NIMBUS-tidningen - Danmarks Nimbus Touring

Svenska
NIMBUS-tidningen
Nr 16, december 2014
Inbjudan till filmkväll i Harlösa
En historia om min Nimbus
Bilder från 2014
1
Nimbusåret 2014
Nu är det åter dags för julnumret,
tiden går fort när man har roligt.
Det tredje året med Svenska Nimbus-tidningen har det blivit 160
sidor läsning. Tack alla ni som
hjälpt till med text och bilder eller
hört av er med synpunkter och
uppmuntrande tillrop. Det betyder
mycket för att det skall bli en bra
tidning.
strax efter nyårshelgen. Vem blir
förste svensk att deltaga där?
En nyhet för året, eller var det förra året? Hur som helst, är det
annonserna på e-mail jag menar.
Det har bidragit till att några Nimbussar funnit nya ägare och att
delar funnit köpare. Kom ihåg att
du när som helst kan skicka in
köp- eller säljannonser till tidningen per mail och efter någon eller
några dagar når annonsen alla tidningens prenumeranter. Det är en
anledning till att du skall anmäla
dig som prenumerant och inte bara
ladda hem tidningen från DNTs
hemsida!
Göingeträffen kör vi i år för tredje
gången. Platsen är densamma som
förra året, Lunnahöja vandrarhem.
Tillsammans skall vi utforska nya
vägar i Göingebygden, se på nya
sidor av den skånsk-danska historien och ha trevligt tillsammans.
Som vanligt blirdet också ett litet
häfte med en beskrivning av vägen
vi skall köra och platser vi skall se.
År 2014 kommer vi kanske att
minnas för den varma sommaren,
det var därför en ännu större njutning än vanligt att köra Nimbus. Vi
har säkert alla våra olika anledningar att minnas det gångna året.
Årsträffen för Nimbus är förlagd till
Jylland. En bra tur från Skåne,
men om vi tar färjan från Själlands
Odde till Århus får vi en paus på
någon timme i körandet och vägen
blir mycket kortare. Tillsammans
med några kamrater är en sådan
tur något alldeles speciellt, att planera resan så att man kör på fina,
lagom trafikerade vägar. Att samlas och starta tillsammans och veta
att vi säkrar varandra. Även om
man sitter ensam på motorcykeln
delar man resans upplevelser. Om
du inte varit med om en årsträff
tidigare väntar en fin upplevelse.
Säsongen 2015 står för dörren, för
oss här i Skåne, med angränsande
delar av världen, kan man redan
den 21 januari ta del av Nimbusgemenskapen genom att deltaga i
filmkvällen i Harlösa Byahus på
Lidgatan, i den före detta lokala
järnvägsmetropolen Harlösa. På
nästa sida kan du se inbjudan.
De riktigt hårdföra Nimbusisterna
har då redan kört Skagen Snerally
Svenska Nimbus-tidningen är ett
oregelbundet utkommande organ
för ömsesidig glädje. För eftertryck
utan angivande av källan avrådes.
© Lasse Wallin och författarna.
Kontakt:
[email protected]
046-23 31 16 dagtid,
046-577 48 hem.
Prenumerationskostnad: 0 kr som
pdf, på papper självkostnadspris
inklusive porto.
Teckningar av Christian Wallin om
inte annat anges.
Omslaget är givetvis årets julkort,
som vanligt tecknat av Christian.
Som vanligt vill jag göra reklam för
mitt sätt att öppna säsongen genom att deltaga i Fladjernstræffet i april. Roland och jag har kört
tillsammans de senaste åren, men
flera svenskar borde upptäcka denna fina träff.
Sommarträffen är i år på Själland
och det skall bli spännande att se
vad vännerna i Nödeboklubben har
planerat.
Bankerydsträffen vid Jönköping går
i år för andra året. Bertil hoppas på
flera deltagare i år, och det skall vi
väl hjälpa honom med! Inte minst
hoppas vi på deltagare från Mellansverige. Man behöver ju inte nödvändigtvis åka Nimbus hela vägen
till en träff i vårt avlånga land, ingen behöver skämmas över att sätta
motorcykeln på trailer om vägen
känns lång
I det här numret av tidningen kan
du läsa om Lennarts Nimbus. Den
visar sig ha en spännande bakgrund och artikeln kommer generera ytterligare minst två artiklar
framöver.
