HS Medaljjakt - HS – Kansliet Online

Ert barn är anmäld till
HS Medaljjakt
Anmälan görs i
receptionen, föräldrar
och publik hänvisas att
gå in till tävlingsarenan
via Arenaingången.
Datum:
Lördagen den 4 oktober
Plats:
Filbornabadet/Arenabassängen
Anmälan:
Ert barn har simmat under uppsatta kvaltider, tränaren har
därmed anmält ert barn till denna interntävling.
Viktigt! Läs mer info om tävlingen längre ner, bland annat i
punkt 2, regler för medaljerna.
Samling:
kl. 09.00, ni anmäler ert barn i receptionen fram till kl
09.15.
Viktigt att ni anmäler ert barn i receptionen om ert barn
ska tävla
Tider:
Tävlingsstart kl. 10.00
Tävlingen tar ca 1 ½-2 timmar
Förhinder:
Kan du inte vara med? Ni avregistrerar ert barn via deras
konto på kansliet online, mer info kommer i punkt 7 längre
ner. Tack, sista dag för detta är torsdagen den 2/10
Blir man sjuk/eller får sent förhinder (från den 2/10) så
märker vi det på tävlingsdagen då de barn om uteblir från
registreringen kl 09-09.15 plockas bort från tävlingen.
Kläder:
Medtag simkläder, inneskor samt något att ha på dig i
simhallen
Distanser:
Se i mailet ni fått
Tävlingsprogram:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25m fjärilsim
25m fjärilsim
25m frisim
25m frisim
50m frisim
50m frisim
25m ryggsim
25m ryggsim
50m ryggsim
50m ryggsim
flickor
pojkar
flickor
pojkar
flickor
pojkar
flickor
pojkar
flickor
pojkar

HS Medaljjakts information följer här:
1.
Barnen testas under träningarna om de klarar under en uppsatt kvaltid, klarar de under kvaltiden så
anmäls de av instruktören till respektive distans. Distanserna för denna gång är 25m frisim och 25m
ryggsim. Kvaltiden är en tid som är tre-fyra sekunder över den tid som man skall klara för att få en
medalj.
2.
Silvermedalj får man om man simmar 25m frisim under 28 sekunder och 25m ryggsim under 30
sekunder. Guldmedalj får man om man simmar helt regelrätt och under 24 sekunder på frisim och 26
sekunder på ryggsim. Man kan bara få silver- och guldmedalj en gång per distans. Tiden man gör sparas
till nästa gång man tävlar, och då bokförs även vilka medaljer man har fått. Tiderna barnen gör när de
tävlar kommer upp på en stor scoreboard, viktigt att veta är om barnet ev gjort något felaktig såsom
tjuvstart så gäller inte den tiden om man skulle simma under en guldtid. För som sagt tidigare så gäller
endast tiden till guld om man simmar regelrätt, silvermedaljen erhåller man om man simmar under
tiden och även om man skulle göra något felaktigt. Det är lätt hänt att man är lite snabb iväg från pallen,
man glömmer sätta i två händer i kaklet på bröstsim etc. Så avvakta till att namnen till de som skall ha
pris/eller se på de resultatlistor som kommer upp innan allt är godkänt. De barn som simmar under
guldtiden men har gjort något felaktigt har fått ett påslag (några sekunder så att de får en tid som
motsvarar silvertid) detta görs så att datasystemet kan registrera rätt tid till nästa gång.
3.
När man har klarat av en guldtid på 25m så tävlar man på 50m i det simsättet. Även där har man
uppsatta tider för att få medaljer, 50m frisim är silvertiden under 47s och guldtiden är att simma under
41s. På 50m ryggsim är det under 52s för silver och under 47s för guld. För att erhålla medaljer på 50m
sträckorna skall man simma regelrätt.
4.
På tävlingsdagen så bocka man av sig i receptionen vid 9-tiden, när vi har prickat av alla som har kommit
fram till kl. 09.15 så görs det en heatlista över alla barnen som skall delta. Denna lista får tränarna och
tejpas även upp inne i simhallen runt kl.09.45-50. I listan är barnen uppdelade i olika heat och vilken
bana man skall tävla på. Ibland brukar tränaren skriva på barnen hand i vilket heat och bana de skall
simma på för att barnet själv skall ha lite koll.
5.
Tränarna har ett möte under morgonen, runt kl.09.20-09.30 är de upptagna med information om
dagens tävling. Därefter brukar tränaren vilja träffa sina simmare och prata med dem och göra
uppvärmning. När listan kommer så berättar tränaren om vilket heat och gren man simmar i.
6.
Runt kl. 10 är det tävlingsstart, har allt fungerat med avprickningen och listor har kommit ut så startar
tävlingen kl. 10, men ibland så strular något i denna viktiga hantering och tävlingsstarten kan skjutas
upp några minuter. Tävlingen har ett lugn tempo så att alla barnen skall känna sig bekväma att göra sin
debut.
7.
VIKTIGT är att ni som har barn som är anmälda på tävlingen men av någon anledning inte skall deltaga
På ert barns konto så finns det en flik som heter Mina Tävlingar, tryck där ;) då kommer det upp HS
Medaljjakt 141004..tryck där ..där kommer all info om tävlingen upp, där finns även en länk som heter
Avregistrera anmälan, tryck där så plockas ert barn bort från tävlingen. TACK sista dag för detta är 2/10.
8.
Tränaren vill ha sina simmare nära sig under tävlingen så de har koll när de skall skicka fram dem.
Vanligtvis brukar tränaren skicka fram simmarna att gå fram ett till två heat innan de simmar. Tränaren
kan även följa dem fram till pallen.
9.
Simmar man under en uppsatt tid (se punkt 2 & 3 för de olika tiderna) så samlas man i ”utrymmet” på
den vänstra sidan (bakom bana 9-7) för en prisutdelning som sker efter att alla distanserna i ett simsätt
har simmats klart. Speakern kommer att ropa upp de simmare som skall samlas där. Tävlingen tar 1 1/2
- 2 timmar.
10. Alla som tävlar är duktiga, skulle man inte erhålla en medalj denna gång så kommer fler chanser,
Medaljjakten är två gånger per termin och man rullar på två simsätt åt gången.
11. Tävlingen kommer att vara i den nya bassängen. Rutinerna är att alla föräldrarna m.f. har läktarna
med de röda sittplatserna till förfogande, barnen och tränarna har den läktaren som inte ha några
plaststolar (rakt framför startpallarna) och tränarna kommer att skicka ner barnen efter hand till
tävlingsstart. All publik går genom entrén som finns vid den nya Arenan, TACK
12. Ett STORT LYCKA till