3DP artikeln - Hammarskiöld & Co

3dp.se – Nyheter och kunskap om additiv tillverkning, rapid prototyping och 3d-printn... Sida 1 av 3
Hem
Om 3DP.se »
Konferenser »
Artiklar »
Nyheter »
Annonsera
Är ditt företag redo för att dra nytta av 3d-print?
0
13 Nov 2014
3d-print, 3d-skrivare, hammarskiöld, immaterielrätt, juridik, upphovsrätt, varumärkesägare
by Mattias Kristiansson
Anna Rzewuska och Thomas Lindqvist på Advokatfirman Hammarskiöld & Co. Överst t h: My
Little Pony från Shapeways, nederst t h: Noa Ravivs prisvinnande design. Båda från 3D
Printshow i London 2014.
GÄSTKRÖNIKA: 3d-print, den revolutionerande teknik som omvandlar digitala modeller till
fysiska ting, gör fritt mångfaldigande av rättighetsskyddade produkter enklare än någonsin.
Intåg av 3d-printrar och 3d-scannrar på konsumentmarknaden väcker frågan hur företag kan
skydda sina immaterialrättsliga portföljer. Relativt få etablerade marknadsaktörer har ändrat
affärsstrategier och anpassat affärsmodeller efter de strategiska möjligheter 3d-print
tillhandahåller. Mot bakgrund av de första intrångsanmälningarna försöker vi oss på några
enkla råd som företag kan vidta för att förbli relevanta på marknaden.
In English
Leverantörsguide
SÖK
Skicka fråga
Search...
NYHETSBREV
Vill du prenumerera på vårt
nyhetsbrev? Klicka här
SPONSORER
När 3d-print och IP-rätt når samma vägkorsning
Efter ett besök på årets 3D Printshow i London har vi fått intrycket att det råder kunskapsbrist
beträffande hur immaterialrätten förhåller sig till 3d-print. På mässan utställs piratkopierade
föremål samtidigt som på marknadsplatsen Shapeways och på den kostnadsfria webbplatsen
Thingiverse kryllar av CAD-modeller som kan misstänkas vara intrångsgörande.
3d-print existerar dock inte i ett laglöst land. Alltfler rättsinnehavare reagerar på
intrångsituationer genom att tillställa intrångsgöraren ett varningsbrev. Fernando Sosa fick ett
sådant från HBO i februari 2013 efter att han hade konstruerat en CAD-modell föreställande
järntronen från teveserien Game of Thrones, till vilken HBO äger rättigheterna. HBO begärde
att Sosa skulle avsluta tillverkning och försäljning av järntronen samt avböjde Sosas
licensbegäran.
Detta scenario har upprepats ett flertal gånger, när t.ex. Games Workshop begärt att
Thingiverse skulle ta bort Thomas Valentys CAD-modell av figurerna Imperial Guards ur spelet
Warhammer eller när Paramount Pictures skickat ett varningsbrev till Todd Blatt, som på
Shapeways laddat upp en CAD-modell liknande tärningen ur filmen Super 8.
Även om ett varningsbrev fungerar avskräckande löser det inte problemet på ett konstruktivt
sätt. Varken rättsinnehavare eller 3d-formgivare tillgodogör sig det mervärde som additiv
tillverkning medför. Rättsinnehavaren till My Little Pony, Hasbro, valde ett annat
tillvägagångssätt.
Rätt attityd skapar mervärde
Figurerna ur teveserien My Little Pony har visat sig vara enormt populära bland
fankonstskaparna, Bronies, på Shapeways. Istället för att rakt av förbjuda fankonst har Hasbro
inlett licenssamarbete med Shapeways. I en tävling har fem fankonstskapare utvalts och fått
http://3dp.se/ar-ditt-foretag-redo-for-att-dra-nytta-av-3d-print/
2014-11-13
3dp.se – Nyheter och kunskap om additiv tillverkning, rapid prototyping och 3d-printn... Sida 2 av 3
lov att designa nya figurer baserade på serien. Tillståndet villkoras av att Hasbro ska
förhandsgranska CAD-modeller innan de släpps ut på Shapeways. Förutom detta ska
Shapeways garantera att tillverkning av fysiska figurer uppfyller Hasbros kvalitétsnormer. På
detta sätt har Hasbro etablerat sig på konsumentmarknaden för 3d-print och börjat kapitalisera
på den nya teknologin.
Filmstudion Aardman Animations och David Hasselhoff har å sin sida ingått licensavtal med
webbutiken Things3D, som tillverkar samlingsobjekt i begränsad upplaga märkta med
serienummer och chip. Förutom att chipmärkning förebygger piratkopiering samspelar den
även med diverse applikationer. Ett annat exempel utgör Disneys samarbete med det
innovativa företaget my3Dtwin, specialiserat på en ny gren inom fotoindustrin, 3D-skanning.
Från Napster till Thingiverse
I takt med att 3d-print populariseras kommer kopiering att öka – till klart huvudbry för
rättsinnehavare. En ärlig användare kommer många gånger ha svårt att avgöra om en CAD-fil
denne laddar ner och skriver ut gör intrång i någon annans immaterialrätt. Det finns ingen
internationell databas att tillgå. Även om patent, varumärke och design kan registreras kommer
det vara svårt att utan advokatens hjälp fastställa om en CAD-fil eller ett i CAD-filen avbildat
föremål omfattas av immaterialrättsligt skydd.