2
Några bilder från säsongen skall
hjälpa till att hålla hoppet uppe
över vintern. Snart spirar det igen i
naturen och dagarna blir längre.
Nimbussarna frustar i sina spiltor
och vi gör planer för kommande
turer. Du har väl bytt olja och sett
till att battertiet har det bra så att
starten till våren går smidigt. Kanske är det dags att byta fett i bakhjulsutväxlingen och olja i framgaffeln. Lite fett och olja på lämpliga
ställen blir Bussen glad åt.
Nu när du kanske har tid över så
fundera gärna på om inte du har
något att berätta för oss andra.
Skriv ner det eller samla ihop några bilder, svårare än så är det inte
att göra ett bidrag till Svenska
Nimbus-tidningen!
*
Strax före jul kom beskedet att
Erik Nielsen i Roskildeklubben gått
bort. Erik var en flitig deltagare i
Nimbusarrangemangen i Skåne på
sin gröna sidovagnsmaskin med
låda. De senaste åren var Gurli
med på baksätet. Tillsammans
drog de sig inte för turen upp till
Bankeryd för att sedan fortsätta
Vättern runt innan det var dags att
köra hemåt.
Erik var en varm och lugn människa med en god portion eftertänksam humor. Vi kommer att sakna
honom i gemenskapen och sänder
många tankar till Gurli.
INNEHÅLL
Om nummer 16
Filmkväll i Harlösa. Annons
En historia om min Nimbus
Några bilder från året
Kalender och länkar
2
3
4
7
9
Filmkväll i Harlösa* den 21 januari 2015
Onsdagen den 21 januari 2015 bjuder Lasse Persson och Lasse Wallin in
till en filmkväll med Nimbus-tema. Alla intresserade är välkomna!
Två filmer har vi tänkt oss visa. Dels Carl Th. Dreyers, De Naaede Færgen, från 1948. För dem som inte hört
talas om filmen kan vi berätta att det handlar om trafiksäkerhetspropaganda av det saftigare slaget. Joseph
Koch sitter i sadeln och hans fru, Kamma, är passagerare. Andra personer av betydelse är Döden och Karon.
Den andra filmen är en oklippt och oredigerad TV-film om en utställning om Nimbus motorcyklar som Poul Jørss
organiserade 1993. Här finns bland annat en sekvens när den två-cylindriga Nimbussen provkörs . En fristående
del är bild och ljud från provkörning av ”den ventilløse” hos JC Nimbus samma år.
Enklare förtäring kommer att finnas (kaffe, fralla, pilsner) till billigt pris. Nimbussnacket bidrager alla med.
VÄLKOMNA TILL HARLÖSA BYAHUS DEN 21 JANUARI 2015, 19.00
Lasse & Lasse
*Harlösa ligger i sydvästra Skåne, två mil öster om Lund,
och längs väg 104 mellan Gårdstånga och Sjöbo.
3
En historia om min Nimbus
Berättad för redaktören av Lennart m.fl.
En ovanlig fransos, Le Grimpeur 1924.
En söndag i november gjorde Lasse P, Jonas och jag ett garagebesök hos en relativt nybliven Nimbusägare. Lennart är ingen nybörjare i hobbyn utan är redan ägare
till fyra motorcyklar från 1920talet, så den nyligen inhandlade
Nimbussen, registrerad som en
–38a, är rena ungdomen för
honom. Norton 1926 har Lennart
kört flera Skåne Runt på. Den två
år äldre franska le Grimpeur är en
mycket ovanlig cykel, i alla fall i
Sverige. Det är en tvåtaktare på
125 cc, med två växlar och remdrift. Namnet betyder Klättraren
och märket var känt för hög kvalitet och, just det, god backtagningsförmåga. Den lilla maskinen
är i ett fantastiskt bruksskick, Lennart har bara gjort en rent teknisk
renovering och motorcykeln ser ut
som om den just kommit in från
landsvägen sådär omkring 1930.
Trevligt sliten, men mycket väl
fungerande.
