Hille kyrka 150 år - Svenska Kyrkan i Hille

Vägvisaren
2013
Jubileumsnummer
Hille kyrka 150 år
Insidan
Kära församlingsbo!
Hille kyrka 150 år i år! Det är värt att
fira. Därför kommer här att ett extra
sommarnummer av Vägvisaren.
”Lofven Gud i hans helgedom” står
uppe i valvet i kyrkan. Orden var
övermålade efter 1954 års renovering, men togs fram igen 2005.
Vi är många som är stolta och glada
över vår vackra och ståtliga kyrka
som ligger som ett landmärke uppe
på Hilleåsen. Kyrkan är en fantastisk
lokal för musik. Den är ett Guds hus,
ett invigt kyrkorum där människor
i generationer har samlats till gudstjänst varje söndag. Här har man
mötts i glädje och sorg. Dop, bröllop
och begravningar har hållits. Så sent
som på 60-talet hölls begravningarna på söndagen 45 minuter före
högmässan. Massor av barn har
haft sina skolavslutningar här både
inför sommaren och till julen. –Här
var man på skolavslutning!.. kan en
brudgum utbrista, när han kommer
in och ska titta på kyrkan inför sin
vigsel. Han verkar gilla minnet.
Kyrkan är en MÖTESPLATS! Det är
den viktiga funktionen. Nu för tiden
behöver man inte gå till kyrkan för att
höra kungörelser från Kungl Maj:t
eller för att man är tvungen. Idag
är det helt frivilligt. Fortfarande är
”kyrkbacken” och pratandet efteråt
lika trevligt som det säkert var förr,
när mycket avhandlades innan man
gick hem från kyrkan. För mig är
det fascinerande att tänka på alla
böner som har betts till Gud här.
Väggarna är ”inbedda”. Vi har en
kyrka där vi kan formulera och dela
vår längtan, våra frågor om livet. En
plats där man kan överlämna sina
tillkortakommanden och sig själv
till Någon som har bättre koll än
jag. En oas och växtplats för tro och
tillit. Vi kan göra så mycket hemifrån
nuförtiden: se på nyheter, lyssna på
musik, konserter på radio o TV, vi
kan umgås med vännerna via facebook och skicka meddelanden på
e-mail. Vi kan också tänka, tro och
be hemma för oss själva. Men vi ska
vara rädda om MÖTESPLATSEN!
Den är en tillgång; möta andra, möta
sig själv och möta Gud!
Ett stort Grattis till Hille kyrka! Väl
mött!
Clara Bergel Jansson
Hille Kyrka 150 år
År 1863 stod Hille kyrka
klar på sin plats på hilleåsen.
Den invigdes den 14 juni. Det
tog fem år att genomföra det
stora kyrkbygget. Beslutet
fattades på sockenstämma
1 mars 1857. Ritningarna
godkändes 1858 av Kungl.
Maj:t. En rikskollekt togs
upp. Det var aldrig tal om att
rusta upp den gamla medeltida kyrkan. Den var i dåligt
skick och fick stå kvar något
år. Sedan revs den. Man
använde material från den
gamla till den nya kyrkan.
Nybygget lades bredvid den
gamla kyrkan och skulle bli
47 meter lång. Det gjorde att
man var tvungen att lägga
den i åsens längdriktning
med koret i sydväst och
tornet i nordost. En kyrka
ligger annars med koret
åt öster. En byggmästare
Jacob Norin från Norrala
anställdes att leda arbetet. I
övrigt var det socknens folk
som fick vara arbetskraft.
Bönderna levererade virke,
grus och sten. Det gick åt över 8000 lass sten till murarna och tornet. I
juli 1859 restes takstolarna. Man firade med öl och cigarrer. Snatermor
i Björke Brita Björkling blåste i lur! Kyrkan inreddes och målades. En
orgel byggdes. C:a 1000 personer skulle kunna sitta i kyrkan.
