Vill du nå beslutsfattare i det halländska näringslivet och synas i en

ANNONSPRISLISTA U Gäller jan–dec 2014
Vill du nå beslutsfattare i det
halländska näringslivet och synas
i en högt rankad affärstidning?
Fördelar med Hallands Affärer
U Hallands största affärstidning med en upplaga på 60 000 ex
U Samdistribueras med Hallandsposten och Hallands Nyheter
U Utgivning 11 ggr per år i tabloidformat
U Objektiv, trovärdig och högt ansedd affärstidning
2014 U
Utgivningsdagar
29/1 19/2 13/3 16/414/511/620/817/915/1012/1110/12
Bokningsstopp
17/1 7/2
3/3
4/3
2/5 28/5 8/8
5/9
Annonsstopp
Nya företag
Senaste manustider (annonsinlämning). Kontakta din
ordinarie mediasäljare för annonsbokning.
Modul
12B
Antal
1,5
3/10 31/10 28/11
Storlek mm
38 × 65
Pris
1 161:-
248 × 372 mm
80 × 360 mm
28
18 432 Kr 122 × 360 mm
68
38
27 648 Kr 55 296 Kr
38 × 178 mm
14
80 × 178 mm
4 608 Kr 122 × 178 mm
9 216 Kr 38 × 133 mm
13
80 × 133 mm 3456 Kr 122 × 133 mm
2 304 Kr 80 × 88 mm
22
248 × 178 mm
33
10 368 Kr 122 × 88 mm
4 608 Kr
34
13 824 Kr 23
6 912 Kr 12
38 × 88 mm
24
32
6 912 Kr 27 648 Kr
248 × 133 mm
63
20 736 Kr
248 × 88 mm
64
62
13 824 Kr
38 × 43 mm
11
1 152 Kr 80 × 43 mm
21
2 304 Kr 122 × 43 mm
31
3 456 Kr 248 × 43 mm
61
6 912 Kr
Med Hallands Affärer når du
dina kunder i hela länet
VARBERG
45 000 invånare
Hallands Affärer når 24%
FALKENBERG
32 000 invånare
Hallands Affärer når 32%
HYLTE
8 000 invånare
Hallands Affärer når 35%
HALMSTAD
72 000 invånare
Hallands Affärer når 29%
LAHOLM
18 000 invånare
Hallands Affärer når 31%
Totalt A-reg 31+32
175 000 invånare
Hallands Affärer når 29%
Varberg: Tel 010-471 53 00 • Fax 010-471 53 19
Falkenberg: Tel 010-471 52 00 • Fax 010-471 52 19
Halmstad: Tel 010-471 51 00 • Fax 035-10 97 42
Laholm: Tel 010-471 50 50 • Fax 0430-792 01
Hyltebruk: Tel 010-471 50 70 • Fax 0345-480 99
Materialadress: [email protected]
Storgatan 22, 311 81 Falkenberg
Fiskaregatan 21, 301 81 Halmstad
www.hstd.se
Källa: Orvesto® Konsument 2012:2R