Graderingshäfte_2015_BARN

GRADERINGSHÄFTE
FÖR BARN
Gällande från 2015-01-01
Allmänna bestämmelser
• Du skall vara medlem i Varbergs Judoklubb och därmed även
Svenska Judoförbundet.
• Du skall ha betalt den fastställda graderingsavgiften, via konto,
swish eller kontant på graderingsdagen.
• Vid graderingstillfället skall du vara väl förberedd, både teoretiskt
och praktiskt.
• Ansvarig för gradering skall vara gruppens tränare som ska vara
graderad minimum shodan (1 Dan) och hjälptränare får vara
bisittare.
• Graderingen startar med tränaren tar närvaro.
Därefter skall följande moment ingå:
o Randori
§ tachi waza (stående kamp)
§ ne waza (sittande kamp)
o Waza
§ Uppvisande av tekniker
• Migi (höger)
• Hidari (vänster)
§ Frågor från graderingsansvarig
• Vid godkänd gradering skall examinanden erhålla ett nytt bälte,
graderingsdiplom och judopassinlaga (judopass vid gokyu).
Gradering till halvgult bälte
För att kunna graderas till rokukyu; 5 kyu (gult bälte)
bör du kunna följande:
Rei (hälsning)
* Stående (ritsu rei)
* Sittande (za rei)
Ukemi (fallteknik)
* Bakåtfall (ushiro ukemi)
Kumi kata (greppteknik)
* Standardgrepp; under armen
(hiki te) och i slaget (tsuri te)
Randori
* Du skall kunna träna randori tachi
waza (stående kamp) och randori
ne waza (sittande kamp på mattan).
NAGE WAZA (kasttekniker)
O Soto Otoshi
O Uchi Gari
De Ashi Harai
Uki Goshi
OSAEKOMI WAZA (fasthållningstekniker)
Mune Gatame
Kuzure Kesa Gatame
Du bör även kunna:
a) komma in på fasthållningarna från olika lägen.
b) Behålla kontrollen när uke försöker ta sig loss.
c) Minst ett (1) sätt att ta dig ur fasthållningarna
d) Minst ett (1) sätt att vända uke som ligger på mage.
e) Ta på dig judogin på ett korrekt sätt och knyta bältet.
Gradering till Gult bälte
För att kunna graderas till gokyu; 5 kyu (gult bälte)
bör du kunna följande:
Ukemi (fallteknik)
* Sidofall i sittande position (yoko ukemi) * Bakåtfall i rörelse (ushiro ukemi)
NAGE WAZA (kasttekniker)
Ko Uchi Gari
Koshi Guruma
Ippon Seoi Nage
O Goshi
OSAEKOMI WAZA (fasthållningstekniker)
Kami Shiho Gatame
Kuzure Kami Shiho Gatame
Du bör även kunna ...
a) komma in i fasthållningarna från olika lägen.
b) behålla kontrollen när uke försöker ta sig loss.
c) minst ett (1) sätt att ta dig ur fasthållningarna.
d) minst ett (1) sätt att vända uke, som ligger på mage
Randori
* Du skall kunna träna randori tachi waza (stående kamp)
och randori ne waza (sittande kamp på mattan)
Det här bör du veta ...
a) alla kan träna judo, oavsett om man vill tävla eller inte.
b) man kan tävla genom kamp (shiai) och genom teknik (kata).
c) Judo är en idrott som kommer från Japan
d) Judon grundades 1882 av en man vid namn Jigoro Kano, som
föddes år 1860 och dog år 1938
e) Hajime betyder ”börja”
f) Matte betyder ”stop”
g) Soremade betyder ”Nu är det slut”
Gradering till Halvorange bälte
För att kunna graderas till gokyu; 5 kyu (halvorange bälte)
bör du kunna följande:
Ukemi waza:
Sidofall i rörelse (yoko ukemi). Framåtfall i rörelse (zenpo kaiten
ukemi)
Kuzushi waza:
De åtta grundläggande riktningarna
som balansen kan brytas åt (happô
no kuzushi)
NAGE WAZA :
Ko Soto Gari
Ko Soto Gake
Tsuri Komi Goshi
Morote Seoi Nage
Kubi Nage OSAEKOMI WAZA:
Yoko Shiho Gatame
Kuzure Yoko Shiho Gatame
Du bör även kunna ...
a) komma in i fasthållningarna från olika lägen.
b) behålla kontrollen när uke försöker ta sig loss.
c) ett par sätt att ta sig ur fasthållningarna som krävs till halvgult
och gult bälte.
d) minst två (2) sätt att vända uke, som ligger på mage.
e) utföra tre (3) valfria kast från halvgult och gult bälte på både
höger och vänster sida.
Randori
Övergång från randori tachi waza till randori ne waza.
Det här bör du veta ...
a) Man vinner en judomatch om man får Ippon (full poäng).
b) Judo betyder ”den följsamma vägen”.
c) Kuzushi på svenska är balansbrytning.
d) Tsukuri på svenska är ingång/placering.
e) Kake på svenska är kast
d) Zanshin på svenska är att hålla upp kompisen efter kastet.
Gradering till Orange bälte För att kunna graderas till yonkyu; 4 kyu (orange bälte)
bör du kunna följande:
Ukemi waza:
Samtliga fallövningar i rörelse, med
och utan ”upprullning”. Kumi kata:
Kunna nackgrepp (i nackslag och
ärm) på höger (migi) och vänster
(hidari) sida.
Kunna bryta ukes grepp när han/hon
håller i judogin.
NAGE WAZA :
O soto gari, seoi otoshi, tsuri goshi, harai goshi, hiza guruma
OSAEKOMI WAZA:
Tate shiho gatame
Ushiro kesa gatame
Du bör även kunna ...
a) komma in i fasthållningarna från olika lägen.
b) behålla kontrollen när uke försöker ta sig loss.
c) ett par sätt att ta sig ur fasthållningarna till tidigare grader.
d) fullfölja i ne waza efter två (2) valfria kast.
e) minst tre (3) sätt att vända på uke som ligger på mage.
f) minst ett (1) sätt att få loss benet, som uke har fångat med
sina ben.
g) minst ett (1) sätt att passera ukes ben när denne ligger på rygg.
h) minst två (2) sätt att vända på uke, när denne anfaller mellan
benen på dig, när du ligger på rygg.
i) två (2) valfria kombinationer i tachi waza (stående teknik)