För att förebygga potentiella intrång bör företag understödja legitim användning av sina
immaterialrätter. Ett sätt är att starta Internetförsäljning av egna CAD-filer och auktoriserad
utskrivning av dessa. Detta skulle säkerställa att utskriftens tekniska konstruktion uppfyller
producentens kvalitets- och säkerhetskrav. Företag skyddar på så vis varumärket, behåller
kunden, minskar lagerkostnader, förkortar distributionskedjan och genererar en helt ny
avkastning. En annan tänkbar lösning är etablering av tjänster enligt iTunesmodellen.
En CAD-fil bör dessutom märkas med en uppgift om vem som äger rättigheterna till den. Tack
vare en patenterad lösning, Manufacturing Control System, kan CAD-filen även förses med en
kod som styr hur filen används. Innan filen skrivs ut verifierar 3D-maskinen om användaren har
en giltig licens till filen. Koden kan även programmeras så att mångfaldigande av filen förbjuds
helt.
Försäljning av CAD-filer bör förenas med avtalsrättsliga regleringar. Ett standardavtal av typen
shrink-wrap eller click-wrap bör i huvudsak reglera vem som äger rättigheterna till CAD-filen,
om filen kan modifieras, vilket skydd utskriften omfattas av samt hur många exemplar
konsumenten kan skriva ut för privat bruk. I likhet med avtal om uthyrning av DVD-skivor torde
det även vara möjligt att avtala bort kopiering för privat bruk. Därutöver bör varje avtal innehålla
en riskfördelningsklausul för att klargöra vem som ansvarar för 3D- utskriftens slutliga kvalité
och härigenom vad för potentiell skada utskriften kan vålla. Avtalsbestämmelser kommer dock
behöva skräddarsys efter branschen och varuslaget i fråga.
De marknadsaktörer som redan idag ändrar sin syn på juridiken och ser den som ett strategiskt
instrument kommer inte bli besvikna. Trots att 3d-print skakar om den etablerade värdekedjan
kan den också innebära en stor fördel, ett gratis mervärde, som enligt författarna borde
förstärka företagens IP-rättigheter.
OM GÄSTKRÖNIKÖRERNA
Thomas Lindqvist är delägare och ansvarig för IP & TMT samt för arbetsrättsgruppen på
Advokatfirman Hammarskiöld & Co. Thomas är specialiserad på bl.a. immaterialrätt och
IT- och telekomrätt. Thomas är inriktad på immaterialrättsliga tvister, marknadsrätt,
kommersiella avtal på immaterialrättsområdet samt M&A. Thomas har även stor erfarenhet av
arbete med uppbyggnad av immaterialrättsligt skydd, strategier inom IP, regulatoriska frågor,
licensiering och outsourcing. Thomas är topprankad inom telekomrätt av bl.a. Chambers and
Partners och har utsetts av Mondaq Professional Survey till ledande expert inom e-commerce.
International Chamber of Commerce (ICC) har utsett Thomas till ordförande i referensgruppen
för immaterialrätt.
Anna Rzewuska, biträdande jurist vid Advokatfirman Hammarskiöld & Co, arbetar
huvudsakligen med immaterialrätt och tvistelösning. Inom immaterialrätten är Anna
specialiserad på 3D-printing och telekom. Innan Anna började på Hammarskiöld & Co
fullgjorde hon sin notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt. Dessförinnan arbetade hon som
biträdande jurist vid Advokatfirman Törngren Magnell med framför allt bank- och finansjuridik
och allmän bolagsrätt. Anna tog sin jur.kand. vid Stockholms universitet 2011 och innehar även
magisterexamen i Nordiska Studier från Gdansks universitet i Polen.
Advokatfirman Hammarskiöld & Co är en av de ledande affärsjuridiska advokatbyråerna inom
IP & TMT med en tydlig strategi att bevaka framtidsfrågorna och alltid ligga i framkant i
rådgivningen. Exempel på vår rådgivning inom IT- och immaterialrätt är frågor kring tvister,
rättighetsklarering, licensiering, marknadsrättsliga bedömningar, varumärkesskydd,
upphovsrättsliga intrång, tillstånd, PUL, IT-säkerhet, outsourcing, molntjänster, komplicerade
IT-leverans- och licensavtal samt upprättande av företagsinterna policies och riktlinjer
Nyhetsarkiv

Select Month
LEVERANTÖRSGUIDE
Nu kan du som företag synas i vår
leverantörsguide 3DP-Guiden. Klicka
här för att registrera dig.
SENASTE VIDEOKLIPPEN
Nyttigare med 3d-printad
mat?
Oct 29, 2014
Sommarläger för
framtida
produktutvecklare
Oct 21, 2014
Introduktion till Polyjettekniken
Sep 30, 2014
I rymden kan ingen höra
dig printa
Sep 30, 2014
Ersätter ryggkota på
cancersjukt barn
Sep 09, 2014
Låt 3d-print inspireras av
djur och natur
Sep 01, 2014
http://3dp.se/ar-ditt-foretag-redo-for-att-dra-nytta-av-3d-print/
2014-11-13