ParkNews – december - Sahlgrenska Science Park

Allians med framgångsfokus
I syfte att skapa en strategisk allians som kan hjälpa svenska inkubatorföretag att lyckas på
den amerikanska marknaden har ett samarbetsavtal nu slutits mellan Sahlgrenska Science
Park, GU Holding och Nassau Guild LLC.
- Detta samarbete kommer att hjälpa oss att bättre förstå behoven och förbereda våra
inkubatorföretag med tidiga resurser för att effektivt kunna slå igenom på den amerikanska
marknaden, säger Erik Bengtsson, ansvarig för inkubatorverksamheten inom Sahlgrenska
Science Park. - Genom att vi kan utnyttja varandras resurser från dessa tre organisationer
kommer entreprenörer i Göteborgsregionen att få integrerad support
när företaget lanserar eller expanderar sin verksamhet i USA, tillägger
Klementina Österberg, VD för GU Holding.
Att inkubatorföretag startar upp med en global strategi blir allt
vanligare och framgång på den amerikanska marknaden är i många fall
en avgörande faktor för att nå målen.
Nassau Guild arbetar med affärsöverföring och hjälper europeiska
tillväxtbolag att bygga upp verksamhet i USA. Det nya samarbetet
innefattar en process för utbyte av information mellan de tre
organisationerna, i syfte att smidigt kunna utvärdera möjligheter och
förutsättningar för inkubatorbolag att nå ut på den amerikanska
marknaden.
Diasend - ett av Sveriges snabbast växande teknikföretag
Alumniföretaget Diasend, f d Aidera, tog hem en hedrande tiondeplats när tidningen
Affärsvärlden rankade de femtio snabbast växande teknikföretagen i Sverige. Efter en
framgångsrik lansering på den amerikanska marknaden och etablering av ett dotterbolag i
USA har Diasend en femårstillväxt på ofattbara 1866 %, ett spännande rekord även ur ett
Sahlgrenska Science Park-perspektiv.
Idag finns webbsystemet för övervakning av långtidsblodsockervärden på diabeteskliniker i
14 olika länder, på tio olika språk. Under ett fredagsföredrag på Sahlgrenska Science Park
berättar Anders Sonesson, VD för Diasend, att de först trodde på
Tyskland som en stor marknad men att Internetanvändningen på
klinikerna där visade sig vara klart begränsad. Istället satsade
företaget på den amerikanska marknaden där lanseringen gav ett
mycket snabbt resultat. – Uthålligheten har varit det viktiga. 2011
tog försäljningen rejäl fart i USA, säger Anders Sonesson.
- Diasend-framgången visar att ett svenskt, medicintekniskt
företag verkligen kan lyckas internationellt. Diasend, som då hette
Aidera, blev ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park år
2005 och vi har följt med under hela resan. Vi gläds med företaget
och med alla som har nytta av systemet, säger Erik Bengtson,
inkubatoransvarig inom Sahlgrenska Science Park.
Stabila, sänkta, långtidsblodsockervärden är ett viktigt led i att
minska risken för allvarliga följdsjukdomar av diabetes, exempelvis
hjärt-kärlsjukdomar. Erfarenheten är att webbsystemets tabeller
och diagram hjälper patienterna att bättre förstå sina värden, vilket i sin tur kan öppna upp
för en dialog om möjliga livsstilsförändringar. Efter en tids användning har många patienter
förbättrat sina värden.
PARKNEWS december 2012
Sida 1 av 4
Investeringar i nya inkubatorföretag
Sahlgrenska Science Park genomför nu två tidiga investeringar i inkubatorföretagen
Caresumables respektive Canutech.
Inkubatorföretaget Caresumables som utvecklar effektiva
tandvårdsprodukter gör sig nu redo att påbörja testproduktionen.
- Investeringen betyder nästan allt för Caresumables. Nu kommer vi
att ha kapital för att kunna sätta igång med testproduktionen av
den första produkten samt genomföra en del investeringar. Att
Sahlgrenska Science Park tror på vår affärsidé ger en kvalitetsstämpel och är en viktig signal utåt nu när marknadsintroduktionen
närmar sig, säger Kristina Frisk, VD för Caresumables.