Men det var egentligen Nimbussen
vi hade kommit för att se på. Även
den är i ett mycket trevligt bruksskick, röd med svart baksäte och
röda fälgar med silverfärgat mittparti. När Lasse P och Lennart fick
kontakt frågade Lasse om ramoch motornummer för att försöka
få reda på lite mera om motorcykeln från Fisker & Nielsens lagerböcker. Ramnumret är 5935 och
motornumret detsamma. Detta
betyder att cykeln av allt att döma
är en av de 102 så kallade Jugoslaviencyklarna. Det vill säga de
motorcyklar som beställdes av det
jugoslaviska flygvapnet och som
var klara för leverans i april 1941.
Ram- och motornummer 5935.
Två av dem var beställda redan i
november 1940, säkerligen för tester i Jugoslavien innan man lade en
stor order.
Detta skulle bli den största exportaffär som A/S Fisker & Nielsen
gjorde med Nimbus, men den blev
bekymmersam. Andra världskriget
rasade och Danmark var ockuperat
av Tyskland sedan ungefär ett år
Lennarts Nimbus i den välutrustade verkstaden.
4
monarki med kungen som överbefälhavare och en enkammarriksdag. År 1929 sköts en ledande
politiker i parlamentet och kungen
införde militärdiktatur, det var nu
landet tog namnet Jugoslavien.
En ”Jugoslaviennimbus” som kommit till årsträffen i Skagen ända från
Norge. Färgen är den olivgrå.
tillbaka. Den 6 april 1941 ockuperade Tyskland, med hjälp av bland
annat Italien, även Jugoslavien.
När man fick reda på detta på Nimbusfabriken gömde man de 100
färdiga maskinerna i Kongens
Bryghus i västra delen av Frederiksberg, några kilometer från
fabriken. Brygghuset var det Konglige Bryggeri som tillverkade öl åt
den danska flottan och delar av
handelsflottan. Sjömännen hade
obegränsad tillgång till detta öl
ombord, men det höll bara 1,2-1,7
%! Ölbryggning hade länge varit
en mycket utrymmeskrävande
verksamhet, men nya rön under
1800-talet hade effektiviserat
verksamheten och ett gammalt
bryggeri hade vanligen stora ytor
lediga.
Nåväl, tyskarna hittade handlingar
om affären i Belgrad och krävde att
den skulle fullföljas eftersom det
nu var Tyskland som ockupationsmakt som styrde Jugoslavien. Det
exakta händelseförloppet är dunkelt, men det slutade med att Fisker & Nielsen blev tvungna att
lämna ut motorcyklarna. En stor
del av dem, kanske alla, skeppades
till Norge och användes där av den
tyska militärpolisen. Det sägs att
en last motorcyklar, 25 stycken,
förliste på vägen och att dessa
motorcyklar nu finns någonstans
på Skageraks botten, men detta är
inte bekräftat. Det är inte heller
bekräftat om A/S Fisker & Nielsen
lyckades ta betalt en gång till för
motorcykelleveransen, nu från
tyskarna.
Nu är det kanske dags att se lite
grand på Jugoslaviens historia för
att få ordning och perspektiv på
händelseförloppet. För de flesta av
oss förbinder väl Jugoslavien med
president Tito och hans speciella
form av kommunism och landets
relativt självständiga förhållande
till Sovjetunionen under det kalla
krigets dagar. Men Jugoslaviens
historia är längre än så.
Det som var Jugoslavien, alltså
våra dagars Serbien, Montenegro,
Kroatien, Slovenien, BosnienHercegovina och Makedonien, har
haft en mycket skiftande historia
med många konflikter som är
grunden till de motsättningar som
så sent som för cirka 25 år sedan
ledde till inbördeskrig. Under 1800talet tillhörde de västra delarna
kejsardömet Österrike-Ungern,
medan de östra tillhörde det
osmanska riket, det vill säga Turkiet. Den turkiska maktställningen
hade etablerats redan under 1300talets slut och medfört utrensningar och folkomflyttningar. Efter det
så kallade Balkankriget 1912-1913
minskade det osmanska rikets territorium.