Kyrkan kostade sammanlagt 60.000 kr att bygga. Rikskollekten som hade
tagits upp var 2.500 kr. Det fanns 6.649 kr i kassan när man började.
Tack vare allas frivilliga arbetsinsats blev inte skulden särskilt stor när
kyrkan stod klar.
Allt detta är värt att fira 150 år senare!
Dopträdet
Med anledning av Hille kyrka 150 år
har församlingen låtit göra ett dopträd i kyrkan. Käck& Hedbys smide
från Leksand fick i uppgift att designa
och smida ett träd där vi kan fästa
upp namnen på de som har döpts i
kyrkan. Namnen på barnen skrivs
på ett blad och sätts upp vid dopet.
Vi vill uppmärksamma barnen och
att dopet är inträdet till medlemskap
i kyrkan. I februari nästa år kommer
dopfamiljerna att bjudas in till en
dopfest då man får ta hem sitt blad.
Så börjar vi om och samlar namnen
på de som döps under nästa år.
2 Vägvisaren Jubileumsnummer Hille kyrka 150 år/2013
www.hilleforsamling.se
Vi frågade några Nytt från
församlingsbor kyrkogården
Vad är det som
är bra med Hille
kyrka?
-Man känner sig alltid
välkommen hit. Man
går i kyrkan när man
vill. Trevlig personal
i olika åldrar.
Jag är pensionär nu,
men man kan gå in
på församlingsgården
och ta en fika.
Lasse Sundqvist arbetade tidigare på kyrkogården och
som kyrkvaktmästare.
Nicklas Lindblom, kyrkogårdsföreståndare, berättar
att i år är man i full gång med att sätta fast gravstenar,
som inte är ordentligt förankrade. Alla stenar på kyrkogården har gåtts igenom och gravrättsinnehavarna har
kontaktats. Enligt centralgravvårdskommitténs beslut
måste stenarna förankras i en GRO-sockel för att det
inte ska finnas risk att någon sten välter. 1/3 av arbetet
är gjort, men det kommer att ta tid att hinna åtgärda
alla. Vissa stenar som har ansetts farliga är nedlagda på
marken. Hambergs stenhuggeri är engagerade i arbetet.
På gravar som inte längre har någon gravrättsinnehavare
har församlingen beslutat att låta stenarna stå kvar. Men
även dessa ska förankras.
Förutom det vanliga arbetet med gräsklippning, plantering, rensning och underhåll av grusgångar är kyrkogårdspersonalen i färd med att fräscha upp ”sopstationerna” på kyrkogården. Det är där som besökarna kan
hämta vatten och där redskapen och soptunnorna står.
Lindarna som har drabbats och lindsjuka, har tagits ner
och ersätts för varv med oxlar.
Taket på kapellet ska målas om i sommar. Så planerar
Nicklas att bassängen mitt på kyrkogården ska tas
bort. Här anläggs istället en viloplats med en brunn och
porlande vatten. Det kommer att bli bänkar att sitta på
och kanske så småningom en pergola.
Välkommen att vandra på Hille kyrkogård.
Clara Bergel Jansson
FÖLJ MED!
FÖRSAMLINGSLÄGER PÅ
HARSAGÅRDEN
I DET NATURSKÖNA JÄRVSÖ
24-27 juni 2013
Förläggning i stugor med 6 bäddar (för t.ex. en familj)
eller i enkelrum (för enskilda vuxna)
Helpension: Alla måltider serveras på Harsagården
Andreas Jansson och Anton Bergström är konfirmandfaddrar och konfirmerades för 2 år sedan. De hjälper till
som ledare i årets konfirmandgrupp.
Vad är det som bra med Hille kyrka?
Andreas: -Det är en fin kyrka. Fönstret längst fram är fint.
Jag går inte i kyrkan varje söndag, men jag tycker om
att komma hit för den fina musiken och gemenskapen.
