Klicka på denna länk för att ladda hem tidningen

> En öppnande distriktsmissionsdag
> Är det dags snart?
> En plats att stanna kvar på
efs mittsverige
nummer 3
maj 2010
Tummen upp för Hagaberg
Nr 3, maj 2010
Mitt i årg 16, Hälsning årg 96,
Lutherska missionsbladet årg 90
Redaktör:
Markus Holmström, nås säkrast via mail:
[email protected]
Ansvarig utgivare: Tin Mörk
Adress: Mitt i, EFS Mittsverige,
Luntmakargatan 84, 1 tr, 113 51 Stockholm.
Telefon: 08-441 85 20, fax: 08-441 85 29,
E-post: [email protected]
Adressändring: Gunnel Karlsson,
EFS Budbäraren, 751 70 Uppsala,
Telefon: 018-16 98 28, fax 018-16 98 02,
E-post: [email protected]
Tryckeri: Lenanders Grafiska, Kalmar
Omslagsfoto: Deltagare på årskonferensen går en
promenad i vårsolen Foto: Markus Holmström
Foton i tidningen, där inget annat anges:
Markus Holmström
Annonspriser:
OBS! Halva priset för föreningar!
1/1 sid 8 000 kr, 1/2 sid 4 000 kr
1/4 sid 1 700 kr, 1/8 sid 900 kr
Luntmakargatan 84, 1 tr,
113 51 Stockholm
Tel: 08-441 85 20, fax: 08-441 85 29
www.efsmittsverige.org
Bankgiro: 473-3150
Plusgiro: 1 31 31-8
Ange ändamålet på talongen!
Distriktsstyrelsens ordförande:
Leif Sandberg 070-656 19 51
Distriktsföreståndare:
Tin Mörk 08-441 85 21, 0703-722 962
Distriktskonsulent:
Elsie-Britt Elf 08-441 85 24, 0583-121 42
Personalhandläggare:
Samuel Sandström 08-441 85 22
Administrativ chef:
Kalle Jonsson 08-441 85 36, 070-698 25 37
Distriktsekonom:
Berith Lindberg 08-441 85 37
E-post till expeditionspersonalen:
[email protected]
Hagabergs folkhögskola:
Växel 08-550 910 00, fax 08-550 910 10
Rektor Göran Vikström 08-550 910 08
Åkerögården:
Tel: 0176-410 62, fax 0176-411 55
”Kom till mig, alla ni som är tyngda av
bördor; jag skall skänka er vila.” Matt. 11:28
Jesus säger detta strax efter att han uttryckt verop över
städer som inte förstått att de underverk som sker är tecken på att
Gud verkar genom honom. Han säger att Gud har uppenbarat det
för sådana som är som barn. Sedan säger han att han skall skänka
vila. Man kan fråga sig varför han börjar prata om vila i det sammanhanget? Vad har vila att göra med huruvida jag känner igen
Guds verk eller inte?
Jag har hört att en möjlig översättning skulle kunna vara att Jesus
säger: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag ska vila er.
Den formuleringen visar vem det är som agerar. Jesus vill vila oss.
Inte ens vilan är något vi behöver prestera. Evangeliet visar oss en
vila i att våga tro att Jesus är närvarande och att Gud utför sitt verk
idag, genom honom. Den kristna församlingen är Kristi kropp med
Jesus som huvud. I och genom den kroppen levs Kristuslivet.
”
Efter tre dagar blev livet synligt!
Det finns en vila i att våga tro att Gud verkligen utför sina
underverk genom sin kyrka idag. Men kanske måste man
vara som ett barn för att våga tro att det är så när så
mycket i oss själva och omgivningen tycks visa på
motsatsen? Man kan ju verkligen fråga sig hur Gud
skulle kunna utföra sitt verk i en så skruttig människa som jag, eller en sån liten förening som
vår eller en så gudsfrånvänd församling som
den jag tillhör? Kanske är det bara en barnslig tro som vågar tro på Guds verk under
de omständigheterna. En envis tro som dag
efter dag vågar lita på nåden och förlåtelsen
och som skymtar Gud i det som sker.
För mig har våren blivit alltmer
välkommen och viktig med åren. I år
sådde jag frön på långfredagen, på påskdagen syntes redan de första små groddarna. Det blev en bild av uppståndelsens
under. Efter tre dagar blev livet synligt! I
din och min närhet finns den uppståndne
närvarande. Gud verkar ännu i denna stund,
därför verkar också jag, säger Jesus på ett
annat ställe i evangelierna. Kom till mig alla ni
som är tyngda av bördor av en stressig vardag,
dåliga relationer, skral ekonomi eller vad det
kan vara. Jag ska vila er säger Jesus.
Vågar vi ha den barnsliga tron att det gäller
mig, min familj, min församling, min kyrka och
vår värld? Jag tror det finns en vila och en spännande väg inom räckhåll för den som vågar.
Tin Mörk,
Distriktsföreståndare
2
Innehåll
3
4
5
8
10
12
15
16
Våga växa-dag
Våga växa
2 oktober 2010 i Betlehemskyrkan, Stockholm
Öppnande missionsdag
Är det dags snart?
Tummen upp för Salt
EFS här. EFS där.
