vår kommunikation sker via
mejl. För att du inte ska missa viktig information om vårt boende eller ta del av framtida
erbjudanden – se till att din e-postadress är
rätt. Det är också till registrerade e-postadresser som vi skickar varningar om att du är
på väg att bli inaktiv i vår kö om du inte varit
in på Mina sidor under 12 månader.
Behåll dina köpoäng
Att stå i vår lägenhetskö är gratis. Det enda
du behöver göra är att logga in på Mina sidor
minst en gång var tolfte månad. Går du inte
in minst en gång kommer du att bli ”inaktiv”
som sökande och dina köpoäng hamnar med
automatik på 0.
Du får ett påminnelsemejl fyra respektive
två veckor innan du blir ”inaktiv” så att du har
möjlighet att aktivera dig i tid.
Har du inte en e-postadress så är du
välkommen att ringa oss minst en gång per år
för att vara aktiv.
Nu slipper du kontakta
oss när du glömt dina
inloggningsuppgifter
Klicka på ”Glömt ditt lösenord?” och
skriv in din e-post eller ditt kundnummer
som användarnamn.
Som lösen skriver du in ditt personnummer.
Smart, va?
B-kasern – kvalitativt
studentboende
S
tudenthuset, som haft Högskolans
studenter som hyresgäster sedan
2007, är mycket populärt. Studenter köar
hela tiden till dessa centrala lägenheter,
som har ovanligt många mediestudenter
som hyresgäster. Emmy Kindstrand, som
läser andra året på Film- och tv-produktion,
är inget undantag. Emmy trivs i sin stora
etta på B-kasern.
– Jag älskar verkligen utsikten man
har över Falun och det är riktigt nära till
skolan, säger Emmy.
Närheten har gjort boendet väldigt pop­
ulärt hos mediestudenter då Högskolans
mediehus ligger 100 meter från B-kasern,
men studentboendet har mycket mer att
erbjuda än bara läge.
– Här finns det studierum och tvätt­
stugor på alla fyra våningar, dessutom
har vi en väldigt fin festlokal i källaren.
Man kan som student också få tillgång
till bastu och gym för endast 300 kronor
per halvår. Det finns alltså mycket
lockande här, säger studentbovärden
Jacob Sahlin.
Bobutiken firar 1 år på stan
Den 19 november firade Bobutiken 1-årsjubileum i lokalerna vid Stora Torget.
– Syftet med att flytta hit var att höja servicenivån och tillgängligheten för våra kunder,
säger Kopparstadens marknadschef Elke Herbst. Det har slagit mycket väl ut. Vår vision är att bli
bästa bostadsbolaget i Dalarna, och att finnas centralt är ett led i det arbetet.
Ytterligare en fördel med lokalerna vid Stora Torget är att alla på marknadsavdelningen
kan sitta tillsammans.
– Vi är åtta personer på marknad, fortsätter Elke. Nu har vi möjlighet att faktiskt vara där
kunderna är och vi är flera som kan serva kunderna över disk. Dessutom finns vårt Kundcenter
i samma lokal vilket gör att kunden kan få hjälp med nästan allt på ett ställe.
Kopparstadens Bobutik har lunchöppet och här finns också kunddatorer att låna för den
som inte har tillgång till dator hemma.
04-2013 BO. 15
MEDARBETAREN
Bovärden och säljaren Fredrik
Andersson ser fram emot nya
arbetsuppgifter på studentboendet Britsen.
Fredrik
gillar att
utvecklas
Fredrik är killen som gärna tar sig an nya utmaningar. Efter att ha jobbat
som Bovärd på Galgberget i snart sju år tar han nu steget mot nya uppdrag
inom Kopparstaden, med inslag av gamla arbetsuppgifter.
F
redrik är 26 år gammal, född och
uppvuxen i Falun, så den här
dalkarlen kan definitivt hävda att
han känner till staden väl. Efter att ha läst
på innebandyprogrammet på Lugnet tog
han klivet ut i arbetslivet och jobbade bland
annat med biluthyrning, tills han fick
tjänsten som Bovärd på Galgberget.
Efter att ha arbetat som Bovärd ett
antal år kände Fredrik att han ville ha ut
något mer av sitt jobb, testa på något nytt
och få lite mer ansvar. Han gavs också
den möjligheten. Den första oktober i år
började Fredrik som Bovärd och säljare på
Studentkontoret på Britsen, något han har
stora förhoppningar på.
– Jag gillar att Kopparstaden ger mig
möjligheten att utvecklas, att jag får visa
vad jag går för och får prova på nya saker.
Jag kommer nu ha mer direktkontakt med
hyresgästerna från första början när de söker
lägenhet, skriver avtal och hanterar allt
kring in- och utflyttning, säger Fredrik.
Kontrasten mellan att vara Bovärd på
Galgberget och att delvis jobba som det på
studentboendet Britsen är stor. Britsen, som
idag inhyser omkring 240 studenter, har en
stor variation av nationaliteter, och Fredrik
får träna på sin engelska varje dag. En av
studenterna är exempelvis från Jamaica.
– Ja, det skiljer sig ganska mycket. Jag
träffar hyresgästerna betydligt oftare här på
Britsen och det är roligt. Dessutom är de i
samma ålder som jag är, vilket är extra kul,
berättar Fredrik.
Fredrik stortrivs med att jobba på Britsen
och ser verkligen fram emot att sätta igång
med arbetet och lära sig mer. Dessutom
kommer han fortfarande att få klippa en
del gräs och skotta snö.
– Jag har nu fått möjlighet att i högre
grad än tidigare själv styra min arbetsdag
i 20 14.
mmer i slutet av februar
Nästa nummer av Bo. ko
www.kopparstaden.se
FAKTA OM FREDRIK
•Bor: På Sturegatan i Falun
•Befattning: Bovärd och säljare
•Familj: Flickvän
•Fritid: Sport, mestadels hockey och fotboll
•Favoriträtt: Kebab
•Film: The Boondock Saints
• Det visste du inte om mig: Ingen kommer att tro
mig, men jag är faktiskt bra på att laga mat.
FEM SNABBA:
• Soffhäng eller barhäng
• Kroppsarbete eller inaktivitet
• Sovmorgon eller morgonpromenad
• Jobba ute eller inne
• Sommar eller vinter
och dessutom mer administrativa uppgifter.
Det är kul att känna att jag utvecklas och
att Kopparstaden har förtroende för mig,
avslutar Fredrik.