Efter första världskriget, när Österrike-Ungern föll sönder och även
Turkiet var på den förlorande
sidan, bildades en sydslavisk stat,
jugo betyder syd. Det var en
5
Statsbildningen plågades ända
sedan grundandet av att landet
bestod av olika etniska grupper
med var sin historia och flera av
grupperna hade tidigare varit självständiga kungadömen. Kungen
mördades år 1934 under ett besök
i Frankrike och en släkting tog
makten som förmyndare för den
unge prinsen. Även ekonomiskt var
det bekymmersamt, mycket beroende på nationens sammansättning med stora inre motsättningar.
Detta ledde till att Tyskland fick ett
mycket stort ekonomiskt inflytande. Jugoslavien ställde sig, efter
mycket manövrerande, på Tysklands sida i andra världskriget
1941, men detta ledde till en statskupp av officerare som stödde den
allierade sidan. Detta medförde i
sin tur direkt att Jugoslavien, den 6
april 1941, ockuperades av Tyskland med stöd av Italien, Ungern
och Bulgarien. Det var alltså just
när A/S Fisker & Nielsen sålde militärmotorcyklar med sidovagnar till
det jugoslaviska försvaret!
De två första motorcyklarna till
Jugoslavien är i Fisker & Nielsens
lagerböcker antecknade på den 8
november 1940, alltså ett halvår
innan den tyskledda ockupationen.
Datumet i lagerböckerna avser när
enheterna fakturerades. De två
maskinerna var säkerligen prov,
avsedda att utvärderas av beställaren inför en eventuell större order.
Uppenbarligen utföll utvärderingen
positivt eftersom beställningar på
sammanlagt 100 motorcyklar med
sidovagnar inkom till A/S Fisker &
Nielsen redan i början av januari
1941. Återstoden av maskinerna är
antecknade på ett antal olika datum, alla under april-maj 1941:
den 3 april 2 stycken (felskrivet för
den 3 maj?), den 12 april 25 stycken, den 19 april 25 stycken, den 2
maj en styck, den 3 maj 46 stycken och slutligen den 6 maj 1 styck.
Den normala veckofabrikationen
var 25 motorcyklar.
Om vi jämför med expeditionsnumren får vi följande bild: Samtliga
med datum den 12 april 1941 har
nummer 19712. Samtliga den 19
april 1941 har nummer 19719. Av
dem med datum den 3 maj har 22
stycken nummer 19727, samma
nummer har de två maskinerna
med datum den 3 april, vilket kan
tala för att det är en felskrivning.
Även den ensamma maskinen den
6 maj har nummer 19727. De resterande 24 motorcyklarna från den
3 maj har expeditionsnummer
19744, liksom den enda maskinen
med datum den 2 maj. För sidovagnarna, även de 2 plus 100
stycken, gäller samma nummer
som för motorcyklarna. Motorcyklar och sidovagnar är alltså beställda samtidigt.
De två första sidovagnarna är fakturerade samma dag som de två
första motorcyklarna, den 8
november 1940. Sedan är det enklare. De återstående fyra expeditionsnumrena omfattar vardera 25
sidovagnar och de är fakturerade
samma datum för respektive nummer, den 14 april, den 19 april,
den 25 april och den 3 maj, alla
1941. Regelbundenheten för sidovagnarna beror säkerligen på att
dessa levererades av en utomstående tillverkare, ACAP, som
gjorde korgarna och troligen även
monterade dessa på sidovagnsramarna. Det blir tydligare om vi
gör en tabell av allt detta, se tabell
1, nedan.
I A/S Fisker & Nielsens arkiv finns
ett antal foton som visar serier av
25 av maskinerna som är snyggt
uppställda på fabriksgården. På ett
av dessa foton har P. A. Fisker
skrivit på baksidan med blyerts:
Aufgenommen am 9/1 – 1941.
Maskiner bestemt for Jugoslavien.
Men Dagen efter brød Tyskerne ind
i Jugoslavien. Maskinerne blev
gemt i det gamle Kgl. Bryghus.
Ved Oprydning i den bombede
Nationalbank i Beograd fandt Tyskerne Kontrakt og Papirer og forlangte Maskinerne udleveret.
Fisker.