Anton: -Tilliten, att det finns något att komma till. Det
är trevliga människor man träffar. Bänkarna kunde vara
skönare att sitta i, men psalmerna och musiken gillar jag.
Andreas: -Det finns dom som har fördomar om kyrkan
och tror att här sitter man bara och läser bibeln hela
dagarna. Det är bara en del av det. Fler ungdomar skulle
veta hur roligt vi har och komma hit och vara med.
Vad vi gör på lägret
Badar och paddlar kanot i sjön. Fiskar och leker
Besöker en fäbod. Gör utflykter till Stenegård och Järvzoo.
Njuter av naturen. Har kvällsandakt m.m.
Vi umgås under dagarna och har kvällsprogram på kvällen.
Avfärd i buss eller egna bilar måndag mitt på dagen och
hemfärd torsdag efter lunch
Pris för mat och logi: 1.000 kr/vuxen och 500 kr/barn
under 15 år
Mer information och anmälan:
Eva Wikman: [email protected]
Clara Bergel Jansson: [email protected]
Anmälan: senast 31 maj 2013
www.hilleforsamling.se
Vägvisaren Jubileumsnummer Hille kyrka 150 år 3
Monk möter Lisbeth Bohlin
I slutet av juni arbetar Lisbeth Bohlin
sin sista dag på Församlingsgården i
Hille.
Då lämnar hon huset som blivit som ett andra hem för
henne. För många har hon kommit att betyda oerhört
mycket.
Jag träffar Lisbeth en måndag förmiddag när huset
doftar av nybakat bröd.
Lisbeth har nästan blivit en institution i Hille församling,
men tro inte att denna handlingskraftiga kvinna kommer
att hänga kvar i kyrkosammanhang.
Nu har hon, som är så morgontrött, gjort sin sista julotta.
I år blir det sovmorgon för Lisbeth. Hon slipper att gå
upp vid fyratiden på juldagsmorgonen som hon har gjort
i många år, först i Missionsförsamlingen i 13 år där hon
och Arne hade vaktmästarsysslan när de var nygifta och
därefter ca 15 år i Hille kyrka. Som vaktmästare är man
först på plats för att tända alla ljus och ta emot kören
innan församlingen kommer.
Hon tänker heller inte arbeta ideellt som kyrkovaktmästare. Det har ingått i hennes tjänst vissa helger men hon
vill inte vara någon som kommer med synpunkter på
hur sysslan ska skötas, vilket nog hade varit frestande
för henne.
– Jag kommer att ägna mer tid åt Missionsförsamlingen
nu, säger hon. Det är där hon vuxit upp och det är där
hon även har spelat i en musikgrupp som ung. Lisbeth
spelade klarinett, fast hon var helt omusikalisk, säger
hon. Och klarinett tänker hon inte börja spela igen, det
är hon säker på.
Men kanske börjar hon rida igen.
Familjen skaffade en islandshäst och på den började
Lisbeth rida när hon var 48 år, tillsammans med dottern Karin. För sex år sedan var Karin ute i skogen och
körde vagn efter familjens andra häst av rasen tinker.
Något hände, hon blev avslängd och hennes liv gick
inte att rädda.
– Det är naturligtvis det värsta som kan hända. Vi behöll
hästen och upplevde att den sörjde Karin som vi gjorde,
säger Lisbeth.
Och här kommer samtalet in på de minnesstunder som
Lisbeth har hållit i under alla år och som hon upplever som sin viktigaste funktion. Det har blivit många
smörgåstårtor som hon gjort under åren men framför
allt många fina möten med människor. Lisbeth känner
de flesta i församlingen.
En minnesstund som hon minns alldeles speciellt var den
som hölls efter förtagaren Sören Thyr. Då kom det 250
gäster och Lisbeth fick hålla på att flytta om och duka
under tre dagar för att alla skulle få plats.
Många tyckte nog att Lisbeth var litet tokig när hon lämnade sin fasta anställning som föreståndare för Konsum
i Hille 1987 för att istället bli säsongsarbetare i kyrkan.
