Ett nytt sätt att samarbeta

Ett nytt sätt
att samarbeta
Tänk på samarbete
på ett nytt sätt
”SMARTs interaktiva teknik bidrar till att
underlätta förändringar av företagskulturen inom vår organisation. Den hjälper
våra anställda att samarbeta i projekt på
ett snabbt och enkelt sätt. ”
David Dryden
Managing Partner, Cundall
Grunden till framgång börjar med företagets anställda.
Har de expertis, kunskap och driv, då är det bäddat för succé.
För att företaget sedan verkligen skall vara innovativt, behöver människor vara uppkopplade
och att man hittar nya vägar för samarbeten.
På en SMART arbetsplats, samarbetar de olika teamen i en dynamisk, interaktiv miljö.
Information och resurser finns tillgängliga direkt på en SMART Board™interaktiv skrivtavla
eller display, där man helt enkelt öppnar upp sina dokument, video, webbsidor och multimedia genom att klicka med fingret. Alla kan tydligt se det som skall diskuteras och
analyseras och det går att smidigt pendla mellan digitala anteckningar och öppna program.
Resultatet blir ett produktivt samarbete som är både effektivt och tidsbesparande.
Även om några I teamet befinner sig på annan ort, kan alla ansluta sig till mötet för att se
men också arbeta i dokumentet samtidigt. När mötet är klart, sparar man anteckningarna
eller de dokument där man har markerat något under mötet, och skickar iväg med ett
e-mail till hela teamet.
I mer än 20 år har företag använt SMART produkter för att underlätta sina samarbeten och
öka produktiviteten. Olika yrkesgrupper och team runt om i hela världen använder SMART
lösningar för att effektivisera sina möten. Med SMART lösningar för företag kan man
sam-arbeta oavsett om kollegorna befinner sig i samma mötesrum, arbetar hemifrån, är fältbaserade eller befinner sig på en annan plats i världen.
Det nya
mötesrummet
”Med SMART Board interaktiv
skrivtavla kan vi mycket enkelt visa
vad som fungerar och vad som inte
fungerar. Utvecklingen av en plan
kan ske med en gång, på plats, när
det normalt skulle ta tre möten. ”
Helma Gansen
Ordförande, Gansen Lindsay Design
Consultants Inc.
Produktivitet är det som räknas
I ett team är det lätt att medlemmarna i gruppen förlorar fokus om man befinner sig bland
fullt av människor med olika idéer och mål. Man måste kunna fånga upp de viktigaste
tankarna och styra samtalet.
SMART-företagslösningar hjälper ditt team att göra just det. De låter dig också dela
komplex information interaktivt och på ett tilltalande sätt. Som ett resultat av detta kan
diskussionerna snabbare landa i gemensam förståelse och man når avgörande beslut.
SMART samarbete
SMARTs konferensrumslösningar lyfter samarbetet till en högre nivå:
• Ett tydligt fokus för mötet - Håll deltagarna fokuserade genom att visa engagerande innehåll på SMART Board interaktiv skrivtavla eller displayer.
• Resurser som alltid är snabbt tillgängliga - Med några enkla klick på skrivtavlan
får du tillgång till och möjlighet att dela dina favoritprogram, multimedia, bildfiler,
webbsidor eller audiovisuell utrustning.
• Digitala anteckningar - skriv anteckningar och märk upp dokument i digitalt bläck
på SMART Board interaktiv skrivtavla eller displayer. E-posta sedan alla anteckningar
till deltagarna direkt.
Samarbete
rum till rum
”Vårt nya SMART arbetssätt gör att
Effektivitet är det som räknas
människor kan mötas, oavsett var de
När avståndet är stort mellan de olika arbetsgrupperna är det en utmaning att hitta ett
smidigt fungerande arbetssätt. Kollegorna finns inte alltid i samma stad eller land, men
det pågående arbetet måste kunna fortsätta för att man skall nå uppsatta mål.