Datumet på fotot avser av allt att
döma datumet för diarieföring av
beställningen. Aufgenommen betyder inskriven, noterad, mottagen.
Produktionen, rättare faktureringen, av motorcyklarna låg då tre till
fyra månader framåt i tiden – och
ockupationen av Jugoslavien skedde alltså först den 6 april 1941.
Kan vi tolka P. A. Fiskers text på
fotot så att tyskarnas ockupation
av Jugoslavien skedde dagen efter
att fotot togs? I så fall är bilden
tagen den 5 april 1941, det var en
lördag så det stämmer väl med att
man ställde upp veckans produktion på fabrikens gård.
Det Jugoslaviska flygvapnet
bestämde sig alltså snabbt, de två
testmaskinerna fakturerades den 8
november 1940, troligen ungefär
samtidigt med leveransen, och den
9 januari 1941 lade man alltså en
order på 100 maskiner med sidovagn.
Men tillbaka till Lennarts Nimbus.
Den är registrerad som årsmodell
1938, hur hänger det ihop? Jo kriget tog ju slut, freden kom till Norge den 8 maj 1945 och de Nimbussar som var kvar togs troligen över
av motståndsrörelsen och passerade även till privatpersoner. De allierade krävde in tyskt krigsmateriel
för destruktion och då var det
säkerligen en och annan nyttighet
som smögs undan. I Norge finns
det idag kvar 20-30 av Jugoslaviennimbussarna och de är registrerade under skiftande årsmodeller, från 1935 och framåt. Det gällde att visa att den motorcykel man
hade var från tiden före kriget. En
dansk motorcykel var det kanske
lättare att byta identitet på än om
det rört sig om en BMW eller Zündapp med tvåhjuldsrift och backslag!
Lennart köpte sin motorcykel i
Trollhättan, inte alltför långt från
Norge, men han har än så länge
inte försökt spåra dess historia.
Lite ovanligt för motorcyklarna som
tillhör den här exlusiva gruppen är
att den har samma motornummer
som ramnummer. De allra flesta
jugoslaviennimbussarna har inte
samma nummer på motor och
ram. Det brukar förklaras med att
man tog isär cyklarna när man
gömde dem i Kungens Bryghus i
Köpenhamn, men då skulle det
vara ännu underligare om några
motorcyklar lyckats få rätt nummerkombination kan man ju tycka.
Tabell 1.
Högersidan av Lennarts Nimbus. Tvåfärgade fälgar är ingen dum idé. Det
föreslogs av några av återförsäljarna vid Anders Fiskers rundresa 1936.
6
De hundra Nimbussarna till Jugoslavien är en spännande historia
och nu har vi en del av den, tack
vare Lennart. Den här artikeln har
givit stoff till flera, så det blir mera
läsning om den här perioden.
Några bilder från året
Så här dags på året kan vi behöva
några bilder att värma oss med.
Brödtext Verdana
9 vi väl minnas
Säsongen
2014 skall
för det fina vädret bland annat.
Men även lite regn kan i efterhand
bli ett trevligt minne - ja minnen
blir ju vanligen till i efterhand, om
man så säger.
I början av maj körde vi Göingeträffen för andra året. Här en bild
från starten som var lite regntung,
men se på den späda fina grönskan
på träden! Snart är vi där igen,
både mitt i våren och i Lunnahöja
på Göingeträff. Den sista helgen i
maj 2015 är det dags!
Det är fortfarande Göingeträff och vi har kommit till
Wanås Gods i hjärtat av Göingehäradena. Tornet i
bakgrunden tillhör inte befästningsverken, nej det
är godsets eget vattentorn, säkert rätt svårintagligt
ändå. Här åt vi vår medhavda lunch under träden i
slottsparken.
De tre bilderna på den
här sidan har tagits av
Per Elvekjær.
… och mitt under förevisningen av de medeltida kalkmålningarna i
Norra Strö kyrka kom
Sankt Peter och Sankt
Anders körande på varsin Nimbus typ C 1934
bland bilderna på kyrkvalven. Färden var alldeles ljudlös och församlingen häpnade ...
7
Fladjernsträffen bjöd på en försmak av sommaren, maskrosorna blommade och solen sken i början av april.
Skagenlöpet
Årsträffen på Lolland
Från Bornholm Rundt.