Men det är ett val som hon inte har ångrat. Det var då
man började planera för församlingsgården och Lisbeth
fick vara med i planeringen. Och säsongsarbetet ledde till
en fast anställning som husmor när församlingsgården
stod färdig 1990. Ett arbete som passat Lisbeth perfekt
och som gjort att hon stannat tre år efter 65-årsdagen.
Som husmor har hon också samarbetat med församlingens präster. Hur har det gått, undrar jag?
– Inga problem. Det är jag som bestämmer, säger Lisbeth
med sitt hjärtliga skratt.
Kerstin Monk
Namn: Lisbeth Bohlin
Yrke: Husmor
Ålder: Fyller 68 år
Familj: Maken Arne, en son Magnus och dottern Karin, som är i
himlen sedan sex år
Bor: På jordbruksfastighet i Mårdäng
Fritidsintressen: Hästarna, en egen och en inhyrd häst, båt på sommaren och snöscooter på vintern. Kör 70-80 mil i fjällen på en vecka.
Starka sidor: Glad och positiv för det mesta
Svaga sidor: Dåligt tålamod, pratar för mycket och lägger mig i. Vill
vara med och styra.
Laster: Godis och sötsaker. Köper för mycket kläder.
Önskeresa: Till Färöarna
Om jag vann tio miljoner: Då skulle jag åka till Färöarna och sedan
köpa en del grejer, till exempel en MC och mer kläder.
4 Vägvisaren Jubileumsnummer Hille kyrka 150 år/2013
www.hilleforsamling.se
e
h
.
k
l
,
m
a
r
r
n
0
a
m
.
å
h
l
n
t
.
-
Sagt om Lisbeth…
Lisbeth är en glad, rolig och hängiven medarbetare. Hon
känner alla Hillebor och har varit en fantastisk tillgång
i vårt utåtriktade församlingsarbete. Hon är ”världens
bästa husmor” med hjärtat på rätta stället. Klockren
förmåga att i sitt husmorsarbete beräkna hur många
som ska komma och vad som ska serveras. Snabb och
aldrig omöjlig. Så kryddar hon titt som tätt tillvaron för
omgivningen med en rolig historia…
Clara Bergel Jansson, kyrkoherde
Chokladdrömmar
150 g smör
3,5 dl strösocker
1 ¼ dl matolja
4 dl mjöl
1 dl kakao
1,5 tsk vaniljsocker
1 tsk hjorthornsalt
Ugn 150 g
Rör smör och socker
poröst,tillsätt matoljan under kraftig
vispning.
Blanda i resten .
Rulla bollar och
grädda i ca 20 min.
Lina Dahlbom
har varit ledare för Barnsången i församlingsgården
tillsammans med Marianne Hein-Nordström. Sång och
rörelse är Lina proffs på. Nu söker hon högskola för
att bli arbetsterapeut. Tack, Lina för fyra jättebra år!
Barnsången har blivit allt populärare och har utvecklats
under din tid. Nu tar Ewa Åberg över och vi sjunger
vidare till hösten i Hille. Lycka till, Lina med studierna!
h
Emelie Nilsson
har sedan 1 augusti 2012
vikarierat som församlingspedagog för Ewa
Åberg, som har varit barnledig. I sommar kommer
Ewa tillbaka. Emelie är
utbildad förskollärare och
har fått arbete i Stockholm.
Tack för ditt arbete med
barn, konfirmander och
ungdomar i Hille och allt
gott i din nya tjänst!
Fem tankar om Hille . . .
Min hembygd. Där har jag bott och arbetat i hela mitt liv, först på Konsum
i 25 år och därefter i kyrkan i 26 år.
…pensionärsliv
Vet inte. Har inte prövat på. Men måste man göra så mycket? Nu får jag
mer tid till att åka båt och snöscooter och jag slipper passa tider.