Den första engångsprodukten absorberar saliven under tungan
och fyller ett uttalat behov hos tandläkare, framförallt när det gäller
cementering av kronor, bryggor och fasader. Tandläkarbehandlingen blir också mer bekväm för patienten.
Bolaget Canutech har ett projekt inom hjärtkirurgi och har tagit
fram ett koncept som ska underlätta avluftning av aortabågen när man ska avveckla hjärtlungmaskinen efter öppen hjärtkirurgi. Produkten är patenterad och testad i en biologisk
förstudie. Fokus just nu är att hitta en industriell samarbetspartner och det arbetet är
påbörjat.
Observe Medical står inför lansering
Under hösten har Observe Medical arbetat med stabilisering av produktionen och genomfört
flera marknadsundersökningar med mycket positiva resultat. Nu väntar lansering i januari.
- Vi bedömer att marknaden är redo för digital övervakning av njurfunktionen, säger Mikael
Charléz, operativt ansvarig för affärsutvecklingen
av Observe Medical, ett tidigare inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park.
Den framtagna produkten består av ett
hävertsystem med tillhörande digital teknik, som
automatiskt registrerar patientens urinvolym
varje timme och indikerar om den når en kritisk
nivå. Informationen kan avläsas vid vilken tid
som helst och att säkert kunna följa trenden över
tid ökar möjligheterna att förhindra njursvikt.
10MD nya i inkubatorn
Senaste tillskottet i Sahlgrenska Science Parks inkubator kallas 10MD, vilket står för Ten
Medical Design. Företaget utvecklar ett ergonomiskt alternativ till dagens blytunga
röntgenförkläden som används inom vården.
Grundarna Petra Apell och Fredrik Gellerstedt kände till behovet utifrån tidigare erfarenheter.
Efter att de startade 10MD i år har de hunnit verifiera behovet genom en
marknadsundersökning och dessutom inlett ett samarbete med
Högskolan i Halmstad. Att låta en ergonom intervjua vårdpersonal gör
att företaget väl förstår kundbehovet. Nu pågår design och
patentarbete.
- Vi vill gärna ha ett nära samarbete med Sahlgrenska
Unversitetssjukhuset och siktar på en global marknad framöver.
Eftersom vi är Göteborgsbaserade visste vi att Sahlgrenska Science Park
är rätt väg för att få bra stöd och support i innovationssystemet, som
annars kan vara något av en djungel, säger Petra Apell.
Teknikutvecklingen framöver kommer att ske i samarbete med Chalmers
Tekniska Högskola.
PARKNEWS december 2012
Sida 2 av 4
ViroPharma vågar växa
När ViroPharma Inc. 2011 investerade i en svensk, medicinsk innovation valde det
amerikanska bolaget att satsa på nordisk verksamhet med regionkontor på Sahlgrenska
Science Park. Sedan starten i juni har ViroPharma Sweden AB vuxit snabbt och dagens sex
anställda förväntas snart bli fler. Tillväxt står på agendan liksom strävan att bygga upp ett
lokalt nätverk av samarbetspartners.
Lanseringen av läkemedlet Plenadren pågår för fullt. Först ut var Danmark och även om
försäljningen i Norge påbörjades strax därpå är det alltså danskarna som kan stoltsera med
att snabbast ha introducerat den första medicinska innovationen för patienter med
binjurebarkssvikt som utvecklats på femtio år. - Idén kommer från Göteborg och läkemedlet
har framgångsrikt utvecklats av forskare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillsammans
med Uppsala Universitet och inkubatorn P.U.L.S, framhåller Roger Johansson.
Every Patient Deserves Hope är ViroPharmas ledord och absoluta övertygelse. - Vi jobbar
med ovanliga sjukdomar där det finns stora medicinska behov, säger Roger Johansson stolt.
Binjurebarkssvikt, ofta kallad Addisons sjukdom, är ett exempel; det är en kronisk sjukdom
som innebär att kroppen inte klarar av att producera hormonet kortisol som är nödvändigt
för många funktioner. Med Plenadren kan dessa patienter få en ökad livskvalitet eftersom
läkemedlets s k frisättningsprofil efterliknar kroppens naturliga utsöndring av kortisol.