Vi vill inbjuda dig till en dag med fokus på växande och
­fördjupning. En dag som vill ge redskap i församlingsutveckling och
utrusta dig och ditt EFS-sammanhang för tillväxt i både yttre och
inre bemärkelse.
En plats att stanna kvar på
Kalendarium
Att vara lärljunge i Guds skola
Frivillig pren. avgift
Mitt i finansieras genom en frivillig
prenumerationsavgift som är rekommenderad till 300 kr per år.
Tack för ditt bidrag!
Dagen riktar sig framför allt till styrelser, ledare, anställda, men
också till dig som är helt vanlig medlem. Kom tillsammans med
andra från din förening!
Boka in dagen redan nu – mer information kommer!
Medverkande: Stefan Holmström, Tin Mörk, Ingrid Lundström,
Martin Alexandersson, Klas Lundström med flera.
Välkommen!
EFS riks och EFS Mittsverige
Månadsgåvan
Inbetalningskort för juni, juli och
augusti följer med denna tidning.
Det går också bra att betala månadsgåvan över Internet BG 473-3150.
Tack!
Alla ni som på ett eller annat
sätt hjälper till med Mitt i.
Kontakta gärna Mitt i på
[email protected]­
sverige.org med tips och
idéer!
Gåvorapport:
Gåvor och bidrag från föreningar
Gåvor och bidrag från enskilda
Frivillig prenumerationsavgift Mitt i
Totalt:
EFS i Örebro har fyllt 150 år!
Helgen den 10-11 april firade EFS
Missionsförening i Örebro sitt 150års jubileum i Sörbykyrkan Örebro.
Temat för lördagskvällen var
“De
vågade – vad vågar vi?”
Ingvar Lundqvist och Hans Fredlund guidade oss genom missionsföreningens historia tillsammans med
många sakkunniga.
Vi fick intressanta tillbakablickar
från tre sekler och möttes av fram-
2009
jan-apr
3 617
112 067
13 150
128 834
tidens utmaning: Men nu är det typ
2010.
Chorianderkören sjöng under
Glory Lundgrens ledning och Erik
Johansson ledde helgsmålsbönen
innan vi samlades till en festmåltid.
Under middagen bjöds på mer sång
och musik samt hälsningar .
Även för 2010 gäller sången: Tänk
vilken underbar nåd av Gud att vi får
vara Hans sändebud.
Berit Jakobsson
400 000
2010
jan-apr
206 712
165 036
23 400
395 148
Årets första månader ser bra ut, det visar på ett glädjande resultat för enskilda
givandet. Vi har fått fler autogirogivare och ännu fler är välkomna! Bidrag från
föreningarna är litet eftersom rekvisition skickas ut i juni. Budgeterat insamlingsmål för 2010 är på totalt 1.720.000:-.
Tack för din gåva!
Berith Lindberg
300 000
200 000
100 000
2009 jan-apr
0
2010 jan-apr
3
En öppnande distriktsmissionsdag i Örebro
ser. Som resurser för fortsatt inspiration nämndes bland annat efs.nu och
en missionskonferens med Salt i mars
2011.
Efter ett pass med konstruktiva
gruppsamtal, bönegemenskaper och en
givande dialog med missionsekreteraren gick vi hungriga till bords. Till
lunch bjöds spännande afrikansk mat:
etiopisk injera med diverse kött- och
grönsaksrätter och till detta intressanta
bordssamtal.
eftermiddag fortsatte med att Kersti Karlsson talade
om “Mission med och tillsammans
med kvinnor”. Kersti utgick från
berättelsen om Jesus vid Sykars brunn,
där Jesus bröt konventioner genom att
tala med en kvinna. Det är en utmaning för oss även idag att liksom Jesus gå
över gränser.
Vid tretiden blev det en inrikting
mot Salt och missionsinspiration för
ungdomar. Volontärerna Elli-Maja och
Daniel Fogelqvist berättade om sin
tid i Tanzania. De arbetade under fem
månader på en blindskola med individuell undervisning i engelska och
matematik, höll datakurser och fick
även vara med i konfirmationsarbetet.
Med många fantastiska historier om
mötet med glada barn och ungdomar
trots sina funktionshinder inspirerades
förhoppningsvis även de ungdomar
som tillkommit till denna programpunkt.
Missionsdagens
Öppna dig! Varför Mission? Vad vill EFS nu? Jesus gick över
gränser! Distriktets missionsdag i mars bjöd på många sidor
av mission. Hur många av dem har du reflekterat över förut?
Text: Nils-Ola Svensson Foto: Daniel Fogelqvist
Lördagen den 20 mars var Sörbykyrkan i Örebro värd för vårt distrikts
årliga missionsdag.
Temat för denna missionsdag var
satt till “Effata – Öppna dig!”. Bodil
Sandin inledde i kyrksalen med att
läsa texten från Mark 7 där Jesus helar
en döv man och uttalar de välkända
orden. De för dagen dryga 50 församlade deltagarna uppmanades att öppna
sig, öppna oss och öppna andra för
missionsuppdraget som vår Herre kallat oss till. Med frågan hur detta ska
göras skickades man vidare till det fortsatta programmet.
