Internationellt arbete i Skara stift

Internationellt arbete i Skara stift
Kontaktperson: Göran Rask, handläggare för internationella frågor, 0511-262 33, [email protected]
september 2013
Till internationella ombud och internationellt engagerade i Skara stift
Välkomna till två innehållsrika dagar i november!
n Internationella dagen på Flämslätt
n ”Kairos Palestina”-dag i Alingsås
Nu samlas vi återigen till en inspirations- och informationsdag på Flämslätt! Temat denna gång är ”Att
arbeta för freden!”
Lördag 9 november inleder vi 12.00 med en
mässa i kyrkan som biskop Åke leder. Programmet
är slut 19.00 och mellan 12.00 och 19.00 har vi sett
konstutställningen ”Den andre”, deltagit i intressanta seminarier och panelsamtal och lyssnat till det
lovande världsmusikbandet Kolonien.
Dagens seminarier, samtal och föreläsningar är på
temat att arbeta för fred och handlar bland annat om
hur vapenkontroll och kultur kan bidra till fred och
försoning.
Huvudtalare är Håkan
Sandvik, Mellanösternkännare och präst i Svenska kyrkan. Dessutom medverkar
Biskop Åke Bonnier, Christina Lövestam, Bertil Rosén,
Inger Jonasson, Jon Bergeå, Christer Winbäck samt
Världsmusikbandet Kolonien.
Sprid gärna informationen i din församling så
att många vill komma för att bli engagerade för det
internationella arbetet i den internationella gruppen,
i SKUT eller för Svenska Kyrkans Unga.
Kairos betyder att nu är tiden. Det menar de kristna i
Palestina som gemensamt skrivit ett upprop till världens kristna om stöd för att med icke-våld häva den
ockupation de lever under, som skapar hopplöshet
och gör att ungdomar inte ser någon framtid. Kyrkoledarna ser sina medlemmar emigrera och ropar
”hjälp!”. En motion till Skara stifts Internationella
råds Representantskapsmöte i februari av bl a Jan
Boström, uppmärksammade att Skara stift har ett
ansvar att svara på ropet. Hur gör vi det? Programmet vill visa på en möjlighet till engagemang i denna
viktiga fråga!
Under dagen i Christinae kyrka i Alingsås lördag 30 november medverkar bland andra biskop
Åke Bonnier och Kjell Jonasson. Kjell är nyligen
hemkommen från Jerusalem där han var Svenska
kyrkans utsände och nu har ett särskilt ansvar på
rikskyrkan i Uppsala att engagera för Svenska kyrkans respons på detta rop på hjälp.
Samma dag kommer Equmeniakyrkan och Diakonia att ha ett program i Alingsås som går att kombinera med Skara stifts eftermiddagsprogram. Kryssa
i när du anmäler dig om du vill veta mer om Equmeniakyrkans/Diakonias program.
Kostnad: ingen kostnad för dagen. Skara stift och Internationella rådet bjuder på fika.
Anmälan: senast 31 oktober. Anmälningstalong finns
bifogad detta brev. Den finns också på Skara stifts webbplats www.skarastift.se, under rubriken ”Internationellt
arbete”.
Upplysningar: stiftskonsulent Göran Rask,
se kontaktuppgifter ovan.
Program och anmälningsblankett
för båda dagarna på följande sidor.
t
Kostnad: 285 kronor (lunch och två kaffe). Fråga församlingen om bidrag till resa etc!
Anmälan: senast 16 oktober. Anmälningstalong finns
bifogad detta brev. Den finns också på Skara stifts webbplats www.skarastift.se, under rubriken ”Internationellt
arbete”.
Medarrangörer: SKUT-rådet i Skara stift, Kvinnor i
Svenska kyrkan i Skara stift och Internationella rådet i
Skara stift, Svenska Kyrkans Unga i Skara stift och Sensus.
Upplysningar: stiftskonsulent Göran Rask,
se kontaktuppgifter ovan
Program för Internationella dagen 9 november
11.30 Ankomst och registrering
12.00 Mässa i kyrkan med biskop Åke Bonnier
12.45 Info om dagens program, Göran Rask
13.00 Lunch
14.00 SEMINARIER:
A. Bertil Rosén, fältpräst, berättar om hur Sverige bidrar till fred i Afganistan genom arméns närvaro.
B. Jon Bergeå, medarbetare inom Kristna freds berättar om praktiskt fredsarbete.
C. Christer Winbäck, riksdagsledamot och ledamot i utrikesutskottet berättar om möjligheten att arbeta för internationell fred genom Sveriges riksdag
D. Inger Jonasson, konstnär i Sverige och i Betlehem, visar utställningen ”Den andre” och berättar hur konst kan vara en fredsbärare.