ViroPharma såg fördelarna med Göteborg och att regionkontoret
för Norden placerades på Sahlgrenska Science Park var ett
medvetet val. - Dels ansågs Göteborg vara väldigt centralt rent
geografiskt, dels hade DuoCort byggt upp sin
utvecklingsverksamhet kring Plenadren i den här unika miljön.
Dessutom vet vi att det finns väldigt mycket kompetens här
beroende på en tidigare blomstrande läkemedelsindustri som
valt att flytta verksamhet från regionen. Detta ger oss mycket
goda chanser att växa, beskriver Roger Johansson entusiastiskt.
Att ViroPharma Sweden vågar växa i en tid många företag håller
tillbaka ser Roger Johansson som en spännande utmaning. - Här
får jag utlopp för entreprenörsandan och jobbar nu med att
bygga upp starka team och nya samarbeten. Eftersom vi befinner
oss i ett starkt expansivt skede jobbar vi alla mycket. Min personal
har hela Norden som arbetsfält men samtliga utgår från
Göteborg och frihet under ansvar och god sammanhållning är
viktiga framgångsfaktorer, säger Roger Johansson.
Att anlita leverantörer i regionen är ett förstahandsval förutsatt att rätt kompetens finns. - När
det gäller att skapa kontakter är nätverken inom Sahlgrenska Science Park, Göteborg BIO och
Business Region Göteborg mycket betydelsefulla för oss. För läkemedel är exempelvis
hälsoekonomiska analyser viktiga och där anlitar vi idag Nordic Health Economics som också
har sin verksamhetsbas inom Sahlgrenska Science Park, vilket är en fördel när vi behöver
interagera. Min ambition och intention är att försöka anlita fler lokalförankrade företag
framöver, avslutar Roger Johansson innan han springer vidare till nästa lanseringsmöte. En
upptagen man med fokus!
Kreativ överraskning med mångfald
Mångfald är inte bara bra för stämningen, det leder också till ökad kreativitet. Enligt forskning
som presenterades på Handelskammardagen är kurvan för långsiktig kreativitet och
innovation extra positiv hos team som består av människor med olika bakgrund. En grupp
som speglar detta är Transplantation & Regenerative Medicine Laboratory. Nyligen bjöd de
på en smakrik, internationell lunch för alla med verksamhet inom Sahlgrenska Science Park.
PARKNEWS december 2012
Sida 3 av 4
Suchitra Holgersson fick idén när hon och
hennes medarbetare började planera inför
helgledigheterna. –Tänk vad många
nationaliteter vi är, kanske kan vi bjuda på en
rolig lunch där vi lagar varsin rätt, sa hon till
teamet som genast nappade.
Från ord till handling var steget inte långt.
Inbjudan skickades ut och ett spännande
”smörgåsbord” dukades snart upp med allt
ifrån Biryani, Batata Vada och tjeckisk surkål
till linser med spansk chorizo, smörgåstårta
och laxpaj med romsås.
Ett antal härliga maträtter samsades med
mumsiga desserter och diverse godsaker till
glädje för alla gäster. Intresset var såklart stort och vi provsmakade och njöt av spännande
smaker från Indien, Ukraina, Colombia, Sri Lanka, Kina, Förenade Arabemiraten och Sverige.
Det var ett myllrande sorl i Sahlgrenska Science Parks fikarum och förmodligen rekord i
antalet lunchgäster på en och samma gång. Kreativitet är kul!
Nytt ansikte på Sahlgrenska Science Park
Gabriella Settergren vikarierar för Patrik Stark under hans föräldraledighet
(t o m mars 2013). Gabriella är utbildad biomedicinare och kommer
närmast från företaget EBIDA, Ekman Biomedical Data, som har sin
verksamhet inom Sahlgrenska Science Park. Dessförinnan har hon arbetat
med försäljning av läkemedel
Vill du verka i den här miljön?
Just nu finns enstaka lediga kontorsrum på Sahlgrenska Science Park. Är du intresserad av att
komma på visning, kontakta Gabriella Settergren via telefon 031-741 17 98 eller e-post
[email protected]
Vi på Sahlgrenska Science Park vill även passa på att
önska Er alla en riktigt God Jul!
PARKNEWS december 2012
Sida 4 av 4