Produktblad Stöd och matchning Ockelbo

Stöd och Matchning
Hos oss på NPF Solutions AB är det viktigaste vi kan erbjuda våra kunder vårt bemötande.
Vi ger deltagaren verktygen som krävs för att hitta vägen till individuella mål. Vi har mångårig erfarenhet av att hitta
sätt som stödjer människor på väg till arbete.
Våra medarbetare är NPF samt integration och språksvårigheter.
NPF diagnoser: ADHD, ADD, Asperger, Tourette, OCD, ångest, läs- och skriv-svårigheter, är de mest förekommande
nedsättningarna.
Vi har även studie- och yrkesvägledare, jobb- och platssamordnare med mångåriga NPF kunskaper samt inom integration.
Vi vet att det krävs ett stort självförtroende för att söka
NPF Solutions har som arbetssätt att alla arbetskonsu-
arbete. Vi kan genom våra olika arbetsmetoder stärka
lenter har som uppdrag att nätverka, detta då vi vet att
deltagarens tro på framtiden. Vi vet att det finns en plats
det är svårt att hitta vägen in i vissa sammanhang. Ge-
för alla, och det är vårt jobb att se till att vi tillsammans
nom att vi gör detta kan våra arbetsgivarkontakter bli
hittar rätt väg.
deltagarnas nätverk.
Vi kartlägger kompetens och intresse så att vi kan säker-
Idag är det ca 80 % av alla arbeten som förmedlas ge-
ställa en tydlig och konkret handlingsplan.
nom den dolda arbetsmarknaden. Det är i detta forum
Vi har arbetssätt som säkerställer, att vi utifrån realistiska
och väl övervägda val hittar en väg till en långsiktig lösning.
där flest arbetstillfällen skapas och genom oss har deltagarna dagligen nya kontakter inom alla möjliga olika
branscher.
”Alla människor ska få möjlighet att nå sin fulla kapacitet och finna en plats på arbetsmarknaden där man
kan känna att man tillhör och bidrar med något.”
Adress: Norra Åsgatan 10 • 816 31 Ockelbo • 072-544 94 16 • [email protected] • www.npfsolutions.se
Stöd och Matchning
Metodik arbete / studier
Praktik
Ibland kan bästa vägen till en anställning vara genom att få
en praktik. Vi har en platssamordnare där deltagare kan
lägga upp en individuell handlingsplan för att snabbast
Vi utgår alltid ifrån den plats i livet där deltagaren befinner möjligt komma vidare ut på arbetsmarknaden.
sig och därifrån finna den snabbaste vägen för att nå ut
Starta eget
på arbetsmarknaden eller studier.
Vi på NPF Solutions har under många år skaffat oss ett
starkt nätverk av arbetsgivare, skolor och myndigheter.
Det gör vi genom att ta fasta på det som fungerar och
jobbar utifrån det som är positivt.
Vi erbjuder information i vad man behöver och hur man gör
när man ska starta eget företag.
Jobbsökande
Metodik Samhällsliv/-Praktiskt stöd
På NPF Solutions arbetar vi utifrån Empowerment. Vilket
Vi erbjuder diverse seminarier eller om man vill individuella samtal för CV, personligt brev, intervjuteknik, kommu- för oss betyder att våra deltagare ska få strategier och
verktyg till att klara av livets och samhällets krav.
nikation, finna dolda jobb osv.
Studier
För de där studier kan vara ett alternativ så erbjuder vi
samtal och stöd med en studie och yrkesvägledare,
för att tillsammans finna den bästa vägen fram.
Att finna en plats på arbetsmarknaden där deltagaren känner att de behövs och fyller en funktion utifrån sin personliga arbetskapacitet.
Vi ger stöd i att bygga upp ett personligt nätverk som kan
hjälpa till att komma ut på arbetsmarknaden.
Vi ger strategier i hur man kan begränsa sitt informationsintag, till det som man verkligen kommer att behöva för respektive del i sitt liv.
Vi som personal är utbildade i att ta fram styrkorna, vi stödjer även i att bygga upp en struktur som är hållbar för deltagarens liv.
Vi erbjuder studiebesök på skolor, inom vården, hos arbetsgivare, på bibliotek etc.
Vi erbjuder stöd, råd och hjälp i att få kontakt med god man, boendestöd, personligt ombud, psykiatrin, kontakt person
och förvaltare.
Vi ger seminarier och individuella samtal i vad man bör tänka på vid kontakt med bank, med läkarvården, med barnomsorgen, skatteverket, kronofogden, betala räkningar etc.
Adress: Norra Åsgatan 10 • 816 31 Ockelbo • 072-544 94 16 • [email protected] • www.npfsolutions.se