Vill du hyra ut din stuga?

Vill du hyra ut
din stuga?
Destination Järvsö AB förmedlar varje år ett stort antal stugor och
lägenheter till besökande turister. Vi är i ständigt behov av fler objekt inom
vår Destination. Här kan du som privataktör läsa mer om hur det fungerar
när du lämnar den till förmedling samt vilka krav Destination Järvsö AB
ställer på ditt boende.
Hur går det till?
Innan vi tar in objekt i vår bokning gör vi alltid en kostnadsfri
Besiktning av boendet. Vi upprättar sedan ett kontrakt mellan er
som stugägare och Destination Järvsö AB som Förmedlare. Vi avtalar
där om vilka priser som kunden ska betala under vilka perioder,
vår provision mm. Vi tar bilder på objektet som vi använder i vår
marknadsföring. Om du bestämmer dig för att hyra ut genom oss
lägger vi in objektet i vårt bokningssystem och det öppnas upp för
uthyrning både via telefon och online via vår hemsida www.jarvso.se
När bokningar görs meddelas du om det via mail eller brev.
Du kan välja att hantera nyckelutlämning själv eller att ni lämnar
över det till oss om vi hanterar nycklar är det enda ni själva behöver
ombesörja är det att avsynas/kontrollera efter gästens avresa.
Ersättning för det uthyrda objektet betalas ut till er löpande.
Provisioner
I vår grundprovision (23% inkl. moms) ingår försäljning via kundtjänst
och via vår onlinebokning som finns tillgänglig dygnet runt. Vi
hanterar all kontakt med gästen och förser gästen med information
samt fakturerar. Om ni vill hanterar vi även nyckelutlämning.
Ni bör vara avtalstagare i Destination Järvsö AB om ni väljer att
ansluta er till vår bokningscentral.
bra att tänka på
Ta reda på innan du hyr ut vad som gäller med momssatser,
provisioner osv. och sätt dina priser efter det. All information
gällande det hittar du på www.skatteverket.se eller på ditt närmaste
skattekontor. Vanligt är också att gäster frågar efter tillägg som lakan,
frukost och städning. Tänk på om du vill hyra ut det i samband med
uthyrning av ditt stuga.
vikten av en stugvärd!
Uthyrare som inte bor på orten måste ha en egen stugvärd som står som kontaktperson för gästerna
(namn och telefon finns med i bekräftelsen till kunden)
Stugvärdens/ värdinnans uppgifter:
● Inspektion/avsyning av städningen mellan gästbytena, Samt städning i de fall då gästen betalat
för detta.
● I samråd med ägaren komplettera och se över stugans husgeråd och nödvändig utrustning.
● Avhjälpa eventuella problem som kan uppstå för gästen t.ex. elfel trasig TV, Radio mm.
● Hålla god framkomlighet till stugan.
Åke har valt att hyra ut via oss!
Åke Daniels har hyrt ut sitt boende via vår bokningscentral Länge. Han äger och hyr ut två
boenden på samma tomt i Norrvåga norr om Järvsö. Vi har frågat Åke varför han valt att
hyra ut via oss.
Hur länge har du hyrt ut ditt boende?
- Sedan februari 1982, stugan invigdes i februari
det året och förmedlingen sköttes då ifrån Färila.
Under 80-talet bildade man en grupp för att
samordna och lokalisera uthyrningen av boende.
Varför har du valt att hyra ut ditt boende
genom Destination Järvsö AB?
- Det är lättillgängligt och den trevliga
och proffsiga personalen besitter en god
närkännedom. Destination Järvsö AB har också
en bra hemsida som marknadsför boendet och
provisionsnivån ligger i en klass som jag klarar
av att ge bort. Jag ser det också som ett plus
att jag själv kan boka gäster men då givetvis i
ett samförstånd med bokningscentralen för att
undvika krockar.
Vad är det bästa med att hyra ut via
Destination Järvsö AB?
- Smidigheten och att personalen som bokar
boende besitter en lokalkännedom.
Vad är ditt bästa tips att ge till nya
stugägare?
- Tänk på att kunden står i fokus och att kvalité
ger återbäring. Ett vinnande koncept är att skapa
en personlig profil utan att ge avkall på standard
och kvalité.
Under 2011/2012 har 182 bäddar fördelade
på ett 30 tal privata stugägare hyrts ut via
Destination Järvsö AB. Är du intresserad av
att hyra ut din stuga eller vill veta mer är du
hjärtligt välkommen att kontakta oss!
Stationsgatan 2, 820 40 Järvsö ● 0651-403 06 ● [email protected] ● www.jarvso.se