Hej! Brevet hem årsk.1 i september Det har varit jätte roligt att träffa

Hej!
Brevet hem årsk.1 i september
Det har varit jätte roligt att träffa era härliga barn och börja med skolarbetet i årskurs 1. De första veckorna har vi
arbetat mycket med att lära känna varandra och haft samarbetsövningar och lekar. Givetvis blir det en hel del
sång och rörelselekar för att träna motoriken och känna gemenskap. Vi har också pratat om ordningsregler och
likabehandlingsplanen.
Här kommer lite skolinfo:
Svenska:
I dagens samhälle är läs och skrivkunskap ett viktigt verktyg. Vår uppgift är att förbereda eleverna så att alla kan
känna glädje med att läsa och skriva. Nu är det också dags att börja med läsläxan. Vi arbetar med ”Den magiska
kulan ”. Den finns i olika svårighetsnivåer ; A,B och C. Vi utgår från att jag läser kapitlet högt för barnen.
Därefter har vi gemensamma samtal där alla har möjlighet att bidra med sina erfarenheter och det skapar en
förförståelse för texten i den egna läsningen. En god läsutveckling vilar på fonologisk medvetenhet,
bokstavskunskap, ordförråd och intresse. Jag kommer att berätta mer om läsutveckling på första föräldramötet.
Läsläxan är från tisdag till tisdag. Jag läser med varje barn under tisdagen. Jättebra om du som vuxen kan sitta
med ditt barn och läsa ställa frågor på texten för att se och höra att barnet verkligen förstår vad det läser samt sist
men inte minst uppmuntra och stödja ditt barns läsutveckling. Skriv signatur på alla läxor så jag vet att ni har sett
läxan. Tack!
Vi kommer också att ha bokstavspromenad med ”Granen”. Här jobbar vi med bokstavsarbete blandat med saga,
fakta om djur, lek och sång.” Granens ABC ”handlar om den allra första bokstavsinlärningen där barnen kopplar
samman bokstav och ljud . Vi arbetar tematisk med bokstäverna för att barnen ska få tid att upptäcka bokstaven
och ljudet på många sätt genom att använda olika sinnen. Barnen har redan bakat bokstaven O, vilket var mycket
uppskattat!
Matematik
I matematiken är det viktigt att se att barnen får stimulans och utveckling genom individualisering, likaväl som
att vi har gemensamma genomgångar och pratar matematik. Det finns många olika sätt att ett mål. Ett varierat
arbetssätt gör att barnen använder alla sinnen. I vårt läromedel ”Mattesafari ” ingår arbetsböcker, spel och
laborationer. Varje barn kommer att ha en egen” labb-låda” med konkret materiel. Den första tiden arbetar vi
mycket med olika begrepp ex ;stor-liten, under -över ,bakom-framför. Vi arbetar också gemensamt med siffra –
antal. Vi har arbetat med sifferschemat där det bl a ingår att spåra ,träna på tavlan, sy lägga siffra-antal ,bygga,
forma siffran med lera och sifferboken. Barnen har också bakat en 2-kaka som smakade mums !
Skoljoggen blir fredagen den 20 september. Då kommer vi att jogga/gå en liten runda i Furulund. Skicka med en
vattenflaska .Tänk på att ditt barn har ”gå och springvänliga skor ”. Under dagen kommer vi att servera lunchen i
skogen om vädret tillåter.
Tisdagen den 10 september är ni hjärtligt välkomna till föräldramöte i klassrummet kl.18.00. Vi bjuder på
juice och frukt. Vi kommer att informera om skolarbetet. Kanske har du något speciellt som du som förälder
undrar över? Skicka gärna ett mail till mig: [email protected]ola.se
Läxa i september:
Läsläxa till varje tisdag
Skrivläxa eller matteläxa till varje fredag.
Hälsningar från Suzanne och Agnetha