Och resor är kostsamt, inte bara i förlorad tid och pengar utan även för miljön.
SMART-företagslösningar hjälper dig att effektivt samarbeta med kollegor runt om i
världen. Genom att dela skrivbord på datorn eller dela flera interaktiva skrivtavlor eller
monitorer, kan alla samarbeta i realtid med dokument och anteckningar.
Processen är smidig, och det blir lättare för alla deltagare att vara engagerade, att
utbyta idéer och komma till beslut.
befinner sig i världen, och interagera som om de vore i samma rum.
Detta har haft en enorm inverkan
på resekostnader och minskat våra
koldioxidutsläpp betydligt.”
Bola Oshisanwo
Direktör, Agile Development Center
SMART samarbete
Med SMART-företagslösningar får du känslan av att alla kollegor arbetar i samma rum.
SMART-företagslösningar ger:
• Ett tydligt fokus - Använd SMART Board interaktiv skrivtavla eller displayer och
SMART Bridgit™, programvaran för videokonferens, för att skapa en samlingspunkt för ditt team
• Resurser som alltid är snabbt tillgängliga - Använd välbekanta program
som Officepaketet, multimedia, bildfiler, webbsidor eller audiovisuell utrustning.
Filer kan delas och visas samtidigt, oavsett avstånd.
• Digitala anteckningar - skriv anteckningar och märk upp dokument i mötesrummet. Låt dina medlemmar i teamet, som kanske befinner sig på andra platser, inte bara se utan också kunna svara med egna anteckningar direkt oavsett
var de kopplat upp sig.
• Engagerande möten - Förena arbetsgrupper från flera platser och håll alla
deltagare engagerade.
• Ökad effektivitet - Lägre kostnader och effektivare projekt
Samarbete
på distans
”Vi kan sätta upp en konferens på
Snabbhet är det som räknas
mindre än tre minuter, och SMARTs
När du vill nå ut till anställda på fältet eller samarbetspartners som befinner sig på avlägsna
platser, är tydlighet och snabbhet avgörande. Problem måste lösas i farten för att hålla
projektplan och deadlines. Och för att hitta lösningar krävs det ofta att man snabbt kan
analysera komplex, visuell information. SMART-företagslösningar gör att du snabbt kan
koppla upp dig mot alla ute på fältet. Arbetsgrupper kan dela dokument och bilder i realtid
och arbeta med aktiv problemlösning som leder till fram till snabbare beslut. Oavsett om
du är samordnare för ett team krishanterare eller delar data med kollegor ute på fältet eller
på hemmakontoret, kan SMART-företagslösningar hjälpa dig att kommunicera med dem
visuellt och få snabba resultat.
samarbetsteknik passar perfekt med
vår mantran ”walk up and use” och
”three touches and go” - det är verkligen så enkelt. ”
Alan Parkin
Programansvarig, infrastruktur
Design och leverans, O2
SMART samarbete
SMART-företagslösningar håller samman mötet och teamet, även när gruppen inte befinner
sig fysiskt inne i samma konferensrum. SMART-lösningar erbjuder
• Ett tydligt fokus - Använd SMART Board interaktiv skrivtavla eller displayer och
SMART Bridgit ™ , programvara för videokonferens, för att skapa en samlingspunkt
för ditt team.
• Resurser som alltid är snabbt tillgängliga - Använd välbekanta program som
exempelvis Officepaketet, multimedia, bildfiler, webbsidor eller audiovisuell
utrustning. Filer kan delas och visas samtidigt, oavsett fysiskt avstånd mellan
datorns skrivbord, interaktiva skrivtavlor och/eller displayer.
• Digitala anteckningar - skriv anteckningar och märk upp dina dokument i
mötesrummet och låt dit team som befinner sig på andra platser se det och
svara direkt med egna anteckningar.
