Pajala - glesbygdsmedicin

Välkomna till den 15:e nationella
konferensen i
Glesbygdsmedicin
25 – 26 Mars 2015
Pajala
Välkommen till Tornedalen!
Vi konfererar i östra Norrbotten i en lite avsides vintervacker region
Pajala är kanske mest känd från boken och filmen Populärmusik
från Vittula där vi lämnar ordet ’Vittula’ oöversatt.
Konferenslokalen är en gedigen anläggning som enligt vissa
påståenden skulle vara Tomtens hemmaplan.
Onsdagen den 25 MARS 2015
08.30
Avresa
Boende
Tomtemagasinet.
till
konferensanläggningen
09.00 – 09.30
Välkommen
Ylva
Sundkvist,
Divisionschef
Närsjukvård NLL, Lars Agreus ordförande Svensk
Förening för Glesbygdsmedicin, Thomas Schimke,
lokal arrangör
09.30 – 10.30
Ultraljud på glesbygdsvårdcentral
Ultraljud i Pajala: Ett jättelyft, Thomas Schimke och
Francis Masec
Information om ultraljudskursen i föreningens och
GMCs regi. Meike Harmening
Demonstration och ”hands on”
10.30 – 10.45
eHälsa i Övertorneå – mer sjukvård i hemmet
Marja-Leena Komulainen, Övertorneå socialtjänsten
11.00 – 11.15
KAFFEPAUS
11.15 – 11.45
Kardiologi i glesbygd Trombolys och PCI - hur gör
vi? Jonas Millgård, Sunderby sjukhus
11.45 – 12.15
Syrgas vid akut hjärtinfarkt hjälp eller stjälp?
Lars Agréus
12.15 – 13.00
LUNCH
13.00 – 14.00
Glesbygdsmedicinskt centrum
Moderator; Catharina Ingvarsson
- Klinisk
utbildningsmottagning
och
klinisk
utbildningsavdelning, en modern syn på
vårdutbildning och kanske en möjlighet för
glesbygden,
Olov
Rolandsson,
Allmänmedicinska institutionen, Umeå universitet
via videolänk,
- Distance bridging technology, always a good idea
for rural communities, or? Dean Carson GMC
Storuman, and Flinders University Australia (lämnat
sen återbud)
14.00 - 15.00
Vetenskapliga rapporter
Moderator; Anna Jansson
Forskningsprojekt redovisas. Bl.a. Zandra Bennmar,
”Obotligt cancersjuk i norra regionens glesbygd. En
retrospektiv jämförelse mellan länen avseende
dödsplats och palliativt vårdinnehåll”. Martin
Lindroth, ”Kardiovaskulära riskfaktorer skiljer sig
mellan glesbygd och stad: MONICA studien 2009 i
Norr- och Västerbotten”.
15.00 – 15.15
KAFFEPAUS
15.15 – 17.15
Workshopsstationer kring akut sjuka barn
Hands on!
17.30
• Rädda%ur%bilen%(Pajala%räddningstjänsten)%
• Barn5HLR,% dosering% av% akutläkemedel% för% barn,%
Johan%Wilhelmsson,%Gällivare
• Ultraljudsimulation% –% Unik% utbildningslösning% för%
ultraljud%(Ragnar%Johansson,%Allytec%AB)%
Buss mot Boende
18.15
Buss till Kolmila (bastu)
19.30
Buss till Kolmila (middag)
Torsdagen den 26 mars 2015
08.00
Buss till Tomtemagasinet
08.30 – 09.45
Årsmöte svensk Förening för Glesbygdsmedicin
09.45 – 10.00
KAFFEPAUS
10.00 – 11.30
”Politiska delen” Moderator; Lars Agréus
”En% jämlik% sjukvård% kräver% utbildad% personal% och% en%
utvecklad% vårdkedja% anpassat% till% glesbygden% –% hur% ser%
det%ut%nu%och%i%närtid?”
Hans Karlsson, sjukvårdschef på SKL, från
arbetsgruppen för ”Vård och omsorg i Glesbygd”
kommer Göran Larsson, FoU chef JLL, Elisabeth
Eero, verksamhetschef Övertorneå HC samt
ansvarig för att driva glesbygdsfrågor inom NLL.
11.30 – 12.15
LUNCH
12.15 – 13.15
Utbildningsblock
”En jämlik sjukvård kräver utbildad personal – hur
ser det ut för de som ska utbildas?”
Uppföljning%av%ST%glesbygdsmedicin5nuläge,%hur%går%det%
med%utbildningsplaner,%kurser,%ersättningar?%%
Lisa% Månsson% Rydén,% Anna% Falk% och% Catharina%
Ingvarsson
13:15-14:00
AKS-sköterskor under utbildning
Glesbygdsprofilerad jourmottagning
#
Ett#Pajala#projekt#i#framkant!##
Berit%Johdet,%Ylva%Lundholm,%Maria%Petäjävaara%
14.00 – 14.30
Sammanfattning, diskussion o avslut
Buss till flygplats, boende och busstation
!