Därefter höll den tidigare etiopien­
missionären Magnus Hagström ett
bibelstudium under rubriken “Varför
mission?”. Här tydliggjorde Magnus
med flitiga bibelreferenser hur ­mission
är något bibliskt mycket centralt. Med
4
utgångspunkt i Faderns sändning av
Sonen sänder Jesus ut lärjungarna
och den tidiga kyrkan fortsätter sedan
i Apostlagärningarna Andens verk i
missionen. Guds längtan till alla olika
folkgrupper måste också forma vårt
uppdrag att gå till alla folk med samma
budskap men på olika språk.
Svenska kyrkans
mission (Hela världen) har sedan
årsskiftet återigen gått skilda vägar så
EFS nytillträdde missionssekreterare
Erik Johansson försökte svara på frågan “Vad vill EFS nu…?”. Erik kunde
konstatera att EFS just nu har ett
rekordlågt antal utsända missionärer,
endast fem stycken. Få unga åker ut
och som svar på detta erbjuds en möjlighet till volontära korttidsinsatser vid
sidan om fortsatt viktiga långtidsinsat-
EFS mission och
Dagen Led mot sitt slut och jag,
Nils-Ola Svensson, höll en sammanfattande avslutning och delade även bilden
av missionsuppdraget som en fågel. En
fågel har två vingar för att kunna flyga.
På samma sätt är missionens uppdrag
att i Jesu efterföljd verka med både
vittnesbörd och tjänst. Utan någon av
dessa haltar missionsuppdraget.
Dagen avslutades sedan och med
sången “Gå, gå såningsman gå”
ringande i våra öron gav vi oss alla
iväg hemåt igen med ett förnyat och
i­nspirerat missionsuppdrag inom oss.
Är det dags snart?
EFS Mittsveriges årskonferens 2010
En lång väntan blommade ut i en härlig årskonferenshelg på
Hagaberg i Södertälje. Medverkande som Stefan Holmström,
Erik Johansson och biskop Hans-Erik Nordin blev kronblad på
denna blomma. Frågan var om det snart är dags – dags för
Gud, dags för EFS, dags för dig och mig att blomma ut så att
ringarna på vattnet sprids.
Text och foto: Markus Holmström
månaderna innan EFS
Mittsveriges årskonferens den 23-25
april gick jag och väntade. Det var som
om allt på jobbet gick och väntade.
Det var en adventstid, en förberedelse
för vad som skulle komma. Det var
anmälningar, planering, redovisning
genom telefonsamtal, e-post, hemsidan. Och ändå var jag långt ifrån den
som hade mest att göra med årskonferensen. Men när det till slut var dags
var det underbart att låta all väntan
blomma ut i en riktigt härlig konferens.
Konferensen startade som vanligt på
fredagen och pågick till söndag lunch
men tyngdpunkten låg förstås på lör­
dagen. Årsmöteshelgen spenderades på
Hagabergs folkhögskola i Södertälje,
precis som för tre år sedan. Lite extra
festligt var det eftersom Hagaberg firar
100 år i år och kring detta firande
och konferenstemat ringar på vattnet
­byggdes sedan helgens alla delar.
Under
5
Inledningsgudstjänsten på lördagsförmiddagen firades under ledning av
Maria Nordenback-Kress på piano i en
allt mer fullsatt Hagabergshall. Totalt
väntades nästan 200 besökare under
helgen och många av dem hade hunnit anlända till Hans-Erik Nordins
predikan. Hans-Erik, som är biskop
i Strängnäs stift och därmed i Södertälje, talade uppmuntrande och också
utmanande utifrån konferensetemat.
De efterföljande seminarierna
hand­lade om föreningsinspiration
respektive EFS riks arbete 2020. På
inspirationsseminariet
medverkade
Elisabeth Sandlund från S:ta Clara
och Belay Negeri från Mekane Yesusgruppen i Skärholmen som berättade
om arbetet i sina föreningar. EFS 2020
föredrogs av missionsföreståndare
Stefan Holmström under en mycket
givande timme som mer utvecklades
till ett samtal än ett föredrag.
Stefan höll också i två mycket
uppskattade bibelstudier under helgen. Utifrån två texter i Timoteusbreven handlade studierna om hur
6
På distriktskonferensen på
­ agaberg gavs många tillfällen till
H
samtal. Vår­vädret bjöd deltagarna
att gå ut och det fina p
­ rogrammet
bjöd dem in. In till bland annat
gudstjänster, bibelstudier,
årsmöte och en festmiddag.
Styrelsen konstaterar
det är att leva som kristen. Även här
blev det mycket av ett samtal med Stefan som moderator. Utmanande och
inspirerande frågeställningar gjorde
att vi åhörare verkligen fick tänka till.
I bibeln beskrivs två rum, ett Adamsrum med lagen och ett Kristus-rum
med nåden. Rummen har olika förhållande till Gud och som kristna har vi
tillgång till Kristus-rummet. Dock kan
vi alla ta lärdom av inställningarna
med mera hos de tre exempel på personer som tas upp i 2 Tim 2:1-13.
”
Jesus kallar oss att
vittna om Honom, inte
att skapa väckelse eller
fylla kyrkan.