• Effektiva möten - håll möten med sömlös kommunikation, tydlighet och
effektivitet, vilket minskar risken för projektförseningar.
Nya utmaningar.
Smarta lösningar.
Samverkan idag är lite mer än bara fyra väggar och
ett blädderblock. Det handlar om lagarbete, att dela
multimediaresurser och ofta även att samarbeta med
kollegor eller kunder runt om i världen.
När du använder smarta lösningar är ditt team utrustat
för att dela resurser, analysera idéer och arbeta
tillsammans. Att utveckla nya idéer och att arbeta
innovativt kräver visuella, interaktiva upplevelser för alla
gruppmedlemmar - oavsett var de befinner sig.
Bridgit - programvaran för
konferenser och presentationer
över internet
Programvaran ”Bridgit” -erbjuder dig ett snabbt,
enkelt och effektivt sätt att dela med dig presentationer över internet. Deltagarna ansluter till mötet efter
att ha mottagit en enkel e-postinbjudan och ingen
installation av programvara krävs. Idealiskt för dem
som själva inte har behörighet att installera program
på sin dator.
Fler funktioner i Bridgit
• Skriv kommentarer för att förstärka det som är
viktigt i din presentation.
• Deltagarna kan koppla upp sig till mötet varifrån
de vill, allt de behöver är tillgång till internet med
bredband.
• Sänd din röst och videobild till 250 deltagare
samtidigt som du delar med dig av innehållet på
din skärm.
• Styr din motparts dator – bra vid datorhjälp eller
om du vill förtydliga något i en presentation.
SMART Meeting Pro –
uträtta mer på mötet
Med programvaran SMART Meeting Pro
har du tillgång till kraftfulla interaktiva
verktyg för skrivtavlan. Du kan enkelt skapa
diagram för processflöden och organisationsscheman, ändra handskrivna anteckningar till
text genom att använda textigenkänning eller
använda kamerafunktionen för att spara en
bild med innehåll från ett dokument eller en
webbsida. Bifoga sedan allt smidigt på din sida/
presentation i SMART Meeting Pro.
Med det digitala bläcket skriver du på filer som
du arbetar med i program som till exempel
Microsoft Word, Excel, PowerPoint eller Adobe
Acrobat. Du sparar sedan enkelt ner det du
antecknat på dessa i exempelvis en PDF, PPT eller
grafisk fil – komplett med digitala anteckningar.
När mötet är klart, så kan du sedan skicka över
dokumentet via e-post till ditt team.
Med Meeting Pro Premium – får du dessutom
multiple display funktioner i mötesrummet,
där upp till 16 externa skärmar kan kopplas till
och styras.
SMART Sync – för kreativa samarbeten i moderna
datamiljöer
SMART Sync är en programvara som
tagits fram för att underlätta för samarbeten i datamiljöer. Programvaran ger
möjlighet till distanshjälp via fjärrstyrning
eller direktchatt där medlemmarna i
gruppen kan ställa frågor och få svar utan
att avbryta ett pågående möte.
Med denna programvara blir det möjligt
för huvuddatorn att exempelvis demonstrera ett koncept, visa en webbsida eller
visa en video där alla anslutna datorer i
nätverket kan ta del av samma information samtidigt. SMART Sync kan också
användas i projektarbeten där gruppmedlemmarna kan dela skärmar med
varandra, samarbeta och sedan sända
slutrapporten digitalt.
I SMART Sync finns också möjlighet till
omfattande säkerhetsinställningar såsom
lösenordsinställningar och kryptering.
SMARTa projekt med iObeya
Med SMART-företagslösning i kombination med programvaran iObeya får du en interaktiv arbetsyta för LEAN och andra agila metoder i mötesrummet.
Du kan hantera notiser och dokument i realtid och dela det du arbetar med direkt med andra SMART Board eller displayer. Allt genom ett naturligt och intuitivt
gränssnitt som möjliggörs genom modern touchteknik. iObeya + SMART-företagslösning stödjer även SMART-funktionerna digitalt bläck och rita.