Brudpar på Nimbus, Mårten Ohlsson tog bilden av son och sonhustru.
8
Kalender 2015
Det är endast Nimbusrelaterade träffar som tas med här! Flera träffar i Danmark hittar du på DNTs
hemsida!
21 januari
24-26 april
29-31 maj
20-21 juni
5-6 juli
23-26 juli
14-16 augusti
Varje månad
Filmkväll för Nimbusintresserade, Harlösa Byahus kl 19.00, se sidan 3
Fladjernstræf
Göingeträffen i Lunnahöja söder om Hässleholm
Öresund Rundt/Sommarträffen
Bornholm Rundt
DNTs årsträff i Ry på Jylland, mellan Silkeborg och Skanderborg
Bankerydsträffen vid Jönköping
JC-venner träffas den första tisdagen i varje månad på café Havnelyst,
Köpenhamn Ö
Nimbuslänkar
Lars Perssons Nimbus-sida med mycket nyttigt. http://mcnimbus.info
Klubbar
Danmarks Nimbus Touring
http://www.nimbus.dk/
Nødebo Nimbus
http://www.nodebonimbus.dk/
Roskilde og Omegns Nimbusklub
http://www.roskilde-nimbus-klub.dk/
Århus Nimbusklubb
http://www.aarhuusnimbusklub.dk
Fyns Nimbus Klub
http://www.fynsnimbusklub.dk/
DVM, Danmarks Veteranmotorcykle klub
http://www.dvm.dk/
Den tyska sidan, IG Nimbus-Freunde
http://www.nimbus-motorrad.de/
Als Nimbus klub
http://alsnimbusklub.qsite.dk/
Teknik
Sten Weidinger. Tips och handböcker
http://www.nimbuster.dk
Ole och Jens Nimbus, en svensk sida
http://www.thronborg.com/nimbus
Reservdelar och verkstäder
JC Nimbus, försäljning av reservdelar
http://www.jcnimbus.dk/index.htm
Århus Nimbus, Carsten Nielsen
http://www.nimbus-aarhus.dk/
Fyns Nimbus Center, Tage Johansen
http://www.fynsnimbus.dk
Niels Nielsen`s MC og Cylinderservice
http://www.nn-nimbus.dk
Møllers Nimbusser
http://www.mollersnimbusser.dk
PH's Nimbus Service, Preben Herskind
http://www.nimbus-service.dk
Vejle Nimbus, Anders Allermann Sørensen
http://http://www.vejle-nimbus.dk/
9
Privata sidor
Steffens sida
http://www.123hjemmeside.dk/nimbus35/38841738
Makis Classic. En sida om Horex och Nimbus
http://makismc.adr.dk/
En sida om ett Rör!
http://www.lokalhistorie.ellinge.dk/page97.html
Per Alleslevs sida om samlandet
http://www.nimbus-nilfisk.dk/2771801
Tidningar
Fladjerns Nyt. Ole Sommer och Arnth Mörk
ger ut tidningen fyra gånger om året. Liksom
Svenska Nimbus-tidningen är den gratis och
distribueras som .pdf över nätet.
http://www.nimbusabc.dk/
Rørpost. Den danska Rörklubbens tidning.
Även denna tidning ges ut av Ole Sommer och
distribueras på samma sätt som denna
Maila [email protected]
Läsa om Nimbus
Artiklar och litteratur om Nimbus, en guldgruva
http://www.nimbuslitteratur.dk/
Förlaget Motorploven. Här finns gott om
trevliga och intressanta böcker, bland annat
åtta böcker om Nimbus, om Volvo P1800 och
Amazon, många traktorböcker med mera!
http://www.motorploven.dk/
Du kan även köpa Nimbuslitteratur på DNTs
hemsida. Böcker och Nimbus Nyt.
http://www.nimbus.dk/
Om det är äldre motorlitteratur du letar efter
så pröva antikvariat.net
http://www.antikvariat.net/search.cgi?post
The New Nimbus
Nimbus Motorcycles Danmark ApS
http:// www.nimbus-motorcycles.com (?)
Ove Adelevs Karusellnimbus vid Herlevutställningen 1993.
10