Årsmötet är ju en självklar
byggsten under en årskonferens och
Bengt Burström ledde i egenskap av
ordförande under mötet oss igenom
ett av historiens kanske snabbaste
årsmöten, färdigt en timme och en
kvart före utsatt tid. Det gav en stunds
andrum innan lördagkvällens festmiddag tog vid. Festmiddagen hade förstås
fokus på Hagabergsjubiléet och det
bjöds på en tvårätters middag med
helstekt fläskfilé och pannakotta på vit
choklad och hallon till efterrätt. Hagabergs rektor Göran Vikström berättade
under middagen några mycket trevliga
anekdoter från folkhögskolans långa
verksamhet och även någon före detta
elev berättade om hur livet varit på
deras tid på skolan.
övergick i en
missions­gudstjänst med ett lovsångs­
team från Salt och predikan av Erik
Johansson. Han tog upp precis det jag
gått och känt tiden innan årskonferensen; Är det dags snart?
– Det är inte vår sak att veta vad
Gud har bestämt, det står uttryckligt i
bibeln, men under tiden, medan vi väntar, kan vi sprida ringarna på vattnet,
klargjorde missions­sekreteraren. Men
ibland fattas kraften även om längtan
att lyssna till Guds röst finns i EFS.
Jesus kallar oss att vittna om Honom,
inte att skapa väckelse eller fylla kyrkan.
Där jag sitter på stolen i Hagabergs­
hallen kan jag inte annat än inse. Inse
att det inte är så att vi behöver vänta
längre. Det är dags. Det är dags att
vara kristen här och nu. Att lyssna på
Gud och sprida hans ringar på vattnet.
Ända till nästa årskonferens och ända
till Kristi återkomst.
Festmiddagen
Så var det då åter dags för
årsmöte. Vi hade i år valt att samla
alla till ett förberedande seminarium
med styrelsen. Vi förstod efteråt från
många deltagare att detta verkade
ha varit ett bra grepp eftersom vårt
årsmöte då också kunde hållas lite
kortare och effektivare. Det vi framför
allt ville belysa vid seminariet var det
ekonomiska läget i distriktet till följd
av risk för framtida hyresvakans i BKfastigheten. Det känns lite märkligt att
vi i Sverige, med vårt överflöd av ekonomiska resurser, skall behöva fokusera
på detta så mycket, men så är det.
Vi berättade också på seminariet
om vår nya interna organisation och
arbetsätt inom styrelsen som sjösatts
under året. Vi kan tacksamt konstatera
att det har gått väldigt bra så här långt
och att det bland annat ger oss möjlighet att i ett nytt styrelseutskott
fokusera mer på verksamheten, vårt
uppdrag. Styrelsen fick också fyra nya
medlemmar vilka vi välkomnar varmt.
Vi vill också sända ett stort tack till den
förnämliga organisationen från Hagaberg och missionsföreningen i Södertälje och ser redan nu fram emot nästa
årskonferens.
Styrelsen
genom Leif Sandberg, ordf
Ge din gåva Till
på BG 473-3150
7
Salt Mittsveriges årskonferens bjöd
på många tillfällen att le. På fest­
middagen, på årsmötet, utomhus och
inomhus. Tummen upp för allt!
8
Tummen upp för Salt!
Belay Negeri från Mekane Yesus-gruppen i Skärholmen frågar igen: “Gemenskapen – tummen
upp eller tummen ner?” Det är festmiddag på Salt Mittsveriges årskonferens och Belay är i färd
att utvärdera helgen så långt. Och som respons åker tummarna upp i luften samtidigt som många
börjar skratta.
Text och foto: Markus Holmström
Hagabergs folkhögskola och
Lindängen i Södertälje var helgen
23-25 april värdar för Salt Mittsveriges
årskonferens. Temat var, precis som
för EFS konferenser, Ringar på vattnet
och totalt hade 56 personer anmält sig
till denna helg.
EFS Mittsverige och Salt firade tillsammans Hagabergs 100-årsjubileum
med en festmiddag på lördagkvällen.
Fast, saltarna fick släppa loss i ett alldeles eget rum. Där satt vi i två långbord och Belay som var ledare för den
grupp av ungdomar som var med från
Mekane Yesus-gruppen i Skärholmen
höll en bejublad utvärdering. Utifrån
några påståenden skulle vi andra i rummet ge tummen upp eller tummen ner
utifrån vad vi tyckte. Det hela väckte
många skratt och som alltid fanns det
både positiva och några negativa saker
att ta upp.
Det faktum att gruppen på kanske
25 personer från Mekane Yesus-gruppen var med präglade denna helg rätt
mycket. Dels blev ju hela arrangemanget mycket större men det hela blev
också lite roligare.
Runt mig under festmiddagen
s­ itter Josefine Thorberg, Elisabet
Lyberg och Clas Jönsson. Alla tre bor
i Stockholms­området eller i Södertälje.
Vi går igenom ett flertal samtalsämnen
under kvällen och många skratt blir det
också här. När jag frågar vad de tyckt
varit bäst under helgen så långt blir det
svårt att sätta fingret på något specifikt.
Clas nämner mässan på fredagkvällen
där man under lovsångspasset fick gå
runt till några olika stationer. Bland
annat kunde man på en station skriva
ner sina synder på en lapp och spika
fast den på ett kors. Josefine tycker
att gudstjänsterna, både på fredagen
och lördagen, var det som var mest
betydelsefullt.