…Gud
Har alltid funnits i mitt liv. Jag är uppvuxen i Missionsförsamlingen. För
mig är det en trygghet och en stor hjälp när jag miste Karin. Jag kan tycka
synd om de som inte har någon tro.
…kärlek
Jag har varit gift med Arne i 46 år.
…sommar
För mig är det båtliv. Vi har en Rospigg, en heltäckt båt på 28 fot som vi
brukar åka till Gållsgrund med på helgerna. En hel del semesterresor i Stockholms skärgård, till Örnsköldsvik,
Sollefteå och delar av Göta Kanal har det också blivit.
www.hilleforsamling.se
Vägvisaren Jubileumsnummer Hille kyrka 150 år 5
Vi minns hur det var i Hille förr
En eftermiddag i april samlades några
”gamla” Hillebor och berättade minnen för
varandra. Ingen kan ju naturligtvis minnas
hur det var när kyrkan var ny. Men de
senaste 50 åren har mycket hänt i Hille, i
kyrkan men också i samhället runt omkring.
Gunnar Kvist är uppvuxen i Hille och son till läraren
Arthur Kvist, som var skolkantor. Arthur undervisade
barnen i Hilleby skola där församlingsgården nu ligger.
Men Arthur spelade också orgel i kyrkan på söndagarna.
Familjen bodde i villan mellan kyrkan och nuvarande
församlingsgården. Gunnar minns kyrkvaktmästaren
Adrian Åström med kraftig mustasch och skägg. Det
var i slutet på 40-talet, början på 50-talet. En jättestor
timmerhög låg utanför kyrkan. Veden klövs och bars ner
i källaren för kyrkans uppvärmning. Idag värms kyrkan
upp med bergvärme.
Jonne Sundqvist har arbetat många år i kyrkans
tjänst. Han började 1980 på kyrkogården, men innan
dess hjälpte han kyrkvaktmästare Arvid Eriksson. Han
var med på 60-talet och gjorde om på kyrkogården. Man
tog bort häckar, flyttade stenar och anlade gräsmatta.
På 80-talet skulle ljudanläggning installeras i kyrkan.
Då fick inga sladdar vara synliga. Jonne kröp i trånga
utrymmen under golvet. Kyrkoherde Olle Thurfjell var
intresserad och kröp med han också! Jonne har varit
ansvarig vid kyrkans senaste renoveringar både utvändigt och invändigt. När man installerade bergvärmen
2005, blev ett helt källarutrymme tomt. Kyrkan saknade
förvaringsutrymmen. Kluriga Jonne byggde en hiss i golvet från kyrkan ner till källaren. Där kan vi nu förvara
extrastolar, gradänger och allt möjligt annat.
Elon Sandberg är engagerad i Hille hembygdsförening och inventerade, tillsammans med Olle Wedin,
kyrkans gamla bibliotek som förvarades i kyrkan en
trappa upp. Böckerna bars ner och förvaras nu dels hos
hembygdsföreningen men också i församlingsgårdens
arkiv. Elon samt Olle och Ulla Englund inventerade
också gamla gravstenar på kyrkogården. På en av dem
står ”till Mor” men inget mer. Vem var Mor?
Ola Hillman bodde i skolans tjänstebostad tills han
var 14 år. Han visar ett premium, en tallrik, som han
har fått i skolan ett år som ”Bästa kamrat”. Omgivningarna såg inte riktigt ut som nu. Innan nya delen av
kyrkogården byggdes ut, där minneslunden nu ligger,
låg Öbergs sadelmakeri.
Elsa Isberg blev kyrkvärd 1980. Redan som liten var
kyrkan viktig för henne. Hennes dialekt avslöjar att hon
härstammar från Småland. På 50-talet flyttade Elsa till
Trödje. Kyrkan har varit med henne både i glädje och
sorg, vid högtider har hon burit Värenddräkt. När hon
blev kyrkvärd var Sven-Gunnar Josefsson kyrkoherde.
