Styrelsen informerar

På toppen av Edsberg Kalender 2014 -­‐ 21 okt, styrelsesammanträde
-­‐ 4 nov, bokslutssammanträde
-­‐ 18 nov, styrelsesammanträde
-­‐ 16 dec, styrelsesammanträde
Styrelsen informerar september 2014 Detta nummer innehåller: HEMSIDAN ....................................................................................................................... 2 BRF PLATÅNS INTERN-­‐TV ................................................................................................. 2 BORTTAPPAT -­‐ EFTERLYSNING ......................................................................................... 2 ANDRAHANDSUTHYRNINGAR .......................................................................................... 2 WEBBOKNING AV TVÄTTSTUGORNA ............................................................................... 2 UNDERHÅLLSBESIKTNING ................................................................................................ 2 BASTUN – SNART FÄRDIG ................................................................................................ 2 HUNDBAJS ........................................................................................................................ 2 PLATÅDAGEN 30 AUGUSTI ............................................................................................... 3 SKOPAN TACKAR .............................................................................................................. 3 VAR GOD ANVÄND INTE TEJP .......................................................................................... 3 RENOVERA LÄGENHETEN? ............................................................................................... 3 TUNGA LYFT ..................................................................................................................... 3 KALLA ELEMENT ............................................................................................................... 3 PARKERINGSPLATSER ....................................................................................................... 3 Björn Kellerth, Bert Christiansson, Agneta Sundman-Claesson, Catharina Fröjdh,
Raija Kallio, Björn Borg, Arne Lundström 2014-­‐09-­‐25 toppen av Edsberg På HEMSIDAN siktningen av Brf Platåns område. Underhålls-­‐
besiktningen i sin tur ligger till grund för vår underhållsplan som är ett levande dokument. Underhållsplanen blir i sin tur ett stöd för att få struktur på förvaltnings-­‐ och underhållsar-­‐
betet i föreningen och ligger till grund för vilka ekonomiska avsättningar som behövs göras genom till exempel månadsavgifter och hyror. I underhållsplanen läggs det till en början in olika schablonvärden som exempelvis upp-­‐
skattade tidsintervall för åtgärder som exem-­‐
pelvis målning av fönster, byte av låscylindrar och renovering av granittrappor. Respektive åtgärd ska också prissättas i underhållsplanen för att utgöra ett underlag till budgetarbetet i föreningen. Att underhållsplanen är levande gör att den, vid den årliga underhållsbesikt-­‐
ningen, kan revideras och att en åtgärd kan flyttas både framåt och bakåt i planen. Det är därför viktigt att göra kontinuerliga avsätt-­‐
ningar för kommande underhåll. www.brfplatan.se där det även finns ett bild-­‐
spel från årets Platådag. BRF PLATÅNS INTERN-­‐TV Du glömmer väl inte att titta på föreningens lokala informationskanal? Kanalen hittar du på analoga kanalen S6. Har du tips på saker du skulle vilja se på informationskanalen, kon-­‐
takta Arne Lundström, [email protected] eller 070-­‐823 27 79. BORTTAPPAT -­‐ EFTERLYSNING Om du tappar något, tänk på att gå till/ringa Fastighetskontoret. Dina nycklar, glasögon, mobil eller plånbok kan mycket väl finnas där. Vet du någon som har tappat något sådant som bor här eller har besökt Platån? Kontakta Fastighetskontoret. ANDRAHANDSUTHYRNINGAR BASTUN – SNART FÄRDIG För uthyrning av lägenheten i andra hand krävs styrelsens medgivande. Ansökningsblan-­‐
kett finns på fastighetsexpeditionen, Flintlås-­‐
vägen 1 eller att ladda ner på vår hemsida, www.brfplatan.se Bastun har genomgått en totalrenovering på grund av dålig atmosfär och mycket mögel. Slutbesiktning av arbetet har skett den 15 september. Entreprenören håller nu på att åtgärda besikt-­‐
ningsanmärkningarna, dessa skall vara klara den 22 september. Vi kommer att tillkännage detta via de elektroniska informationstavlorna i portarna. Gå fram till tavlan och bläddra bland sidorna med piltangenterna, annars kan du vänta tills den sidan visas (intervall på ca 20 sek). Alltså, håll utkik på din elektroniska tavla i porten. Se lösbladet som är bilagt detta nummer av Sty-­‐
