Slöjdrapport Julia

Jag har år 9 i träslöjden gjort ett sängbord.
Skissen
Djurö skola
Sida 1
2013
10 STEGS PLANEN
1. Skissa/designa
2. Välja trä
3. Såga ut den övre skivan och hyvla den.
4. Såga ut benen och spåren på två ben där speglarna ska sitta.
5. Såga ut mellan skivan och under skivan i plywood.
6. Såga ut baksidan, skåp luckorna och lådan.
7. Såga ut ”skarvsladds lådan”.
8. Sätta ihop alla delar och sedan måla vitt.
9. Sätta fast lådknappar och såga ut ”skarvsladds lådans” övre hål.
10. Skriva rapporten.
MATERIAL
MATERIAL
Furu
Plywood
Spegelglas
Hobby färg
(vit)
Summa
151,10kr
ANVÄNDNIN
G
Toppskiva
Ben
PRIS
MÄNGD
KOSTNAD
25x175 35kr/m
45x45 15kr/m
1,2m
2m
42kr
30kr
Bottenskiva
Avdelare för
luckor och
gavlar
Främre benen
Målning
7mm 100kr/m2 0,16m2
5mm 80kr/m2 0,32m2
16kr
25,60kr
300 kr/m2
100 kr/L
7,50kr
30kr
0,025m2
0,3l
TEXT OM ARBETET
26/8 Skissade på idéer.
2/9 -II9/9 Var klar med skissen och kollade vilka material jag skulle använda. Mätte och sågade av
25x175 plankor och limmade ihop dem.
Djurö skola
Sida 2
2013
16/9 Sågade rent och hyvlade den översta sidan.
23/9 Limmade ihop benen.
30/9 Sågade ut benen från den ihop limmade trädelen.
7/10 Mätte och sågade ut den understa skivan i plywood.
14/10 Mätte ut och borrade ut skårorna där speglarna skulle sitta. Högg i skårorna med
stämjärn så speglarna skulle passa.
21/10 Målade de två benen som skulle ha speglar.
28/10 (Höstlov)
4/11 Målade benen igen.
11/11 Mätte ut på den översta skivan och på benen var plugghålen skulle vara. Borrade dem
sedan.
18/11 Sågade ut gavlarna i plywood. Ritade upp var skårorna i benen där gavlarna skulle sitta.
25/11 Sågade skåror i benen. Limmade på benen på den översta skivan.
2/12 Limmade och trädde i gavlarna i skårorna i benen. Satte fast en list på gavlarna och
sågade av hörnen på den understa sidan så att den skulle passa. Limmade och tryckte i den
understa sidan.
9/12 Sågade baksidan och luckorna och satte fast dem.
16/12 Målade allt vitt och satte fast skåpluckor.
JÄMFÖRELSE
Den nya 10 planen blev så här
1. Skissa/designa. Kolla material.
2. Såga ut överskivan och hyvla den.
3. Göra benen.
4. Såga ut den understa skivan.
5. Borra bort träet där speglarna ska sitta och måla de två benen som speglarna ska sitta i.
6. Såga ut gavlarna.
7. Limma fast benen på den översta skivan. Sätta fast gavlarna.
8. Såga ut skåpluckorna och baksidan, och sätta fast den.
9. Måla vitt och sätta fast skåp knappar.
10. Skriva rapporten.
Den nya 10 stegs planen och den förra skiljer sig på så sätt att på 4an på den nya skulle det
även stått att göra spåren där speglarna skulle sitta, och på 5an skulle mellan skivan också
gjorts. Men det blev ingen sådan, eftersom det inte blev någon låda. 6an och 7an stämde inte
alls medan 8an och 9an stämde hyfsat, förutom det med ”skarvsladds lådan”. Men 1an, 2an,
3an och 10 är lika.
Djurö skola
Sida 3
2013
Skillnaden mellan den första skissen som jag skulle utgå ifrån och hur det slutligen blev är att
det inte blev två skåp och en låda det blev istället två luckor. Det blev då ingen mellanskiva
eftersom det inte blev en låda. Det blev inte någon låda för att det inte fanns tillräckligt med
tid. Det fanns inte heller tid för att göra ”skarvsladds lådan”, så den blev inte av. Måtten blev
också ganska annorlunda i jämförelse med skissen jag skulle utgå ifrån.
REFLEKTION
Min första idé med sängbordet var att göra svängda ben.
Djurö skola
Sida 4
2013
Varför jag inte utförde den första idén var för att det antagligen hade tagit för lång tid, men det
hade varit en kul utmaning.
Resultatet av sängbordet blev så här:
Måtten blev lite inte lika som på skissen jag utgick ifrån men det gjorde inte så mycket. Det
ända i så fall hade varit att jag skulle ha gjort den lite högre så den inte såg så kort och tjock
ut. Men eftersom jag mätte hur högt sängbordet kunde ha varit bredvid min säng så skulle jag
inte kunnat ha höjt den för då hade det sett konstigt ut bredvid sängen. Jag hade också velat ha
Djurö skola
Sida 5
2013
haft en låda, men som sagt fanns det inte tillräckligt med tid för det. Jag tycker att det är
lättare att ha ordning i en låda än ett skåp, för en låda kan man dra ut och då se det som är
längst in. Medan man i ett skåp kanske lagt för mycket framtill så man inte kunnat se vad som
fanns längst bak. Ett skåp känns djupare än en låda med samma djup-mått.
Om jag skulle göra ett sängbord igen så hade jag tänkt på att vara mer noggrann med måtten,
så att det blir precis som jag tänkt mig. Jag hade utnyttjat tiden bättre och gjort en planering
som involverat alla detaljer.
Djurö skola
Sida 6
2013