Elsa minns diskussionen när dottern skulle konfirmeras
på 60-talet. Då var det på modet med kort-korta kjo-
lar. Elsa var tveksam
om det passade sig
med kort-kort konfirmationsklänning.
Hon blev lugnad av
kyrkoherde Josefsson
som sa att det viktiga
inte satt i kjollängden.
Sedan inköptes konfirmandkåpor. Men det
var kontroversiellt.
Kåporna ansågs då av
vissa vara ett katolskt
inslag och gillades inte
av alla. I kyrkorådet
tog man upp frågan.
Men Elsa var med
till Stockholm när de
inköptes. Prästfrun
Ingrid Josefsson och
Elsa fick i uppgift att
tvätta alla kåpor när
Elsa Isberg.
konfirmationerna var
över. Det var en härlig syn att se de vita kåporna fladdra
för vinden i långa rader på strecket i prästgårdsträdgården. Elsa minns också att det inte alltid var så bekvämt
att tjänstgöra i kyrkan. Nattvardssilvret skull hämtas i
en kista i källaren. En lång smal trappa ledde ner dit.
Man var tvungen att vara två för att klara uppgiften.
Elsa minns också med glädje när hon fick välkomna
Olle Thurfjell med kaffe när han kom som ny kyrkoherde med sin familj. Likaså när man tog avsked när
han och Lilly flyttade till Afrika och man sjöng psalmen
89 ”Se jag vill bära ditt budskap ” . Med kyrkoherde
Gert Lyngemark har Elsa under många år varit med och
studerat bibeln i en grupp. Nu gläds Elsa åt den stora
musikverksamheten i kyrkan.
Tord Bodin är ansvarig för hembygdsföreningens tid-
ning Hillebygden. Han är fotograf och har dokumenterat
mycket under åren. Han minns flera profiler i Hille t.ex
Josef Hillman som hade affär och var brandchef i Hille,
skomakaren Nils Hollinder där han nu har varit med och
tagit reda på hans gamla verktyg från hans skomakeri
på Hillevägen. Ryssen var ett annat människoöde. Han
kom till Hille som flykting och var bosatt i ett plåthus
i Oppala. När han dog var det en stor och välbesökt
begravning i kyrkan. Ryssen blev en speciell person och
vän för många. Han är gravsatt på Hille kyrkogård.
Post-Sigge, som bodde i Björke, var en annan. Han var
stationerad vid posten och järnvägsstationen i Oppala.
Hans Jansson har varit engagerad politiskt sedan
1971 men aktiverade sig mer i kyrkan efter 1990. Han
var under flera år kyrkofullmäktiges ordförande. Han
minns många debatter, de var lite mer polariserade förr.
Han kommer ihåg när Jonne på något vis lyckades ta
upp den stora tunga kistan för kyrksilvret från källaren
till kyrkan, där den nu står. Det var en bedrift. Han var
med när man förberedde bygget av Hille församlingsgård.
Man ”samlade i ladorna” för att kunna bygga och 6
6 Vägvisaren Jubileumsnummer Hille kyrka 150 år/2013
www.hilleforsamling.se
J
B
E4:an, gick genom Hille passerade man ju Hille kyrka
och kyrkogård. Vid jordbegravning var man tvungen
att stoppa trafiken för att låta begravningsföljet gå över
vägen. Trafiken mot Norrland var häftig på helgerna och
vid påskledigheten.
Samtalet får fortsätta en annan gång. Många roliga
episoder kommer upp. De är värda att minnas.
Clara Bergel Jansson
Jonne Sundqvist, Christina Löfgren och Lisbeth
Bohlin.
miljoner kronor fick man låna. Hans har varit med vid
kyrkans renoveringar, upprustningen av kyrkogårdsmuren, installerandet av belysning på kyrkogården och
inte minst i processen inför skiljandet kyrka – stat, där
han arbetade med remissarbetet.