– Men det bästa skulle jag säga att
gemenskapen var. Det är härligt att
träffa en massa härliga syskon en helg,
säger Clas. Just gemenskapen är något
alla tre tycker var riktigt bra.
– Kombinationen med undervisning, gemenskap och Gud var grym!,
konstaterar Elisabet.
tummen
upp för Salt Mittsveriges årskonferens.
Och när den planerade höstkonferensen kommer på tal åker tummarna
upp i luften igen. Oavsett om du var
med eller ej under denna fantastiska
helg är jag säker på att höstkonferensen
blir lika bra, så kom och var med då!
Så det blir verkligen
Tycker du det här
arbetet verkar bra?
Ge en gåva
till Salt Mittsverige
BG 473-3150
Märk talongen med “Salt”
palt
9
EFS här. EFS där. EFS nära. EFS långt borta?
EFS Mittsverige är ett av EFS sju distrikt. EFS Mittsverige är ett av de större. För att få en b
­ ättre
inblick i i distriktet, var det finns föreningar och vad som händer där, presenteras i ­tidningen
några föreningar i taget med start i nummer 3 2009. På detta uppslag fortsätter vi söderut i
­vandringen genom vårt distrikt. Statistiken är hämtad från 2009 års inrapporteringar.
Askersund
Ingelsby
Antal direkta medlemmar: 70
Antal medlemmar i aktiviteter: 215
Ordförande: Sam Davidsson
Ordföranden har ordet: I Askersund är det en
missions­förening som har många saker på gång för
att nå fler med evangeliet. Scouter, tonår, hemgrupp,
symöten, bibelgrupp, gudstjänster m.m. i EFS-kyrkan
i Askersund, samt en del ekumeniska satsningar. På
sommaren är det rätt livlig verksamhet på föreningens
sommarhem dit många hittar och upplever en vacker
plats att vara på. Ett dagläger för barn hålls också där
varje år. EFS-kyrkan ska få ny vattenburen värme
vilket kommer kunna genomföras med Guds och villiga människors hjälp.
Antal direkta medlemmar: 6
Antal medlemmar i aktiviteter: 14
Ordförande: Lars-Göran Skogsén
Ordföranden har ordet: I Ingelsby finns det några
trogna missionsvänner som arbetar i bygden sedan
många år. Ingelsby bönhus har använts länge, men för
närvarande hyr man in en del av sin verksamhet i EFS
missionshus i Åmmeberg. Ingelsby bönhus har fått en
skada som innebär att det är ovisst om man kan reparera
det. Man brukar ha höst- och vårsamlingar, julauktion
och tältmöten under två sommarveckor.
Mosshult
Antal direkta medlemmar: 14
Antal medlemmar i aktiviteter: 52
Ordförande: Berit Jakobsson
Ordföranden har ordet: EFS Mosshult är en liten
missionsförening mitt i Tivedsskogen. Missionsföreningen har idag 14 medlemmar. Missionshuset
byggdes 1904 och renoverades senast 2008. Vi samlas
till gudstjänster och/eller andra gemenskapsaktiviteter
ett par gånger per månad. Under vintertid samlas vi
till stugmöten hemma hos varandra. Några gånger per
år firar vi gudstjänst tillsammans med Svenska kyrkan.
Vi har nyligen avslutat en Beta-grupp. Några gånger
per termin träffas barn, ungdomar och vuxna på
lördag­arna för att vara tillsammans.
Fräckestad
Karlsborg
Antal direkta medlemmar: 2
Antal medlemmar i aktiviteter: 2
Ordförande: Lars-Göran Skogsén
Ordföranden har ordet: I Fräckestad finns det några
få EFS-vänner som deltar i andra församlingars arbete
utan att ha någon egen verksamhet.
Antal direkta medlemmar: 2
Antal medlemmar i aktiviteter: 2
Ordförande: Lars-Göran Skogsén
Ordföranden har ordet: I Karlsborg finns det några
få EFS-vänner som deltar i andra församlingars arbete
utan att ha någon egen verksamhet.
10
Stensätra-Storvik
Antal direkta medlemmar: 37
Antal medlemmar i aktiviteter: 323
Ordförande: Ingrid Sjöberg
Ordföranden har ordet: Vi har varit
två föreningar som just slagits ihop. Det
har blivit mycket bra och gjutit lite mod
i alla. Att ha en gemensam styrelse och
fler medlemmar har sporrat och stärkt.
Verksamhetsmässigt är vi fortfarande
två, Stensätrakyrkan som samarbetskyrka och Storvik med samverkansavtal med församlingen. Det finns en
stor barnverksamhet i Stensätrakyrkan
och vi har under flera år fått besök av
någon johannelundslärare per termin.
Nu senast James Starr som talade om
Romarbrevet.
Örebro
Antal direkta medlemmar: 92
Antal medlemmar i aktiviteter: 560
Ordförande: Tf. Simon Wämmerfors (Ord Mattias Winberg)
Ordföranden har ordet: Vi har en stor verksamhet med många kyrkovana deltagare och en förening som föryngrats på senare år. Utmaningen
är att omsätta detta till tillväxt och att prioritera resurserna rätt. Vi har
precis fått en ny präst och står i ett arbete att utvärdera och kanske även
omvärdera en del av det vi gör.
