En väldigt vacker ikonbok

EN VÄLDIGT VACKER
IKONBOK
Ordinarie pris 259:-, introduktionspris 208:Vid beställning av 10 ex eller fler 150:Antal ex ……
betalar portot
Artos och Norma
Frankeras ej
crucifixus
est
SVARSPOST
20401086
110 30 Stockholm
Artos & Norma Bokförlag AB
c/o Förlagssystem
Det går också bra att beställa på [email protected]
Jag/vi beställer
Namn
Ev c/o
Gatuadress
Postnummer Ort
Telefon
Amor Meus
Tensta kyrka och Den heliga Birgitta
Christina Engqvist
I Uppland, ca 2,5 mil norr om Uppsala ligger Tensta kyrka. Kyrkan ligger nära Vendelån, där slättlandet övergår i skog. Väster om kyrkan låg härandets tingsplats och
någon km norrut ligger det märkliga Gödåkers gravfält från romersk järnålder, ca
200–300 e Kr med ca tjugofem bautastenar och många stenrösen. Flera runstenar
finns i socknen, och tre av dem vid Tensta kyrka.
Möjligen har det funnits en äldre kyrka, kanske en träkyrka, där Tensta kyrka
nu är belägen. Tensta kyrka tillkom någon gång mellan 1250–1300. Sannolikt fick
byggnationen av kyrkan stöd från de största markägarna i området. Salsta var redan
på denna tid en sätesgård och ägaren då var Karl Gregersson och senare riksrådet
Abjörn Sixtensson Sparre. Den andra stora jordägaren i området kom från Birger
Petterssons (Birgittas far) släkt; en man vid namn Olov Björnsson som ägde det
stora frälsegodset Forsa. Det finns vissa som menar att ärkebiskop Jakob Israelsson
är kyrkans grundare, Birger Petterssons farbror.
Birgittas släkt hade starka band till kyrkan i Tensta, och även Uppsalas domprost
Andreas And var en av Birgers kusiner. Kyrkan fungerade främst som en församlingskyrka och kom under långa tider att få rika donationer – i synnerhet från Salstas
Bengt Jönsson Oxenstierna som donerade medel till de kalkmålningar som pryder
hela kyrkan än idag. Det finns en länk mellan Birger Pettersson och Salstas Bengt
Jönsson Oxenstierna. Man har funnit att de på långt håll var släkt med varandra på
mödernet. Att Birgitta blev kanoniserad 1391 kom att betyda mycket för kyrkans
liv i Sverige. För den enskilde kunde det få positiva följder om man kunde visa på
någon personlig koppling till Birgittas släkt. Släktskapet kunde öppna nya vägar och
möjligheter både politiskt och andligt.
Kyrkan är målad av Johannes Rosenrod 1437. Den nedre kortväggen, mot väster, är
nästan fylld av scener ur Birgittas liv. Birgitta finns även i det medeltida altarskåpet
från Bernt Notkes verkstad från 1480. En kalkmålning av Birgitta, stående med en
bok i famnen - omgiven av Johannes och Paulus, finns framme på höger sida i koret.
32
pilgrimsikon i vår tid
amor meus crucifixus est
Den heliga Birgitta berör – det är denna bok
ett vittnesbörd om! Under drygt ett år har
ikonografen Christina Lundströms ikontriptyk
Amor Meus Crucifixus Est pilgrimsvandrat i församlingar runt om i Sverige. Det har
blivit livsviktiga och livsavgörande möten
med Birgitta, möten som berört på djupet och
på ett överraskande sätt rakt in i våra liv och
vardag. Boken ger plats åt många röster som
vill berätta om mötet med ikonerna. Det är
Martin Lönnebo, Ylva Eggehorn och Anders
Arborelius men också lekmän, präster och
församlingsbor i de församlingar som fått besök
av pilgrimstriptyken. Det är reflektioner och
vittnesbörd som öppnar, berör och fördjupar
vad den korsfästa kärleken kan betyda för oss
idag. Birgitta fortsätter sin pilgrimsvandring
rakt in våra hjärtan och liv.
33
Birgitta, jag vet inte vem du är eller vart du ska. Tror inte riktigt att jag
förstår dig, eller vad som drev dig? Jag undrar om du gick till fots? Eller
om du hade sandaler? Du ser äldre ut nu, och du bär inte längre en krona,
men du har fått en pilgrimsstav att hålla i. Du ser lite tunn ut med staven,
du kanske skulle behöva en rullator. Du hade ett häftigt humör, har jag
hört, du skällde ut påven och potentater. Birgitta, har du ont?
Hörre du Birgitta Du har så många omkring dig, det är Jesus, Maria, Padre Pius, Elisabeth, unga noviser och unga grabben. Jobbar hårt och verkar
ha tid för alla. Vem är du? Det verkar vara en outtömlig källa, en kärlekskälla i ditt inre. Du inspirerar många ännu, du har gjort avtryck. Du reser,
nästan flyger fram, än hit, än dit… Du befaller, du lyfter, du uppmuntrar,
du ryter de sveper fram i krona och kappa fattig och rik, rik och fattig och
allra mest rik….
Jag undrar vad du skulle säga till oss som söker och längtar idag? Vad du
ser av vår tid, och av våra utmaningar? Vi vet inte riktigt, men vi ber din
bön: Herre visa oss din väg…och gör oss villiga att vandra den.
tankar och texter kring
amor meus crucifixus est
christina lundström (red.)
AMOR MEUS CRUCIFIXUS
EST
Pilgrimsikon i vår tid
Inbunden 146 s
Rikt illustrerad i färg
259:Erbjudande 208:-
Hej Birgitta!
Du heter som min mamma, eller min mamma heter som du. Vilket
liv du lever, din trofasthet och din envishet och hängivenhet är inspirerande. Du som har sån kontakt med Jesus, Maria och de andra och låter
dom komma dig nära. Jag imponeras av din jordfasthet, din närvaro och
din tyngd. Du låter dig inte rubbas av vindarna som blåser utan står fast
förankrad med rötterna i himlen.
Hjälp mig också att låta mig gripas av Gud såsom du. Du ger livet ett
nytt ljus, ett ljus färgat av jord och himmel, ett ljus format av det inre
strålande ut, det yttre strålande in. Du är paradoxernas moder. Genom
dig kommer liv.
/B
Tack för en härlig vårdag med djup och ande
/ Inger
Under »pilgrimens dag« i Tyresö hade vi tillsammans en pilgrimsvandring i slottsparken. Efter att ha hört Christina Lundström berätta om
94
pilgrimsikon i vår tid
amor meus crucifixus est
95