relsen informerar, där finns all information om bastun samlad. WEBBOKNING AV TVÄTTSTUGORNA I de fastigheter där vi byggt om tvättstugorna och som har elektronisk bokning av tvättpass finns nu möjligheten att även boka via web-­‐
ben. För att aktivera detta måste du erhålla inloggning samt lösenord. Skicka ett e-­‐mail till [email protected] med uppgift om ”Namn”, ”Lägenhetsnummer” och ”Adress”. Du kommer då att få ett mail tillbaka med de uppgifter du behöver. HUNDBAJS Vi har märkt att föreningen fått flera nya fyr-­‐
benta vänner på området. Ni hundägare måste plocka upp efter jycken om ni önskar att Platån inte förvandlas till en hundtoalett. UNDERHÅLLSBESIKTNING Onsdagen den 17 september genomförde styrelsen tillsammans med vår tekniske förval-­‐
tare och revisorerna den årliga underhållsbe-­‐
Styrelsen informerar September 2014 2 toppen av Edsberg På PLATÅDAGEN 30 AUGUSTI rädd om de nymålade ytorna, sätt inte upp lappar med tejp på väggarna. Om ni måste sätta upp en lapp gör det på portdörrens glas eller i hissen. Den 30 augusti gick Platådagen av stapeln. Vi hade tur med vädergudarna som gav oss vackert väder, endast några få regnstänk vid 12.30-­‐tiden. Det var uppskattningsvis 3-­‐400 boende som njöt av strömmingsmackor, gril-­‐
lad korv, kaffe, tårta, godis, popcorn och sock-­‐
ervadd. Enligt uppgift gick det åt 592 korvar och 250 sockervadd. All strömming gick åt, köbildningen till ”Strömmingsgubben” var konstant. Många prövade sin kryssningsför-­‐
måga genom att delta i tipspromenaden. Den som hade mest rätt hade 11 rätt av 13 möj-­‐
liga. Har ni glömt bort frågorna? Gå in på hemsidan, www.brfplatan.se och fräscha upp ditt minne. Fina priser delades ut till de som lyckats bäst. Skattjakten som ordnades för alla barn upp till 12 år var mäkta populär. 77 barn ställde upp och letade efter rosa och vita bollar. Alla barn fick varsin godispåse och deltog i utlottningen av sex stycken presentkort. Vi tackar alla sponsorer och alla våra boende som besökte evenemanget! Se några bilder på sista sidan, på hemsidan finns ett bildspel. RENOVERA LÄGENHETEN? Om du har funderingar kring renoveringar – ta kontakt med vår förvaltare, Jonas Sahlberg. Tfn 070-­‐872 39 51, e-­‐post: [email protected] Jonas kan berätta för dig när bygganmälan behövs. TUNGA LYFT För att inte riskera våra fastighetsskötares hälsa i onödan så kan de inte vara behjälpliga med att hantera tunga lyft. Det kan handla om hjälp med att bära in och ut möbler, TV-­‐
apparater. När du köper nya möbler så vill vi tipsa om att man i många fall kan beställa hjälp med detta från affären. KALLA ELEMENT Nu när hösten är på väg vill vi på fastighets-­‐
kontoret påminna om att ni kontaktar oss om du upplever att elementen är kalla. Vi vädjar också till er att inte försöka lufta elementen själva då vi haft flera onödiga vattenskador när boende försökt själva. SKOPAN TACKAR Secondhandbutiken Skopan har skickat 50.000 SEK till de Ebola-­‐drabbade i Liberia. Detta stöd har kunnat förverkligas genom de gåvor som har skänkts i form av kläder, husgeråd etc. Bidrag till denna aktivitet har även skett ge-­‐
nom gåvor från boende på Platån. Second-­‐
handbutiken Skopan hälsar ett stort tack till de som varit med och bidragit. Du kan mer än gärna lämna bidrag till Skopan genom att lägga sakerna i en kasse, sätta en lapp med ”Skopan” på och lämna in till Fastig-­‐
hetsskötarna. Det går bra att lämna i hallen utanför Fastighetskontoret om ingen är på plats. PARKERINGSPLATSER Styrelsen håller på att se över vilka som idag har en bred parkeringsplats. Det finns stora fordon som står på ”vanlig” p-­‐plats som bör stå på bred p-­‐plats. Läs mer i insticksbladet med detta nummer av Styrelsen informerar. Var god vänd och se några bilder från Platå-­‐
dagen! VAR GOD ANVÄND INTE TEJP Alla portar är nu renoverade med ny färg, nya energisnåla lampor, bullerdämpning och elektronisk porttavla. Vi vill be alla att vara Styrelsen informerar September 2014 3 toppen av Edsberg På Platådagen 30 augusti Fler bilder finns på hemsidan, www.brfplatan.se Popcornglädje. Rut från Flintlåsvägen 18 fikar med glatt säll-­‐
skap. Glassen som HSB bjöd på var populär. Lyckliga skattjägare. Förväntansfulla barn innan Skattjakten har startat. Styrelsen informerar September 2014 En av vinnarna i Tipspromenaden. 4