E. Anna/Erik och Micha/Arvid från Världs-
musikbandet Kolonien berättar om musik som förenar olikheter.
F. Christina Lövestam, poet/författare och präst läser och berättar om lyrik som inspire-
rar och förlöser.
14.45 Paus
15.00 PANELSAMTAL:
1. Under ledning av Karin Larsson och Maria Nilsson från Svenska Kyrkans Unga samtalar Inger Jonasson samt medlemmar från världs-
Världsmusikbandet Kolonien kommer till Flämslätt.
musikbandet Kolonien om kultur som bärare av hopp om fred.
2. Under ledning av Sara Strömberg och Ma-
tilda Löwing från Internationella Rådet sam-
talar Bertil Rosén, Jon Bergeå och Christer Winbäck om hur politik, militär och fredsar
bete kan bidra till fred.
16.00Eftermiddagsfika
16.45 Hur arbetar vi för att det ska bli fred i Mellan-
östern?! Håkan Sandvik, mellanösternkän-
nare och präst i Svenska kyrkan.
17.45 Konsert med världsmusikbandet Kolonien
19.00 Hemfärd
Program för Kairos Palestina-dagen 30 november
13.00 Välkommen och presentation av eftermid-
dagen, kyrkoherde Jan Kesker och Ingemar Lans, ordförande i Internationella rådet i Skara stift samt Göran Rask, stiftskonsulent.
13.15 Berättelse i ord och bild om ockupationens följder av Roland Hortlund, nyligen hem-
kommen ekumenisk följeslagare, EAPPI
Kyrkornas världsråds följeslagarprogram
13.45 Information om Kairos Palestina-dokumen-
tet, Kjell Jonasson och Jan Boström
Visionen
”En helad skapelse
och mänsklighet
i samhörighet, rättvisa,
frihet och fred.”
14.15 Svenska kyrkans respons på Kairos Palestina-
dokumentet, Kjell Jonasson
14.45Paus
15.00 Hur kan Skara stift svara mot utmaningarna i KPD, biskop Åke Bonnier
15.30 Panelsamtal med Kjell Jonasson, biskop Åke och Jan Boström. Samtalsledare Göran Rask.
16.30 Fika, avslutning och sändning, biskop Åke
17.00Hemfärd
Uppdraget
”För livets skull och tillsammans i den världsvida kyrkan
sänder Gud oss att i ord och handling dela evangeliet,
försvara människovärdet, värna skapelsen
och leva i tron, hoppet och kärleken.”
Anmälan till Internationella dagen
lördag 9 november 2013, Flämslätt
Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bostadsadress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................................................................................................................................
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Epost: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fakturaadress (om annan än bostadsadressen): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upplysningar ang kost: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................................................................................................................................................................
Val av samtalsseminarier
Kryssa i rutan för resp. seminarium/panelsamtal
Jag vill delta i samtalsseminarium
Jag vill delta i panelsamtal
pA
p1
pB
p2
pC
pD
pE
pF
Digital anmälan: Gå till: www.skarastift.se (vänstermenyn ”Internationellt arbete”. Där hittar du detta formulär. Mejla till skara.stift
Anmälan via brev: Skicka ovanstående talong till: Skara stift, Kursanmälan Internationella dagen, Box 173, 532 23 Skara.
Observera att det för Sensus administration är viktigt att du anger din hemadress.
Anmälan till Kairos-Palestinadag
lördag 30 november 2013, Alingsås
Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................................................................................................................................
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Epost: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upplysningar ang kost (eftermiddagsfika): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................................................................................................................................................................
p Jag är intresserad av att också delta i Equmeniakyrkans/Diakonias program och vill veta mer om det.
Digital anmälan: Gå till: www.skarastift.se (vänstermenyn ”Internationellt arbete”. Där hittar du detta formulär.
Anmälan via brev: Skicka ovanstående talong till: Skara stift, Kursanmälan Kairos-Palestina-dagen, Box 173, 532 23 Skara.