S:ta Clara Kyrkas vänner
Antal direkta medlemmar: 324
Antal medlemmar i aktiviteter: 529
Ordförande: Marianne Lidskog
Ordföranden har ordet: S:ta Clara Kyrka är som ett torg mitt i centrala
Stockholm. Många kommer och tänder ett ljus eller bara sitter ner. Det
finns tillfälle till förbön eller en fika och varje morgon är det bön klockan
8. En härlig stund är nattvardsmässan på torsdagar och gemenskapen
efteråt. Det är svårt att ge rättvisa åt alla verksamheter, som till exempel
lärjungaskolan och secondhandbutiken. Det finns alltid plats för fler!
S:ta Clara Kyrka hålls uppe av alla som kommer och bidrar på olika sätt.
Visby
Antal direkta medlemmar: 58
Antal medlemmar i aktiviteter: 532
Ordförande: Gunnar Lindby
Ordföranden har ordet: Vi är en samarbetskyrka med gott sam­arbete
med domkyrkoförsamlingen i Visby. Vi har verksamhet Terra Nova­
kyrkan fyra dagar i veckan med bland annat mycket scouter (allt från
mini- till roverscouter), körer och öppen förskola. Vi har en familjegudstjänst och en bön- och lovsångsgudstjänst i månaden och församlings­
assistenten jobbar mycket med Bibeläventyret ute i skolorna. Fyra gånger
per år har vi babykonserter med tema efter årstiderna.
Åmmeberg
Antal direkta medlemmar: 5
Antal medlemmar i aktiviteter: 18
Ordförande: Lars-Göran Skogsén
Ordföranden har ordet: I Åmmeberg, ungefär 10 km från Askersund,
finns EFS missionshus Betel där man har symöten regelbundet. Även
gudstjänster och gemenskapsträffar då och då. Några vänner från Askersund hjälper då till, och några före detta Åmmebergare deltar också.
11
Hagabergs folkhögskola
Box 19161
152 27 Södertälje
tel. 08-550 910 00
Hälsning
fax. 08-550 910 10
[email protected]
www.hagaberg.fhsk.se
En plats att stanna kvar på...
Vad kan det betyda att få studera på en folkhögskola som Hagaberg idag? För Pierre har det
betytt förändring, för Sofie en bra förberedelse. För båda betyder Hagaberg en plats att trivas på.
Text: Birgitta Modéus Porträttfoto: Ingrid Mattson
Tillsammans med Ingrid Mattson
(fotograf) mötte jag två kursdeltagare
som studerar på Hagabergs folkhögskola. Vi var intresserade av vad det har
betytt för dem att studera på Hagaberg.
Vi började vårt samtal med den 43årige Pierre Cortinovis, som studerat
tre terminer på Livskunskap, en kurs
som riktar sig till människor som av
olika anledningar inte kan fortsätta
sina arbeten och som behöver hjälp
att ta tillbaka sin självkänsla och sin
självklara plats i samhället.
Pierre berättade att han förr
ställde mycket höga krav på sig själv att
göra ett oklanderligt arbete. När han
utbildat sig till snickare växte stressen
och efter några år gick Pierre” in i väggen”. Han blev hemma i åtta långa år,
förlamad av ångest och social fobi. En
psykolog hjälpte honom genom samtal
och med ångestdämpande mediciner.
Psykologen började tala om Hagaberg och Pierre fick kontakt med
skolan, men bedömdes då vara i så
dålig psykisk hälsa att han inte kunde
12
tillgodogöra sig det som Livskunskaps­
kursen kunde ge honom. Han skulle
inte orka ha tre lektioner per vecka.
Han blev istället rekommenderad
att gå Skaparkursen, som ansågs vara
lindrig­are. Skaparkursen fungerar inte
så idag utan anses som likvärdig med
Livskunskap i svårighetsgrad.
För ett och ett halvt år sedan
började Pierre på Livskunskapskursen.
Han säger att det kändes nervöst och
pirrigt att börja i skolan. Han och
­övriga deltagare fick rådet att inte
fokusera på sitt
sjukdomstillstånd.
Ämnena i sig var
inte det viktigaste
och gav inga betyg.
De fick heller inga
läxor. Vad som var
viktigt var mötet Pierre Cortinovis
med andra människor, att få diskutera
med dem om olika ämnen och att få
nya tankar hur man kan tänka och
känna. Det var också viktigt att det
man sagt möttes av respekt och att ens
tankar och funderingar inte viftades
bort som något oväsentligt.
Måltiderna bidrog till att skapa
social gemenskap mellan deltagarna på
kursen men de bidrog också till kontakt med andra på skolan.
På Livskunskap skrivs loggbok om
vilka mål man har just nu och hur
man mår. Pierre har uppskattat detta
och lärarens svar på det skrivna. Han
poäng­terar att det är viktigt att ha
delmål som är möjliga att uppnå. Det
är en lärdom som han tar med sig.
Pierre har också tyckt om att
skolan erbjuder andakt varje morgon.
Han har sett det som en möjlighet att
få börja dagen på ett lugnt sätt. En
lugn start är viktig för alla, kristna som
ickekristna.
