Workshop – Vad krävs för att komma dit?

tisdagen den 30 september 2014
Workshop –
Vad krävs för att komma dit?
Kommentar och tankar till inspiration
Utifrån din horisont, bransch eller ditt område
”Vad krävs för att komma dit?”
Tänk visionärt
Tänk på långsikt ”2030”
Virtual Nation ‐ Workshop 2
1
tisdagen den 30 september 2014
Vad krävs för att komma dit?
Matematiska
modeller
Hårdvara
Distribution
Interaktion
Visualisering
Tillämpad
simulering
Indata
Utbildning
Möjligheter
Hot
Vad vill vi ha levererat?
• Använd diskussionsunderlaget (pappret)
• Välj ett utgångläge
• Vad är det viktigaste från t.ex. ”hårdvara och distribution” för att nå
önskat läge?
• Sammanfatta de viktigaste ”Vad:en” som kräver en kraftsamling i
punktform
Virtual Nation ‐ Workshop 2
2
tisdagen den 30 september 2014
Gruppindelning – Vad krävs för att komma dit?
Grupp 3
Grupp 1
Edo Drenth, Volvo Car Corporation (ordförande)
Magnus Taskinen, Volvo Car Corporation
Per Ola Fuxin, Volvo Car Corporation
Christophe Duwig , Volvo Car Corporation
Grupp 2
Holger Schmidt, AB Bruzaholm Bruk (ordförande)
Ola Isaksson, GKN Aerospace
Nulifer Ipek, Scania CV
Harald Hermansson, Efield AB (ordförande)
Bo Olsson, ABO – Konsult
Foad Mohammadi, CAE Value
Thomas Olander, CAE Value
Marcus Oledal, EDR & Medeso AB
Grupp 4
Fredrik Edelvik, Fraunhofer-Chalmers Research
Centre for Industrial Mathematics (ordförande)
Göran Sandberg, Lunds Universitet
Torbjörn Lundh, Chalmers
Jakob Olofsson, Jönköping University
Erland Johnson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Grupp 5
Renaud Gutkin, Swerea SICOMP (ordförande)
Jonas Alexis, Swerea MEFOS
Leif Asp, Swerea SICOMP
Maciej Wysocki, Swerea SICOMP
Agenda
10:00 Välkomna – Därför Virtual Nation!, Martin Risberg, Swerea
10:15 Ny superdator - Att räkna med, Leif Nordlund, KTH PDC
10:30 Resultat från den första Workshopen
Martin Risberg, Swerea och Ola Isaksson, GKN Aerospace Sweden
11:00 Vad krävs för att komma dit? Alla, i mindre grupper
12:00 Lunch
13:00 Summering – Vad krävs för att komma dit?, Grupperna
13:30 Vad hindrar oss att komma dit?, Alla, i mindre grupper
14:30 Summering – Vad hindrar oss att komma dit?, Grupperna
15:00 Kaffe
15:30 Agendaarbetet: Hur går vi vidare?
Martin Risberg och Renaud Gutkin, Swerea
16:00 Dagen avslutas
Virtual Nation ‐ Workshop 2
3
tisdagen den 30 september 2014
Summering – Vad krävs för att komma dit?
Virtual Nation ‐ Workshop 2
4