Vikten av att köpa
genom en auktoriserad
SMART Board
återförsäljare i Sverige
Netsmart AB är SMART Technologies enda Svenska distributör för deras
produktutbud. Netsmart säljer SMARTs produkter genom auktoriserade
återförsäljare i hela Sverige. Netsmart AB har nära kontakt med SMART och
du som slutkund får en närhet till SMART genom din auktoriserade återförsäljare vilket ger trygghet efter köpet.
Svensk distributör för SMART Board™ interaktiv skrivtavla
Genom att köpa av en
Auktoriserad SMART Board
återförsäljare garanteras du som
kund bland annat:
•Kvalificerad support från återförsäjaren under och efter köp:
Den auktoriserade återförsäljaren har en uppdaterad utbildning
genom Netsmart på SMARTs produkter samt hög kompetens på
SMARTs produktutbud. En auktoriserad återförsäljare har också en
direktkanal till leverantören SMART Technologies via Netsmart AB.
•Garantiservice med fullständiga garantivillkor:
Genom den auktoriserade återförsäljaren får du tillgång till de
fullständiga garantivillkor som SMART erbjuder på sina produkter,
vilket ger dig ett garanterat tryggt ägande av produkter från
SMART Technologies™.
•Kostnadsfria inspirationsvisningar av
SMART produktsortiment:
Genom den auktoriserade återförsäljaren har du tillgång till kostnadsfria inspirationsvisningar på ditt företag innan eller efter köp.
•Möjlighet till landsspecifika uppgraderingar av programvaran
•Att distributören tar sitt producentansvar mot
Naturvårdsverket för hantering av elektroniska produkter.
Miljöansvaret är lagstadgat i Sverige.
Om du är osäker på om din
återförsäljare är auktoriserad –
kontakta Netsmart AB för besked.
Läs mer på www.smartboard.se/varning
Varför företag
väljer SMART
Användarvänlighet - Alla SMART produkter är utvecklade med användaren i
fokus. De är mycket intuitiva och enkla att förstå, så att arbetsteamet snabbt kan
komma igång att använda dem.
Interaktivitet – Genom touch funktioner kan man styra program med ett finger
och skriva på alla applikationer med digitalt bläck. Samarbetet är mycket visuellt och
interaktivt.
Samarbetslösningar för distansgrupper - Du kan dela innehåll på din stationära
dator eller display och skriva anteckningar i digitalt bläck som alla kan se.
Världsledande - SMART är världsledande inom interaktiva skrivtavlor.
Innovation - SMART skapade den interaktiva skrivtavlan redan 1991 och fortsätter
att erbjuda innovativa produkter som förbättrar produktiviteten och öppnar nya dörrar för samarbeten.
Support - Köper du från auktoriserade SMART-återförsäljare får du kundservice i
världsklass och teknisk support. Vårt omfattande globala nätverk av återförsäljare
erbjuder bra stöd.
Börja tänka på samarbete på ett nytt sätt.
Ta reda på hur SMARTs lösningar kan förändra ditt sätt att samarbeta.
Besök www.smartboard.se/foretag
För att hitta en auktoriserad SMART-återförsäljare nära dig, besök www.smartboard.se
Solna: 08 – 564 878 80
Lund: 046 – 15 96 42
Karlskrona: 0455 – 826 00
Göteborg: 031 – 711 29 00
Svensk distributör för
SMART Board™ interaktiv skrivtavla
2010 SMART Technologies. All rights reserved. SMART Board, SMART Bridgit, smarttech, logotypen
SMART och alla SMART taglines och logotyper produktnamn är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör SMART Technologies i USA och / eller andra länder. Alla produkter från
tredje part och företagsnamn är endast för identifiering och kan vara varumärken som tillhör
respektive ägare. 06-2010 09-0001 MKTG-248-REV0