Pierre säger flera gånger att mycket
har hänt med honom under kursens
gång. Han kan inte sätta ord på allt
han har varit med om. Han talar om
sina ett och halvt år som magiska och
han förstår inte hur lärarna har lyckats
få honom att bli en hel människa.
Hagaberg
Kursdeltagare under
läsåret 2009/2010
• Allmän kurs: 53
• Livskunskap: 46
• Hälsopedagogutbildning: 13
• Socialpedagogisk ledar­
utbildning: 34
• Svenska Kyrkans grundkurs: 14 ht + 24 vt
• SFI: 46 ht + 30 vt
• LISA: 15 ht + 12 vt
• Bibelskola på Johannelund:
18 ht + 22 vt
• Clara Lärjungaskola: 32 ht
+ 34 vt
• CredoAkademin: 42 ht +
35 vt
• Kurser för äldre syn­
skadade: 14 (korta kurser)
Kapellet och huvudbyggnaden på Hagabergs folkhögskola. En vacker syn i vårsolen.
Med Livskunskapskursen i ryggen,
stöd från Arbetsförmedlingen och
bibehållen kontakt med psykologen
känner Pierre att det är dags för honom
att gå vidare. Kursen har gjort honom
stark som människa och han känner
sig väl rustad att handskas med livet.
Sofie Gustafson heter nästa student som vi samtalar med. Sofie studerar på Allmän kurs, årskurs två. På
Allmän kurs kan kursdeltagaren få
gymnasiebehörighet.
Sofie är 26 år gammal och bor i
Grödinge. Sofie har studerat på gymnasiet men inte fått betyg i alla ämnen.
Efter gymnasiet tog hon olika ströjobb. När hon blev gravid valde hon
att bli hemmafru. När det var dags att
börja studera, började hon på komvux,
men studierna där passade henne inte.
Genom en annan student på Komvux
och via Internet fick hon kunskap om
Hagaberg och kunde konstatera att
studierna, miljön och de fasta tiderna
som Hagaberg erbjöd passade henne
bättre.
En viktig fördel i jämförelse med
andra utbildningsplatser, är att deltagarna inte bara får kunskap utan
också social kompetens genom möten.
Undervisningen kan börja med att
läraren håller en föreläsning men den
utmynnar ofta i en diskussion. Sofie
uppskattar diskussionerna mycket
efter­som det ger henne möjlighet att
växa som människa. Så var det inte när
hon var yngre och gick i skolan.
I augusti när alla var nya och
okända för varandra blev det en del
krockar
mellan
studenter.
Det
var jobbigt säger
Sofie, men sedan
lärde de sig att
lyssna, hjälpa och
möta
varandra.
Olikheten blev en Sofie Gustafsson
tillgång och en rikedom!
Mötet med andra studenter är
mycket likt de möten som man stöter
på i arbetslivet. Där kan du inte heller
välja vem du skall arbeta tillsammans
med utan måste lära dig att fungera
tillsammans med alla. På Allmän kurs
har varje klass ett antal projektveckor.
Sofie säger att ett projekt kan vara
mycket jobbigt till att börja med och
klassen kan fråga sig hur den skall klara
de uppsatta målen. Projektet ställer
också krav på att alla i gruppen sam­
arbetar. Det är ofta snubblande nära
att starka krafter i klassen tar över.
Men, när klassen redovisar sitt arbete
ökar klassammanhållningen och klassen blir stärkt av sin nya erfarenhet.
Sofie säger som sammanfattning
att studierna på Hagaberg har ökat
hennes självkännedom och gjort henne
starkare och tryggare som människa.
Hon avslutar med att tala om att
hon tycker mycket om sitt klassrum.
Det är stort och ljust. Hon är för det
mesta i klassrummet tillsammans med
sina klasskamrater. Hon tänker gå
ytterligare ett år på Hagaberg, även
om hon inte behöver det, för att sedan
söka till juristutbildningen.
13
Är du anställd i
EFS Mittsverige?
Planera in detta redan nu:
Medarbetardag
24 augusti
Medarbetarriks
10-14 januari 2011 Pite Havsbad
er 100
l
l
y
f
g
r
e
Hagab
fira!
i
v
a
k
Det s
år,
Du som har gått på Hagaberg är välkommen
att anmäla dig till återträffen den 12-13 juni.
Helgen den 21-22 augusti blir det
stor jubileumshelg.
Mer information och anmälan på hemsidan
www.hagaberg.fhsk.se
eller ring 08-550 910 00
Hagabergs folkhögskola
Erik Dahlbergs väg 60 i Södertälje
Tejp?
Begravningsbyrån
Bengt Gustavsson
Vår auktorisation
– Din trygghet
Text 100 % färg
c = 100
m = 50
y=0
k=0
Bakgrund 25 % av textfärgen
c = 25
m = 12,5
y=0
k=0
Tid och plats: Dekarsön 27/7-1/8 2010
Tema: Livets vatten
Ålder: 16-30 år
www.tejp.efs.nu
[email protected]
www.begis.se
14
Foldrar kan beställas från din distriktsexpedition.
Arrangörer: Salt, EFS i Mittnorrland, Hållands
folkhögskola, KRIK, Credo och Sensus.
www.efsmittsverige.org/akero10
6-10 juli 2010
Endast några platser kvar!
