Användarguide MEX

Snabbguide för Mobile Extension/mobil
anknytning
Ideon Science Park
Mobile Extension/mobil anknytning är din telefon ansluten till din
företagsväxel och du har tillgång till samma funktioner som en intern
anknytning. Alla som ringer når dig på ditt interna telefonnummer oavsett
var du befinner dig.
Denna snabbguide är ett komplement till bruksanvisningen för din
GSM/fasta telefon och beskriver hur man hanterar företagsväxelns specifika
funktioner. Instruktioner för hur du hanterar just din telefons funktioner
(t.ex. volymjustering, ringsignal etc.) finner du i bruksanvisningen till din
telefon.
I denna guide används följande symboler:
= Tryck på svarknapp / YES eller motsvarande
= = Tryck på avbest.knapp / NO eller motsvarande
Hänvisning (Aktivitet)
Samtal pågår, tryck ## (ton) slå ankn.nummer eller 0 + nummer
Hänvisning kan beställas i Office Web,via Outlook (kalenderkoppling)
och direkt i mobilen. Det är ditt direktvalsnummer och
anknytningsnummer som hänvisas. Du är fortfarande nåbar på
mobilnumret
Pendla mellan samtalen med ##
Koppla samtal
För att hänvisa din anknytning från mobilen behöver du först få
kopplingston från växeln. Det får man genom att ringa till 68999
Hänvisning
699
Exempel (möte till kl. 15)
Exempel (gått för dagen)
699
699
Lunch
Lunch (1 h )
Gått för dagen *
Tjänsteärende
Möte
Tjänstresa *
Vab
Semester
Tjänstledig
Tillfälligt ute
Tillfälligt ute (20 min)
Sjuk (tills vidare)
*23*0*ttmm#
*23*0#
*23*1#
*23*2*ttmm#
*23*3*ttmm#
*23*4*mmdd#
*23*5*mmdd#
*23*6*mmdd#
*23*7#
*23*8*ttmm#
*23*8#
*23*9#
Samtal pågår, tryck ## (ton) slå ankn.nummer
(ton) *23*kod#
Vid svar tryck
(ton) *23*3*1500#
(ton) *23*1#
Om du får upptaget /hänvisning tryck ##
Gruppsamtal / konferenssamtal
Under pågående samtal kan Du koppla in ytterligare 7 deltagare i
samtalet:
Samtal pågår, tryck ## (ton) slå ankn.nummer eller 0 + nummer
Vid svar tryck 3
Upprepa till önskat antal deltagare. Vid ej svar tryck ## för att återgå till
gruppsamtal.
(*) Öppnas nästa arbetsdag kl. 08:00
Ta bort hänvisning 699
ton #23#
Tips: Exempel på hur man enkelt kan hantera hänvisning:
Att skicka textmeddelande – SMS och MMS
SMS och MMS till mobiltelefoner skall alltid skickas med hela mobilnumret
t.ex. 0705234567
Telefonering i utlandet
Mobiltelefonen fungerar som en ”vanlig” mobiltelefon utan Office Extension
funktionalitet.
För lunch-hänvisning kan följande läggas in i telefonboken :
699p*23*0# När du ringer detta val kommer telefonen ringa 699 och
därefter vänta och sedan skicka *23*0# som är koden för lunch.
p=pausfunktion som erhålles genom att hålla knappen * nedtryckt
någon sekund på Ericsson/Iphone och 3 snabba tryckningar på * på
Nokia
Medflyttning (vidarekoppling)
Att ringa i jobbet
Ring externt på vanligt sätt med en mobiltelefon. För att ringa internt till
anknytningar slår du endast fyrsiffrigt anknytningsnummer och/eller hela
direktvalsnumret.
Internt
Externt
Telefonist
Nödnummer
Anknytningsnummer
Tfn.nr inkl riktnr (tex 0812345678)
999
112
Aktivera medfl.
Avaktivera medfl.
Slå 699
Slå 699
*21* ankn.nr.#
#21#
Aktivera extern medfl.
Avaktivera extern medfl.
Slå 699
Slå 699
*22* 00 + nr #
#22#
Återuppringning vid upptaget - internt
Att skicka textmeddelande – SMS och MMS
Om det är upptaget när du ringer en annan anknytning kan du trycka
för återuppringning.
SMS och MMS till mobiltelefoner skall alltid skickas med hela mobilnumret
t.ex. 0705234567
Förfrågan / Pendling
5
Under pågående samtal kan Du parkera samtalet och göra en förfrågan
till en anknytning eller externt. Du kan sedan växla (pendla) mellan de
olika samtalen.