Lisbeth Bohlin har i sin tjänst som husmor också varit
kyrkvaktmästare. -”Hej kyrkan”, brukar hon säga när
hon låser upp och går in. När hon innan dess jobbade på
kyrkogården var de ett härligt gäng. –”Jag var alldeles
slut när jag kom hem. Vi hade skrattat så hela da’n!”
Lisbeth gick och konfirmationsläste för Sture Wiklund i
det gamla församlingshemmet, nuvarande Hillegården.
Han pratade så det stänkte om honom.
Christina Löfgren som i många har varit kyrkvaktmästare både utomhus och inomhus, minns snöovädret
1998. Portarna i kyrktornet hade varit öppna och det
var fullt med snö innanför. Hon fick använda sopskyffel
för att skotta. Snön lades i svarta säckar och bars ner
från tornet. Styvt jobb! I kyrkan har hon många gånger
legat mellan kyrkbänkarna och knäskurat trägolvet
tillsammans med Lisbeth och hennes syster Evy. –”Det
konstiga var bara att det blev trängre och trängre mellan
bänkraderna”, skrattar hon. Christina har under många
år haft uppgiften att dra upp kyrkuret för hand uppe i
kyrktornet. Det har blivit många turer upp och ner när
hon skulle dra upp den en gång i veckan. Dessutom
fortade sig uret, så Christina fick gå ner och vänta i 45
min och gå upp en vända till.
Ove Löfgren som var fotbollspelare minns pastor
Björk, som var mycket engagerad i fotbollsverksamheten.
Man spelade på planer nedanför kyrkan åt Horsnäs till.
Man fick vara försiktig och inte hurra för högt när fotbollsmatcherna sammanföll med begravningar i kyrkan.
Det var innan nya Hille IPs tid.
I Hille fanns en poststation. Det var en samlingsplats
för gubbarna som gick dit och pratade. Man roade sig
med att spela krocket på en gräsplan bredvid. Det fanns
många bagerier och kondis: Lindströms tunnbrödsbageri, Sixten Hillmans bageri, Varva kondis och munkar
i gamla Ohrlanders. Det fanns många affärer, minst
fyra och även flera bensinmackar. Vid Ohrlanders låg
en korvmack. Resterna av mosbrickor låg i mängder i
häckarna utmed Hillevägen. När Riks 13, och senare
Vad händer i sommar?
28/5 17.00
30/5 18.00 2/6 18.00
Vårfest för barn och vuxna i Hille församlingsgård. ”Kråkan” Ågren och Hilletonerna sjunger med oss.
Ponnyridning. Servering.
Kyrkofullmäktige. Bokslut 2012.
Alla intresserade välkomna!
“Stairway to heaven Highway to hell” Hille kyrkokör och the Quill på Konserthuset, Gävle.
Biljetter 275:- via Konserthuset/Ticnet
12/6 17-19
Städhappening I Hille kyrka!
Vill du vara med och storstäda vår fina kyrka i varje skrymsle och vrå, nerifrån och ända upp i
tornet? Vi hjälps åt och hinner så långt vi hinner.
Därefter korvgrillning och fika!
VÄLKOMMEN!
19/6
28/8
Församlingsresa en dag med buss. Föranmälan krävs.
Församlingsresa en dag med buss. Föranmälan krävs.
HILLEBORG
Andakt onsdag 11.00. 3/7, 7/8
KYRKOVAL SÖNDAG 15/9 2013
Vallokal i Hille församlingsgård
Läs mer i nästa Vägvisaren
www.hilleforsamling.se
Vägvisaren Jubileumsnummer Hille kyrka 150 år 7
Gudstjänsterna i sommar
26/5 18.00
Rastplats – mässa Bengt Wiklund predikan,
Jakob Gordin sång
2/6 9.00
Gökotta på Kammarberget vid Logen i Oppala.
Medtag kaffekorg.
9/6 11.00
Mässa i Hille kyrka. Hille kyrkokör.
