Vill du nå högre höjder?

Vill du nå
högre höjder?
ANSÖK
NU!
Skånska Snabbväxare
Utvecklingsprogram för företag
Utvecklingsprogram för företag som ger Lönsam, Uthållig och Snabb Tillväxt.
Programstarter 2014
23-24 september & 21-22 oktober.
Lönsam
tillväxtboost!
Ett utvecklingsprogram i sex steg som hjälper dig att bygga ett starkt,
framgångsrikt företag som lämnar konkurrenterna bakom dig!
Vad är ett framgångsrikt företag?
I vår värld så är det ett företag som växer organiskt
och är lönsamt. Ett företag som är lönsamt men
inte växer räknar vi inte som framgångsrikt, lika
lite som ett företag som växer men inte är lönsamt.
Att snabb tillväxt inte är förenligt med lönsamhet
är en skröna. Tvärt om är ofta ett snabbt växande
företag oerhört lönsamma. Vi har mött snabbväxare
som haft 50-60% i vinst!
Det finns tolv dimensioner där tillväxtföretag skiljer
sig från ”vanliga” företag. Det handlar om både
hårda och mjuka faktorer. Världens bästa och mest
intelligenta strategi faller platt till marken om inte
ditt ledarskap är tillräckligt bra. Liksom att
världens bästa ledarskap inte räcker om du inte
har en riktigt bra strategi. De företag som lyckas är
de som har den bästa kombinationen av de hårda
och mjuka faktorerna.
I Skånska Snabbväxare utbildas och fintrimmas du
och din ledning i de tolv dimensionerna. Dessutom får du rikligt med konsulttimmar för att
säker- ställa att dina nyvunna färdigheter verkligen
myllas ner i ditt företag.
Genomförare är Ahrens som i drygt 25 år har hjälpt
hundratals företag att bli framgångsrika och tänka
tillväxt i helt nya dimensioner. Många av de företag
som idag är lysande exempel i svenskt näringsliv
bygger på Ahrens filosofi.
Har du ambitionen och viljan att bli framgångsrik?
Då är du välkommen att ansöka till Skånska
Snabbväxare!
Våra steg för framgång!
Skånska Snabbväxare följer inte konjunkturen utan bygger en tillväxtmotor som drar ditt företag framåt i
alla konjunkturer. De är lösningsfokuserade experter. Utvecklingsprogrammet pågår i sex månader.
INNEHÅLL
Tillväxtanalys, sex kurstillfällen i Workshopform för två personer (VD + annan ur ledningen) samt 24
enskilda konsulttimmar av Ahrens. Tillväxtanalysen som vi gör innan programstart genomlyser ditt företag
med fokus på tolv tillväxtdimensioner, för detta använder vi Ahrens Tillväxtbarometer. Syftet med
analysen är att förutom att skapa en bild av företagets styrkor och svagheter är att urskilja de mest
prioriterade åtgärderna, det sammanfattas i en åtgärdslista i prioriteringsordning.
1
2
3
4
5
6
PRIS
Workshop 1,
dygnsövning lunch till lunch - Tidsmonopolet
1. Intro – de generella framgångsfaktorerna för LUST – Lönsam, Uthållig, Snabb Tillväxt.
2. Hur man skapar och behåller ett Tidsmonopol, söker kundsvordomar*, bryter branschlogik och skapar marknad.
Från innovatör till ”Second Mover” (det är andra musen som får osten). 3. Fokusera på att söka dina idealkunder
och lära dig värdet av att tacka ”Nej”.
Workshop 2,
heldag - Den hårdmjuka styrningen
1. Det tidseffektiva styrsystemet i lönsamt snabbväxande företag: ledstjärnan, värderingarna, de strategiska
grundstenarna och målen i samklang. 2. Värderingar som styr mot tillväxt och mål som skapar motivation. 3.
Tillväxtledarskapet som stärker din intuition, ditt nätverk och skapar engagerade medarbetare som vill se företaget
växa och själv vara en del av det och växa snabbare än företaget.
