Lions Quest Sverige

Utbildning i Lions Quest i
februari
Den 14 och 15 februari kommer det att ske en utbildning i Lions Quest.
Utbildningen kommer att hållas på fartyget M/S Birka. Är du intresserad,
vänd dig till din distriktsguvernör, som kommer att få inbjudan.
Lions Quest söker en ny kursledare, se separat annons här på
hemsidan.
Vi jobbar för närvarande med att utöka Lions Quest kursutbud och
hoppas bli klara under våren 2015. Mer om detta i senare nyhetsbrev.
Jag ber att få önska God Jul och Gott Nytt År!
Stig Lundqvist, ordförande för Lions Quest
Det är verkligen kul att det börjar bli bättre fart
på antalet kursbokningar.
Nu hoppas jag att vi kommer att fortsätta i
samma fart och kunna genomföra minst 15
kurser även under våren 2015.
Fyra kurser har redan bokats in till våren och
fler är på gång. Lycka till i alla era kontakter
med förskolechefer och rektorer.
Våra kursledare har under hösten reviderat
boken för personal i årskurs F-3. Boken har
nu levererats från tryckeriet och det är
verkligen fint att kunna se den nya versionen
av denna bok. Bra jobbat av våra kursledare!
Fler kurser jämfört
med förra året
Under hösten har vi genomfört 15 kurser och
det är betydligt fler än vid samma tid förra
året.
Jag vill påminna om att klubbar som inte har
sålt Lion Mints tidigare just nu kan köpa
mintkartonger till rabatterat pris. Vi ger 10 %
rabatt till och med den 31 januari 2015. Läs
mer om erbjudandet på hemsidan, där du
klickar på länken Lion Mints.
Till sist vill jag tillönska er alla en God Jul och
ett Gott Nytt År!
Anders Medin, Lions Quests kontorschef
Planerar besök i distrikten
Under 2015 planerar vi att besöka distrikten och informera om Lions
Quest. Då jag är ansvarig i Lions Quests styrelse för marknadsföringen
både internt och externt är detta ett led i att öka kunskapen internt om
Lions Quest.
Lars Kuntze, medlem i Lions Quests styrelse
Skurup har haft grundskolekurs
En tvådagars grundskolekurs är genomförd i Skurups kommun13-14/11. Kurserna var väldigt
uppskattat och det skrevs en fin artikel i pressen. Fria Läroverken i Malmö, gymnasieskola, har visat
intresse och nu håller vi tummarna för att de beställer en kurs och att övriga skånska skolor inom
koncernen följer efter.
Karin Öman, Lions Quest-ansvarig i distrikt 101-S
Hur sjutton gör Lions i Bålsta för att få så
många skolor att gå Lions Quest kurs?
Har du också undrat det? Tittar man på länken kursbokningar på Lions Quests hemsida så ser man
ofta kursort Bålsta eller i närheten. Peje Josefsson, medlem i Lions Club Bålsta, berättar här hur
klubben gått till väga.
1. Först tog vi reda på vem som bestämmer om kursplaner
och pengar i skolorna. Svaret blev rektorerna.
2. Sedan undersökte vi hur vi kunde informera och påverka
rektorerna. Vi kontaktade en tjänsteman på skolkontoret och
fick veta att varannan månad samlades alla rektorerna i
kommunen i en rektorskonferens.
Tjänstemannen ordnade så att vi fick möjlighet att informera rektorerna vid deras konferens. Där
lyckades vi utverka att skolledare och lärare samlades en dag för att delta i en endagskurs under
ledning av Marianne. Detta föll mycket väl ut och alla gav ett fint betyg till kursen och Marianne.
3. Efter detta kontaktade vi en mindre skola för att genomföra en kurs för alla anställda. Detta för att
få en referens i kommunen. Det blev mycket lyckat och ryktet spred sig till övriga för-skolor som nu
går kurser.
4. Med detta har vi nu lyckats plantera ett frö (referens) som håller på att gro. Men det är nu viktigt
att vattna och underhålla, så att även övriga stadier i skolorna kommer att gå kurser och använda
Tillsammans-programmet. Ett problem har varit kostnaderna, att få plats i skolornas budget.
5. Rabatt från Lions Clubs International Foundation har hjälpt, liksom att vi delat på kostnaderna så
att klubben tagit 1/3, kommunen 1/3 och skolan 1/3. Vi hoppas att så småningom få
skolorna/kommunen att budgetera för hela kostnaden.
Peje Josefsson, Lions Club Bålsta