16/6 11.00
Hille kyrka 150 år. Jubileumsmässa. Martna
kyrkokör sjunger. Avtackning av husmor Lisbeth
Bohlin. Kyrklunch i församlingsgården.
Utställning om Hille förr.
21/6 16.30
Midsommarbön i Oslättfors kyrka.
Därefter dans kring midsommarstången. Servering.
22/6 14.00 Midsommardagen. Friluftsgudstjänst utanför
Iggö skola tillsammans med Hamrånge församling
23/6 18.00
Gudstjänst på LarsOlsgården.
Sång och musik med Pär Abrahamsson,
Ann Mari Ahlenius m.fl. Medtag kaffekorg.
30/6 11.00
Gudstjänst utanför Hille församlingsgård.
Enkelt kyrkkaffe serveras
HILLE FÖRSAMLING
Hillevägen 158, 806 49 Gävle
Tel. expeditionen 63 50 30
Tel.tid och besökstid: måndag–torsdag
kl 10–12
Fax 16 71 33
E-post: [email protected]
Hemsida: www.hilleforsamling.se
FÖRSAMLINGSEXPEDITION
Anna Wedin
63 50 30
Kerstin Kreft
63 50 35
[email protected]
[email protected]
PRÄSTER
Clara Bergel Jansson
63 50 32
[email protected]
Marie Söderquist
63 50 33
[email protected]
MUSIKER
Ellen Weiss
63 50 34
Marianne Hein-Nordström
63 50 42
[email protected]
[email protected]
BARN OCH UNGDOM
Ewa Åberg
63 50 40
Eva Wikman
63 50 40
7/7 11.00
Gudstjänst på Källviks gård. Servering
[email protected]
14/7 11.00
Mässa i Hille kyrka
[email protected]
21/7 11.00
Mässa Oslättfors kyrka. Bilskjuts avgår 10.30
HUSMOR
från Hille församlingsgård
[email protected]
28/7 18.00
Mässa i kyrkan
HILLE KYRKA
4/8 12.00
Ekumenisk gudstjänst på Hille Hembygdsgård i
Sara Kreft
samband med hembygdsdagen
11/8 11.00
Friluftsgudstjänst hos Anders Svensson i Trödje,
Trödjevägen 66. Vid regn i Trödje Missionshus.
8/8 11.00
Mässa i Hille kyrka
25/8 11.00
Gränsmöte i Oslättfors kyrka med Hille, Maria,
Strömsbro, Valbo, Hamrånge, Sandviken, Ockelbo
församlingar. Kaffe och smörgås serveras på
kyrkbacken. Bilskjuts avgår 10.30 från
Hille församlingsgård
Ansvarig utgivare: Clara Bergel Jansson
1/9 11.00
Mässa i Hille kyrka
Ungdomsredaktion: Malin Lindén, Joakim
Åhlén Hedenström.
Vill du döpa ditt barn eller gifta dig i Oslättfors kyrka?
Boka hos Margrét Gudmundsdottir tel 070-5234896
Hyra för dop 600 kr. Vigsel 1.500 kr
Har du frågor eller vill du besöka kyrkan och den är låst:
Kontakta Mimmi och Kaj Westerlund tel 026-19 53 09.
Se mer på vår hemsida www.oslattfors.se
Lisbeth Bohlin
63 50 39
16 76 49
070-678 87 72
[email protected] KYRKOGÅRDEN
Nicklas Lindblom
070-635 03 16
[email protected]
Kyrkogårdsexpedition
16 71 22
OSLÄTTFORS KYRKA
Bokningar:
Margrét Gudmundsdottir 070-523 48 96
HILLE FÖRSAMLINGSBLAD
Redaktör: Marie Söderquist.
Omslagsbild:
Foto: Marie Söderquist
Nästa nummer av Vägvisaren kommer ut i
September 2013.
Tryck: Strålins Grafiska AB, 2013.
8 Vägvisaren Jubileumsnummer Hille kyrka 150 år/2013
www.hilleforsamling.se