Workshop 3,
heldag - Säljkanonen
1. Hur man bygger ”säljkanonen” som skapar tillväxt genom att sikta på rätt kunder, sätta nya glasögon på
kunderna och sälja kundvärdet. 2. Hur man bygger totalerbjudandet, d.v.s. ”produktblomman”** som drar in och
säkrar kundbasen. 3. Hur man bygger en effektiv säljorganisation genom, styr- och belöningssystem, balans mellan
hunters/farmers och en självklar säljkultur i hela företaget.
Workshop 4,
heldag - Resursstrategi och finansiering
1. Dynamisk effektivitet – att säkra effektiva flöden och behålla flexibiliteten för att snabbt kunna justera volym,
teknologi mm. 2. Tillväxtoptimering och outsourcing – hur du maximerar utan att tappa kontroll. 3. Företagets roll i
värdekedjan? 4. Skapa en modell för att finansiera tillväxten och ett positivt kassaflöde.
Workshop 5,
heldag - Marknadsstrategi & internationalisering
1. Vad är rätt strategi i olika tillväxtfaser? Från brännglas/kundkonvertering till leveransmaskin.
2. Internationalisering – hur man skapar uthållig tillväxt genom att ”äga” kunden och säkrar ett företag över alla
gränser.
Workshop 6,
heldag - Tillväxtorganisationen & ekonomisk styrning
1. Hur du organiserar för lönsam tillväxt. Hur du behåller tillväxtkulturen när du växer och växer... 2. Hur du bygger
ett tillväxtteam med olikheter som ger energi och gemensamma värderingar och riktning som skapar enighet. 3.
Ekonomisk styrning och nyckeltal som styr rätt genom tillväxtens alla faser. 4. Tillväxtens fällor i olika faser.
50 000kr*** per företag (2 pers) exkl moms, res- & internatkostnader.
*Svordom, ett Ahrensuttryck för kundens bakomliggande behov/problem. ** Produktblomman, ett Ahrensverktyg för att strukturera
upp sitt erbjudande. *** Programmet är kraftigt subventionerat av Region Skåne & Tillväxtver
Ahrens erbjuder dessa utvecklingsprogram i samarbete med offentliga aktörer såsom
statliga myndigheter, kommuner, regioner och landsting. Programmen är upplagda i
flera steg som riktar sig mot bolag som bedöms ha tillväxtpotential, kan skapa fler
arbetstillfällen och ett blomstrande näringsliv. De innehåller seminarier i grupp samt
analys av det egna företaget och praktiskt konsultstöd till deltagarna. Programmen
utgår från Ahrens Rapid Growth Concept, som utvecklats baserat på erfarenheter från
hundratals tillväxtföretag. Utvecklingsprogram har genomförts i drygt 40 omgångar
genom åren och bidrar dagligen till tillväxt i både Sverige, Norge och på Island.
Skånska Snabbväxare är ett samarbete mellan Region Skåne, Krinova, Connect Skåne,
Ideon och Ahrens.
Programmet vänder sig till företag som vill skapa tillväxt, de som vill börja en
tillväxtresa, har kommit en bit på vägen men fastnat eller vill få en ny tillväxtboost.
Man skall heller inte backa för ansatsen att lönsamt fördubbla omsättningen på två år!
Genomförare av programmet är Ahrens.
Vi är stolta över att ha hjälpt flera hundratals företag att bli framgångsrika och tänka
tillväxt i helt nya dimensioner. Många av de företag som idag är lysande exempel i
svenskt näringsliv bygger på Ahrens filosofi. Ofta små företag i början som vuxit till
tusentals anställda på globala marknader. Många av de företag som tilldelats Stora
Exportpriset har från ett tidigt skede arbetat med och anammat Ahrenskonceptet.
Företag som Hästens Sängar, Systemair, HMS Industrial Networks, Axis
Communications och Roxtec.
Programstarter 2014
23-24 september 21-22 oktober.
Ansökan & frågor
Lennart Bengtsson
0709-67 96 11
[email protected]
www.ahrens.se