Anmälan senast 7 juni!
Kalendarium
Nu är vi på gång...
lev
Var med och upp
i
30 juli - 6 august
www.patrullriks.nu
Juni
5-6
Mångkulturell sommarfest i Nyköping
15- 3 juli Konfiramtionsläger på Åkerögården
25
Midsommarfirande på bl.a. Åkerögården
Juli
6-10
Åkerö10 – En konferens nära dig!
26-30
Scoutläger för hela distriktet
Aug
21-22
Hagaberg 100 år – en jubileumshelg
24
Medarbetardag
26
Manusstopp Mitt i nr 4
Sep
28
Mitt i nr 4 i brevlådan
Okt
2
Våga växa-dag för hela distriktet
(se annons sid 3)
8-10
Salt Mittsveriges höstkonferens
17-20
Retreat på Åkerögården
Nov
12
Manusstopp Mitt i nr 5
19-21 Retreat på Åkerögården
Dec
3-5
Ledarskolan VÄXA del I
10
Mitt i nr 5 i brevådan
Mer information om kalenderposterna finns på
hemsidan! www.efsmittsverige.org
Nästa nummer kommer
28 september!
Manusstopp 26 augusti!
15
Att vara lärjunge i Guds skola
Prov. Läxor. Betyg. Är det skola för dig? Livet
med Gud är dock en skola av en annan sort.
Av Bibel, Helig Ande, Jesus och kärlek.
Text: Annika Nilsson
Annika går på Södra Latins gymnasium i Stockholm och ser i sommar fram emot att hänga med
sin systerdotter, lyssna på Sommar i P1 och
årets Frizon-festival.
Nu när studentexamen närmar sig, känner jag mig
föga lockad av orden lärande och skola. De associeras lätt
med läxor, prov, betyg och sömnbrist. Prestation, bedömning och trötthet. Och även om skolan oftast är kul, så kan
jag stundvis känna mig färdig med att sitta i skolbänken
och ta in vad andra redan har konstaterat. Jag vill upptäcka
själv! På min skola går det 1062 ambitiösa och målmedvetna elever. När det närmar sig slutet är det lätt att man
sneglar på andras betyg och jämför sig. Det är svårt för
en lärarkår att se 1062 elever i ögonen varje dag och säga:
”Hej! Kul att du orkade hit idag igen. Du gör ett fantastiskt
jobb. Fortsätt så.” Och alla dessa glosor, årtal och grafer
– var ska man göra av dem? Kanske de dyker upp i ett
korsord någon gång.
men en väldigt
annorlunda sådan. Den går inte ut på prestation, meriter
och omdömen. Ingen ska slita ut sig och ingen ska kunna
berömma sig. Vi kan inte göra oss förtjänta av Hans nåd
eller kärlek genom att visa upp vad vi åstadkommit. Han
kan varken älska oss mer eller mindre än vad Han gör. Är
det någonstans vi inte måste bevisa vad vi går för eller visa
framfötterna så är det hos Gud, pappa. Guds skola går
inte ut på konkurrens eller jämförelse. Var och en har sin
oersättliga plats. Som arbetssökande är jag också glad för
att Gud inte jämför mitt magra andliga CV med världens
alla kristna sökande till platsen som Guds mest älskade
barn. Det finns heller ingen onödig kunskap i Guds skola.
Han ger oss relevanta redskap, rustar oss för en relation
med Honom och för livet som lärjunge.
Och även om mina tre gymnasieår har varit fantastiskt
kul och stimulerande, så kan de inte mäta sig med de år
jag spenderat i Guds skola. Där finns Bibeln, en oslagbar
lärobok. Jag skulle säga att den Helige Anden är den perfekta läxhjälpen, som inte bara hjälper, utan också förvandlar oss och är närvarande dygnet runt. Gud erbjuder mig
Livet med Gud är som en skola,
16
”
Guds skola går inte ut på
­konkurrens eller jämförelse.
den bästa läraren man kan tänka sig – Jesus. Som elev i
dagens skola kan jag dock känna att Jesu lärjungar fick stå
ut med mycket: deras lärare talade i gåtor, kallade dem för
förstockade och undrade hur länge han var tvungen att stå
ut med dem. Om de hade liknat dagens skolelever hade
de genast gått till rektor Gud och bett att få en ny frälsare.
Men de gjorde inte det. För Jesus var och är en oersättlig
mästare som med de enklaste ord kan ge oss oanade insikter, utan några läxor eller prov.
som tar tid och
kräver tålamod. Gud har inte bråttom, vilket jag personligen kan tycka är frustrerande, men väldigt nyttigt. Han
förstår vikten av självupplevd lärdom. Av erfarenhet vet jag
att erfarenhet är det bästa sättet att verkligen lära sig något.
Därför ser jag fram emot min fortsatta skolgång med Jesus
– vad som helst kan hända. Självklart gör man fel trots bättre vetande. Men Jesus, den gränslöst kärleksfulle läraren,
ser var och en av oss i ögonen och säger: ”Hej! Kul att du
orkade hit idag igen. Du gör ett fantastiskt jobb. Fortsätt
så.” Vi är alla Guds mest älskade barn.
Att lära av Herren är en process