Inga beslut om mig_sammanfattn.pptx

Inga beslut om mig, utan mig Sammanfa&ning. Mats Olsson, Kairos Future It i vården, 6 dec 2012 Inga beslut om mig, utan mig
Mats Olsson, Kairos Future
IT i vården, 6 dec 2012. Sammanfattning.
”Big Data in your blood”
M2M – Machine to Machine
M2M uses a device to capture an event, which is relayed through a network (wireless, wired or
hybrid) to an application, that translates the captured event into meaningful information.
1 Inga beslut om mig, utan mig Sammanfa&ning. Mats Olsson, Kairos Future It i vården, 6 dec 2012 Hög tid att radikalt
förändra vård-it-utvecklingen!
Anledning: Den värdebaserade vården
Inledning
2 Inga beslut om mig, utan mig Sammanfa&ning. Mats Olsson, Kairos Future It i vården, 6 dec 2012 Den svenska allmänheten följs sedan 2007 i
En långtidsstudie om morgondagens hälsokonsument
2007
2008
2009
2010
2011
eHälsostudie
Opinion Hälsa 1
2012
2013
2014
Medborgarenkät 3
Opinion Hälsa 2
Opinion Hälsa 2:1
Opinion Hälsa 2:2
Opinion Hälsa 2:3
Opinion Hälsa 2:4
Exempel på framtidsstudier, aktiviteter mm där bitar för framtidsbilderna genereras
Läkare
Omfattande omvärldsanalys
på global nivå
Omsorgschefer
Verksamhetschefer
Vårdpolitiker
Studenter
KI
Hälpmedelschefer
Lärare
KI
Medverkan i framtidsprojekt i
flera landsting och kommuner
Vårdchefer
Långtidsstudien om morgondagens hälsokonsument, Opinion Hälsa
2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010 --- 2011 --- 2012 --- 2013 --- 2014
3 Inga beslut om mig, utan mig Sammanfa&ning. Mats Olsson, Kairos Future It i vården, 6 dec 2012 Den framtida hälso- och
sjukvårdsmarknaden
Morgondagens hälso- och sjukvård
Ramverk
Livsstils- och
motionstjänster
Hälsotjänster
Hemvårds- och
rehabtjänster
E-tjänster/
Patientnätverk
Ramverk
4 Inga beslut om mig, utan mig Sammanfa&ning. Mats Olsson, Kairos Future It i vården, 6 dec 2012 Hälsoappar och hälsoprylar för alla
Från hjärtat till mobilen
CardioMEMS
5 Inga beslut om mig, utan mig Sammanfa&ning. Mats Olsson, Kairos Future It i vården, 6 dec 2012 Framväxten av digitala individbaserade
hälsosystem och communities
Landstingens grepp på
framtida utmaningar
6 Inga beslut om mig, utan mig Sammanfa&ning. Mats Olsson, Kairos Future It i vården, 6 dec 2012 SLL´s framtidsplan 2025, publicerad 2011
§ 
- 
- 
- 
Några nyckelord:
Utökat egenansvar
Hälsofrämjande
Sjukdomsförebyggande
SLL´s framtidsplan 2025, publicerad 2011
7 Inga beslut om mig, utan mig Sammanfa&ning. Mats Olsson, Kairos Future It i vården, 6 dec 2012 Utmaning 1 (X?)
Behovet av radikalt nya tankar blir
tydligare så här
8 Inga beslut om mig, utan mig Sammanfa&ning. Mats Olsson, Kairos Future It i vården, 6 dec 2012 Utmaning 2 (X?)
Nya principer för datagenereringen
– delat ägarskap
9 Inga beslut om mig, utan mig Sammanfa&ning. Mats Olsson, Kairos Future It i vården, 6 dec 2012 Nya principer för datagenereringen
– delat ägarskap
Dax att utforma principerna för
välinformerat samtycke
Nature, Issue 7403, June 20 2012
10 Inga beslut om mig, utan mig Sammanfa&ning. Mats Olsson, Kairos Future It i vården, 6 dec 2012 ”Sequencing Data
Privacy
Recommendations”
"What does it mean that the
data is sitting in a database
somewhere? Will it impact
your ability to get long-term
care insurance or life
insurance?”
Inga beslut om mig, utan mig
”Big Data in your blood”
11 Inga beslut om mig, utan mig Sammanfa&ning. Mats Olsson, Kairos Future It i vården, 6 dec 2012 Den framtida tjänstemarknaden
inom hälsoområdet
Ekosystem
Ickekommersiel
l hubb för
interoperabilitet
Den framtida tjänstemarknaden
inom hälsoområdet
Utbildning
Logistik
Labb
Ekosystem /
Tanketjänstesmedja
marknad
Internet
of things
Definitioner
M2M
Kvalitet
Projekt
12 Inga beslut om mig, utan mig Sammanfa&ning. Mats Olsson, Kairos Future It i vården, 6 dec 2012 Principer för framtida distribution av
hälso- och vårdinformation
Utveckling för Internet of Things (IoT)
13 Inga beslut om mig, utan mig Sammanfa&ning. Mats Olsson, Kairos Future It i vården, 6 dec 2012 Patientnätverk diabetes, PLM 3.0
Utveckling av begreppssystem och definitioner för data
Utveckling av principer för tjänster, system och ”devices”
Test av lagring och distribution av information
Utveckling av principer för datalagring
Ekosystem
Ickekommersiell
hubb för
interoperabilitet
SLL beslut om nya läkemedelsstrategin
4 dec 2012:
§ Politisk enighet om att alla nya läkemedel ska vara kliniskt
utprovade och introducerade inom en tvåårsperiod. I ljuset av
detta får system som PLM 3.0 en viktig betydelse för att anpassa
nya medel till rätt grupper.
14 Inga beslut om mig, utan mig Sammanfa&ning. Mats Olsson, Kairos Future It i vården, 6 dec 2012 Det delade ägarskapet angående data
”It´s my data”
Lagringsplats?
Avtal mellan tjänsten och individen
Välkommen till nätverkssamhället och nya
principer för informationsdelning som:
Inga beslut om mig, utan mig
15